Dodávka nástrojů a jejich upínání
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nástrojů a jejich upínání soustruhu FLEXI (dodaných na PROTOTYP) v rámci projektu Nová generace univerzálních hrotových soustruhů řady FLEXI. Jednotlivé nástroje a jejich upínání vytváří kompatibilní příslušenství, které se v rámci PROTOTYPU SUA bude flexibilně vyměňovat podle technologických požadavků ...
Nástrojová ocel
Předmětem tohoto výběrového řízení jsou dvě dílčí plnění: 1. dílčí plnění: komplexní dodávka nástrojové oceli pro kovací nástroje pro práci za tepla se zvýšeným namáháním podle technické specifikace uvedené v příloze 3 zadávací dokumentace. 2. dílčí plnění: komplexní dodávka nástrojové oceli pro kovací nástroje pro práci za tepla s extrémním ...
Dodávka tvářecích nástrojů a materiálu k jejich výrobě
Dodávka tvářecích nástrojů a materiálu k jejich výrobě pro stávající pracoviště ve spol. COMTES FHT, a.s.
Poptávám formu na výrobu betonových bloků lego
Poptávám formu na výrobu betonových bloků lego pro rozměr bloků 160x40x40cm
Dodávky řezného a upínacího nářadí, ostření, včetně servisu a dalšího, souvisejícího plnění
Plnění této veřejné zakázky bude prováděno: a) dodávkou stanovených břitových destiček a nástrojů a nářadí postupem předvídaným přílohou č. 1 této ZD a dle přílohy č. 2 dohody b) dodávkou navržených náhrad stanovených břitových destiček a nástrojů postupem předvídaným přílohou č. 1 této ZD a dle přílohy č. 2 dohody postupem předvídaným v ...
Forma pro výrobu držáku zorníku obličejového štítu vstřikováním plastu
Předmětem VZ je dodávka 4-otiskové formy pro vstřikování plastu pro výrobu držáku zorníku ochranného obličejového štítu společně s 12 ks (3 zdvihy) tvarově a rozměrově správných výrobků z této formy.
Hledáme výrobce vstřikovací formy pro válcovou nádobu z materiálu ABS
Hledáme výrobce vstřikovací formy pro válcovou nádobu z materiálu ABS, těchto hlavních rozměrů: průměr 255 mm, výška 261 mm, tl. stěny 3 až 4 mm.
Dodávky nástrojů k obrábění
Veřejná zakázka na dodávky břitových destiček, nástrojů, nástrojů a příslušenství, kterou Zadavatel rozděluje na 3 části ve smyslu § 35 zákona.
Strojní výroba mechanických prvků tekutinových systémů
Předmětem plnění veřejné zakázky je strojní výroba mechanických prvků tekutinových systémů dle výkresové dokumentace dodávka, a to z oceli a plexiskla. Blíže viz zadávací dokumentace.
Vstřikovací prototypové formy
Dodání prototypových vstřikovacích forem dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Výroba strojů a zařízení, Německo
Hledáme partnera na výrobu našich zařízení (např. na výrobu plastových forem apod.).
Výroba nástrojů a forem, Německo
Vážené dámy a pánové, prosím, pošlete nám informace a kontaktní údaje o firmách zabývajících se výrobou nástrojů a forem z Brna a okolí, kteří mají zájem o spolupráci. Tisíceré díky! Dr. Manfred WUrdinger Boßler Werkzeug & Formenbau GmbH Kümmersbruck
Vstřikovací prototypové formy
Dodání sady prototypových vstřikovacích forem.
Dodávka nástrojovej ocele 1.2343 podľa W.Nr
Predmetom zákazky je dodávka nástrojov ocele. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. Predmetom I. časti predmetu zákazky je dodávka nástrojovej ocele 1.2343 podľa W.Nr. Predmetom II. časti predmetu zákazky je dodávka nástrojovej ocele 1.2714 podľa W.Nr. Bližšia špecifikácia jednotlivých častí predmetu zákazky je uvedená v bodoch II.2.4 tohto ...
Dodávka foriem pre výrobu protektorov pre inováciu produktov a zvýšenie konkurencieschopnosti
Predmetom zákazky je obstaranie inovatívnych výrobných komponentov do výrobného procesu protektorovania pneumatík ako hlavnej činnosti verejného obstarávateľa. Cieľom obstarania nových výrobných komponentov je modernizácia výroby protektorov a inovácia produktov verejného obstarávateľa a podpora konkurencieschopnosti. Súčasťou predmetu zákazky sú ...
Výroba modelů, CNC obrábění, Německo
Vážené dámy a pánové! jsme střední továrna na odlévání do pískových forem. Mezi naše zákazníky patří firmy -DB-HOMAG, některé švýcarské společnosti atd. Pro nás hledáme firmy, které nám mohou například vyrábět modely a hledáme CNC obráběcí společnosti, které nám mohou vyrábět díly a včas doručit. S pozdravem AGK Aluguss Klettgau GmbH 79771 ...
Dodávka forem pro vakuové lisování
Předmětem plnění tohoto výběrového řízení je dodávka forem pro vakuové lisování. Sjednané dodávky forem pro vakuové lisování: - Modely forem exteriéru z MDF - Finální formy exteriéru z duralu - Modely forem interiéru z MDF - Finální formy interiéru z duralu Podrobnější specifikace zařízení a rozsah zakázky je uveden v příloze č. 3. - ...
Inovácia procesu výroby a úpravy vstrekovacích foriem na plasty
Inovácia procesu výroby a úpravy vstrekovacích foriem na plasty, technické zadanie na dodávku stroja - EDM elektroerozívny hĺbiaci stroj, Software CAD/CAM/DCAM/IMOLD/PC zostava DNM, DHM. Technické parametre jednotlivých častí logického celku sú špecifikované je v Prílohe č.1, (minimálne požadované technické parametre logického celku sú ...
UTB – Dodávky forem, výrobků a e-katalogu pro podprojekt Plasty, části Tlustostěnné výstřiky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro potřeby podprojektu Plasty, části Tlustostěnné výstřiky, v rámci projektu Plasty, kovy a technologie v automobilovém průmyslu (PLAKOTECH), CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0003397, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří ...
Poptávám vypalovací raznici do dřeva
Poptávám vypalovací raznici do dřeva. Jednalo by se o velikost r 4cm. Bylo by možné zaslání cenové kalkulace? Děkuji. S pozdravem Jakub Vinš
Dodávka tří Forem na stříkání plastu kryt odpojovače 63, 71, 80-90
Jedná se o konstrukci a výrobu třech speciálních forem na výrobu krytů odpojovače pro elektromotory osové výšky 63-90
Dodání formy na stříkání rotorů
Dodání jednoho kusu formy na tlakové lití hliníku Al 99,7% odlitků tzv. rotorových svazků
Výběrové řízení s dílčím plněním na dodávku souboru technologií k výrobě vstřikovacích forem
Předmětem zakázky je dodávka souboru technologií potřebných k výrobě vstřikovacích forem. Část 1: Horizontální frézovací a vyvrtávací stroj CNC; Část 2: 5osé vertikální portálové frézovací centrum CNC; Část 3: Elektro-erozivní portálový stroj CNC – velký; Část 4: HSC frézovací centrum CNC grafit elektrod - malé; Část 5: 5osé vertikální obráběcí ...
Dodávka vstřikovacích forem na lisování plastů
Předmětem zakázky je výroba osmi ocelových vstřikovacích forem pro lisování plastů. Musí se jednat o dodávky nových forem dle technických požadavků (3D dat) zadavatele včetně dopravy, stěhování na místo, příslušenství, montáže, instalace, uvedení do provozu, zkušebního provozu a potřebného zaškolení obsluhy v rozsahu požadovaném Technickou ...
Dodávka nástrojů k tvářecímu stroji
Předmětem zakázky jsou: • dodávka nástrojů k tvářecímu stroji dle specifikace v kapitole 1.6.2 zadávací dokumentace • doprava do místa plnění • veškeré montážní práce související s odzkoušením na tvářecím stroji • veškerá dokumentace vyplývající z ČSN EN ISO 3834 a ČSN EN 1090 • výkresová dokumentace v papírové a elektronické podobě ve ...