Konzervatórium Žilina - prestavba a nadstavba
Predmetom stavebných prác je nadstavba objektu a dobudovanie priestorov na výučbu, výstavba novej kotolne v rámci objektu s novou prípojkou plynu, rekonštrukcia rozvodov TZB, elektroinštalácie, vykurovania, rozvodov vody a kanalizácie. Súčasťou stavebných prác bude aj výmena všetkých výplní otvorov v obvodovom plášti, rekonštrukcia striech a ...
Poptáváme výměnu ohřívače vody
Poptáváme výměnu ohřívače vody. Dobrý den, vážení, chtěl bych Vás jako předseda SVJ požádat o zaslání nabídky na výměnu ohřívače vody v naší kotelně (včetně možného termínu výměny). Na shromáždění vlastníků bytů jsme se domluvili, že vyměníme jeden z našich dvou ohřívačů vody JW 502TNA (189 litrů ) za nový (vstupní ohřívač). Myslím že by ...
Ostrov - rekonstrukce kanalizace
Předmět veřejné zakázky je rekonstrukce kanalizace věznice Ostrov, která bude probíhat ve dvou etapách. I. etapa se týká areál C věznice Ostrov a II. etapa areálu A věznice Ostrov. Bude se jednat o novou stavbu, která oddělí stávající jednotný systém kanalizace areálu věznice Ostrov na systém kanalizace oddílné. Pro obě části areálu Věznice ...
Stavební úpravy pro robotický operační sál v rámci projektu REACT-EU
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy v 1. NP pavilonu B4, spočívající v stavebně dispozičních úpravách stávajících prostor pro zřízení operačního sálu pro robotické operace. Kódy CPV: 450000007 Stavební práce 45215100-8 Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči 45300000-0 ...
Konzervatórium Žilina – nadstavba a prestavba
Predmetom stavebných prác je nadstavba objektu a dobudovanie priestorov na výučbu, výstavba novej kotolne v rámci objektu s novou prípojkou plynu, rekonštrukcia rozvodov TZB, elektroinštalácie, vykurovania, rozvodov vody a kanalizácie. Súčasťou stavebných prác bude aj výmena všetkých výplní otvorov v obvodovom plášti, rekonštrukcia striech a ...
Rekonštrukcia hlavného kondenzátneho potrubia do kotolne a do pavilónu D
Výmena potrubia teplej vody a cirkulácie teplej vody pre blok D v UNB Ružinov od výmenníkovej stanice, ktorá je umiestnená v objekte. Nový ležatý rozvod bude napojený na existujúce stúpacie potrubia v technickom suteréne. Projekt sa realizuje v dvoch etapách. Predmetom zákazky je II. etapa rekonštrukcie kondenzátneho potrubia, ktorá nadväzuje na ...
Výměna bytových vodoměrů pro MČ Brno-střed
Předmětem zakázky je výměna (dodávka a montáž) vodoměrů teplé užitkové vody (TUV) a studené vody (SV) v bytech a nebytových prostorách ve vlastnictví a správě statutárního města Brna - městské části Brno-střed.
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Rimavská Sobota – Atraktívne prostredie
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - modernizácia hlavných objektov areálu Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej, a to formou modernizácie zdroja tepla kotolne a strojovne v energobloku, rekonštrukcie striech objektov, výmeny vykurovacích telies, modernizácie hygienických zariadení vo vybraných objektoch, výstavby ...
Poptávám výměnu vodoměrů v bytovém domě
Dobrý den, prosím o nabídku výměny starých vodoměrů za nové pro odečet bez dálkového odečtu. Jedná se o 18 bytů v Turnově.
Poptávám rekonstrukci koupelny
Sháním firmu která mi komplet zrekonstruuje koupelnu. Elektřina je připravená. Jedná se o obklady a o instalatéřinu. Koupelna je malá. Děkuji.
FN - Ostrava-Poliklinika, výměna stoupaček v dilatačním celku B a C
Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna stoupaček v dilatačním celku B a C“, a to provedením stavebních prací, dodávek a služeb v souladu se ZD a jejími přílohami
Rekonštrukcia rozvodov vody, odpadu a hydraulické vyregulovanie vykurovania
Predmetom zákazky je kompletná výmena ležatých a zvislých rozvodov studenej vody, rozvodov ohriatej pitnej vody a cirkulácie, od vstupu do objektu Domova pri kríži (ďalej len objekt). Predmetom zadávanej zákazky je aj realizácia výmeny vodovodnej prípojky pitnej vody od jestvujúcej vodomernej šachty po vstup do objektu, výmena zvislej splaškovej ...
Poptávám opravu odpadu
Poptávám opravu odpadu v rodinném domě v Budíškovicích
Rámcová dohoda na opravy a údržbu budov ve správě SMP14 a.s.
Součástí předmětu veřejné zakázky jsou zejména tyto činnosti: • údržbářské práce, • topenářské práce, • instalatérské práce, • stavební a zednické práce, • zámečnické práce, • elektrikářské práce, • malířské a lakýrnické práce, • truhlářské práce.
Pohotovostní služba
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na odstraňování veškerých havarijních situací na bytovém a domovním fondu ve správě objednatele (s výjimkou kotelen) vlastními prostředky, popř. zajistit jejich odstranění v součinnosti s jinými organizacemi (především se správci inženýrských sítí apod.). Seznam objektů ve správě objednatele, je ...
Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce bytových domů Doubravská 689-690; Kysucká 655-656; Kysucká 657-658; Lužická 627-629; Niská 630-632; Otavská 621; Svratecká 652-654 v Čakovicích. Stavební úpravy budou spočívat v následujících hlavních pracích: - zateplení fasády, - výměna výplní otvorů, - zateplení půdy a výměna střešní krytiny, - ...
Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace a ZTI včetně rekonstrukce koupelen a WC v MŠ
V rámci stavebních úprav jsou řešena především hygienická zázemí. Zdi jsou opatřeny stávající VPC omítkou. Jsou navrženy nové keramické obklady, dlažby a sanitární keramika, včetně plastových a truhlářských výrobků. Podhledy sádrokartonové kazetové, nové vnitřní dveře dřevěné osazené do ocelové zárubně. Ve zbývajících místnostech dojde k vytvoření ...
Poptáváme plynaře, elektrikáře a instalatéra
Poptáváme plynaře, elektrikáře, instalatéra pro spolupráci na rekonstrukci bytu o velikosti 3+kk v Brně. Spěchá!!!
Poptávám výkopové práce a usazení kanalizační šachty
Poptávám firmu nebo soukromníka, který provede výkopové práce a následně usazení kanalizační šachty + napojení odpadu na již připravenou kanalizaci u rodinného domu v Opavě. Délka výkopu cca 10m.
SPŠ J. Murgaša - Podpora inovatívneho myslenia – modernizácia a rekonštrukcie interiérových priestor
Predmetom zákazky je rekonštrukcia interiérových priestorov výchovno-vzdelávacích blokov SPŠ Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici. Jedná sa o kompletnú rekonštrukciu povrchov podláh, stien a stropov, rekonštrukciu silnoprúdových, slaboprúdových rozvodov, vrátane rekonštrukcie umelého osvetlenia, ako aj rekonštrukcie stúpacích rozvodov vody a ...
Poptávám zhotovení kanalizační přípojky
Sháníme firmu na zbudování kanalizační přípojky v městě Modřice pro rodinný dům. Orientační popis : hlavní řád kanalizace je umístěn v místní komunikaci (asfalt, cca 4m délky výkopu, cca 3,2m hloubka), poté přípojka povede ještě asi 16 m v trávě na obecním pozemku (také asi 3,2m hloubka výkopu), terén je rovinný, ukončení na našem pozemku 1 ...
Revitalizace objektu a zlepšení tepelně technických vlastností Tvrz Hluk
Předmětem veřejné zakázky je zlepšení tepelně technických vlastností (výměna oken, exteriérových dveří, zateplení stropních konstrukcí v půdních prostorech a výměna zdroje tepla za 2 nové plynové kondenzační kotle) a stavební úpravy Tvrze Hluk včetně instalačních rozvodů a nových napojení na inženýrské sítě, úpravy zpevněných ploch a prostranství ...
Servis a revize TZB pro muzejní komplex Národního muzea
Předmětem zadávacího řízení je zajištění služeb servisu a revizí pro technické zabezpečení budov (TZB) jako je vzduchotechnika, klimatizace, požárně bezpečnostní zařízení, vytápění, chlazení, zdravotně technická instalace a vyhrazená technická zařízení Komplexu budov Národního muzea. Bližší specifikace předmětu plnění, četnosti jednotlivých ...
Monitoring, čištění a opravy kanalizací, sběr, analýza a odstranění odpadů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na pasportizaci a monitoring (video-inspekci), čištění a opravy kanalizací, sběr odpadů a jejich předávání k následnému využití, odstranění, zajištění analýz odpadů včetně odběru vzorků odpadů k těmto analýzám.
Rekonštrukcia budovy bývalej kláštornej školy na detské jasle v obci Bojná
Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom rekonštrukcie prízemného objektu bývalej kláštornej školy na detské jasle s technicko hospodárskym zázemím a s vlastnými prípojkami na inžinierske siete. Stavebné práce pozostávajú z nasledovných objektov: 00 - Búracie práce 01 - Architektúra 02 - Prípojka kanalizácie 03 - Prípojka plynu 04 ...