DNS Stavebné, remeselné stavebné , vodoinštalačné, kanalizačné, kúrenárske, elektroinštalačné
Predmetom zákazky je zriadenie DNS a realizácia stavebných prác. Presná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v príslušnej Výzve na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky. DNS je rozdelený do nasledujúcich kategórií: 1. kategória Stavebné práce, 2. kategória Remeselné stavebné práce, 3. kategória Vodoinštalačné a ...
Výmena rozvodov plynu, vody a kanalizačných potrubí vrátane dažďovej kanalizácie
Zámerom verejného obstarávateľa je realizovať rekonštrukciu v 5 bytovkách Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky na ul. Zdravotnícka v nasledovnom rozsahu: A.Výmena vertikálnych a horizontálnych rozvodov plynu B.Výmena vertikálnych rozvodov TÚV, SÚV a cirkulácie C.Výmena vertikálnych kanalizačných potrubí aj s odvetraním na ...
DNS - Projekčné služby modernizácie technickej infraštruktúry
Predmetom zákazky je vytvorenie DNS ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na projekčné služby pre modernizácie údržbových základní DPB, a.s. v podmienkach obstarávateľskej organizácie bežne a všeobecne dostupných na trhu súvisiacich s modernizáciou, opravou a údržbou: - koľajových tratí - trakčných vedení električiek a trolejbusov - ...
Oprava tepelných rozvodů a rozvodů TV v  areálu PL Šternberk - část B
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opravy tepelných rozvodů a rozvodů TV v areálu PL Šternberk a dále i opravy regulačních uzlů ve vybraných objektech v areálu Psychiatrické léčebny Šternberk-Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk (na pozemku parc. č. 242 v k.ú. Lhota u Šternberka) a jejich okolí.
Projektová dokumentace -  ZTI v bytových domech
Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukci ZTI v bytových domech zadavatele.
Poptávám opravu kulového kohoutu na vodu
Poptávám opravu kulového kohoutu na vodu v Kroměříži (k napouštění bazénu).
LIKAVA – centrum sociálnych služieb – modernizácia práčovne
Predmetom stavebných prác je komplexná obnova interiéru vrátane rozvodov elektroinštalácie, vodovodu, vykurovania, vzduchotechniky a splaškovej kanalizácie na 1.NP bloku C v objekte LIKAVA centrum sociálnych služieb, Likavka. Objekt bloku C zariadenia sociálnych služieb je obdĺžnikového tvaru, čiastočne zapustený v teréne. Riešené poschodie ...
Dynamický nákupní systém na výměny stoupaček v budovách Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dílčí výměny stoupaček v budovách Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Zadavatel předpokládá, že po dobu trvání DNS bude zadávat veřejné zakázky dle svých provozních potřeb v předem neurčených a nepravidelných intervalech. Zadavatel stanovuje dobu trvání DNS na období 48 měsíců, a to ...
SPŠ a SOU Pelhřimov - objekt dílen Kamenice nad Lipou - úspora energie
Jedná se o zateplení stávajícího objektu, výměnu výplní otvorů, rekonstrukci střechy, rekonstrukci topného systému včetně nového zdroje vytápění, vzduchotechniku, elektroinstalaci, zdravotně technickou instalaci. Dále bude provedena úpravu venkovních zpevněných ploch a doplnění areálového systému dešťové kanalizace.
Konzervatórium Žilina - prestavba a nadstavba
Predmetom stavebných prác je nadstavba objektu a dobudovanie priestorov na výučbu, výstavba novej kotolne v rámci objektu s novou prípojkou plynu, rekonštrukcia rozvodov TZB, elektroinštalácie, vykurovania, rozvodov vody a kanalizácie. Súčasťou stavebných prác bude aj výmena všetkých výplní otvorov v obvodovom plášti, rekonštrukcia striech a ...
Poptáváme výměnu ohřívače vody
Poptáváme výměnu ohřívače vody. Dobrý den, vážení, chtěl bych Vás jako předseda SVJ požádat o zaslání nabídky na výměnu ohřívače vody v naší kotelně (včetně možného termínu výměny). Na shromáždění vlastníků bytů jsme se domluvili, že vyměníme jeden z našich dvou ohřívačů vody JW 502TNA (189 litrů ) za nový (vstupní ohřívač). Myslím že by ...
Ostrov - rekonstrukce kanalizace
Předmět veřejné zakázky je rekonstrukce kanalizace věznice Ostrov, která bude probíhat ve dvou etapách. I. etapa se týká areál C věznice Ostrov a II. etapa areálu A věznice Ostrov. Bude se jednat o novou stavbu, která oddělí stávající jednotný systém kanalizace areálu věznice Ostrov na systém kanalizace oddílné. Pro obě části areálu Věznice ...
Stavební úpravy pro robotický operační sál v rámci projektu REACT-EU
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy v 1. NP pavilonu B4, spočívající v stavebně dispozičních úpravách stávajících prostor pro zřízení operačního sálu pro robotické operace. Kódy CPV: 450000007 Stavební práce 45215100-8 Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči 45300000-0 ...
Konzervatórium Žilina – nadstavba a prestavba
Predmetom stavebných prác je nadstavba objektu a dobudovanie priestorov na výučbu, výstavba novej kotolne v rámci objektu s novou prípojkou plynu, rekonštrukcia rozvodov TZB, elektroinštalácie, vykurovania, rozvodov vody a kanalizácie. Súčasťou stavebných prác bude aj výmena všetkých výplní otvorov v obvodovom plášti, rekonštrukcia striech a ...
Rekonštrukcia hlavného kondenzátneho potrubia do kotolne a do pavilónu D
Výmena potrubia teplej vody a cirkulácie teplej vody pre blok D v UNB Ružinov od výmenníkovej stanice, ktorá je umiestnená v objekte. Nový ležatý rozvod bude napojený na existujúce stúpacie potrubia v technickom suteréne. Projekt sa realizuje v dvoch etapách. Predmetom zákazky je II. etapa rekonštrukcie kondenzátneho potrubia, ktorá nadväzuje na ...
Výměna bytových vodoměrů pro MČ Brno-střed
Předmětem zakázky je výměna (dodávka a montáž) vodoměrů teplé užitkové vody (TUV) a studené vody (SV) v bytech a nebytových prostorách ve vlastnictví a správě statutárního města Brna - městské části Brno-střed.
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Rimavská Sobota – Atraktívne prostredie
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - modernizácia hlavných objektov areálu Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej, a to formou modernizácie zdroja tepla kotolne a strojovne v energobloku, rekonštrukcie striech objektov, výmeny vykurovacích telies, modernizácie hygienických zariadení vo vybraných objektoch, výstavby ...
Poptávám výměnu vodoměrů v bytovém domě
Dobrý den, prosím o nabídku výměny starých vodoměrů za nové pro odečet bez dálkového odečtu. Jedná se o 18 bytů v Turnově.
Poptávám rekonstrukci koupelny
Sháním firmu která mi komplet zrekonstruuje koupelnu. Elektřina je připravená. Jedná se o obklady a o instalatéřinu. Koupelna je malá. Děkuji.
FN - Ostrava-Poliklinika, výměna stoupaček v dilatačním celku B a C
Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna stoupaček v dilatačním celku B a C“, a to provedením stavebních prací, dodávek a služeb v souladu se ZD a jejími přílohami
Rekonštrukcia rozvodov vody, odpadu a hydraulické vyregulovanie vykurovania
Predmetom zákazky je kompletná výmena ležatých a zvislých rozvodov studenej vody, rozvodov ohriatej pitnej vody a cirkulácie, od vstupu do objektu Domova pri kríži (ďalej len objekt). Predmetom zadávanej zákazky je aj realizácia výmeny vodovodnej prípojky pitnej vody od jestvujúcej vodomernej šachty po vstup do objektu, výmena zvislej splaškovej ...
Poptávám opravu odpadu
Poptávám opravu odpadu v rodinném domě v Budíškovicích
Rámcová dohoda na opravy a údržbu budov ve správě SMP14 a.s.
Součástí předmětu veřejné zakázky jsou zejména tyto činnosti: • údržbářské práce, • topenářské práce, • instalatérské práce, • stavební a zednické práce, • zámečnické práce, • elektrikářské práce, • malířské a lakýrnické práce, • truhlářské práce.
Pohotovostní služba
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na odstraňování veškerých havarijních situací na bytovém a domovním fondu ve správě objednatele (s výjimkou kotelen) vlastními prostředky, popř. zajistit jejich odstranění v součinnosti s jinými organizacemi (především se správci inženýrských sítí apod.). Seznam objektů ve správě objednatele, je ...
Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce bytových domů Doubravská 689-690; Kysucká 655-656; Kysucká 657-658; Lužická 627-629; Niská 630-632; Otavská 621; Svratecká 652-654 v Čakovicích. Stavební úpravy budou spočívat v následujících hlavních pracích: - zateplení fasády, - výměna výplní otvorů, - zateplení půdy a výměna střešní krytiny, - ...