Rekonstrukce ÚT a kanalizace - 107 bytových jednotek
provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci kanalizace a ÚT u 107 bytových jednotek na adrese Osvoboditelů 3778, Zlín.
Poptáváme servis kotle značky Destila
Poptávám servis kotle (DESTILA DPL 37A OCELOT) r.v.2010.
Poptáváme výměnu stoupaček v panelovém domě
Poptávám výměnu stoupaček v panelovém domě (4 podlaží), potřebuji vyměnit potrubí.
Zdroje tepla, město Karolinka – I.  a II. etapa
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění nových plynových kotlů, resp. kotelen do objektů v katastru města Karolinka, provedení souvisejících rozvodů zemního plynu, elektroinstalace a dalších instalačních a montážních prací a provedení souvisejících stavebních prací. Veřejná zakázka je složena z dvaceti objektů ...
Poptávám topenářské práce
Poptávám topenářské práce, přestavbu kotle Viadrus U26 4 čl, pomocí přestavby Dakon 22 izolované a přestavbového balíčku, montáž a revizi kotle na 3. emisní třídu.
Rekonstrukce výměníkové stanice
V rámci výběrového řízení je poptávána realizace kompletní rekonstrukce výměníkové stanice pro centrální vytápění objektů průmyslového areálu zadavatele na adrese Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, a to v kvalitě a rozsahu prací definovaných v příloze č. 4 ”Stavební dokumentace” zadávací dokumentace přístupné na profilu zadavatele.
Rekonstrukce kotelny a instalace regulace vytápění šaten v hale TM
Předmětem zakázky je rekonstrukce kotelny v hale Těžké mechaniky a instalace regulace vytápění šaten v hale Těžké mechaniky. Předmět Zakázky je popsán projektovou dokumentací vč. slepého položkového rozpočtu, která tvoří přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace.
Poptávám instalaci podlahového topení
Poptávám instalaci podlahového topení v okrese Kroměříž (Bystřice pod Host.). Děkuji.
Plynofikace objektů fy LUKO STROJÍRNY s.r.o., Průmyslový areál Jablůnka
- Předmětem zakázky je „Plynofikace objektů fy LUKO STROJÍRNY s.r.o., Průmyslový areál Jablůnka“, jejímž předmětem je dodávka a instalace plynových kotelen pro vytápění výrobních objektů č. 24 na p.č.2280/19, objektu č. 31 na p.č. 2280/20, objektu č. 53 na p.č. 2280/22 a objektu č. 56 na p.č. 2284/5 firmy LUKO STROJÍRNY s.r.o. včetně všech ...
Plynofikace objektů fy LUKO STROJÍRNY s.r.o., Průmyslový areál Jablůnka
- Předmětem zakázky je „Plynofikace objektů fy LUKO STROJÍRNY s.r.o., Průmyslový areál Jablůnka“, jejímž předmětem je dodávka a instalace plynových kotelen pro vytápění výrobních objektů č. 24 na p.č.2280/19, objektu č. 31 na p.č. 2280/20, objektu č. 53 na p.č. 2280/22 a objektu č. 56 na p.č. 2284/5 firmy LUKO STROJÍRNY s.r.o. včetně všech ...
Plynofikace objektů fy LUKO STROJÍRNY s.r.o., Průmyslový areál Jablůnka
- Předmětem zakázky je „Plynofikace objektů fy LUKO STROJÍRNY s.r.o., Průmyslový areál Jablůnka“, jejímž předmětem je dodávka a instalace plynových kotelen pro vytápění výrobních objektů č. 24 na p.č.2280/19, objektu č. 31 na p.č. 2280/20, objektu č. 53 na p.č. 2280/22 a objektu č. 56 na p.č. 2284/5 firmy LUKO STROJÍRNY s.r.o. včetně všech ...
Realizace úspor energií ve výrobní hale společnosti - otimalizace vytápění objektu
Předmětem této zakázky je dodávka topného systému a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je kompletní rekonstrukce systému vytápění a ohřevu vody v objektech společnosti TOOL TECH CZ s.r.o. Předmět zakázky je podrobně specifikován v: - příloze č. 4 zadávací dokumentace, kterou tvoří projektová dokumentace - příloze ...
Realizace úspor energií ve výrobní hale společnosti - otimalizace vytápění objektu
Předmětem této zakázky je dodávka topného systému a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je kompletní rekonstrukce systému vytápění a ohřevu vody v objektech společnosti TOOL TECH CZ s.r.o. Předmět zakázky je podrobně specifikován v: - příloze č. 4 zadávací dokumentace, kterou tvoří projektová dokumentace - příloze ...
Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži. Konstrukčně jsou všechny objekty provedeny jako železobetonové prefabrikované skelety s vyzdívkami plynosilikátovými tvárnicemi popř. zdivem z dutinových cihel. Stávající výplně otvorů jsou ...
Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži. Konstrukčně jsou všechny objekty provedeny jako železobetonové prefabrikované skelety s vyzdívkami plynosilikátovými tvárnicemi popř. zdivem z dutinových cihel. Stávající výplně otvorů jsou ...
Stavební úpravy domu č.p. 293, Uherské Hradiště
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu v majetku zadavatele spočívající v zajištění bezbariérového přístupu budovy - výtah, kompletní výměně elektroinstalace objektu, rekonstrukci hygienického zařízení budovy a sítí TZB, úpravě 1. PP za účelem snížení vlhkosti a využití sklepní části, opravě fasády přístavby a dvorní části budovy, ...
Rámcová smlouva na stavební práce, opravy, údržbu a rekonstrukce v bytových domech
Průběžné, plynulé a odborné provádění potřebných a zadavatelem v rámci minitendru specifikovaných dílčích oprav a rekonstrukcí prováděných v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Zlína. Za tímto účelem bude uzavřeno pět rámcových smluv (podle obsahu požadovaného plnění).
Stavební úpravy domu č. p. 1
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu č. p. 1 v Hovězí. V objektu budou provedeny stavební úpravy, včetně zateplení objektu, rozvodů vody, kanalizace, ústředního vytápění, elektroinstalace, slaboproudu a vzduchotechniky v souladu se zadávacími podmínkami.
Stavební úpravy domu č. p. 1
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu č. p. 1 v Hovězí. V objektu budou provedeny stavební úpravy, včetně zateplení objektu, rozvodů vody, kanalizace, ústředního vytápění, elektroinstalace, slaboproudu a vzduchotechniky v souladu se zadávacími podmínkami.
Stavební úpravy domu č. p. 1
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu č. p. 1 v Hovězí. V objektu budou provedeny stavební úpravy, včetně zateplení objektu, rozvodů vody, kanalizace, ústředního vytápění, elektroinstalace, slaboproudu a vzduchotechniky v souladu se zadávacími podmínkami.
Poptávám výměnu radiátorů
Poptávám firmu, která v rodinném domě vymění radiátory, namontuje ventily s termohlavicemi - podlaží 6ks, patro 7ks.
Kroměřížská nemocnice – rekonstrukce tepelného hospodářství – dodávka stavby
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve zrušení parní kotelnu a parních rozvodů a nahrazení teplovodním topným systémem. Čtyři plynové parní kotle o celkovém výkonu 21,6 MW budou nahrazeny 2 novými plynovými teplovodními kotli a 1 parním (pro provoz prádelny) o celkovém výkonu 5,7 MW v nově vybudované kotelně. Součástí stavby ...
Vsetínská nemocnice – rekonstrukce tepelného hospodářství – dodávka stavby
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívají ve zrušení parní kotelny a parních rozvodů a nahradit je teplovodním topným systémem. 3 plynové parní kotle o celkovém výkonu 11,084 MW budou nahrazeny 3 novými plynovými teplovodními kotli o celkovém výkonu 5,5 MW. Rozvody tepla budou regulovány namísto nynější 1 centrální výměníkové stanice ...
Vsetínská nemocnice – rekonstrukce tepelného hospodářství – dodávka stavby
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívají ve zrušení parní kotelny a parních rozvodů a nahradit je teplovodním topným systémem. 3 plynové parní kotle o celkovém výkonu 11,084 MW budou nahrazeny 3 novými plynovými teplovodními kotli o celkovém výkonu 5,5 MW. Rozvody tepla budou regulovány namísto nynější 1 centrální výměníkové stanice ...
Kroměřížská nemocnice – rekonstrukce tepelného hospodářství – dodávka stavby
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve zrušení parní kotelnu a parních rozvodů a nahrazení teplovodním topným systémem. Čtyři plynové parní kotle o celkovém výkonu 21,6 MW budou nahrazeny 2 novými plynovými teplovodními kotli a 1 parním (pro provoz prádelny) o celkovém výkonu 5,7 MW v nově vybudované kotelně. Součástí stavby ...