Dodávka tepelné energie pro ZŠ Seifertova 5, MŠ Seifertova 6 a MŠ Seifertova 4a, Jihlava
Účelem veřejné zakázky je pokrytí spotřeby tepelné energie zadavatele na vytápění a ohřev TV a nahrazení stávajících zdrojů tepla, jež jsou na hranici své životnosti. Předmětem veřejné zakázky je dodávka tepla (tepelné energie) pro vytápění a pro ohřev teplé vody (TV) do níže uvedených budov, které jsou majetkem zadavatele, a to na dobu neurčitou ...
Poptávám výstavbu železobetonové haly s PUR opláštěním
Poptávám (výrobek nebo službu): Různé stavební práce (stavba areálu firmy či jednotlivé dílčí dodávky) Popis: Množství/obsah/rozměr/rozsah prací: - novostavba železobetonové haly s PUR opláštěním (skladová část, výrobní část a administrativa) - vybavení objektu (osvětlení, vzduchotechnika, vytápění) - oplocení areálu - dlážděná manipulační ...
Poptávám instalaci ústředního topení v rodinném domě
Zadám instalaci ústředního topení (v mědi, klasické radiatory Korado a pod.) v přízemním RD (160m2), vč. plynového kotle a jeho přípojení. Místo: Škrdlovice. Termín: 12/2017, ev. 1/2018.
Využití odpadního tepla NH3 kompresorů v objektu Expedice uzenin
Zadavatel, společnost Kostelecké uzeniny a.s., vyhlašuje výběrové řízení na dodávku s názvem „Využití odpadního tepla NH3 kompresorů v objektu Expedice uzenin“, jejímž předmětem je dodávka, instalace do stávajícího okruhu NH3 a TUV a uvedení do provozu deskových výměníků, akumulačního zásobníku pro předehřev TUV včetně potrubních rozvodů, MaR a ...
Poptávám revizi kolte na tuhá paliva
Poptávám revizi kotle VIGAS 25.
Teplárna Sever/Jih – rozšíření CZT
Provedení podzemního potrubního tepelného vedení ve městě Třebíči, přičemž stavba bude sloužit pro přenos topného média v systému CZT. Součástí díla je i provedení přípojek a předávací stanice. Nové teplovodní potrubí bude provedeno jako předizolované. Stavbou dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu.
Teplárna Sever/Jih – rozšíření CZT
Provedení podzemního potrubního tepelného vedení ve městě Třebíči, přičemž stavba bude sloužit pro přenos topného média v systému CZT. Součástí díla je i provedení přípojek a předávací stanice. Nové teplovodní potrubí bude provedeno jako předizolované. Stavbou dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu.
Adaptace podnikatelské nemovitosti společnosti BEST - COVER, s.r.o.
Nemovitost k rekonstrukci společnosti BEST-COVER s.r.o. se nachází v Hořepníku dle současného ÚP na ploše určené pro smíšenou komerční výstavbu. Objektem záměru je nemovitost parcelní číslo 290. Jedná se o budovu postavenou v roce 1979 původně určenou jako hala textilní výroby podniku MODETA (dnes opuštěný, chátrající objekt). Předmětem této ...
Adaptace podnikatelské nemovitosti společnosti BEST - COVER, s.r.o.
Nemovitost k rekonstrukci společnosti BEST-COVER s.r.o. se nachází v Hořepníku dle současného ÚP na ploše určené pro smíšenou komerční výstavbu. Objektem záměru je nemovitost parcelní číslo 290. Jedná se o budovu postavenou v roce 1979 původně určenou jako hala textilní výroby podniku MODETA (dnes opuštěný, chátrající objekt). Předmětem této ...
Výměna technologie a přemístění plynové kotelny v závodě TANEX Vladislav
Předmětem veřejné zakázky je přemístění a výstavba nové plynové kotelny v areálu závodu a dodávka nových technologií a parních rozvodů kotelny. I. část – Přemístění plynové kotelny – stavební část Předmětem I. části veřejné zakázky je výstavba plynové kotelny. Předmětem budou následující práce: • bourací práce • zemní práce • základové ...
SŠ PTA Jihlava - rekonstrukce vytápění, Školní
Předmět veřejné zakázky spočívá v rekonstrukci vytápění v areálu Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava na adrese Školní 1a v Jihlavě.
Základní škola Jihlava, Křížová 33 - stavební úpravy
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu Základní školy v Jihlavě, Křížová 1367/33. Projekt zahrnuje výměnu opláštění vnitřních dělících konstrukcí tvořící jednotlivé místnosti v podkrovním prostoru, výměnu části střešní krytiny s opravou částí poškozeného krovu, výměnu oken a vstupních dveří do objektu, opravu fasády včetně nového ...
PN Jihlava - rekonstrukce prádelny
Prádelna je jednopodlažní částečně podsklepený objekt, který je součástí pavilonu 8 a tvoří jeho levou část. Podstatou řešení rekonstrukce prádelny je rozdělení současného prostoru praní na špinavou a čistou část. Do dělící stěny budou vloženy prokládací pračky. Pro zaměstnance bude zřizen nový přístup a vstup. Vstup zaměstnanců do provozu bude ...
Základní škola Jihlava, Křížová 33 - stavební úpravy
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu Základní školy v Jihlavě, Křížová 1367/33. Projekt zahrnuje výměnu opláštění vnitřních dělících konstrukcí tvořící jednotlivé místnosti v podkrovním prostoru, výměnu části střešní krytiny s opravou částí poškozeného krovu, výměnu oken a vstupních dveří do objektu, opravu fasády včetně nového ...
Základní škola Jihlava, Křížová 33 - stavební úpravy
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu Základní školy v Jihlavě, Křížová 1367/33. Projekt zahrnuje výměnu opláštění vnitřních dělících konstrukcí tvořící jednotlivé místnosti v podkrovním prostoru, výměnu části střešní krytiny s opravou částí poškozeného krovu, výměnu oken a vstupních dveří do objektu, opravu fasády včetně nového ...
Oprava a modernizace pavilonu č.5
Pavilon je dlouhodobě (cca 8 let) nevyužíván z důvodu nevyhovujícího technického stavu. Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní oprava a modernizace léčebného pavilonu (stavební opravy, výměna vnitřních instalací, oken, podlahových krytin, oprava omítky, přístavba výtahu, venkovní úpravy apod.). Účelem veřejné zakázky je uvedení technického ...
Oprava a modernizace pavilonu č.5
Pavilon je dlouhodobě (cca 8 let) nevyužíván z důvodu nevyhovujícího technického stavu. Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní oprava a modernizace léčebného pavilonu (stavební opravy, výměna vnitřních instalací, oken, podlahových krytin, oprava omítky, přístavba výtahu, venkovní úpravy apod.). Účelem veřejné zakázky je uvedení technického ...
Oprava a modernizace pavilonu č.5
Pavilon je dlouhodobě (cca 8 let) nevyužíván z důvodu nevyhovujícího technického stavu. Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní oprava a modernizace léčebného pavilonu (stavební opravy, výměna vnitřních instalací, oken, podlahových krytin, oprava omítky, přístavba výtahu, venkovní úpravy apod.). Účelem veřejné zakázky je uvedení technického ...
Oprava a modernizace pavilonu č.5
Pavilon je dlouhodobě (cca 8 let) nevyužíván z důvodu nevyhovujícího technického stavu. Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní oprava a modernizace léčebného pavilonu (stavební opravy, výměna vnitřních instalací, oken, podlahových krytin, oprava omítky, přístavba výtahu, venkovní úpravy apod.). Účelem veřejné zakázky je uvedení technického ...
Rekonstrukce kotelny
Předmětem plnění je rekonstrukce stávající plynové kotelny o celkovém stávajícím výkonu 297 kW, která slouží k vytápění budovy a ohřevu TUV v administrativní budově. Podrobněji je dodávka popsána v příloze ZD.
B.j. 13 PB - KODUS Velký Beranov
Stávající dům projde zásadní přestavbou. Původní nenosné zděné i dřevěné příčky budou vybourány. V nosných zdech budou upraveny nebo nově vybourány otvory pro dveře a nová okna. Na úroveň podlahy 1PP bude vykopána šachta pro nový osobní výtah, která bude vyzděna až po úroveň střešní konstrukce. Stávající prostory v domě budou rozděleny na ...
B.j. 13 PB - KODUS Velký Beranov
Stávající dům projde zásadní přestavbou. Původní nenosné zděné i dřevěné příčky budou vybourány. V nosných zdech budou upraveny nebo nově vybourány otvory pro dveře a nová okna. Na úroveň podlahy 1PP bude vykopána šachta pro nový osobní výtah, která bude vyzděna až po úroveň střešní konstrukce. Stávající prostory v domě budou rozděleny na ...
B.j. 13 PB - KODUS Velký Beranov
Stávající dům projde zásadní přestavbou. Původní nenosné zděné i dřevěné příčky budou vybourány. V nosných zdech budou upraveny nebo nově vybourány otvory pro dveře a nová okna. Na úroveň podlahy 1PP bude vykopána šachta pro nový osobní výtah, která bude vyzděna až po úroveň střešní konstrukce. Stávající prostory v domě budou rozděleny na ...
B.j. 13 PB - KODUS Velký Beranov
Stávající dům projde zásadní přestavbou. Původní nenosné zděné i dřevěné příčky budou vybourány. V nosných zdech budou upraveny nebo nově vybourány otvory pro dveře a nová okna. Na úroveň podlahy 1PP bude vykopána šachta pro nový osobní výtah, která bude vyzděna až po úroveň střešní konstrukce. Stávající prostory v domě budou rozděleny na ...
Hledáme intstalatéry a topenáře na montážní práce
Poptávám instalatéry a topenáře na montážní práce. Děkuji.