Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín - rekonstrukce
Předmětem plnění této VZ je provedení stavebních prací: Kompl.rekonstrukci a přístavbu budovy C - výstavbu nové centrál. plyn. kotelny, rozšíření budovy o výdejnu jídel a jídelnu, zateplení objektu a výměnu výplní otvorů, kompl.rekonstrukci a modernizaci techn. vybavení budovy, nové úpravy povrchů, podlah a podhledů, Přístavbu spojovací chodby ...
Vybudování kotelny na biomasu
Předmětem zakázky je vybudování biokotelny se zásobníkem paliva a pro vytápění objektů jak občanské vybavenosti, tak objektů určený k bydlení v obci Mašťov. Zakázka zahrnuje dodávku a instalaci dvou kotlů o minimálním výkonu 390 kW pro plně automatické spalování dřevní štěpky, pilin, pelet a hoblin. Dále je předmětem zakázky realizace ...
Aquadrom Most – technologie a M+R
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce bazénové technologie včetně ústředního topení pro ohřev dětského bazénu a vzduchotechniky a výměna technologického řídícího systému M+R v objektu Aquadrom Most.
Provozovna firmy Zdeněk Hrbek
Uvažovanými stavebními aktivitami v rámci zakázky jsou: a) modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti, b) modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti, c) ...
Poptávám servis kotle značky Ferromat
Poptávám opravu kotle Ferromat, nejde mi naprogramovat den, čas, nyní ani denní a noční režim.
Decentralizace tepelného hospodářství města Meziboří
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací na zakázce „Decentralizace tepelného hospodářství města Meziboří“ dle projektové dokumentace zpracované firmou Martia s.r.o. v 06/2015 pod zakázkovým číslem Z150028. Stavba řeší vybudování nových kotelen v prostorách stávajících kotelen objektů: Stavba řeší vybudování nových kotelen v ...
Výstavba plynové kotelny a redukční stanice v teplárně Trmice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba a zprovoznění nové plynové kotelny a redukční stanice v teplárně Trmice. Součástí díla je provedení všech přípojek vstupních a výstupních médií, napojení na stávající řídicí systém, seřízení a uvedení do provozu.
Simova nemovitosti - rekonstrukce nových výrobních prostor
Předmětem stavebních prací bude rekonstrukce budovy D v areálu firmy. Dodávka je dělena na stavební práce rozčleněné podle objektů D1, D2, D3, D4 a plochy - komunikace dělené dle nosnosti značené jako DK1, DK2, DK3, DK4 a DK5. Během realizace díla nebude omezen provoz investora. Po dokončení realizace bude objekt připraven k instalaci ...
Energeticky úsporná opatření areálu Hostomice
Předmětem plnění zakázky je realizace akce „Energeticky úsporná opatření areálu Hostomice“. Plnění řeší energetické úspory průmyslové haly. Hala je bývalou cihelnou firmy Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., Plachého 388/28, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice. V rámci plnění zakázky bude provedeno kontaktní zateplení obvodového pláště, ...
Energeticky úsporná opatření areálu Hostomice
Předmětem plnění zakázky je realizace akce „Energeticky úsporná opatření areálu Hostomice“. Plnění řeší energetické úspory průmyslové haly. Hala je bývalou cihelnou firmy Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., Plachého 388/28, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice. V rámci plnění zakázky bude provedeno kontaktní zateplení obvodového pláště, ...
Simova nemovitosti - rekonstrukce nových výrobních prostor
Předmětem stavebních prací bude rekonstrukce budovy D v areálu firmy. Dodávka je dělena na stavební práce rozčleněné podle objektů D1, D2, D3, D4 a plochy - komunikace dělené dle nosnosti značené jako DK1, DK2, DK3, DK4 a DK5. Během realizace díla nebude omezen provoz investora. Po dokončení realizace bude objekt připraven k instalaci ...
Výstavba plynové kotelny a redukční stanice v teplárně Trmice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba a zprovoznění nové plynové kotelny a redukční stanice v teplárně Trmice. Součástí díla je provedení všech přípojek vstupních a výstupních médií, napojení na stávající řídicí systém, seřízení a uvedení do provozu.
Rekonstrukce topení v sídle společnosti ABX v Rumburku
Předmětem zakázky je rekonstrukce topení v objektu sídla společnosti ABX, spol. s r.o. (dále jen ABX) v Žitné ulici v Rumburku na základě dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace tohoto výběrového řízení.
Poptávám realizaci solárních panelů pro ohřev vody
Poptávám zhotoví solárních panelů pro ohřev užitkové vody na střechu rodinného domku, včetně projektu a vyřízení dotace pro zelenou úsporám.Vytápění podlahové,plynovým kotlem v patře jsou radiátory.Jedná se o patrový domek 1+4, zastavěná plocha cca 90m.v Podbořanech okr. Louny.Cenovou nabídku určitě uvítám. Děkuji Stehlík
Údržba a opravy budov v majetku Statutárního města Teplice
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na provádění stavebních prací – HSV a PSV. Jedná se o opravy a údržbu v budovách a přilehlých pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Teplice, což znamená budovy základních škol, mateřských škol, školních jídelen, domů s pečovatelskou službou, správních a ostatních budov. Plnění bude ...
Výstavba plynové kotelny a redukční stanice v teplárně Trmice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba a zprovoznění nové plynové kotelny a redukční stanice v teplárně Trmice. Součástí díla je provedení všech přípojek vstupních a výstupních médií, napojení na stávající řídicí systém, seřízení a uvedení do provozu.
Instalace parního kotle
Předmětem projektu je náhrada stávajícího zdroje páry za nový s vyšší účinností.
Výstavba plynové kotelny a redukční stanice v teplárně Trmice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba a zprovoznění nové plynové kotelny a redukční stanice v teplárně Trmice. Součástí díla je provedení všech přípojek vstupních a výstupních médií, napojení na stávající řídicí systém, seřízení a uvedení do provozu.
Vybudování nové kotelny a instalace příslušného technologického vybavení
Předmětem zakázky je vybudování a propojení nové kotelny se stávajícím objektem včetně dodávky a instalace příslušného technologického vybavení. Jedná se o dodávku, instalaci a zprovoznění níže uvedených dodávek včetně příslušenství, souvisejícího zaškolení obsluhy a otestování funkčnosti systému Jedná se o podlimitní zakázku na dodávku, montáž ...
Vybudování nové kotelny a instalace příslušného technologického vybavení
Předmětem zakázky je vybudování a propojení nové kotelny se stávajícím objektem včetně dodávky a instalace příslušného technologického vybavení. Jedná se o dodávku, instalaci a zprovoznění níže uvedených dodávek včetně příslušenství, souvisejícího zaškolení obsluhy a otestování funkčnosti systému Jedná se o podlimitní zakázku na dodávku, montáž ...
Dodávka a instalace automatického kotle na pevná paliva a předávací stanice
Předmětem zakázky je dodávka a instalace automatického kotle na pevná paliva a předávací stanice s parametry dle Zadávací dokumentace.
ÚP ČR - Děčín  - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14 - výběr zhotovitele
Předmětem stavebních prací je kompletní rekonstrukce objektu U Plovárny 1190 v Děčíně, spočívající zejména v dispozičních úpravách interiéru, rekonstrukci všech rozvodů - elektro, vody, kanalizace strukturované kabeláže, EPS, EZS a topení. V rámci rekonstrukce budou zatepleny všechny obvodové konstrukce, vyměněny okna, dveře, podlahoviny, výtahy, ...
ÚP ČR - Děčín  - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14 - výběr zhotovitele
Předmětem stavebních prací je kompletní rekonstrukce objektu U Plovárny 1190 v Děčíně, spočívající zejména v dispozičních úpravách interiéru, rekonstrukci všech rozvodů - elektro, vody, kanalizace strukturované kabeláže, EPS, EZS a topení. V rámci rekonstrukce budou zatepleny všechny obvodové konstrukce, vyměněny okna, dveře, podlahoviny, výtahy, ...
ÚP ČR - Děčín  - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14 - výběr zhotovitele
Předmětem stavebních prací je kompletní rekonstrukce objektu U Plovárny 1190 v Děčíně, spočívající zejména v dispozičních úpravách interiéru, rekonstrukci všech rozvodů - elektro, vody, kanalizace strukturované kabeláže, EPS, EZS a topení. V rámci rekonstrukce budou zatepleny všechny obvodové konstrukce, vyměněny okna, dveře, podlahoviny, výtahy, ...
ÚP ČR - Děčín  - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14 - výběr zhotovitele
Předmětem stavebních prací je kompletní rekonstrukce objektu U Plovárny 1190 v Děčíně, spočívající zejména v dispozičních úpravách interiéru, rekonstrukci všech rozvodů - elektro, vody, kanalizace strukturované kabeláže, EPS, EZS a topení. V rámci rekonstrukce budou zatepleny všechny obvodové konstrukce, vyměněny okna, dveře, podlahoviny, výtahy, ...