Obnova centrální kotelny Zámku Štiřín
Zakázka malého rozsahu na topenářské práce mimo režim zákona č. 134/2016Sb. o veřejných zakázkách.
Výměna ŘS ve výměníkových stanicích Kralupy – II. etapa
Výměna řídících systémů ve výměníkových stanicích tepla v Kralupech nad Vltavou
Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II
Zakázka je rozdělena do dvou částí: a) část A – Výměna zdrojů tepla v logistickém areálu Prologis Park Rudná II. - předpokládaná hodnota 14 250 444 Kč bez DPH b) část B – Výměna osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II. - předpokládaná hodnota 13 728 788Kč bez DPH
Poptávám topenářské práce
Poptávám realizaci otopné soustavy s radiátory, včetně zdroje tepla (tepelné čerpadlo) pro ubytovací zařízení. Popis: Tepelná ztráta objektu je 29,355 kW. V příloze zasílám projektovou dokumentaci na zdroj tepla + otopná soustava. Tělesa otopné soustavy budou osazeny ručními termostatickými hlavicemi s tím, aby byla příprava do budoucna ...
Poptávám výměnu plynových spotřebičů v rodinném domě
Poptávám výměnu plynových spotřebičů v rodinném domě v Kolíně. Jde o výměnu dvou původních plynových karem vedených z koupelen v přízemí a v prvním patře a zaústěných do již vyvložkovaných komínů, avšak nyní jsou obě karmy bez přívodu vzduchu, který chci vést uvnitř vyvložkovaných komínů a nevést tak přívod vzduchu novými otvory z koupelen mimo ...
ITES spol. s r.o. - Úspory energie v objektu kotelny K353, Stochov - instalace kotle
Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce stávající nevyhovující kotelny na tuhá paliva a dodávka a montáž nového kotle na spalování biomasy včetně poskytnutí všech souvisejících stavebních úprav a služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky formou kompletní rekonstrukce a dodávky na klíč.
Poptávám topenářské práce
Poptávám topenářskou firmu ve Středočeském kraji v okolí Zruče nad Sázavou, která by zhotovila nové kombinovavé topení v rodinném domě.Stávající je 45 let staré a již nevyhovující.Jedná se o kombinované topení plyn a tuhá paliva.Chtěla bych využít projekt Zelená usporám, proto poptávám firmu,která by i toto zajistila.Datum provedení výměny plánuji ...
Obnova kotelny v budově zámku Štiřín
Provedení topenářských prací v budově zámku Štiřín
Výměna klimatizace v depozitáři Kojetice
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace obnovy klimatizačních zařízení vč. zajištění záručního servisu v objektu knižního depozitáře zadavatele na adrese Neratovická 247, Kojetice. Veřejná zakázka řeší výměnu stávajících, již dosluhujících, jednotek přesné klimatizace, úpravu rozvodů ústředního topení (ÚT), systém měření a regulace (MaR) tak ...
Poptávám dodávku kotle na tuhá paliva
Poptávám nákup a montáž kotle na pevné palivo, případně biomasu - kotlíková dotace. Spěchá. Děkuji.
Energetické úspory společnosti Únětický pivovar a.s. – stavební práce
Převažujícím předmětem plnění jsou stavební práce, jedná se o úpravy kanceláří vedení Únětického pivovaru ve 2. a 3. nadzemním podlaží Únětického pivovaru; instalace systému na využití odpadního tepla pro ohřev teplé vody; osazení plyn. kotle ve 2.NP + rozvody UT; úprava místnosti ve 3. NP na kancelář; osazení nových vjezdových vrat; měření a ...
Vnitřní stavební úpravy bezprašného pracoviště v Příbrami
Předmětem výběrového řízení je provedení stavebních úprav stávajících vnitřních prostor o ploše 140 m2, nacházejících se ve 2. patře výrobně administrativní budovy v Příbrami. V uvedených prostorách bude provedena antistatická úprava podlah, osazeno nové zakrytí stropů a prostor bude příčkami rozčleněn na jednotlivá pracoviště. Do nově vzniklých ...
Poptávám topenářské práce
Poptávám výměnu kotle na uhlí za kotel plynový, kondenzační. Potřebuji přivést od přípojky plyn ke kotly a vyměnit radiátory i s rozvody potrubí (měď).
V 00197A – výstavba objektu kotelny
Předmětem této zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek spojených se stavebními pracemi souvisejícími s projektem zadavatele s názvem „Areál fy LESS & TIMBER, a. s. KOTELNA p. č. 537/1, k. ú. Dlouhá Ves u Sušice“, kterým je výstavba kotelny.
Výběr dodavatele stavby na akci, Úspory energií na VÚS a BIOS - SOŠ a SOU Nymburk
Předmětem plnění veřejné zakázky je zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov. Dojde k výměně původních oken za nové s izolačním zasklením, dále k zateplení pláště budov kontaktním tepelně-izolačním systémem a k zateplení střech objektů. Dále dojde k výměně osvětlení v budově VÚS a úpravě rozvodů vytápění.
Dodávka a instalace zdrojů tepla v halách průmyslového areálu
• Dodávka zdrojů tepla – kotlů (6 ks závěsných kotlů, 1 ks stacionární kotel, výkon kotle 40 – 45 KW) se systémem měření a regulace (dále i MaR) vč. potřebných čidel, kabeláže a konektorů pro napojení čerpadel, apod. (blíže specifikováno v příloze č. 1, kolonka popis položky) • Instalace / montáž kotlů (připojení kotlů na systém vč. spojovacího ...
Poptávám revizi kotle na tuhá paliva
Poptávám revizi kotle na tuhá paliva. Děkuji.
Poptávám topenářské práce
Automatický kotel na tuhá paliva zn. Viadrus Hercules DUO 25 kW, násypka na levé straně, 2x radiátor 22/600/1400, 1x radiátor 22/600/1000, 1x radiátor 22/600/1200, 1x radiátor 22/900/1000 a 1x radiátor 22/900/800, měděné trubky 18/1 60 m a 22/1 30 m, kombinovaný ohřívák vody TVo = 200 ltr., 3x čerpadlová skupina Regulus (z toho 2x s třícestným ...
Rekonstrukce městské kotelny - Bystřice
Předmětem zakázky je rekonstrukce městské kotelny na pevná paliva. Jedná se zejména o výměnu zdrojů tepla za efektivnější spolu s instalací spalinových filtrů a řídící technologie.
Oprava topných směšovačů Dům Atis a SALM
Oprava topných směšovačů Dům Atis a SALM - radiátory a podlahové okruhy jedná se o havarijní stav před topnou sezonou
Výběr dodavatele stavby na akci Úspory energií na VÚS a BIOS - SOŠ a SOU Nymburk
Předmětem plnění veřejné zakázky je zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov. Dojde k výměně původních oken za nové s izolačním zasklením, dále k zateplení pláště budov kontaktním tepelně-izolačním systémem a k zateplení střech objektů. Dále dojde k výměně osvětlení v budově VÚS a úpravě rozvodů vytápění.
Rekonstrukce kotelny v hotelu Solenice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce – rekonstrukce kotelny v hotelu Solenice u Orlické přehrady. Stávající kotelna na tuhá paliva (koks) bude kompletně nahrazena novou technologií - dva kotle spalující dřevní pelety o celkovém výkonu 438 kW, které budou umístěny v objektu stávajících garáží. Práce budou provedeny na základě stavebního ...
Dodávka stavebních a souvisejících prací pro realizaci projektu CZ.01.3.0.0.15_010.04150
I. etapa – zahrnuje: - nahrazení starých sodíkových výbojek novými LED světelnými zdroji a související elektro instalační práce - zateplení střechy - výměnu otvorových výplní světlíků II. etapa – zahrnuje: - realizace úsporného vytápění - realizace úsporného odsávání včetně rekuperace III. etapa – zahrnuje: - zateplení budovy na ...
Rekonstrukce kotelny v hotelu Solenice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce – rekonstrukce kotelny v hotelu Solenice u Orlické přehrady. Stávající kotelna na tuhá paliva (koks) bude kompletně nahrazena novou technologií - dva kotle spalující dřevní pelety o celkovém výkonu 438 kW, které budou umístěny v objektu stávajících garáží. Práce budou provedeny na základě stavebního ...
Rekonstrukce Atletického tunelu, šaten, soc. zázemí a ubytování – SC Nymburk
Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména dokončení zateplení obálky stavby - střechy, realizace vnitřních úprav šatnového zázemí vč. sociálního zázemí sportovců, vybudování odpovídajícího zázemí technického – kotelny vč. rozvodů, rozvodů TUV, nové elektroinstalace. Součástí tunelu je ubytovací jednotka sloužící k dlouhodobé přípravě sportovců, ...