Palachova kolej - Rekonstrukce páteřního vedení teplé vody
rekonstrukce stávajícího páteřního rozvodu teplé vody a cirkulace podle projektové dokumentace
FN Motol – Zajištění topenářských prací pro FN Motol – Havárie
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění havarijních zásahů, přičemž zadavatel požaduje nepřetržité vyčlenění 1 topenáře s dobou nástupu k havárii do 15 minut od jejího nahlášení a nástupu havarijního týmu do 1 hodiny od nahlášení požadavku. Pod pojmem havárie zadavatel upřesňuje, že se jedná o opravy, které nejsou zahrnuty v dlouhodobém ...
Modernizace plynové kotelny pobočky Praha VoZP ČR
Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je zajištění dodavatele pro dodávku modernizace kotelny, která bude probíhat na základě zpracovaného projektu dle platných předpisů a ČSN za předpokladu montáže odbornými pracovníky.
Zajištění proinvestování, provozu a údržby kotelen pro ZŠ Vladislava Vančury
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, proinvestování a provozování tepelných zdrojů a VZT, topenářské a plynařské práce, servis a řešení havarijních situací, servisní činnost a provádění oprav a MaR v rámci zdrojů vytápění po dobu 20 let. Více k předmětu plnění veřejné zakázky je uvedeno v části 4 zadávací dokumentace. Podrobně viz ZD.
Hledám technika na kontrolu bytu
Hledám technika na kontrolu bytu, v jakém stavu byt je po technické stránce.
Zajištění obsluhy, servisu, údržby a oprav zařízení pro vytápění, chlazení, VZT a ZTI
Předmětem plnění je řádně provozovat zařízení pro vytápění, chlazení, vzduchotechniku a zdravotně technické instalace ve vybraných administrativních a technických objektech v areálu letiště Praha/Ruzyně, a to včetně oprav, zajištění materiálu a dálkového dohledu nad systémy.
Údržba a opravy TZB a ZTI  v ČNB
Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelné údržby a oprav zdravotně-technických a sanitárních instalací (ZTI) a technického vybavení budov (TVB). Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Generální rekonstrukce konvekčního svazku kotle K2 Teplárna Veleslavín
Cílem této veřejné zakázky je provedení generální rekonstrukce kotle OK 50 H, výrobce ČKD Dukla Praha, rok výroby 1990, která bude spočívat ve výměně konvekčního svazku kotle OK 50 H, výměně sběrné vany pod spalovací komorou, výměně tepelné izolace v rozsahu demontovaných a poškozených částí a v rekonstrukci vnitřních zazdívek hořákových ústí, ...
Odstraňování závad TUV a SUV a dalších rozvodů v IKEM
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí je odstraňování vzniklých závad rozvodů teplé a studené vody, zdravotechniky, plynovodu a ústředního topení (dále též „ÚT“) v areálu zadavatele. Součástí předmětu plnění jsou rovněž i drobné stavební úpravy a přípomoce, průrazy a zapravení povrchů a ostatní práce související s ...
Energetické služby a dodávky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s právě třemi účastníky tohoto zadávacího řízení, kteří se po provedeném hodnocení umístí v pořadí na prvním až třetím místě. V době trvání rámcové dohody se předpokládá realizace až tří minitendrů, jejichž výsledkem bude uzavření realizačních smluv s vítězným účastníkem rámcové ...
Tepelné hospodářství
Předmětem plnění veřejné zakázky je provozování tepelných zdrojů a VZT, topenářské a plynařské práce, servis a řešení havarijních situací, servisní činnost a provádění oprav a MaR po dobu 48 měsíců. Jedná se většinou o plynové kotelny na objektech ve správě Správy účelových zařízení ČVUT, kde jsou kotle zapojené do kaskád. Regulace jsou ...
FN Motol – Topenářské práce v areálu Fakultní nemocnice v Motole
Předmětem plnění je zajištění a provedení topenářských prací pro Fakultní nemocnici v Motole.
Dodávka a instalace nové technologie předávací stanice ve Veletržním paláci II
Předmětem zakázky je dodávka technologicko-provozního souboru a s tím spojené instalace a služby se zajištěním projektové dokumentace uváděného souboru. Jedná se o realizaci výměny stávající technologie parní předávací stanice za horkovodní. Soustava se doplní o dodávku a instalaci elektrických vyvíječů páry pro stávající vzduchotechnické ...
Provozování, údržba a servis tepelného hospodářství VFN
Předmětem plnění je provozování, údržba a servis tepelného hospodářství VFN.
Zajištění servisních služeb výměníkových stanic a přidružených technologií
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (Část 3 zadávací dokumentace) s jedním dodavatelem, na základě níž budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky na zajištění servisních služeb výměníkových stanic a přidružených technologií v areálu Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Zajištění vodoinstalatérských, topenářských a souvisejících opravárenských a údržbářských služeb
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění vodoinstalatérských a topenářských opravárenských a údržbářských prací a provádění manipulací na technických zařízeních vodního hospodářství v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy. Bližší informace viz bod č. 1.2 ZD
Poptávám topenářské práce
Poptávám topenářské práce. V současné době mám v bytě 3+1 v každé místnosti plynové topidlo Gamat 461 a v koupeně karmu. 3 topidla jsou situována pod okny s odtahem ven a jedno do komína. Mám zájem předělat toto topení na ústřední s kondezačním kotlem s nerezovým výměníkem. Termínově bych si to představovala po ukončení hlavní topné sezóny, ...
Snížení energetické náročnosti výrobních objektů firmy Delta Sign
Předmětem zakázky je snížení energetické náročnosti objektů, ve kterých probíhá výroba kovových konstrukcí a výroba elektrických osvětlovacích zařízení. Řešena část objektu slouží pro podnikání a je takto využívána. Současný stav obvodového pláště je z hlediska tepelně technického a estetického nevyhovující. Prostup tepla stěnami i střešní ...
Oprava havarovaných kogeneračních jednotek v objektu Bazén Hloubětín, Hloubětínská 80, Praha 9
Předmětem veřejné zakázky je zajištění opravy stávajících havarovaných kogeneračních jednotek výměnou motorů ve zdroji tepla v objektu Bazén Hloubětín, Hloubětínská 80, Praha 9 včetně opravy souvisejícího systému M+R (měření a regulace) pro dodávku tepla a el. energií pro krytý bazén, venkovní bazén a přilehlou tenisovou halu.
Energetické služby se zaručeným výsledkem v objektech MČ Praha 9
Předmětem veřejné zakázky je realizace energeticky úsporných opatření metodou Energy Performance Contracting (dále také „EPC“) u 15 vybraných objektů MČ Prahy 9 (2 střediska sociálních služeb, 4 mateřské školy, 5 základních škol, 1 gymnázium, 1 ubytovna, radnice, poliklinika). Dodavatel navrhne po jednotlivých objektech vhodná energeticky ...
Rámcová smlouva na stavební práce spočívající v realizaci výstavby, oprav a rekonstrukcí
Zadavatel v tomto užším řízení hodlá uzavřít rámcovou smlouvu upravující podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení stavebních prací s obdobným předmětem plnění, zejména výstavby, opravy a rekonstrukce bytového fondu, školských, sociálních, administrativních a zdravotnických objektů, které budou zadávány po dobu platnosti ...
Poptávám plynařské práce
Poptávám plynařské práce. Mám v bytě 1x Gamat 4000 a rád bych je vyměnil za VAF Kvart 2,5 kW /nový desing/. Venkovní vývod, zeď cca 55cm. Rád bych měl výplň po celé délce odvodu spalin, mezi vnitřním a vnějším zděním, vata či cokoli podobného. Sdělte mi, prosím, cenovou relaci a možnost realizace.
Rámcová smlouva na stavební práce spočívající v realizaci výstavby, oprav a rekonstrukcí
Zadavatel v tomto užším řízení hodlá uzavřít rámcovou smlouvu upravující podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení stavebních prací s obdobným předmětem plnění, zejména výstavby, opravy a rekonstrukce bytového fondu, školských, sociálních, administrativních a zdravotnických objektů, které budou zadávány po dobu platnosti ...
Správa tepelných zařízení v areálu Thomayerovy nemocnice
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření 2 smluv o: • provozu, správě a údržbě vnitřních rozvodů tepelné infrastruktury („smlouva č. 1“); a • provozu, správě a údržbě tepelných zařízení („smlouva č. 2“) Předmětem veřejné zakázky je zajištění kompletního provozu, správy, údržby a oprav tepelných zařízení ve vlastnictví zadavatele včetně ...
Rámcová smlouva na stavební práce spočívající v realizaci výstavby, oprav a rekonstrukcí
Zadavatel v tomto užším řízení hodlá uzavřít rámcovou smlouvu upravující podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení stavebních prací s obdobným předmětem plnění, zejména výstavby, opravy a rekonstrukce bytového fondu, školských, sociálních, administrativních a zdravotnických objektů, které budou zadávány po dobu platnosti ...