Ekologický program Elektrárny Opatovice, a.s. – 2. etapa: Intenzifikace denitrifikace kotelny
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s optimalizací primárních a sekundárních opatření pro čtyři kusy stávajících kotlů K2, K3, K5 a K6 a provedení primárních a optimalizace sekundárních opatření pro dva kusy stávajících kotlů K1 a K4. Zakázka bude mít charakter ...
Instalace technologie SNCR na kotli K1 a K4
Předmětem plnění zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s provedením a instalací sekundárních opatření na stávajících kotlích K1,a K4. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“.
Poptávám topenářské práce
Automatický kotel na pelety a uhlí 25kw, 5x radiátor, trubky měděné asi 100 m, příslušenství, montáž. Prosím o cenovou nabídku. Děkuji.
Realizace projektu EPC v objektech Města Přelouč
Předmětem veřejné zakázky je realizace energeticky úsporných opatření metodou Energy Performance Contracting (dále také „EPC“) u 7 vybraných objektů v majetku Města Přelouč (základní školy, sportovní hala, základní umělecká škola). Dodavatel navrhne po jednotlivých objektech vhodná energeticky úsporná opatření, kterými dojde k úspoře nákladů na ...
Rekonstrukce domova dětí a mládeže (DDM)
Jedná se o rekonstrukci a výměnu veškerých vnitřních sítí a rozvodů včetně výměny zdroje vytápění. Dále je předmětem díla přístavba dílny a kompletní zateplení celého objektu včetně přístavby.
Pce - PS A 17 - Rekonstrukce technologie TeV v PS
Předmětem zakázky je rekonstrukce technologie předávací stanice. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
Pce PS B 045 - Rekonstrukce technologie TeV
Předmětem zakázky je rekonstrukce technologie předávací stanice. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. -  Pardubická nemocnice, budova č. 41, výměníková stanice
Předmětem investiční akce je rekonstrukce budovy výměníkové stanice, výměna technologie úpravy teplé užitkové vody, technologie předávací stanice, expanze pro vytápění, rekonstrukce regulace a měření tepelného hospodářství.
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. -  Pardubická nemocnice, budova č. 41, výměníková stanice
Předmětem investiční akce je rekonstrukce budovy výměníkové stanice, výměna technologie úpravy teplé užitkové vody, technologie předávací stanice, expanze pro vytápění, rekonstrukce regulace a měření tepelného hospodářství.
Stavební úpravy č.p. 87, ul. Široká, Chrudim - II. etapa
Stavební akce „Stavební úpravy č.p. 87, ul. Široká, Chrudim – II. etapa“ počítá s úpravami stávajícího vnitřního plynovodu, s vybudováním nové plynové kotelny o výkonu 2x 37 kW vč. rozvodů a radiátorů po celém domě, z důvodu zrušení vytápění pomocí vafek vyústěných do fasády, s otlučením a doplněním sanačních omítek v části komerčních prostor ...
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. -  Pardubická nemocnice, budova č. 41, výměníková stanice
Předmětem investiční akce je rekonstrukce budovy výměníkové stanice, výměna technologie úpravy teplé užitkové vody, technologie předávací stanice, expanze pro vytápění, rekonstrukce regulace a měření tepelného hospodářství.
Úspory energií při vytápění společnosti Technotron – Metal
Předmětem této zakázky je výstavba vlastní plynové kotelny osazené kondenzačními kotli a plynovým ohřívačem teplé vody.Předmětem zakázky jsou stavební práce a dodávka nového zařízení kotelny spočívající v uvedení zařízení kotelny do plného provozu - zahrnuje usazení kotelny v místě plnění a napojení na zdroje, zejména připojení k plynové přípojce ...
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. -  Pardubická nemocnice, budova č. 41, výměníková stanice
Předmětem investiční akce je rekonstrukce budovy výměníkové stanice, výměna technologie úpravy teplé užitkové vody, technologie předávací stanice, expanze pro vytápění, rekonstrukce regulace a měření tepelného hospodářství.
Využití nebytových prostor pro účely Evropského domu a skladovací prostory krajského úřadu
Stavba je zejména situována do prostor 1. PP, které mají sloužit jako zasedací místnosti, vč. technického zázemí (místa pro občerstvení, techniku, uložení mobiliáře, uložení variabilních stěn apod.). Mimo dispozičních změn bude nutné řešit opravy zdí a příček, dále realizovat nové rozvody inženýrských sítí, vytápění, vzduchotechniku a větrání. ...
Využití nebytových prostor pro účely Evropského domu a skladovací prostory krajského úřadu
Stavba je zejména situována do prostor 1. PP, které mají sloužit jako zasedací místnosti, vč. technického zázemí (místa pro občerstvení, techniku, uložení mobiliáře, uložení variabilních stěn apod.). Mimo dispozičních změn bude nutné řešit opravy zdí a příček, dále realizovat nové rozvody inženýrských sítí, vytápění, vzduchotechniku a větrání. ...
Výběr poskytovatele energetických služeb se zaručenou úsporou pro vybrané objekty Pardubického kraje
Náplní veřejné zakázky je realizace energeticky úsporných opatření v 17 objektech Pardubického kraje metodou EPC. Jedná se o objekty sociální péče, zdravotnictví a středních škol. Budovy a objekty jsou provozovány příspěvkovými organizacemi Pardubického kraje. Energeticky úsporná opatření zahrnou dle předpokladů zadavatele oblast vytápění ...
Výběr poskytovatele energetických služeb se zaručenou úsporou pro vybrané objekty Pardubického kraje
Náplní veřejné zakázky je realizace energeticky úsporných opatření v 17 objektech Pardubického kraje metodou EPC. Jedná se o objekty sociální péče, zdravotnictví a středních škol. Budovy a objekty jsou provozovány příspěvkovými organizacemi Pardubického kraje. Energeticky úsporná opatření zahrnou dle předpokladů zadavatele oblast vytápění ...
Výběr poskytovatele energetických služeb se zaručenou úsporou pro vybrané objekty Pardubického kraje
Náplní veřejné zakázky je realizace energeticky úsporných opatření v 17 objektech Pardubického kraje metodou EPC. Jedná se o objekty sociální péče, zdravotnictví a středních škol. Budovy a objekty jsou provozovány příspěvkovými organizacemi Pardubického kraje. Energeticky úsporná opatření zahrnou dle předpokladů zadavatele oblast vytápění ...
VSŠ a VOŠ Moravská Třebová – plynofikace a decentralizace zdrojů tepla
Předmětem veřejné zakázky je odstranění stavby uhelné kotelny včetně komínu, uhelny a nadzemních rozvodů a decentralizace stávajícího vytápěcího systému v areálu, spojeného se změnou palivové základny.
Poptávám připojení kotle na tuhá paliva
Poptávám zapojení kotle na tuhá paliva s akumulačními nádržemi.
Snížení energetické náročnosti budovy Městského kina, Přelouč
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zateplení a regenerace objektu Městského kina v Přelouči, které má za úkol výrazně snížit energetickou náročnost objektu a odstranit nebo minimalizovat vady, poruchy a nedostatky objektu, zjištěné při stavebně technickém průzkumu. Stavební úpravy objektu mimo jiné obsahují: - ...
OU Chroustovice, Zámek 1 – vybavení školy
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce čtyř stavebních objektů v areálu OU Chroustovice Stavební objekt SO 01 představuje kompletní rekonstrukci sociálního zázemí v truhlářském úseku. Stavební objekt SO 02 je rekonstrukcí části ocelové haly pro potřeby výuky zedníků. Předmětem rekonstrukce je vybudování sociálního zázemí, řešení nového způsobu ...
Výměna přehříváků páry na kotlích K6, K2, K3 a K5
Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem "Výměna přehříváků páry na kotlích K6, K2, K3 a K5" je výroba a dodávka, demontáž a montáž, provedení stavební a tlakové zkoušky po výměně přehříváků páry, montáž a demontáž zařízení pro profukování kotle. Dílo musí mít charakter dodávky "na klíč".
Poptávám topenářské práce
Poptávám dodávku a instalaci teplovodního přídavného topení do Berlinga 1.6 HDI
Snížení energetické náročnosti sokolovny Kameničky
Rekonstrukce budovy a výměna zdroje vytápění