Oprava tepelných rozvodů a rozvodů TV v  areálu PL Šternberk – část A
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opravy tepelných rozvodů a rozvodů TV v areálu PL Šternberka a dále i opravy regulačních uzlů ve vybraných objektech v areálu Psychiatrické léčebny Šternberk – Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk (na pozemku parc. č. 242 v k.ú. Lhota u Šternberka) a jejich okolí.
Prostějov letecká kasárna - ekologizace vytápění
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve smyslu § 14 odst. 3 a § 25 ZZVZ, zadávanou v nadlimitním režimu formou otevřeného nadlimitního řízení podle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ. Předmětem veřejné zakázky je realizace nové koncepce vytápění areálu Leteckých kasáren Prostějov, která především spočívá v rekonstrukci tepelného ...
Prostějov letecká kasárna - ekologizace vytápění
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve smyslu § 14 odst. 3 a § 25 ZZVZ, zadávanou v nadlimitním režimu formou otevřeného nadlimitního řízení podle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ. Předmětem veřejné zakázky je realizace nové koncepce vytápění areálu Leteckých kasáren Prostějov, která především spočívá v rekonstrukci tepelného ...
Optimalizace vytápění OMZ Hranice
Projekt řeší stavební úpravy stávajícího objektu spočívající ve výměně oken venkovních dveří a vrat, nových kotlů na vytápění a rekonstrukci topení.
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - III. a IV.etapa - část PS a NZ
-Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby části strojní, elektro, MaR, stavebních a montážních prací, včetně demontáží, případných provizorií a přeložek v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a dle Přílohy č. 5 Smlouvy. -Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. ...
Kasárna Bystrovany – rekonstrukce výměníkových stanic - realizace
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie v objektu kasáren Bystrovany.
Poptávám výměnu krbové vložky
Poptávám výměnu staré krbové vložky za novou s teplovodním výměníkem a napojit ji do okruhu ÚT.Zajímá mě přibližná cena a popř.i termíny. Děkuji. Karel Lux
Modernizace a rekonstrukce rozvodů tepla ve výrobní hale společnosti PREST PŘEROV a.s.
Předmětem plnění zakázky je zhotovení stavby „Nadzemní plynovodní přípojka do montážní haly firmy PREST PŘEROV a.s.“ a „Rekonstrukce topení montážní haly firmy PREST PŘEROV a.s.“, jejichž předmětem je provedení nadzemní plynovodní přípojky z vnitropodnikových rozvodů PRECHEZA, a.s. v celkové délce 63,5 m a provedení stavebních úprav montážní haly ...
Poptávám servis kondenzačního kotle
Poptávám servis/údržbu kondenzačního kotle Gruppo Imar v RD (1 bytová jednotka). Uničov.
Poptávám montáž solárního kolektoru
Hledám kdo zkompletuje solární kolektory na ohřev TUV - po eletrické stránce (kolektory a příslušenství mám). Děkuji.
Využití odpadního tepla v soustavě CZT Olomouc
Vlastní dílo se skládá zejména z: - rekuperace odpadního tepla ze stávajících systémů teplárny do horkovodní soustavy města Olomouce - snížení obsahu O2 v napájecí vodě a doplňovací vodě do horkovodní soustavy CZT - zvýšení tlaku z I. a II. odběru turbín pro odplynění (KVET) - snížení spotřeby doplňovací vody - využití odpadního tepla
Využití odpadního tepla v soustavě CZT Olomouc
Vlastní dílo se skládá zejména z: - rekuperace odpadního tepla ze stávajících systémů teplárny do horkovodní soustavy města Olomouce - snížení obsahu O2 v napájecí vodě a doplňovací vodě do horkovodní soustavy CZT - zvýšení tlaku z I. a II. odběru turbín pro odplynění (KVET) - snížení spotřeby doplňovací vody - využití odpadního tepla
Bytový dům v Pohořanech č.p.103- změna v užívání části stavby na školící středisko
Předmět plnění je spolufinancován ze zdrojů OPPI Číslo a název programu: 01 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Číslo a název prioritní osy: 01.2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků Číslo a název investiční priority: 01.2.07 Podpora vytváření a rozšiřování vyspělých kapacit ...
Bytový dům v Pohořanech č.p.103- změna v užívání části stavby na školící středisko
Předmět plnění je spolufinancován ze zdrojů OPPI Číslo a název programu: 01 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Číslo a název prioritní osy: 01.2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků Číslo a název investiční priority: 01.2.07 Podpora vytváření a rozšiřování vyspělých kapacit ...
Bytový dům v Pohořanech č.p.103- změna v užívání části stavby na školící středisko
Předmět plnění je spolufinancován ze zdrojů OPPI Číslo a název programu: 01 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Číslo a název prioritní osy: 01.2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků Číslo a název investiční priority: 01.2.07 Podpora vytváření a rozšiřování vyspělých kapacit ...
Stavební opravy a opravy elektroinstalace b. č. 14 (II. etapa) - kasárna gen. Zahálky Hranice
Provedení opravy podlah, omítek, izolací, vnitřní kanalizace, rozvodů vody, soc. zařízení, ústředního vytápění a elektroinstalace.
Stavební opravy a opravy elektroinstalace b. č. 14 (II. etapa) - kasárna gen. Zahálky Hranice
Provedení opravy podlah, omítek, izolací, vnitřní kanalizace, rozvodů vody, soc. zařízení, ústředního vytápění a elektroinstalace.
Dolní náměstí č. 19/47 – stavební úpravy
Na pozemku parc. č. 442 v k.ú. Olomouc - město se nachází stávající čtyřpodlažní podsklepený objekt, ve kterém se nachází v 1. NP dvě stávající prodejní provozovny – prodejna ovoce, zeleniny a květin a prodejna kuchyňských potřeb. Ve všech ostatních nadzemních podlažích byly doposud umístěny administrativní prostory úředníků města Olomouce. Ve 4. ...
Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o.
Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je provedení rekonstrukce administrativní a výrobní budovy zadavatele za účelem energetických úspor v areálu zadavatele (dále jen „předmět zakázky“). Předmětem zakázky jsou jak uznatelné výdaje projektu, do kterých spadá ...
Poptáváme dokumentaci pro realizaci plynové kotelny
Poptáváme zajištění dokumentace pro zhotovení plynové kotelny pro Společenství vlastníků pro dům Severovýchod 471/1, 789 01 Zábřeh, a provedení prací souvisejících s instalací plynové kotelny v domě. Dům je osmipodlažní, s jedním hlavním vchodem a se zadním vchodem do sklepních prostor. Platba hotovostní.
SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov - Rekonstrukce rehabilitace
Předmětem zakázky je rekonstrukce prostor rehabilitace v objektu na parcele č. st.514 v k.ú. Krasice v areálu Nemocnice Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov. Stavební úpravy budou probíhat v prvních dvou nadzemních podlažích a podzemním podlaží. V 1. PP se stavební úpravy budou týkat prostor s technologií bazénu, kde dojde ke kompletní výměně ...
Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o.
Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je provedení rekonstrukce administrativní a výrobní budovy zadavatele za účelem energetických úspor v areálu zadavatele (dále jen „předmět zakázky“). Předmětem zakázky jsou jak uznatelné výdaje projektu, do kterých spadá ...
Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o.
Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je provedení rekonstrukce administrativní a výrobní budovy zadavatele za účelem energetických úspor v areálu zadavatele (dále jen „předmět zakázky“). Předmětem zakázky jsou jak uznatelné výdaje projektu, do kterých spadá ...
Zateplení a výměna zdroje tepla pro administrativní budovu „A“ MJM Litovel a.s., VOP Litovel
Předmětem zakázky je zateplení obvodového pláště budovy včetně rekonstrukce střechy dle požadavku statika a předběžného energetického auditu. Předmětem plnění je dále náhrada nevyhovujících zdrojů tepla včetně nového zregulování topné soustavy na nové podmínky (po zateplení).
Modernizace bytového domu Kojetínská 383/17 Přerov
Modernizace bytového domu o 4 podlažích, výměna střechy, provedení sanace statických poruch, hydroizolace,výměna rozvodů TUV,UV,STU,kanalizace, výměna topného systému, zateplení obvodového pláště.