Rekonstrukce budovy sokolovny ve městě Kamenický Šenov
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s rekonstrukcí budovy sokolovny ve městě Kamenický Šenov. Jde zejména o: provedení kontaktní zateplovací systém z certifikovaného fasádního systému ETICS, provedení svislé hydroizolace suterénního zdiva, zateplení střešní konstrukce (ploché střechy, šikmé s plechovou ...
Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu č.p. 504 Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově za účelem změny v užívání bývalého internátu na školící zařízení s učebnami a dílnami pro potřeby Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské. Jedná se o dvoupodlažní zděný, částečně podsklepený objekt s podkrovím a sedlovou ...
Od Valdštejna k Pücklerovi – knížecí kvalita služeb pro naše hosty
Předmětem plnění 1. části VZ je rekonstrukce zámku města Doksy, ve kterém bude následně umístěn prohlídkový okruh pro návštěvníky zámku a informační centrum pro návštěvníky města, včetně rekonstrukce vytápění objektu a obnovy okenních výplní. Předmětem 2. části VZ je dodávka interiérového vybavení zámku Doksy.
Rekonstrukce objektu č.p.466, Skálova, Turnov
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce objektu č.p. 466 v ulici Skálova, Turnov, včetně úpravy okolních ploch (zpevněné plochy, obslužné komunikace, sadové úpravy). V průběhu rekonstrukce bude provedena výměna výplní otvorů, zateplení a rekonstrukce střešního pláště, budou provedeny nové vnitřní instalace a rozvody a dále bude do ...
Úspory energií v areálu společnosti EMBA, spol. s r. o.
Předmětem této zakázky na stavební a montážní práce je zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu a úpravy rozvodů pro vytápění.
Poptávám revizi kotle na tuhá paliva
Poptávám revizi kotle Benekov Ling 25.
II. etapa Revitalizace soustavy CZT v Jablonci nad Nisou - plynofikace areálu TRW Automotive Czech
Předmětem plnění zakázky je vybudování teplárenského zařízení, sloužícího k zajištění vytápění areálu TRW Automotive Czech s.r.o. Jedná se zejména o vybudování tří zdrojů tepelné energie o sjednaných parametrech, potřebné technické infrastruktury pro přívod paliva, vody a elektrické energie pro tyto zdroje, jakož i rozvodných tepelných zařízení ...
II. etapa Revitalizace soustavy CZT v Jablonci nad Nisou - plynofikace areálu TRW Automotive Czech
Předmětem plnění zakázky je vybudování teplárenského zařízení, sloužícího k zajištění vytápění areálu TRW Automotive Czech s.r.o. Jedná se zejména o vybudování tří zdrojů tepelné energie o sjednaných parametrech, potřebné technické infrastruktury pro přívod paliva, vody a elektrické energie pro tyto zdroje, jakož i rozvodných tepelných zařízení ...
NsP Česká Lípa - rekonstrukce horizontálních rozvodů tepla, chladu, vody
Rozvody zdravotně technické instalace byly uvedeny do provozu v roce 1980, s výjimkou některých opravovaných částí jsou původní. Rozvody v technických podlažích jsou na hranici životnosti, vykazují známky významného poškození, často dochází k poruchám a někdy i k haváriím. Kanalizace je provedena z hrdlových litinových trub a tvarovek (DN 100 až ...
Rekonstrukce sportovní haly TJ Spartak Chrastava
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce sportovní haly, jež změní její dispoziční řešení a umožní její komplexnější a komfortnější užívání při zachování stávající velikosti haly. V objektu bude zhotoveno sedm šaten sportovců se sociálním zázemím, čtveřice nářaďoven, šatna trenéra, kancelář správy a zasedací místnost. Nově budou provedeny ...
Rekonstrukce sportovní haly TJ Spartak Chrastava
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce sportovní haly, jež změní její dispoziční řešení a umožní její komplexnější a komfortnější užívání při zachování stávající velikosti haly. V objektu bude zhotoveno sedm šaten sportovců se sociálním zázemím, čtveřice nářaďoven, šatna trenéra, kancelář správy a zasedací místnost. Nově budou provedeny ...
Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice Hrádek nad Nisou
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické budovy Hasičské zbrojnice v Hrádku nad Nisou, Sokolská 454, 463 34 Hrádek nad Nisou, parc. č. 557, k.ú. Hrádek nad Nisou (647390), které spočívají především ve výměně části původních výplní otvorů, zateplení fasády, stropů a podlahy. Dále bude ...
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ a ZŠ Loučná, Hrádek nad Nisou
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické budovy Základní školy praktické, základní školy speciální a mateřské školy Hrádek nad Nisou – Loučná, Hartavská 220, 463 34 Hrádek nad Nisou, p.p.č. 537,538, k.ú. Loučná (647403), které spočívají především ve výměně původních výplní otvorů, ...
Snížení energetické náročnosti budovy ADDAT
Předmětem veřejné zakázky je zateplení budovy ADDAT s.r.o. v ulici Májová 1126, Liberec 30 - Vratislavice, dodávka a montáž 3 ks tepelných čerpadel vzduch-voda, dodávka a montáž pasivní a aktivní rekuperace pro vzduchotechniku, dodávka a montáž solárních kolektorů o minimálním výkonu při Tm=0°C 15 kW a dodávka a montáž regulace vytápění včetně ...
Stavební úpravy objektu č. p. 954 v Liberci, ul. Kláštěrní
Předmětem podlimitní veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu č. p. 954/5 v Klášterní ulici, Liberec. Realizací navržených úprav nedojde ke změně charakteru objektu, který zůstane objektem občanské vybavenosti. Po provedení rekonstrukce stavební části, vytápění, zdravotechniky, vzduchotechniky, elektroinstalace slabo a silnoproudu, ...
Rekonstrukce sportovní haly TJ Spartak Chrastava
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce sportovní haly, jež změní její dispoziční řešení a umožní její komplexnější a komfortnější užívání při zachování stávající velikosti haly. V objektu bude zhotoveno sedm šaten sportovců se sociálním zázemím, čtveřice nářaďoven, šatna trenéra, kancelář správy a zasedací místnost. Nově budou provedeny ...
Rekonstrukce sportovní haly TJ Spartak Chrastava
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce sportovní haly, jež změní její dispoziční řešení a umožní její komplexnější a komfortnější užívání při zachování stávající velikosti haly. V objektu bude zhotoveno sedm šaten sportovců se sociálním zázemím, čtveřice nářaďoven, šatna trenéra, kancelář správy a zasedací místnost. Nově budou provedeny ...
Rekonstrukce sportovní haly TJ Spartak Chrastava
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce sportovní haly, jež změní její dispoziční řešení a umožní její komplexnější a komfortnější užívání při zachování stávající velikosti haly. V objektu bude zhotoveno sedm šaten sportovců se sociálním zázemím, čtveřice nářaďoven, šatna trenéra, kancelář správy a zasedací místnost. Nově budou provedeny ...
Rekonstrukce sportovní haly TJ Spartak Chrastava
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce sportovní haly, jež změní její dispoziční řešení a umožní její komplexnější a komfortnější užívání při zachování stávající velikosti haly. V objektu bude zhotoveno sedm šaten sportovců se sociálním zázemím, čtveřice nářaďoven, šatna trenéra, kancelář správy a zasedací místnost. Nově budou provedeny ...
Modernizace zdroje vytápění a rozvodů tepla
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kotelny a rozvodů tepla výrobního podniku zadavatele, současný zdroj na hnědé uhlí s parními rozvody bude rekonstruován, instalovány budou uhelné automaty o výkonu 2 x 200 kW + 600 kW, dále budou modernizovány rozvody tepla v předizolovaném potrubí umístěné do stávajících kanálů, instalována koncová ...
Modernizace zdroje vytápění a rozvodů tepla
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kotelny a rozvodů tepla výrobního podniku zadavatele, současný zdroj na hnědé uhlí s parními rozvody bude rekonstruován, instalovány budou uhelné automaty o výkonu 2 x 200 kW + 600 kW, dále budou modernizovány rozvody tepla v předizolovaném potrubí umístěné do stávajících kanálů, instalována koncová ...
Azylový dům – vícestupňová sociální služba Jablonec nad Nisou
Předmětem stavebních prací je celková rekonstrukce objektu v lokalitě Za Plynárnou 13 v Jablonci nad Nisou. V budově vznikne nové centrum pro poskytování sociálních služeb osobám ohroženým sociálním vyloučením. Součástí stavebních prací je demolice nefunkční kotelny, demontáži všech příček, vybourání stropů napadených dřevomorkou, zazdívky ...
Poptávám topenářské a vodoinstalatérské práce
Poptávám provedení instalace vody, topení, odpadu bez dodání materiálu (umyvadla, WC, vana, radiátory), který obstaráme sami. Netýká se rozvodného materiálu.
Snížení energetické náročnosti objektu KD v Zákupech
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické budovy KD Nádražní 320, 471 23 Zákupy, které spočívají především ve výměně výplní otvorů, zateplení obvodového pláště a zatepleni podlahy půdního prostoru. Dále bude provedena změna způsobu vytápění a to instalací tepelného čerpadla vzduch – ...
Oprava a stavební úprava objektu P v TU  Liberec
- generální oprava fasády objektu (zahrnující provedení sanačních opatření u suterénního zdiva, výměnu fasádních klempířských prvků) a oprava navazujících venkovních vstupních schodišť - výměna stávajících výplní otvorů v obvodovém plášti objektu - půdní vestavba pracoven pedagogů včetně zateplení střešního pláště a kompletní výměny střešní ...