Vytápění objektů v areálu fy CHODOS CHODOV s.r.o.
Předmětem zakázky je dodávka, instalace a uvedení pro provozu zařízení pro vytápění areálu skládající se z nízkoteplotních zářičů, kondenzačních kotlů a plynových rozvodů.
Poptáváme návrh a realizaci vytápění a ohřevu TUV
Do rodinného domu (hrubá stavba) poptáváme návrh a realizaci vytápění a ohřevu na TUV. Novostavba o energetické náročnosti A. V projektu počítáno s tepelným čerpadlem vzduch voda, podlahové topení a akumulátor tepla (výkon 11,2 kW). Tento způsob vytápění není podmínkou! Můžete navrhnout jiný způsob účinného a ekonomického podlahového vytápění. Na ...
Modernizace STK z VS Sněžka - Kolonáda
Předmětem plnění díla formou dodávky ”na klíč” je kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo, v rámci které bude provedena rekonstrukce sekundárních topných kanálů, výměna potrubí TV a ÚT, sekčních armatur a navazujícími stavebními pracemi.
Modernizace VS Starý provoz
- Demontáž stávající technologie nutné k instalaci nové technologie VS (výměníkové stanice) s minimálními odstávkami dle zadávací dokumentace. - Instalace nové technologie výměníkové stanice a s tím spojené stavební, strojní, elektro a MaR práce pro provedení díla dle zadávací dokumentace. - Výstavbu teplovodní přípojky z VS Starý provoz do ...
Poptávám revizi kotle na tuhá paliva
Poptávám revizi kotle na tuhá paliva Kovotherm 22 -výrobce kovozávod Vochov.Moje bydliště je ve Studánce u Aše.
Modernizace VS Starý provoz
Předmětem výběrového řízení je provést kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo „Modernizace VS Starý provoz“, které zahrnuje zejména: - Demontáž stávající technologie nutné k instalaci nové technologie VS (výměníkové stanice) s minimálními odstávkami dle zadávací dokumentace. - Instalace nové technologie výměníkové ...
Dodávka a montáž rekuperace tepla
Dodávka a montáž zařízení pro realizaci systému rekuperace odpadního tepla z kompresorů o topném výkonu 2 x 38 kW (1 x nový a 1x stávající) a následné využití tepla pro vytápění odmašťovací lázně a ohřev TUV (1000 l) a napojení na rozvodné potrubí sahar v obráběcí dílně. Kompresory budou přes deskový výměník vyrábět teplou vodu o teplotě 70°C. ...
Využití odpadního tepla z pekařských pecí a parních kotlů PENAM, a.s., pekárna Klimentov
Předmětem projektu je zvýšení využití odpadního tepla ze dvou pekařských pecí v okruhu spotřeby tepla zabezpečovaném provozem dvou stávajících parních kotlů a dvou stávajících teplovodních kotlů a zvýšení účinnosti výroby tepla v kotlích. U dvou pekařských pecí budou instalovány rekuperátory tepla (využití odpadního tepla), stávající parní kotle ...
Modernizace VS TUZEX
Předmětem výběrového řízení je provést kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo „Modernizace VS TUZEX“, které zahrnuje zejména: - Demontáž stávající technologie nutné k instalaci nové technologie VS (výměníkové stanice) s minimálními odstávkami dle dokumentace pro provádění stavby - DPS. - Instalace nové technologie ...
Využití odpadního tepla z pekařských pecí a parních kotlů PENAM, a.s., pekárna Klimentov
Předmětem projektu je zvýšení využití odpadního tepla ze dvou pekařských pecí v okruhu spotřeby tepla zabezpečovaném provozem dvou stávajících parních kotlů a dvou stávajících teplovodních kotlů a zvýšení účinnosti výroby tepla v kotlích. U dvou pekařských pecí budou instalovány rekuperátory tepla (využití odpadního tepla), stávající parní kotle ...
Realizace energetických úspor v systému vytápění ve společnosti Thun 1794 a.s. Klášterec nad Ohří
Realizace spočívá v rekonstrukci centrální kotelny a výměně zdrojů tepla dle technické dokumentace (demontáž dvou původních kotlů a nahrazení dvěma novými plynovými kondenzačními kotli) pro provozní halu, a dále odpojení administrativní budovy ze stávajícího systému vytápění z centrální kotelny, drobné stavební úpravy vnitřních prostor související ...
Rekonstrukce pokojů LD Sadový Pramen, VLL Karlovy Vary
Jedná se o stavební úpravy 31 pokojů a apartmánů v Lázeňském domě Sadový Pramen ve Vojenské lázeňské léčebně Karlovy Vary. Rekonstrukce spočívá zejména ve výměně dožilých rozvodů vody, kanalizace, elektro a topení ve stávajících pokojích, se související opravou povrchů, obkladů a dlažeb.
Snížení emisí v Ostrově - Teplofikace 4. etapa - Horkovodní přivaděč do města, včetně hlavní VS
Rekonstrukce systému části centrálního zásobování teplem města Ostrova s přechodem z parokondenzátního na dvoutrubkový horkovodní systém (celková délka rekonstruovaného rozvodu cca 2600 m), s instalací 3 tlakově nezávislých výměníkových stanic (o výkonu ÚT/TV do 1000/600 kW) a jedné hlavní parní výměníkové stanice (o výkonu 37 MW), včetně nové ...
Rekonstrukce parovodu a výměníkové stanice (teplárna Bohatice)
1. Stávající parovod bude nahrazen horkovodním potrubím z části realizovaným jako předizolované potrubí 2xDN 125/250 v terénu v trase stávajícího podzemního topného kanálu v délce 56 bm a v trase nadzemního potrubí v délce 715 bm v provedení s klasickou izolací. 2. Rekonstrukce technologie výměníkové stanice z důvodu změny ...
Art Centrum Galerie 4, rekonstrukce Špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb
Rekonstrukce barokního Špýcharu pro změnu užívání na výstavní galerii spočívá v přístavbě schodiště s výtahem, změny vnitřních dispozic, novéh venkovního pláště budovy, úpravy vnitřních rozvodů, výměny stávajících přípojek vody a kanalizace, v přeložce plynové přípojky a nově řešeným vytápěním plynovými kotli.
Snížení emisí v Ostrově - Teplofikace 3.2 etapa a rekonstrukce pěti VS
Rekonstrukce parních rozvodů v souhrnné délce cca 1300 bm vč. přípojek na horkovodní systém části sítě centrálního zásobování teplem a následná rekonstrukce 5 připojených výměníkových stanic o výkonu bloku ÚT 500-1720 kW a TV 100-600 kW.
Snížení tepelných ztrát budov - Domy s pečovatelskou službou v Sokolově
Stavební úpravy objektů zahrnují výměnu výplní otvorů, zateplení stěn kontaktním zateplovacím systémem, výměnu dvoupláštové střechy za jednoplášťovou a instalaci regulace vytápění.
Zateplení a výměna zdroje tepla č.p. 119, ISŠ Cheb
Část 1) Zateplení a výměna oken čp. 119, ISŠ Cheb: Realizace úspor energie • Zlepšení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí: - zateplení 2 191 m2 obvodových svislých konstrukcí, - výměna 330 m2 otvorů ve fasádě, - zateplení 858 m2 vodorovných konstrukcí. Část 2) Výměna zdroje tepla č.p 119, ISŠ Cheb: • Výměna ...
Zateplení a výměna zdroje tepla č.p. 119, ISŠ Cheb
Realizace úspor energie • Zlepšení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí: - zateplení 2 191 m2 obvodových svislých konstrukcí, - výměna 330 m2 otvorů ve fasádě, - zateplení 858 m2 vodorovných konstrukcí. • Výměna zdroje tepla za soustavu tří plynových tepelných čerpadel. Jedná se o plynová čerpadla technologie vzduch ...
Zateplení a výměna zdroje tepla č.p. 119, ISŠ Cheb
Realizace úspor energie • Zlepšení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí: - zateplení 2 191 m2 obvodových svislých konstrukcí, - výměna 330 m2 otvorů ve fasádě, - zateplení 858 m2 vodorovných konstrukcí. • Výměna zdroje tepla za soustavu tří plynových tepelných čerpadel. Jedná se o plynová čerpadla technologie vzduch ...
Dostavba objektu S0-01 a oprava objektu SO-10
-úprava vnitřních prostorů a vybavení objektů SO-01, SO-01b, SO-10, SO-02 s přístupem z SO-01 -výměna oken, dveří, podlah, zábradlí, SKD příček a stavebních konstrukcí -zateplení částí objektů, fasády objektů, osazení tep.čerpadly -rozvody topení a zti, výměna a doplněný slaboproudých a silnoproudých zařízení a rozvodů, zařízení VZT a ...
Poptávám výměnu plastových oken
Poptávám a, výměnu plastových oken v bytě 1+1 s balkónem v Sokolově Pokoj 1, třídílné okno 158x210 cm Pokoj 2, jednodílné okno 160x150 cm dveře 240x90 cm ke každému oknu žaluzie stříbrné barvy a vnitřní parapety, odvoz starých oken, zednické začištění b, výměnu plastových oken v bytě 2+1 v Bukovanech u Sokolova pokoj ...
Modernizace technického vybavení domu Dřevařská 13, Cheb
Zásadními pracemi v rámci revitalizace jsou především – zateplení obvodového pláště domu, rekonstrukce střechy, výměna původních výplní otvorů, rekonstrukce stávajících lodžií a úprava vstupních prostor. Úprava vzduchotechniky. Modernizace společných rozvodů tepla, plynu a vody. Modernizace systému společné otopné soustavy. Výměna osobního výtahu
Regenerace bytového domu - K Viaduktu 2334 /9, Cheb
Zásadními pracemi v rámci revitalizace jsou především – zateplení obvodového pláště domu, výměna původních výplní otvorů, úprava vstupních prostor. Úprava vzduchotechniky. Modernizace společných rozvodů tepla, plynu a vody. Modernizace systému společné otopné soustavy. Oprava osobního výtahu
Regenerace bytového domu - K Viaduktu 2393 / 3, Cheb
Zásadními pracemi v rámci revitalizace jsou především – zateplení obvodového pláště domu, výměna původních výplní otvorů, úprava vstupních prostor. Úprava vzduchotechniky. Modernizace společných rozvodů tepla, plynu a vody. Modernizace systému společné otopné soustavy. Oprava osobního výtahu