Zateplení, výměna zdroje tepla a rekuperace v ZŠ Svatobořice - Mistřín
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby spočívající zejména v: • Zateplení objektu: - zateplení obvodového pláště - zateplení soklu - zateplení střechy - výměna otvorových výplní - zateplení půdy • Výměna zdroje: - výměna zdroje vytápění za nové kondenzační plynové kotle (2 ks + 3 ks) s výkonem min. 80 kW - ...
Výběr zhotovitele stavby CZT Boskovice střed
Předmětem veřejné zakázky je realizace zdroje KVET (kombinovaná výroba el. energie a tepla) ve stávající kotelně ZŠ Sušilova a soustavy CZT, která bude zásobovat teplem objekty ZŠ 9. května, MÚ 9. května, městské lázně a saunu. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž vybudování rozvodu nízkého napětí (NN), který bude napájet objektové ...
Poptávám výměnu plynového kotle
Poptávám výměnu a dodávku plynového kotle za stávající - OCEAN NUVOLA 24CFi. Spěchá.
Rekonstrukce plynových kotelen v Brně - Židenicích
Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva o dílo spočívající v provedení rekonstrukce vybraných kotelen v Židenicích.
Poptávám demontáž kotle na tuhá paliva
Poptávám demontáž kotle na tuhá paliva, váha 280kg. Lokalita Brno - Kuřim.
VN Brno – Rekonstrukce kotelny a instalace nových rozvodů na budově č. 15 – realizace
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce centrální parní výměníkové stanice na horkovodní v souvislosti se změnou primárního topného media. Výměníková stanice bude sloužit pro vytápění, ohřev media pro vzduchotechniku, přípravu teplé užitkové vody a dodávku páry (500 kg/hod, 0,3 MPa) pro kuchyň. Samostatnou součástí bude úprava zařízení ...
Poptávám instalaci elektrokotle
Poptávám instalaci elektrokotle v menším rodinném domě. Babice nad Svitavou.
Poptávám opravu topidla WAW
Poptávám opravu topidla WAW, ev. jeho výměnu.
Provozování tepelného hospodářství pro město Ivančice
Předmětem zakázky je pronájem 20 tepelných zdrojů (dále také „TZ“) ve vlastnictví Zadavatele, viz Příloha č. 1 této ZD, provedení potřebných úprav, zajištění jejich provozu a dodávka tepelné energie do objektů Zadavatele. Předmět plnění viz Zadávací dokumentace.
FN u sv. Anny v Brně – Úpravy v budově K pro alergologii
Předmětem veřejné zakázky jsou: „Úpravy v budově K pro alergologii“ dle projektové dokumentace zpracované firmou LT Projekt a.s.. Součástí projektu jsou úpravy architektonicko-stavební, stavebně konstrukční, zdravotně-technické, vytápění, VZT, silnoproudé, slaboproudé, rozvody laboratorních plynů a zabudované technologie. Navržený záměr je řešen ...
Rekuperace odpadní páry z vratného kondenzátu
Předmětem plnění této zakázky jsou energeticky úsporná opatření realizovaná na parní kotelně společnosti Nová Mosilana, a.s., spočívající v instalaci nové nerezové napájecí nádrže včetně odplyňovače za účelem maximálního využití tepelné energie z vratného kondenzátu a brýdových par a zvýšení účinnosti provozu napájecí nádrže zvýšením provozního ...
Snížení energetické náročnosti budov společnosti MOTOMAX, s.r.o.
Předmětem plnění jsou stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov v majetku společnosti MOTOMAX. Snížení energetické náročnosti budov spočívá v zateplení obvodových stěn a střech, výměně výplní otvorů, výměně zdrojů tepla a otopné soustavy.
Úspory energie ve společnosti Kalcit s.r.o
Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou, jejímž předmětem jsou stavební práce, a to na každou část výběrového řízení samostatně. Výběrové řízení je rozděleno na následující samostatné části: Část 1: Zateplení objektu Předmětem části 1 výběrového řízení je provedení zateplení provozní budovy ...
Poptávám instalaci elektrických akumulačních kamen
Poptávám instalaci elektrických akumulačních kamen pro dva bytové pokoje o rozměrech: 6x5x3m a 4x5x3m. Termín pro nabídky: ihned Termín realizace: ihned Lokalita realizace: Vranov nad Dyjí
Úspory energie v SZT Brno, Langrova
Předmětem veřejné zakázky je instalace kogenerační jednotky, solárních kolektorů a akumulačních nádrží, výměna dvou stávajících kotlů, vyvedení výkonu z kogenerační jednotky do NN rozvaděče ve stávající trafostanici, úprava elektroinstalace a systému MaR, větrání kotelny, rozvodů topné vody a plynu. Podrobněji je předmět veřejné zakázky popsán v ...
Výměna indikátorů,rozdělovačů topných nákladů IRTN včetně odečtů a rozúčtování nákladů
Pravidelné roční a mimořádné odečty IRTN, rozúčtování nákladů mezi konečné spotřebitele, demontáž stávajících IRTN, dodávka a montáž IRTN dle CSN-EN 831, vypracování pasportizace otopných těles
Úspory energie v SZT Brno, Langrova
Předmětem veřejné zakázky je instalace kogenerační jednotky, solárních kolektorů a akumulačních nádrží, výměna dvou stávajících kotlů, vyvedení výkonu z kogenerační jednotky do NN rozvaděče ve stávající trafostanici, úprava elektroinstalace a systému MaR, větrání kotelny, rozvodů topné vody a plynu. Podrobněji je předmět veřejné zakázky popsán v ...
Úspory energie v SZT Brno, Langrova
Předmětem veřejné zakázky je instalace kogenerační jednotky, solárních kolektorů a akumulačních nádrží, výměna dvou stávajících kotlů, vyvedení výkonu z kogenerační jednotky do NN rozvaděče ve stávající trafostanici, úprava elektroinstalace a systému MaR, větrání kotelny, rozvodů topné vody a plynu. Podrobněji je předmět veřejné zakázky popsán v ...
Poptávám montáž plynového kotle
Poptávám instalaci kondenzačního plynového kotle s ohřevem teplé vody + vyvložkování komínu 12 metrů (plast?).
Poskytování energetických služeb metodou EPC při rekonstrukci energetického hospodářství
Zakázka se týká Nemocnice Břeclav, celého areálu nemocnice včetně ubytovny. Předmětem zakázky je poskytnutí služby snížení nákladů na energie cestou rekonstrukce energetického hospodářství nemocnice a provedení různých úsporných opatření, jejich profinancování a poskytnutí záruky za dosažené úspory po dobu 10 let. Z dosažených úspor budou zpětně ...
Rekonstrukce kogenerační jednotky na CZT Blatnická č.p.1455
Dodávka, instalace, zprovoznění a zajištění záručního servisu kogenerační jednotky v objektu CZT. Kogenerační jednotka má elektrický výkon do 999 kWe nebo nižší při dodržení technických parametrů, a to: Provedení: v protihlukovém krytu Palivo: zemní plyn (34 MJ/m3, 8-15 kPa) El.výkon: 999 kWe max. Tepelný výkon: 1171 kWt max. Účinnost ...
Nástavba a stavební úpravy budovy základní školy v Ochozi u Brna č.p. 75
Jedná se o stávající budovu základní školy v obci Ochoz u Brna, která byla postavena na začátku 20. století. Předmětem zakázky je provedení kompletní demontáže stávajícího krovu a střechy a provedení nové střešní konstrukce, nástavba obvodového zdiva, vybudování půdní vestavby (podkroví) včetně všech vnitřních stavebních a instalačních prací ...
Poptávám realizaci podlahového topení
Poptávám realizaci podlahového topení. Podlahové topení Gabotherm 120m2 rozdělovač 8 okruhu skříň rozdělovače Kotel kondenzační VU 146/5-5 bojler solar Dražice 200l komín turbo 4m termostat GSM připojení kotle montáž topení, kotle. Děkuji.
Poptáváme pravidelnou kontrolu kotlů a rozvodů energie
Poptáváme pravidelnou kontrolu kotlů a rozvodů tepelné energie, dle zák. č.406/2000 Sb. a vypracování písemné zprávy dle vyhlášky č. 194/2013. Jsme bytový dům o 17 bytech a máme v provozu od roku 2005 dva kotle JUNKERS typ ZBR, palivo zemní plyn.
Rekonstrukce kulturního sálu včetně zázemí v objektu ÚMČ Brno Maloměřice a Obřany, Selská 66, Brno
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce a to stavební úpravy sociálního zázemí, sálu, zasedací místnosti ZMČ, rekonstrukce instalací, provedení zvukově izolačních opatření v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.