Poptáváme dodávku elektrokotle
Poptáváme firmu, která nám navrhne kvalitní elektrokotel vč. ohřevu TUV, vč. výpočtu kompletních nákladů, tj. pořizovací cenu elektrokotle + bojleru, a následně předpokládanou spotřebu u nezatepleného patrového RD, oproti např. kotli na pelety s následnou nutností opakovaného pořizování pelet atd. Volat můžete PO-PÁ 13 – 16 hod.
Ekologizace a snížení energetické náročnosti nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je především dodávka a instalace plynové kogenerační jednotky a další související technologie, jako je úprava vnitřních rozvodů plynovodu rozvodů UT, měření a regulace a související stavební úpravy stávajícího prostoru strojovny dle zadávací dokumentace (viz její příslušné přílohy). Předmětem veřejné zakázky je dále ...
Rozšíření výkonu kotelny na biomasu - dodávka technologie
Předmětem této veřejné zakázky je rozšíření výkonu stávající kotelny a s tím související dodávka a montáž nového kotle na spalování biomasy včetně poskytnutí všech souvisejících prací nezbytných ke splnění veřejné zakázky
Rozšíření výkonu kotelny na biomasu
Předmětem této veřejné zakázky je rozšíření stávající kotelny a dodávka a montáž nového kotle na spalování biomasy včetně poskytnutí všech souvisejících stavebních úprav a služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky formou kompletní dodávky na klíč.
Komplexní energetické úspory ve spol. Wotan Forest, a.s., provozovna Horka
Předmětem je dodání nového bezobslužného energetického zdroje (kotle) na biomasu o výkonu 3 MW a zařízení na čištění spalin včetně přípravy staveniště, stavebních prací, rekonstrukce sila, off-line line zásobování sila na palivo, přívodu paliva, napojení spotřebičů a veškerého ostatního potřebného zařízení potřebného pro obsluhu a provoz ...
Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu
Poptávám: Kompletní rekonstrukce rodinného domu Popis: Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu z roku 1960 v lokalitě České Budějovice. Dům je potřeba staticky zajistit - svázat obvodové zdivo. Následně okopat podezdít / zpevnit základy, ubourat střechu / podkroví, vyměnit trámový strop za železobeton, provést nástabu nového podkroví, ...
Stavební úpravy opravárenské haly za účelem zlepšení tepelně technických vlastností
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy opravárenské haly s parc. č. st. 491/1 za účelem zlepšení tepelně technických vlastností ve stávajícím areálu firmy JASPO - AUTODOPRAVA s.r.o. Dojde k zateplení obvodových stěn kontaktním způsobem EPS polystyrenem o tl. 160mm a minerální vatou o tl. 160mm. Stávající okna budou zvětšena a nahrazena novými ...
Rekonstrukce distribučního systému Policie
Předmětem zakázky je nový teplovod pro Policii ČR Tábor, vedený ze stávajícího teplovodu do Baumaxu.
Energetické úspory ve firmě DOČEŠ a. s.
Předmětem zakázky je dodávka automatického kotle na agropelety včetně montáže a nezbytných stavebních prací a dodávka plynového parního kotle a rozšíření rozvodů v areálu včetně montáže a nezbytných stavebních prací.
Poptávám revizi teplovodního kotle
Poptávám revizi kotle H-418-T. Děkuji KARBANOVÁ HANA ,BECHYNĚ 908
Provádění revizních činností
Předmětem veřejné zakázky je zajištění provádění pravidelných revizí, zkoušek, kontrol a prohlídek technických zařízení v nemocnicích České Budějovice a Tábor. Předmět veřejné zakázky je rozdělený na pět částí. Dodavatelé mohou svou nabídku předložit na kteroukoliv část předmětu veřejné zakázky (A až E), stejně tak mohou předložit svou nabídku ...
Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové (rekonstrukce stávajícího objektu) – 2. etapa
Předmětem veřejné zakázky je vybudování kompletní nové dispozice objektu bývalé kuchyně a jídelny základní školy E. Destinové, České Budějovice. Kompletní kuchyně, jídelna, sociální a technické zázemí kuchyně bude umístěno do 1.NP. (gastro-technologie řešena samostatnou projektovou dokumentací). Z technických důvodů zůstává v prvním nadzemním ...
Rekonstrukce distribučního systému pro objekt Zubatka
Předmětem zakázky je rekonstrukce parního a teplovodního přívodu pro objekt ZUBATKA. Dojde k úplné likvidaci původních parních a teplovodních rozvodů a ke zrušení technologie výměníkové stanice. Napojení objektu Zubatka na tepelnou energii dojde ve zcela nové trase.
Rekonstrukce distribučního systému pro objekt Zubatka
Předmětem zakázky je rekonstrukce parního a teplovodního přívodu pro objekt ZUBATKA. Dojde k úplné likvidaci původních parních a teplovodních rozvodů a ke zrušení technologie výměníkové stanice. Napojení objektu Zubatka na tepelnou energii dojde ve zcela nové trase.
Modernizace areálu ČSAD STTRANS Strakonice část A - výstavba výměníkové stanice
vybudováním nové parovodní přípojky a výměníkové stanice pro vytápění objektu a zřízení automatické regulace provozu výměníkové stanice v rozsahu projektu ÚT. Nová parovodní přípojka bude napojena ze stávajícího parovodu pro novou výměníkovou stanici, která sousedí s napojovaným objektem. Dále zřízení automatické regulace provozu výměníkové ...
Využití odpadního tepla z pekařských pecí a parních kotlů PENAM, a.s., pekárna České Budějovice
Předmětem projektu je zvýšení využití odpadního tepla ze dvou pekařských pecí a zvýšení účinnosti výroby tepla v kotlích. U dvou pekařských pecí budou instalovány rekuperátory tepla (využití odpadního tepla), stávající parní kotle umístěné na pekařských pecích budou nahrazeny dvěma novými parními kotli instalovanými v nové kotelně. Akumulace tepla ...
Využití odpadního tepla z pekařských pecí a parních kotlů PENAM, a.s., pekárna České Budějovice
Předmětem projektu je zvýšení využití odpadního tepla ze dvou pekařských pecí a zvýšení účinnosti výroby tepla v kotlích. U dvou pekařských pecí budou instalovány rekuperátory tepla (využití odpadního tepla), stávající parní kotle umístěné na pekařských pecích budou nahrazeny dvěma novými parními kotli instalovanými v nové kotelně. Akumulace tepla ...
Vytápění objektu M01 vč. vnějšího přívodu plynu
Výběrové řízení na decentralizaci vytápění včetně vnějšího přívodu plynu, vnitřního rozvodu plynu a ústředního vytápění pro objekt M01.
Vytápění objektu M02 vč. vnitřního rozvodu plynu
Výběrové řízení na decentralizaci vytápění včetně vnitřního rozvodu plynu a ústředního vytápění pro objekt M02.
Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice
Kompletní rekonstrukce vnitřní části školní kuchyně včetně skladovacích prostor a zázemí. Provozní uspořádání zůstane zachováno, dojde pouze k částečným dispozičním změnám. Budou provedeny nové rozvody teplé a studené vody a elektroinstalace, vyměněna otopná tělesa. Stávající větrání kuchyně a zázemí bude rekonstruováno s využitím stávající ...
Poptávám realizaci podlahového topení
Poptávám realizaci podlahového topení v kuchyni, chodbě a koupelně cca 30m.
Stavební úpravy školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice
Kompletní rekonstrukce vnitřní části školní kuchyně včetně skladovacích prostor a zázemí. Provozní uspořádání zůstane zachováno, dojde pouze k částečným dispozičním změnám. Budou provedeny nové rozvody teplé a studené vody a elektroinstalace, vyměněna otopná tělesa. Stávající větrání kuchyně a zázemí bude rekonstruováno s využitím stávající ...
A080 Optimalizace topné soustavy ETE
Předmětem veřejné zakázky je provedení optimalizace topné soustavy ETE a výměny oběhových čerpadel I°, demontáž čerpadel II° včetně zpracování realizační a další technické dokumentace. Stručná technická specifikace Veřejné zakázky je uvedena v Kvalifikační dokumentaci.
Snížení energetické náročnosti budovy LOKO ve společnosti C-Energy Bohemia s.r.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti budovy LOKO v areálu Teplárny zadavatele v Plané nad Lužnicí spočívající v zateplení obvodového pláště a střechy objektu a výměně výplní stavebních otvorů. Součástí stavební úpravy objektu budou lokální stavební úpravy interiérů a výměna technologie výměníkové stanice, která bude ...
Snížení energetické náročnosti budovy LOKO ve společnosti C-Energy Bohemia s.r.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti budovy LOKO v areálu Teplárny zadavatele v Plané nad Lužnicí spočívající v zateplení obvodového pláště a střechy objektu a výměně výplní stavebních otvorů. Součástí stavební úpravy objektu budou lokální stavební úpravy interiérů a výměna technologie výměníkové stanice, která bude ...