Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu s kultúrnym domom
Na obecnom úrade s kultúrnym domom v obci Bobot sa plánuje zateplenie strechy a fasády jestvujúceho bytového domu, vrátane úprav spojených sjeho zateplením, oprava zábradlí, a exterierových schodísk. Ďalej úprava modernizácia jestvujúcej plynovej kotolne a výmena rozvodov vykurovania, vrátane vykurovacích telies, rekonštrukcia osvetlenia ...
Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy Vyšný Žipov
Predmetom zákazky je zlepšenie tepelnoizolačných vlastností tepelnoizolačných vlastností obalových konštrukcií - dodatočné zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom, zateplenie strechy, výmena okien a vonkajších vstupných dverí, rekonštrukcia vykurovacej sústavy s inštaláciou tepelného čerpadla vzduch-voda, ktoré bude slúžiť ...
Poptáváme návrh a realizaci vytápění a ohřevu TUV
Do rodinného domu (hrubá stavba) poptáváme návrh a realizaci vytápění a ohřevu na TUV. Novostavba o energetické náročnosti A. V projektu počítáno s tepelným čerpadlem vzduch voda, podlahové topení a akumulátor tepla (výkon 11,2 kW). Tento způsob vytápění není podmínkou! Můžete navrhnout jiný způsob účinného a ekonomického podlahového vytápění. Na ...
Energetické úspory společnosti Únětický pivovar a.s. – stavební práce
Převažujícím předmětem plnění jsou stavební práce, jedná se o úpravy kanceláří vedení Únětického pivovaru ve 2. a 3. nadzemním podlaží Únětického pivovaru; instalace systému na využití odpadního tepla pro ohřev teplé vody; osazení plyn. kotle ve 2.NP + rozvody UT; úprava místnosti ve 3. NP na kancelář; osazení nových vjezdových vrat; měření a ...
Rekuperace odpadní páry z vratného kondenzátu
Předmětem plnění této zakázky jsou energeticky úsporná opatření realizovaná na parní kotelně společnosti Nová Mosilana, a.s., spočívající v instalaci nové nerezové napájecí nádrže včetně odplyňovače za účelem maximálního využití tepelné energie z vratného kondenzátu a brýdových par a zvýšení účinnosti provozu napájecí nádrže zvýšením provozního ...
Zvyšovanie energetickej účinnosti materskej školy v obci Čenkovce
Predmetom zákazky je zvyšovanie energetickej účinnosti materskej školy, ktorý pozostáva zo zateplenia vrátane ochrany tepelnej izolácie na streche, výmeny plynových kotlov ústredného kúrenia, vyregulovanie celej vykurovacej sústavy a výmeny všetkých výplní otvorov objektu.
Vnitřní stavební úpravy bezprašného pracoviště v Příbrami
Předmětem výběrového řízení je provedení stavebních úprav stávajících vnitřních prostor o ploše 140 m2, nacházejících se ve 2. patře výrobně administrativní budovy v Příbrami. V uvedených prostorách bude provedena antistatická úprava podlah, osazeno nové zakrytí stropů a prostor bude příčkami rozčleněn na jednotlivá pracoviště. Do nově vzniklých ...
Rekonstrukce horkovodu Karlov a rekonstrukce horkovodní přípojky pro ubytovnu Karlov
Předmětem a cílem investiční akce s názvem "Rekonstrukce horkovodu Karlov a rekonstrukce horkovodní přípojky pro ubytovnu Karlov (Reus)" je náhrada původního dožitého horkovodního potrubí v klasickém provedení vedeného po potrubních mostech novým horkovodním rozvodem, který bude z větší části vybudován v předizolovaném bezkanálovém provedení. ...
Modernizace STK z VS Sněžka - Kolonáda
Předmětem plnění díla formou dodávky ”na klíč” je kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo, v rámci které bude provedena rekonstrukce sekundárních topných kanálů, výměna potrubí TV a ÚT, sekčních armatur a navazujícími stavebními pracemi.
Rekonstrukce kotelny a instalace regulace vytápění šaten v hale TM
Předmětem zakázky je rekonstrukce kotelny v hale Těžké mechaniky a instalace regulace vytápění šaten v hale Těžké mechaniky. Předmět Zakázky je popsán projektovou dokumentací vč. slepého položkového rozpočtu, která tvoří přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace.
Zmena spôsobu vykurovania OcÚ a KD Zboj
Predmetom stavebného diela je časť ÚVK Ústredné vykurovanie a časť MaR, podľa priloženej PD. V časti ÚVK sa jedná o realizáciu rekonštrukcie vykurovania a zdroja tepla pre účely vykurovania rekonštruovaného objektu Obecný úrad a Kultúrny dom v obci Zboj. V časti MaR sa jedná o napojenie kotolne a jej riadenie.
Poptávám topenářské práce
Poptávám výměnu kotle na uhlí za kotel plynový, kondenzační. Potřebuji přivést od přípojky plyn ke kotly a vyměnit radiátory i s rozvody potrubí (měď).
Poptávám výměnu krbové vložky
Poptávám výměnu staré krbové vložky za novou s teplovodním výměníkem a napojit ji do okruhu ÚT.Zajímá mě přibližná cena a popř.i termíny. Děkuji. Karel Lux
Poptávám topenářské práce
Poptávám topenářské práce, plynove topení v bytě. Děkuji.
Rekonstrukce distribučního systému Policie
Předmětem zakázky je nový teplovod pro Policii ČR Tábor, vedený ze stávajícího teplovodu do Baumaxu.
Modernizace a rekonstrukce rozvodů tepla ve výrobní hale společnosti PREST PŘEROV a.s.
Předmětem plnění zakázky je zhotovení stavby „Nadzemní plynovodní přípojka do montážní haly firmy PREST PŘEROV a.s.“ a „Rekonstrukce topení montážní haly firmy PREST PŘEROV a.s.“, jejichž předmětem je provedení nadzemní plynovodní přípojky z vnitropodnikových rozvodů PRECHEZA, a.s. v celkové délce 63,5 m a provedení stavebních úprav montážní haly ...
Zateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia vykurovania obecného úradu Machulince
Stavebné úpravy obecného úradu pozostávajú zo zateplenia obvodových stien, stropov , úpravy klampiarskych konštrukcií, výmeny okien a dverí a komplexnej rekonštrukcie vykurovania. Zámena kotlov na zemný plyn za 1 moderný, kondenzačný. Stavebné práce pozostávajú z nasledovných podobjektov: - Zateplenie obvodových konštrukcií stavebná časť - ...
Poptávám servis kotle značky Ferromat
Poptávám opravu kotle Ferromat, nejde mi naprogramovat den, čas, nyní ani denní a noční režim.
Zajištění servisních služeb výměníkových stanic a přidružených technologií
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (Část 3 zadávací dokumentace) s jedním dodavatelem, na základě níž budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky na zajištění servisních služeb výměníkových stanic a přidružených technologií v areálu Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Snížení energetické náročnosti budov společnosti MOTOMAX, s.r.o.
Předmětem plnění jsou stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov v majetku společnosti MOTOMAX. Snížení energetické náročnosti budov spočívá v zateplení obvodových stěn a střech, výměně výplní otvorů, výměně zdrojů tepla a otopné soustavy.
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP v Košiciach, a to podľa jednotlivých častí predmetu zákazky v rozsahu určenom v opise predmetu zákazky v časti C. súťažných podkladov.
Úspory energie ve společnosti Kalcit s.r.o
Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou, jejímž předmětem jsou stavební práce, a to na každou část výběrového řízení samostatně. Výběrové řízení je rozděleno na následující samostatné části: Část 1: Zateplení objektu Předmětem části 1 výběrového řízení je provedení zateplení provozní budovy ...
V 00197A – výstavba objektu kotelny
Předmětem této zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek spojených se stavebními pracemi souvisejícími s projektem zadavatele s názvem „Areál fy LESS & TIMBER, a. s. KOTELNA p. č. 537/1, k. ú. Dlouhá Ves u Sušice“, kterým je výstavba kotelny.
Zajištění vodoinstalatérských, topenářských a souvisejících opravárenských a údržbářských služeb
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění vodoinstalatérských a topenářských opravárenských a údržbářských prací a provádění manipulací na technických zařízeních vodního hospodářství v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy. Bližší informace viz bod č. 1.2 ZD
Vybavení VaV infrastruktury – Ostrava
Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka a montáž vybavení kancelářských prostor, stavební práce. Dílčí plnění č. 1 – Vybavení Typ plnění: Dodávka Popis: Pořízení vybavení nových kancelářských prostor výzkumně-vývojové infrastruktury v Ostravě. Dílčí plnění č. 2 – Úprava místa realizace Typ plnění: Stavební ...