Trenčín, KaMC OS SR – rekonštrukcia strešného plášťa - R
Predmetom zákazky je rekonštrukcia strešného plášťa na budove KaMC OS SR v Trenčíne na Hviezdoslavovej ulici č. 205/16.
Rekonstrukce střechy ZŠ Jana Babáka
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce střešního pláště objektu ZŠ Jána Babáka 1 v Brně. Úpravy zahrnují odstranění stávajících plášťů plochých a šikmých střech a navazujících konstrukcí základní školy, kontrolu stavu krovové konstrukce a nahrazení poškozeních části, odstranění nepoužívaných komínových těles a zhotovení nových střešních plášťů ...
Rekonštrukcia budovy ADALBERTÍNUM  – riešenie havarijného stavu strechy
Predmetom obstarávania sú stavebné práce realizácia diela s názvom Rekonštrukcia budovy ADALBERTÍNUM riešenie havarijného stavu strechy v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou pre SP a stavebným povolením č. OSaZP/878-2211/2019/Šm. Predmetom je komplexná rekonštrukcia nosnej časti strešnej konštrukcie a samotnej strešnej krytiny budovy ...
Oprava střešního pláště objektu ZŠ Děčín VI, Školní 1544/5 – II. etapa
Dokončení oprav střešního pláště plochých střech objektu ZŠ Školní 1544/5, Děčín VI-Letná. Stavebními úpravami bude provedena celoplošná sanace střešní krytiny včetně dodatečného zateplení a výměny klempířských prvků a nového hromosvodu.
Obnova severného priečelia hlavnej haly Zimného štadióna
Predmetom obstarávania sú stavebné práce na Obnove severného priečelia hlavnej haly Zimného štadióna vo Zvolene. Obnova severného priečelia predstavuje výmenu strešnej krytiny na severnej strmej časti strechy. Strmosť strechy (odklon o 21° od zvislice) je taká významná, že túto časť strechy je možné považovať za priečelie. V súčasnosti strešnú ...
Poptávám realizaci střechy
Poptávám realizaci střechy.
Poptáváme montáž dešťových okapů a svodů u průmyslové haly
Montáž dešťových okapů a svodů u průmyslové haly. Jedná se o montáž 90 m okapů, 38m svodů, 16 ks kolen. Vše z pozinku a z námi zakoupeného materiálu v metráži, včetně okapových háku. Hala má kovové nosníky pro připevnění okapových háků. K dispozici je zdarma pojízdná plošina. V hale i okolí je beton či rovný zpevněný povrch. Lokalita: 40 ...
Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F
Oprava střešní krytiny zámku ve dvou etapách. Jedná se o úseky E a F.
NPÚ, SZ Zákupy – obnova barokního krovu, stropů a střechy
Předmětem veřejné zakázky je zejména oprava a doplnění dřevěné konstrukce krovu a stropu nad 3. NP, výměna krytiny střechy, doplnění původních komínů, vikýřů a výlezů střechy. Součástí projektu jsou také rozsáhlé zabezpečovací práce, které eliminují riziko poškození interiérů a restaurátorské práce v návaznosti na manipulaci se stropními tělesy, ...
Stavebné práce podľa požiadaviek obstarávateľa na roky 2019 - 2023
stavebné práce, bežná stavebná údržba najmä murárske práce, elektroinštalačné práce, plynoinštalačné práce, obkladanie stien a dlážok, práce na rozvodoch vody a kanalizácie, stolárske a zámočnícke práce, oprava striech, cestných šácht, asfaltovanie, atď.
IDU - výměna střešní krytiny Menhartovského paláce
Předmětem VZ je zhotovení díla - výměna střešní krytiny na budově Menhartovského paláce č.p. 595, Štupartská 12, Celetná 17, Praha 1 - Staré město.
Poptávám pokrývačské práce
Poptávám pokrývačské práce, oprava nebo výměnu střešní krytiny (malý sklon) cca 14 m2 na zahradní chatce rodinného domku v Kutné Hoře-Purkyňova 496, (nyní bonnský šindel - lepenka). Případně rekonstrukci střechy za účelem dosažení vyššího sklon.
Rekonštrukcia strechy budovy na Strojárenskej ulici v Košiciach
Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy budovy č. VII na Strojárenskej ulici č.3 v Košiciach
Oprava strechy
Predmetom zákazky sú stavebné práce na strechách objektov Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Rekonštrukcia strechy na Továrenskej ulici
Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy na Továrenskej ulici č.3 v Košiciach
Poptávám demontáž eternitové střechy
Poptávám demontáž eternitové střechy, odvoz a likvidace eternitu.
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti MOPED-Slovakia, s.r.o.
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác s názvom stavby "Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti MOPED-Slovakia, s.r.o." vyplývajúce z auditu: zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukcia strechy, rekonštrukcia osvetlenia, rekonštrukcia vykurovacieho systému a iné opatrenia v súlade s energetickým auditom. Podrobný popis stavebných ...
Jižní křídlo - oprava fasád a střech
Předmětem této veřejné zakázky je celková oprava vnějšího pláště jižních fasád Jižního křídla Nového královského paláce (objekt č.p. 1) spojená s kompletní výměnou střešní krytiny a s tím spojenou opravou truhlářských, klempířských a všech prvků střech. Dojde také k novému zasklení atria nad Impluviem. Bližší specifikace a rozsah prací je ...
Oprava střešní konstrukce nad zimním stadionem
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě střešního pláště zimního stadionu včetně výměny střešních ventilátorů a obnovy jímací soustavy vnějšího LPS a svislých svodů. Veřejná zakázka není rozdělena na části. Více v podrobnostech projektové dokumentace, která je ...
Poptávám pokrývačské práce
Poptávám pokrývačské práce. Výměna střešní krytiny - 120 m2. Jedná se o přízemní dům, sedlová střecha . Délka okapové hrany - 12, 50 m a 13 m (dům je ze štítové strany mírně zešikmen). Délka krokve : 4, 50 m. Délka hřebene: 12, 70 m. Současná krytina - pálená taška bobrovka cca 70 let stará, pokládaná do malty. Nová krytina: Betonová taška ...
Rekonštrukcia strechy ZŠ na ul. Komenského, Želiezovce
Projekt rekonštrukcie strechy základnej školy na ul. Komenského v meste Želiezovce je zameraný na vyriešeniu havarijného stavu zastrešenia existujúceho objektu. Predmetný objekt je situovaný v intraviláne mesta, na parc. č. 180/4, ktorá je vo vlastníctve investora. Pozemok, na ktorom sa nachádza budova je rovinatý, bez väčších zlomov. Budova je ...
Poptávám realizaci střechy
Poptávám realizaci střechy RD dle přiložených podkladů, předpokládaná realizace 03-04/2018 v Omicích u Brna.
Poptáváme stavební firmu pro přístavbu rodinného domu
Poptáváme stavební firmu pro přístavbu rodinného domu, jedná se o výstavbu jednoho nadzemniho patra a střechy nad stávající rodinný dům. Termín od 1.4.2019.
Revitalizace a zpřístupnění západního křídla fary a zahrady v Kájově
komplexní obnova západního křídla fary (oprava interiéru, fasád, odvlhčení budovy), oprava hospodářského křídla (oprava krovu, střechy, fasád), oprava ohradní zdi kolem kostela, úprava nádvoří a úprava zahrady
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši - stavebné úpravy budovy NKP
Predmetom zákazky je sanáciu drevenej manzardovej konštrukcie krovu, strešného plášťa ako aj dreveného trámové stropu druhého nadzemného podlažia v Liptovskom kultúrnom stredisku v Liptovskom Mikuláši - Stavebné úpravy budovy NKP - Škola lesnícka - 1. etapa - strešná konštrukcia a stropy 2. NP, v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej ...