Stavebné a teplotechnické úpravy objektu ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves
Predmetom zákazky je obnova budovy Základnej školy Lipová 13, 052 01 Spišská Nová Ves. Predmetom technického riešenia je obnova obalovej konštrukcie budovy: strešný a obvodový plášť a exteriérové výplne otvorov. Predmetom riešenia nie je vnútorný stavebný interiér a technická infraštruktúra objektu. Obvodový plášť - zlepšenie teplo-technických ...
Rekonstrukce střechy administrativního objektu OOP Liberec
6.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení díla „Rekonstrukce střechy administrativního objektu OOP Liberec“ v objektu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Ústí nad Labem, odbor Odloučené pracoviště Liberec, nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec.
Energetické úspory ve VOŠ zdravotnické Ostrava
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v zateplení, výměně oken, očištění fasády, výměně střešní krytiny a opravě krovu, a to na dvou budovách (objektech) nacházejících se na pozemcích parc. č. 996/2 a 997, vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava . Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v ...
Renovace střechy, Varnsdorf
Poptávám renovaci střechy ve Varnsdorfu s vestavbou 2 střešních oken.
Pokrývač, Rakousko
Vážené dámy a pánové, hledáme pokrývače. Volejte na +436641544477 nebo office@eigner-dach.at. Mockrát vám děkuji za vaši snahu! Spenglerei & Dachdeckerei Eigner e.U. (Instalatérství a pokrývačství)
Rekonštrukcia objektov v správe SŠHR SR
Predmetom zákazky sú rekonštrukcie jednotlivých objektov v správe SŠHR SR, a to: 1. Rekonštrukcia sociálno-prevádzkovej budovy so súpisným číslom 728 (k. ú. Vígľaš) 2. Rekonštrukcia objektu na parcele číslo 202/13 (k. ú. Hronsek) 3. Rekonštrukcia spevnených plôch v závode Ľupčianka (k. ú. Slovenská Ľupča) 4. Rekonštrukcia nájazdových rámp v ...
Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu a obecného úradu obce Pažiť
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte, ktorý slúži ako kultúrny dom a obecný úrad pre pre obec Pažiť. Predmetom zákazky v prvej etape budú nasledovné práce: -Zateplenie obvodových stien -Realizácia novej strechy -Výmena výplní okien a dverí -Vykurovanie .
Stavebné úpravy strechy MsÚ Žilina so zmenou na extenzívnu vegetačnú strechu
Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace so stavebnými úpravami strechy MsÚ Žilina so zmenou na extenzívnu vegetačnú strechu. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zámok Kunerad - 2. etapa komplexnej rekonštrukcie NKP - trvalé zastrešenie
Predmetom zákazky Zámok Kunerad - 2. etapa komplexnej rekonštrukcie NKP - trvalé zastrešenie je realizácia trvalého zastrešenia zámku bridlicovou krytinou. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti ,,B1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
GAS BB - zníženie energetickej náročnosti – rekonštrukcia častí strešného plášťa
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budov s úmyslom zabezpečiť zníženie energetickej náročnosti existujúceho objektu. Riešený objekt Gymnázia Andreja Sládkoviča je súčasťou školského areálu v širšom centre Banskej Bystrice. Stavebne sa jedná o čiastkové úpravy, resp. zlepšenie teplo-technických vlastností ešte pôvodných obvodových konštrukcií a ...
Rekonštrukcia strechy SF
Rekonštrukcia strechy SF pozdĺž Mostovej ulice.
Multifunkční dům Otice
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v celkové přestavbě stávajícího objektu kulturního domu v Oticích. Při stavebních úpravách dojde k výrazným bouracím pracím, a to včetně konstrukce zastřešení a významné části nosných stěn objektu. V průběhu bouracích prací bude postupně odstraněna plechová krytina a veškeré ...
Střešní krytina, Rakousko
Vážené dámy a pánové, důvodu stárnutí starých vlnitých eternitových plechů je v mé kancelářské budově plánována zcela nová střešní krytina. a) Plocha střechy cca 850 m2, sklon střechy cca 12-15 stupňů. b) Nerozebírat staré vlnité desky eternit, ale namontovat přímo nový plech. c) Dodávka nových plechových desek ALU a upevnění na staré ...
Liptovský Mikuláš OR PZ, rekonštrukcia strechy
Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy na objekte Okresného riaditeľstva PZ v Liptovskom Mikuláši na ul. Komenského č. 841 v rozsahu spracovaného projektu stavby.
Drobné stavebně montážní práce
Předmětem veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním dle § 161 ZZVZ jsou plánované drobné stavebně montážní práce spojené s údržbou elektrických sítí nn, vn a vvn a elektrických sítí. zejména o následující drobné stavebně montážní činnosti: stavební práce a zemní práce, elektro - montážní práce, klempířské, tesařské, truhlářské ...
Poptávám opravu střechy
Poptávám opravu střechy. Domek je starý 13 let jedná se o sedlovou střechu. Na jedné straně domu nám začalo zatékat a zatéká po celé délce do obou pokojů.
Rekonštrukcia so zateplením strešného plášťa ZŠ Podzámska a bleskozvod
Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy v Základnej škole Podzámska 35, Hlohovec spočívajúca vo vybudovaní nového strešného plášťa, odvodnenia striech pomocou strešných vpustí a výmene a modernizácii bleskozvodu. Objekty stavby: Zateplenie strechy Stavba č. 1: Rekonštrukcia strechy so zateplením ZŠ Podzámska 35, Hlohovec SO-01 Základná ...
Zámek Hrušovany nad Jevišovkou KP  rekonstrukce krovu a stropů
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a obnova střechy, krovu a stropů - dřevěných a ocelových konstrukcí střechy zastřešení a stropů nad 2. NP na zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou.
Obnova kaštieľa v Želiezovciach - národná kultúrna pamiatka
Rekonštrukcia strechy, krovu, stropných konštrukcii a vybraných miestností prízemia: c.1.08 - 1.13 a chodby 1.23. 1 etapa Zákazka realizovaná v systéme EVO ver. 18.0 Vyhlasovateľ požaduje viazať ponuku zábezpekou v objeme 20 000,-€ v súlade s podmienkami určenými v súťažných podkladoch. Vyhlasovateľ nevykonal trhové konzultácie v súlade s § 25
Konzervatoř Teplice - stavební úpravy na objektu Diplomat
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce budovy konzervatoře, která se nachází v ulici Chelčického, v památkové zóně města Teplice. Jedná se o ucelený uměleckohistorický komplex, který je zvláště ve svých interiérech originálně dochovaný (dřevěná obložení, malby, štuková zdobení, mramorové prvky, vitráže, svítidla aj.). Již při ...
Renovace střechy, Německo
Máme vícegenerační dům v 94028 Hof Saale, Německo, kde je třeba renovovat střechu. Máte zájem o spolupráci s námi?
Rekonstrukce střešních plášťů vybraných objektů
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce střešních plášťů vybraných objektů, jehož účelem je zamezení zatékání srážkové vody do objektů, která poškozuje budovy a jejich technologická zařízení
Poptáváme rekonstrukci střechy
Poptáváme rekonstrukci střechy, cca 150m² krytinou KM Beta. Klempířské, pokrývačské a zednické práce. Dům má 3 podlaží a je v Lysé nad Labem. Termín zhotovení do konce roku 2021.
Rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa MsÚ Trnava
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa MsÚ Trnava vrátane zosilnenia a vyčistenia nosnej konštrukcie. Objekt sa nachádza v centrálnej mestskej zóne Trnavy, pričom v bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú polyfunkčné objekty resp. objekty občianskej vybavenosti s podobnou podlažnosťou. V rámci projektu sa navrhuje ...
Renovace střechy, Rakousko
Kompletní renovace střechy z vlnitého eternitu nebo podobného materiálu Vážené dámy a pánové! U mé kancelářské budovy je plánována celková rekonstrukce střešní plochy. V tuto chvíli tam jsou 6vlnné desky Eternit, které je třeba kvůli stáří zcela obnovit. Plocha střechy cca 850 m2, sklon střechy cca 12-15 stupňů. Staré vlnité eternitové ...