Poptávám rekonstrukci střechy na bytovém domě
Poptávám: rekonstrukci střechy na bytovém domě o velikosti cca 300m2. Realizace rok 2020 Místo Krnov
Trenčín, MS - rekonštrukcia striech - skladiská munície - R
Predmetom zákazky je rekonštrukcia striech muničných skladov. Cieľom rekonštrukcie je zabezpečenie novej strešnej krytiny, demontáž a výmena klampiarskych a zámočníckych prvkov, demontáž a spätná montáž bleskozvodu, odstránenie betónových stĺpov, odstránenie a osadenie nového požiarneho rebríka.
Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ v obci Prakovce – výmena strechy
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte Obecného úradu v Prakovciach, ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce PRAKOVCE parcelné číslo 1006/104 okres GELNICA. Projektová dokumentácia časť ASR navrhuje obnovu jestvujúceho objektu znížením energetickej náročnosti prevádzky zateplením strechy. Zateplením sa nezmení charakter objektu, ale ...
Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v spoločnosti GOHR, s.r.o.
Stavebné práce pozostávajú z odstránenia obvodového a strešného plášťa z profilovaného plechu a demontáže všetkých výplňových konštrukcií. Ponechá sa iba nosný oceľový skelet a oceľová väzníková konštrukcia strechy, pričom všetky tieto prvky sa očistia a ošetria proti korózii. V rámci návrhu sa uvažuje s vytvorením nového obvodového a strešného ...
Zateplení ZŠ ve městě Třebenice
Částečné zateplení budovy 1. stupně Základní školy v Třebenicích, výměna oken dřevěných za plastová i dřevěná, repase vstupních dveří, rekonstrukce a zateplení střechy, fasáda.
Malý Šariš, Logistická základňa pre krízové situácie, rekonštrukcia striech
Predmetom zákazky je rekonštrukcia plochých striech na objektoch areálu Logistickej základne pre krízové situácie nachádzajúcich sa vobci Malý Šariš v rozsahu podľa spracovaného projektu stavby.
Výběr dodavatele na akci - Úspory energií na VÚS a BIOS a SOŠ a SOU Nymburk
Předmětem veřejné zakázky je dokončení rekonstrukce haly BIOS, tj. výměna střechy, včetně některých vazníků, instalaci zateplovacího pláště a oken, opravu vnitřního obložení stěn haly, vybourání a opravu omítek a obložení v šatnách a sprchách, výměnu rozvodů vody, výměnu vzduchotechniky, výměnu rozvodů topení, výměnu dveří, montáž palubovky.
Oprava striech a terás na hlavnej budove a pavilóne učební v škole v prírode Detský raj
Predmetom zákazky je oprava pozostávajúca z výmeny skladby strešného plášťa, strešnej krytiny a oplechovaní na hlavnej budove, výmeny skladby terás a bleskozvodov na hlavnej budove a pavilóne učební, opravy zábradlí na hlavnej budove, opravy exteriérového schodiska medzi hlavnou budovou a pavilónom učební, výmeny zábradlí a úpravy podhľadu strechy ...
Poptávám rekonstrukci střechy rekreační chaty
Poptávám rekonstrukci střechy rekreační chaty, lokalita České Lhotice 156, okr. Chrudim. Demontáž střechy chaty (vlnkový eternit), zvednutí střešních trámů ve štítu a osadit je ve štítech plastovými okny za účelem zřízení podkrovní místnosti, včetně zpevněného stropu jako její podlahy. Na podlahu a strop použít USB desky. Zhotovení nové střechy ...
Trenčín, KaMC OS SR – rekonštrukcia strešného plášťa - R
Predmetom zákazky je rekonštrukcia strešného plášťa na budove KaMC OS SR v Trenčíne na Hviezdoslavovej ulici č. 205/16.
Rekonstrukce střechy ZŠ Jana Babáka
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce střešního pláště objektu ZŠ Jána Babáka 1 v Brně. Úpravy zahrnují odstranění stávajících plášťů plochých a šikmých střech a navazujících konstrukcí základní školy, kontrolu stavu krovové konstrukce a nahrazení poškozeních části, odstranění nepoužívaných komínových těles a zhotovení nových střešních plášťů ...
Rekonštrukcia budovy ADALBERTÍNUM  – riešenie havarijného stavu strechy
Predmetom obstarávania sú stavebné práce realizácia diela s názvom Rekonštrukcia budovy ADALBERTÍNUM riešenie havarijného stavu strechy v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou pre SP a stavebným povolením č. OSaZP/878-2211/2019/Šm. Predmetom je komplexná rekonštrukcia nosnej časti strešnej konštrukcie a samotnej strešnej krytiny budovy ...
Oprava střešního pláště objektu ZŠ Děčín VI, Školní 1544/5 – II. etapa
Dokončení oprav střešního pláště plochých střech objektu ZŠ Školní 1544/5, Děčín VI-Letná. Stavebními úpravami bude provedena celoplošná sanace střešní krytiny včetně dodatečného zateplení a výměny klempířských prvků a nového hromosvodu.
Obnova severného priečelia hlavnej haly Zimného štadióna
Predmetom obstarávania sú stavebné práce na Obnove severného priečelia hlavnej haly Zimného štadióna vo Zvolene. Obnova severného priečelia predstavuje výmenu strešnej krytiny na severnej strmej časti strechy. Strmosť strechy (odklon o 21° od zvislice) je taká významná, že túto časť strechy je možné považovať za priečelie. V súčasnosti strešnú ...
Poptávám realizaci střechy
Poptávám realizaci střechy.
Poptáváme montáž dešťových okapů a svodů u průmyslové haly
Montáž dešťových okapů a svodů u průmyslové haly. Jedná se o montáž 90 m okapů, 38m svodů, 16 ks kolen. Vše z pozinku a z námi zakoupeného materiálu v metráži, včetně okapových háku. Hala má kovové nosníky pro připevnění okapových háků. K dispozici je zdarma pojízdná plošina. V hale i okolí je beton či rovný zpevněný povrch. Lokalita: 40 ...
Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F
Oprava střešní krytiny zámku ve dvou etapách. Jedná se o úseky E a F.
NPÚ, SZ Zákupy – obnova barokního krovu, stropů a střechy
Předmětem veřejné zakázky je zejména oprava a doplnění dřevěné konstrukce krovu a stropu nad 3. NP, výměna krytiny střechy, doplnění původních komínů, vikýřů a výlezů střechy. Součástí projektu jsou také rozsáhlé zabezpečovací práce, které eliminují riziko poškození interiérů a restaurátorské práce v návaznosti na manipulaci se stropními tělesy, ...
Stavebné práce podľa požiadaviek obstarávateľa na roky 2019 - 2023
stavebné práce, bežná stavebná údržba najmä murárske práce, elektroinštalačné práce, plynoinštalačné práce, obkladanie stien a dlážok, práce na rozvodoch vody a kanalizácie, stolárske a zámočnícke práce, oprava striech, cestných šácht, asfaltovanie, atď.
IDU - výměna střešní krytiny Menhartovského paláce
Předmětem VZ je zhotovení díla - výměna střešní krytiny na budově Menhartovského paláce č.p. 595, Štupartská 12, Celetná 17, Praha 1 - Staré město.
Poptávám pokrývačské práce
Poptávám pokrývačské práce, oprava nebo výměnu střešní krytiny (malý sklon) cca 14 m2 na zahradní chatce rodinného domku v Kutné Hoře-Purkyňova 496, (nyní bonnský šindel - lepenka). Případně rekonstrukci střechy za účelem dosažení vyššího sklon.
Rekonštrukcia strechy budovy na Strojárenskej ulici v Košiciach
Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy budovy č. VII na Strojárenskej ulici č.3 v Košiciach
Oprava strechy
Predmetom zákazky sú stavebné práce na strechách objektov Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Rekonštrukcia strechy na Továrenskej ulici
Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy na Továrenskej ulici č.3 v Košiciach
Poptávám demontáž eternitové střechy
Poptávám demontáž eternitové střechy, odvoz a likvidace eternitu.