Jižní křídlo - oprava fasád a střech

Jižní křídlo - oprava fasád a střech

Předmětem této veřejné zakázky je celková oprava vnějšího pláště jižních fasád Jižního křídla Nového královského paláce (objekt č.p. 1) spojená s kompletní výměnou střešní krytiny a s tím spojenou opravou truhlářských, klempířských a všech prvků střech. Dojde také k novému zasklení atria nad Impluviem. Bližší specifikace a rozsah prací je ...

Oprava střešní konstrukce nad zimním stadionem

Oprava střešní konstrukce nad zimním stadionem

Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě střešního pláště zimního stadionu včetně výměny střešních ventilátorů a obnovy jímací soustavy vnějšího LPS a svislých svodů. Veřejná zakázka není rozdělena na části. Více v podrobnostech projektové dokumentace, která je ...

Poptávám pokrývačské práce

Poptávám pokrývačské práce

Poptávám pokrývačské práce. Výměna střešní krytiny - 120 m2. Jedná se o přízemní dům, sedlová střecha . Délka okapové hrany - 12, 50 m a 13 m (dům je ze štítové strany mírně zešikmen). Délka krokve : 4, 50 m. Délka hřebene: 12, 70 m. Současná krytina - pálená taška bobrovka cca 70 let stará, pokládaná do malty. Nová krytina: Betonová taška ...

Rekonštrukcia strechy ZŠ na ul. Komenského, Želiezovce

Rekonštrukcia strechy ZŠ na ul. Komenského, Želiezovce

Projekt rekonštrukcie strechy základnej školy na ul. Komenského v meste Želiezovce je zameraný na vyriešeniu havarijného stavu zastrešenia existujúceho objektu. Predmetný objekt je situovaný v intraviláne mesta, na parc. č. 180/4, ktorá je vo vlastníctve investora. Pozemok, na ktorom sa nachádza budova je rovinatý, bez väčších zlomov. Budova je ...

Poptávám realizaci střechy

Poptávám realizaci střechy

Poptávám realizaci střechy RD dle přiložených podkladů, předpokládaná realizace 03-04/2018 v Omicích u Brna.

Poptáváme stavební firmu pro přístavbu rodinného domu

Poptáváme stavební firmu pro přístavbu rodinného domu

Poptáváme stavební firmu pro přístavbu rodinného domu, jedná se o výstavbu jednoho nadzemniho patra a střechy nad stávající rodinný dům. Termín od 1.4.2019.

Revitalizace a zpřístupnění západního křídla fary a zahrady v Kájově

Revitalizace a zpřístupnění západního křídla fary a zahrady v Kájově

komplexní obnova západního křídla fary (oprava interiéru, fasád, odvlhčení budovy), oprava hospodářského křídla (oprava krovu, střechy, fasád), oprava ohradní zdi kolem kostela, úprava nádvoří a úprava zahrady

Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši - stavebné úpravy budovy NKP

Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši - stavebné úpravy budovy NKP

Predmetom zákazky je sanáciu drevenej manzardovej konštrukcie krovu, strešného plášťa ako aj dreveného trámové stropu druhého nadzemného podlažia v Liptovskom kultúrnom stredisku v Liptovskom Mikuláši - Stavebné úpravy budovy NKP - Škola lesnícka - 1. etapa - strešná konštrukcia a stropy 2. NP, v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej ...

Přestavba střechy, Rakousko

Přestavba střechy, Rakousko

Chtěl bych přestavět střechu (krov), nově utěsnit a nechat vsadit dvě okna. Proto bych potřeboval předběžný rozpočet nákladů. S pozdravem Jan Preier

Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu

Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu

Poptávám kompletní rekonstrukci 120 let starého rodinného domu, plocha cca 150 m2, přízemí a podkroví: (podlahy, omítky, zateplení - pokud možno s dotací NZÚ -, věnec, výměna krovu a krytiny, oken a dveří; také drenáž a elektroinstalace). Rozpočet 2 000 000 Kč. Úsporné řešení chceme nejen z finančních důvodů - je to vesnický dům (chalupa), nikoliv ...

Rekonštrukcia strechy budovy školy

Rekonštrukcia strechy budovy školy

Súčasťou stav. úprav bude demontáž bleskozvodu, odvodnenia strechy, strešnej krytiny, degradovaného debnenia, odstránenie omietky stien vykierov, demontáž opláštenia z drevotrieskových dosiek. Vyhotovenie nového odvodnenia strechy. Nové strešné vrstvy s novou krytinou z profilovaného farbeného pozinkovaného plechu (napr. Lindab MEGA) a z ...

Poptávám zastřešení garáže s pergolou

Poptávám zastřešení garáže s pergolou

Poptávám zastřešení garáže s pergolou o rozměrech střechy 2 x 3,5m x 6m.

Rekonštrukcia strechy Novohradského osvetového strediska, Lučenec.

Rekonštrukcia strechy Novohradského osvetového strediska, Lučenec.

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rekonštrukcia časti nárožnej strechy nachádzajúcej sa nad objektom, v ktorom sídli Novohradské osvetové stredisko a Novohradská knižnica. Objekt je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v zozname UZPF. Súčasný stav riešeného objektu si vyžaduje bezpodmienečne rekonštrukciu strechy vzhľadom na ...

Rekonštrukcia strechy na budove SOŠ  - Szakközépiskola, Šahy

Rekonštrukcia strechy na budove SOŠ - Szakközépiskola, Šahy

Objekt sa slúži ako školská budova. Konštrukčný systém je pozdĺžna stenová sústava, steny sú z tehlového muriva, stropy sú železobetónové, krov drevený, krytina škridlová. Výplne vonkajších otvorov sú drevené s dvojitým zasklením. Na objekte školy sa rieši výmena krytiny a zosilnenie konštrukcie krovu a zároveň ochrana konštrukcie a zlepšenie ...

Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ M. Gorkého v Trnave

Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ M. Gorkého v Trnave

Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii realizačný projekt stavby Základná škola M. Gorkého v Trnave rekonštrukcia strechy telocvične, spracovanej projektantami Ing. Marián Petráš a Ing. Jozef Ušák, Trnava v 05/2015. Predmetom stavebnej časti projektu je rekonštrukcia striech na oboch telocvičniach v rozsahu vytvorenie novej ...

Rekonstrukce Horáckého zimního stadionu v Jihlavě – výměna střechy

Rekonstrukce Horáckého zimního stadionu v Jihlavě – výměna střechy

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a výměna střechy Horáckého zimního stadionu v Jihlavě (projekt typu design & build podle standardů FIDIC – Yellow Book).

Poptávám opravu střechy

Poptávám opravu střechy

Poptávám opravu střechy pomocí nadkrokevního zateplení v systému Knauf Insulation Roof Top s krytinou Satjam Rapid. Podrobnosti zašlu na vyžádání emailem.

Řemeslné práce na domu, Německo

Řemeslné práce na domu, Německo

Hledám řemeslníky pro následující práce na malém rodinném domě v Selbu - Německo: Opravy na střeše, výměna jednotlivých střešních tašek (Bieber) - Renovace cca 5m okapních žlabů - Nová střecha na garáž s okapem - Nová střecha na přístřešek, asi 4m x 4m -Úklidové práce v garáži a ve sklepě -Položit dlažba na podlahu kolem 20m2 (dříve staré ...

Oprava hasičské zbrojnice - Butoves

Oprava hasičské zbrojnice - Butoves

Oprava hasičské zbrojnice spočívající ve výměně střešní krytiny a k tomu potřebného doplňkového materiálu za plechový a dále výměna klempířských prvků střechy. Oprava fasády spočívá v odbourání spodní části omítky a provedení sanačního omítnutí, vyspravení trhlin a nový nátěr.

Zateplení a rekontrukce střechy panelového domu č.p. 283, ul. Luční, Rumburk

Zateplení a rekontrukce střechy panelového domu č.p. 283, ul. Luční, Rumburk

Předmětem je rekonstrukce střechy panelového domu a zateplení celého panelového domu kontakním zateplovacím systémem.

Poptávám kompletní rekonstrukci střechy

Poptávám kompletní rekonstrukci střechy

Poptávám kompletní rekonstrukci střechy domu Štefánikova 102/31 ?

Zateplení vzdělávacího centra ve Vranovicích

Zateplení vzdělávacího centra ve Vranovicích

Předmětem je rekonstrukce obvodového pláště – nové výplně otvorů, kompletní zateplení obálky, nová střešní krytina doplněná o střešní okna, nové podlahové vrstvy, nový krov, veškeré rozvody zdravotechniky, topení, elektroinstalace, vzduchotechniky. Dále bude objekt celoplošně sanován proti zemní vlhkosti – bude provedena vodorovná hydroizolace ...

Poptávám realizaci střechy

Poptávám realizaci střechy

Poptávám realizaci střechy rodinného domu v Rouchovanech, komplet včetně vazníků a pokládky, laťování, vzdálenost latí max 37cm. V příloze zasílám projekt.

Oprava objektov ľudovej architektúry v múzeu slovenskej dediny

Oprava objektov ľudovej architektúry v múzeu slovenskej dediny

Cieľom projektu je predovšetkým výmena strešnej krytiny (drevený šindeľ a slama) a čiastočne aj konštrukčných prvkov na 5 objektoch ľudovej architektúry v Múzeu slovenskej dediny. Celková plocha opravovaných striech je 1.005,8 m2, pričom 179,36 m2 tvorí slama, zvyšok šindeľ. Projekt ďalej obsahuje opravu dvoch vykurovacích zariadení starého typu a ...

Oprava striech na budovách školy

Oprava striech na budovách školy

Predmetom zákazky sú stavebné práce k zabezpečeniu opráv hydroizolácie, spádových vrstiev strechy a výmena svetlíkov na strechách budov školy dielňa, blok A a blok B. Obstaranie stavebných prác sa uskutočňuje za účelom odstránenia zatekania striech na objektoch školy SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, 903 01 Senec. Na viacerých miestach ...

(záznamy 1/25 z 1692)  strana 1 / 68