Stavebné práce podľa požiadaviek obstarávateľa na roky 2019 - 2023
stavebné práce, bežná stavebná údržba najmä murárske práce, elektroinštalačné práce, plynoinštalačné práce, obkladanie stien a dlážok, práce na rozvodoch vody a kanalizácie, stolárske a zámočnícke práce, oprava striech, cestných šácht, asfaltovanie, atď.
IDU - výměna střešní krytiny Menhartovského paláce
Předmětem VZ je zhotovení díla - výměna střešní krytiny na budově Menhartovského paláce č.p. 595, Štupartská 12, Celetná 17, Praha 1 - Staré město.
Poptávám pokrývačské práce
Poptávám pokrývačské práce, oprava nebo výměnu střešní krytiny (malý sklon) cca 14 m2 na zahradní chatce rodinného domku v Kutné Hoře-Purkyňova 496, (nyní bonnský šindel - lepenka). Případně rekonstrukci střechy za účelem dosažení vyššího sklon.
Rekonštrukcia strechy budovy na Strojárenskej ulici v Košiciach
Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy budovy č. VII na Strojárenskej ulici č.3 v Košiciach
Oprava strechy
Predmetom zákazky sú stavebné práce na strechách objektov Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Rekonštrukcia strechy na Továrenskej ulici
Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy na Továrenskej ulici č.3 v Košiciach
Poptávám demontáž eternitové střechy
Poptávám demontáž eternitové střechy, odvoz a likvidace eternitu.
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti MOPED-Slovakia, s.r.o.
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác s názvom stavby "Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti MOPED-Slovakia, s.r.o." vyplývajúce z auditu: zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukcia strechy, rekonštrukcia osvetlenia, rekonštrukcia vykurovacieho systému a iné opatrenia v súlade s energetickým auditom. Podrobný popis stavebných ...
Jižní křídlo - oprava fasád a střech
Předmětem této veřejné zakázky je celková oprava vnějšího pláště jižních fasád Jižního křídla Nového královského paláce (objekt č.p. 1) spojená s kompletní výměnou střešní krytiny a s tím spojenou opravou truhlářských, klempířských a všech prvků střech. Dojde také k novému zasklení atria nad Impluviem. Bližší specifikace a rozsah prací je ...
Oprava střešní konstrukce nad zimním stadionem
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě střešního pláště zimního stadionu včetně výměny střešních ventilátorů a obnovy jímací soustavy vnějšího LPS a svislých svodů. Veřejná zakázka není rozdělena na části. Více v podrobnostech projektové dokumentace, která je ...
Poptávám pokrývačské práce
Poptávám pokrývačské práce. Výměna střešní krytiny - 120 m2. Jedná se o přízemní dům, sedlová střecha . Délka okapové hrany - 12, 50 m a 13 m (dům je ze štítové strany mírně zešikmen). Délka krokve : 4, 50 m. Délka hřebene: 12, 70 m. Současná krytina - pálená taška bobrovka cca 70 let stará, pokládaná do malty. Nová krytina: Betonová taška ...
Rekonštrukcia strechy ZŠ na ul. Komenského, Želiezovce
Projekt rekonštrukcie strechy základnej školy na ul. Komenského v meste Želiezovce je zameraný na vyriešeniu havarijného stavu zastrešenia existujúceho objektu. Predmetný objekt je situovaný v intraviláne mesta, na parc. č. 180/4, ktorá je vo vlastníctve investora. Pozemok, na ktorom sa nachádza budova je rovinatý, bez väčších zlomov. Budova je ...
Poptávám realizaci střechy
Poptávám realizaci střechy RD dle přiložených podkladů, předpokládaná realizace 03-04/2018 v Omicích u Brna.
Poptáváme stavební firmu pro přístavbu rodinného domu
Poptáváme stavební firmu pro přístavbu rodinného domu, jedná se o výstavbu jednoho nadzemniho patra a střechy nad stávající rodinný dům. Termín od 1.4.2019.
Revitalizace a zpřístupnění západního křídla fary a zahrady v Kájově
komplexní obnova západního křídla fary (oprava interiéru, fasád, odvlhčení budovy), oprava hospodářského křídla (oprava krovu, střechy, fasád), oprava ohradní zdi kolem kostela, úprava nádvoří a úprava zahrady
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši - stavebné úpravy budovy NKP
Predmetom zákazky je sanáciu drevenej manzardovej konštrukcie krovu, strešného plášťa ako aj dreveného trámové stropu druhého nadzemného podlažia v Liptovskom kultúrnom stredisku v Liptovskom Mikuláši - Stavebné úpravy budovy NKP - Škola lesnícka - 1. etapa - strešná konštrukcia a stropy 2. NP, v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej ...
Přestavba střechy, Rakousko
Chtěl bych přestavět střechu (krov), nově utěsnit a nechat vsadit dvě okna. Proto bych potřeboval předběžný rozpočet nákladů. S pozdravem Jan Preier
Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu
Poptávám kompletní rekonstrukci 120 let starého rodinného domu, plocha cca 150 m2, přízemí a podkroví: (podlahy, omítky, zateplení - pokud možno s dotací NZÚ -, věnec, výměna krovu a krytiny, oken a dveří; také drenáž a elektroinstalace). Rozpočet 2 000 000 Kč. Úsporné řešení chceme nejen z finančních důvodů - je to vesnický dům (chalupa), nikoliv ...
Rekonštrukcia strechy budovy školy
Súčasťou stav. úprav bude demontáž bleskozvodu, odvodnenia strechy, strešnej krytiny, degradovaného debnenia, odstránenie omietky stien vykierov, demontáž opláštenia z drevotrieskových dosiek. Vyhotovenie nového odvodnenia strechy. Nové strešné vrstvy s novou krytinou z profilovaného farbeného pozinkovaného plechu (napr. Lindab MEGA) a z ...
Poptávám zastřešení garáže s pergolou
Poptávám zastřešení garáže s pergolou o rozměrech střechy 2 x 3,5m x 6m.
Rekonštrukcia strechy Novohradského osvetového strediska, Lučenec.
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rekonštrukcia časti nárožnej strechy nachádzajúcej sa nad objektom, v ktorom sídli Novohradské osvetové stredisko a Novohradská knižnica. Objekt je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v zozname UZPF. Súčasný stav riešeného objektu si vyžaduje bezpodmienečne rekonštrukciu strechy vzhľadom na ...
Rekonštrukcia strechy na budove SOŠ  - Szakközépiskola, Šahy
Objekt sa slúži ako školská budova. Konštrukčný systém je pozdĺžna stenová sústava, steny sú z tehlového muriva, stropy sú železobetónové, krov drevený, krytina škridlová. Výplne vonkajších otvorov sú drevené s dvojitým zasklením. Na objekte školy sa rieši výmena krytiny a zosilnenie konštrukcie krovu a zároveň ochrana konštrukcie a zlepšenie ...
Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ M. Gorkého v Trnave
Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii realizačný projekt stavby Základná škola M. Gorkého v Trnave rekonštrukcia strechy telocvične, spracovanej projektantami Ing. Marián Petráš a Ing. Jozef Ušák, Trnava v 05/2015. Predmetom stavebnej časti projektu je rekonštrukcia striech na oboch telocvičniach v rozsahu vytvorenie novej ...
Rekonstrukce Horáckého zimního stadionu v Jihlavě – výměna střechy
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a výměna střechy Horáckého zimního stadionu v Jihlavě (projekt typu design & build podle standardů FIDIC – Yellow Book).
Poptávám opravu střechy
Poptávám opravu střechy pomocí nadkrokevního zateplení v systému Knauf Insulation Roof Top s krytinou Satjam Rapid. Podrobnosti zašlu na vyžádání emailem.