Rekonštrukcia strechy v objekte krytej plavárne
Rekonštrukcia mestskej plavárne prebieha najmä prostredníctvom vlastných kapacít verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie len v rozsahu činnosti, ktoré nedokáže vlastnými kapacitami vykonať / zrealizovať, alebo by ich realizácia vlastnými kapacitami bola časovo a personálne náročná. Celková odhadovaná ...
Oprava strešných konštrukcií na 5. NP
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v realizovaní opravy strešnej konštrukcie nachádzajúcej sa na 5. NP v budove sídla verejného obstarávateľa, v rozsahu a v kvalite podľa projektovej dokumentácie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na predmet zákazky, množstva a špecifikácií je uvedené v ...
Rekonstrukce budovy sokolovny ve městě Kamenický Šenov
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s rekonstrukcí budovy sokolovny ve městě Kamenický Šenov. Jde zejména o: provedení kontaktní zateplovací systém z certifikovaného fasádního systému ETICS, provedení svislé hydroizolace suterénního zdiva, zateplení střešní konstrukce (ploché střechy, šikmé s plechovou ...
Obnova nákupného centra OPÁL - strecha, okná, fasáda
Cieľom tohto projektu je dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostmi a taktiež celková estetizácia stavby . Stavebné úpravy pozostávajú zo: -zateplenie obvodových stien, -zateplenie a doplnenie strešného plášťa, -zateplenie stropu v exteriéry, -výmeny klampiarskych výrobkov ...
Výměna poškozených částí krovu střechy a výměna střešní krytiny hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec
Předmětem veřejné zakázky je oprava střechy hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec Masarykova 460/3, p.o., která spočívá v provedení oprav tesařských konstrukcí nahrazením degradovaných poškozených prvků krovu (sloupky, pásky, zhlaví vazných trámů apod.) novým řezivem shodných průřezů a opracování nebo příložkami z ocelových U-profilů. Dále ve výměně ...
Poptávám zateplení střechy novostavby
Poptávám spolehlivou firmu k zateplení střechy novostavby izolací Steico a položení střešní krytiny Poptávám nadkrokevní zateplení střechy novostavby izolací Steico ve 2 vrstvách o celkové síle 28 cm. Popis: jedná se o sedlovou střechu cca 260 m2.Následné zalaťování zabudování střešních oken, klempířské práce oplechování 2 komínů, žlaby aj. ...
ZŠ Novoměstská 21, Brno - rekonstrukce střechy
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní rekonstrukce střech školy v Etapě I. v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU.
Poptávám pokrývačské a klempířské práce
Poptávám spolehlivou firmu k zateplení střechy novostavby izolací Steico a položení střešní krytiny Poptávám nadkrokevní zateplení střechy novostavby izolací Steico ve 2 vrstvách o celkové síle 28 cm. Popis: jedná se o sedlovou střechu cca 260 m2.Následné zalaťování zabudování střešních oken, klempířské práce oplechování 2 komínů, žlaby aj. ...
Obnova severného priečelia hlavnej haly Zimného štadióna
Predmetom obstarávania sú stavebné práce na Obnove severného priečelia hlavnej haly Zimného štadióna vo Zvolene. Obnova severného priečelia predstavuje výmenu strešnej krytiny na severnej strmej časti strechy. Strmosť strechy (odklon o 21° od zvislice) je taká významná, že túto časť strechy je možné považovať za priečelie. Plošné rozmery ...
PT, třetí dvůr, kantýna - oprava střechy a krovu
PT, třetí dvůr, kantýna- oprava střechy a krovu dle PD
Penzion obříství 2. etapa
Předmětem projektu jsou stavební úpravy v současné době nevyužívané části zemědělské usedlosti na stavební parcele 46 stojící v přední části dvora u vjezdu do areálu na ubytovací zařízení (penzion) pro agroturistiku. Tato přestavba doplní a rozšíří ubytovací kapacitu již existujícího a fungujícího penzionu umístěného ve zmíněném areálu. Bude ...
Komplexná rekonštrukcia strechy na objektoch v UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Komplexná rekonštrukcia striech Bloku A, B, C Átrium, C 1, E, F, G, I, J, K a T komplexu budov Univerzitnej nemocnice Bratislava (ďalej len UNB), pracovisko Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Výměna poškozených částí krovu střechy a výměna střešní krytiny hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec
Předmětem veřejné zakázky je oprava střechy hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec Masarykova 460/3, p.o., která spočívá v provedení oprav tesařských konstrukcí nahrazením degradovaných poškozených prvků krovu (sloupky, pásky, zhlaví vazných trámů apod.) novým řezivem shodných průřezů a opracování nebo příložkami z ocelových U-profilů. Dále ve výměně ...
Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín
Předmětem plnění je výměna střešní krytiny stadionu. Nosná vrstva nové střechy bude trapézový plech 135/310/0,75 pozink. plech bude opatřen na spodní straně (interiérové) polyuretanovým nátěrem. Na vrchní straně (pod parozábranou) syntetickým nátěrem. Plech bude připevněn k novým ocelovým tenkostěnným vazničkám typu „Z“ . Na trapézový plech bude ...
Snížení energetické náročnosti hotelu Thermal - Zateplení střech, sálů a teras v úrovni A-patra
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti objektu Hotelu Thermal v Karlových Varech, které spočívají v zateplení střech sálů a teras v úrovni A-patra a 1. patra a střechy hotelové věže v 16. patře.
Rekonstrukce střechy, Rakousko
Dobrý den, potřeboval bych informace a nabídku na rekonstrukci střechy asi 200 m2. Nová střecha s klempířskými pracemi. Děláte to také v Rakousku? Poblíž Freistadt? Prosím stručné informace. Mnohokrát děkuji. Martin Fabian
Poptávám nadkrokevní zateplení střechy novostavby
Poptávám spolehlivou firmu k zateplení střechy novostavby izolací Steico a položení střešní krytiny Poptávám: nadkrokevní zateplení střechy novostavby izolací Steico ve 2 vrstvách o celkové síle 28 cm. Popis: jedná se o sedlovou střechu cca 260 m2.Následné zalaťování zabudování střešních oken, klempířské práce oplechování 2 komínů, žlaby aj. ...
Poptáváme drobné opravy a rekonstrukce hotelových prostor
Poptáváme drobné opravy a rekonstrukce hotelových prostor na leden - duben 2020 na Mělníku. Jedná se zejména o interiéry a drobné stavební úpravy (pokoje včetně koupelen, společné prostory, v případě příznivého počasí pak opravy střech, fasády a okolí.) Ideálně ověřenou partu 2-4 všestranně šikovných pracovníků. Možnost ubytování. V případě ...
Rekonštrukcia strechy ZŠ Za vodou
Predmetom zákazky je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi stavebné práce v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 7 týchto súťažných podkladov, za účelom rekonštrukcie strechy objektu ZŠ Za vodou. Navrhovaný stav pozostáva: 1.Odstránenie vrchných vrstiev strechy až po predpäté nosné panely SPIROLL. ( viď. PD) 2.Na ...
Poptávám rekonstrukci střechy na bytovém domě
Poptávám: rekonstrukci střechy na bytovém domě o velikosti cca 300m2. Realizace rok 2020 Místo Krnov
Trenčín, MS - rekonštrukcia striech - skladiská munície - R
Predmetom zákazky je rekonštrukcia striech muničných skladov. Cieľom rekonštrukcie je zabezpečenie novej strešnej krytiny, demontáž a výmena klampiarskych a zámočníckych prvkov, demontáž a spätná montáž bleskozvodu, odstránenie betónových stĺpov, odstránenie a osadenie nového požiarneho rebríka.
Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ v obci Prakovce – výmena strechy
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte Obecného úradu v Prakovciach, ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce PRAKOVCE parcelné číslo 1006/104 okres GELNICA. Projektová dokumentácia časť ASR navrhuje obnovu jestvujúceho objektu znížením energetickej náročnosti prevádzky zateplením strechy. Zateplením sa nezmení charakter objektu, ale ...
Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v spoločnosti GOHR, s.r.o.
Stavebné práce pozostávajú z odstránenia obvodového a strešného plášťa z profilovaného plechu a demontáže všetkých výplňových konštrukcií. Ponechá sa iba nosný oceľový skelet a oceľová väzníková konštrukcia strechy, pričom všetky tieto prvky sa očistia a ošetria proti korózii. V rámci návrhu sa uvažuje s vytvorením nového obvodového a strešného ...
Zateplení ZŠ ve městě Třebenice
Částečné zateplení budovy 1. stupně Základní školy v Třebenicích, výměna oken dřevěných za plastová i dřevěná, repase vstupních dveří, rekonstrukce a zateplení střechy, fasáda.
Malý Šariš, Logistická základňa pre krízové situácie, rekonštrukcia striech
Predmetom zákazky je rekonštrukcia plochých striech na objektoch areálu Logistickej základne pre krízové situácie nachádzajúcich sa vobci Malý Šariš v rozsahu podľa spracovaného projektu stavby.