Rekonštrukcia strechy na budove SOŠ  - Szakközépiskola, Šahy

Rekonštrukcia strechy na budove SOŠ - Szakközépiskola, Šahy

Objekt sa slúži ako školská budova. Konštrukčný systém je pozdĺžna stenová sústava, steny sú z tehlového muriva, stropy sú železobetónové, krov drevený, krytina škridlová. Výplne vonkajších otvorov sú drevené s dvojitým zasklením. Na objekte školy sa rieši výmena krytiny a zosilnenie konštrukcie krovu a zároveň ochrana konštrukcie a zlepšenie ...

Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ M. Gorkého v Trnave

Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ M. Gorkého v Trnave

Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii realizačný projekt stavby Základná škola M. Gorkého v Trnave rekonštrukcia strechy telocvične, spracovanej projektantami Ing. Marián Petráš a Ing. Jozef Ušák, Trnava v 05/2015. Predmetom stavebnej časti projektu je rekonštrukcia striech na oboch telocvičniach v rozsahu vytvorenie novej ...

Rekonstrukce Horáckého zimního stadionu v Jihlavě – výměna střechy

Rekonstrukce Horáckého zimního stadionu v Jihlavě – výměna střechy

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a výměna střechy Horáckého zimního stadionu v Jihlavě (projekt typu design & build podle standardů FIDIC – Yellow Book).

Poptávám opravu střechy

Poptávám opravu střechy

Poptávám opravu střechy pomocí nadkrokevního zateplení v systému Knauf Insulation Roof Top s krytinou Satjam Rapid. Podrobnosti zašlu na vyžádání emailem.

Řemeslné práce na domu, Německo

Řemeslné práce na domu, Německo

Hledám řemeslníky pro následující práce na malém rodinném domě v Selbu - Německo: Opravy na střeše, výměna jednotlivých střešních tašek (Bieber) - Renovace cca 5m okapních žlabů - Nová střecha na garáž s okapem - Nová střecha na přístřešek, asi 4m x 4m -Úklidové práce v garáži a ve sklepě -Položit dlažba na podlahu kolem 20m2 (dříve staré ...

Oprava hasičské zbrojnice - Butoves

Oprava hasičské zbrojnice - Butoves

Oprava hasičské zbrojnice spočívající ve výměně střešní krytiny a k tomu potřebného doplňkového materiálu za plechový a dále výměna klempířských prvků střechy. Oprava fasády spočívá v odbourání spodní části omítky a provedení sanačního omítnutí, vyspravení trhlin a nový nátěr.

Zateplení a rekontrukce střechy panelového domu č.p. 283, ul. Luční, Rumburk

Zateplení a rekontrukce střechy panelového domu č.p. 283, ul. Luční, Rumburk

Předmětem je rekonstrukce střechy panelového domu a zateplení celého panelového domu kontakním zateplovacím systémem.

Poptávám kompletní rekonstrukci střechy

Poptávám kompletní rekonstrukci střechy

Poptávám kompletní rekonstrukci střechy domu Štefánikova 102/31 ?

Zateplení vzdělávacího centra ve Vranovicích

Zateplení vzdělávacího centra ve Vranovicích

Předmětem je rekonstrukce obvodového pláště – nové výplně otvorů, kompletní zateplení obálky, nová střešní krytina doplněná o střešní okna, nové podlahové vrstvy, nový krov, veškeré rozvody zdravotechniky, topení, elektroinstalace, vzduchotechniky. Dále bude objekt celoplošně sanován proti zemní vlhkosti – bude provedena vodorovná hydroizolace ...

Poptávám realizaci střechy

Poptávám realizaci střechy

Poptávám realizaci střechy rodinného domu v Rouchovanech, komplet včetně vazníků a pokládky, laťování, vzdálenost latí max 37cm. V příloze zasílám projekt.

Oprava objektov ľudovej architektúry v múzeu slovenskej dediny

Oprava objektov ľudovej architektúry v múzeu slovenskej dediny

Cieľom projektu je predovšetkým výmena strešnej krytiny (drevený šindeľ a slama) a čiastočne aj konštrukčných prvkov na 5 objektoch ľudovej architektúry v Múzeu slovenskej dediny. Celková plocha opravovaných striech je 1.005,8 m2, pričom 179,36 m2 tvorí slama, zvyšok šindeľ. Projekt ďalej obsahuje opravu dvoch vykurovacích zariadení starého typu a ...

Oprava striech na budovách školy

Oprava striech na budovách školy

Predmetom zákazky sú stavebné práce k zabezpečeniu opráv hydroizolácie, spádových vrstiev strechy a výmena svetlíkov na strechách budov školy dielňa, blok A a blok B. Obstaranie stavebných prác sa uskutočňuje za účelom odstránenia zatekania striech na objektoch školy SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, 903 01 Senec. Na viacerých miestach ...

Rekonstrukce plochých střech I. LP a výměna osvětlení I. a II. LP

Rekonstrukce plochých střech I. LP a výměna osvětlení I. a II. LP

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Rekonstrukce plochých střech I. LP a výměna osvětlení I. a II. LP v rozsahu dle zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky a projektové dokumentace vyhotovené společnostmi POEL spol. s r.o, Nad Porubkou 1195/34b, Svinov, 721 00 Ostrava, IČO 449 36 681 a Ing. Zdeněk ...

Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce

Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu č.p. 504 Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově za účelem změny v užívání bývalého internátu na školící zařízení s učebnami a dílnami pro potřeby Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské. Jedná se o dvoupodlažní zděný, částečně podsklepený objekt s podkrovím a sedlovou ...

Oprava strechy ZŠ Dončova

Oprava strechy ZŠ Dončova

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vedúcich k výmene strechy na Základnej škole v Ružomberku, Dončova ulica v rozsahu podľa časti B: Opis predmetu zákazky a projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Poptávám provedení změny polohy solárních panelů

Poptávám provedení změny polohy solárních panelů

Poptávám zhotovitele a montáž konstrukce na změnu polohy solárních panelů na střeše dle přiloženého fota. Je třeba změnit směr více na jih.

Poptávám montáž střechy na rodinný dům

Poptávám montáž střechy na rodinný dům

Střecha RD, Chlumec nad Cidlinou.

Poptávám rekonstrukci střechy

Poptávám rekonstrukci střechy

Poptávám rekonstrukci střechy. Předmětem této potávky je kompletní rekonstrukce sedlové střechy s výměnou trámoví a odstranění vazných trámů, které momentálně překáží v prostoru. Krytina zůstane stávající (pálená taška). Bližší parametry viz příloha Termín: do konce září 2018 Lokalita: Troubky u Přerova Další informace: při zaměření

Poptávám pokládku šindelové střechy

Poptávám pokládku šindelové střechy

Poptáávm pokládku šindelové střechy.

Poptávám výměnu šindelové střechy

Poptávám výměnu šindelové střechy

Hledám firmu na výměnu šindelové střechy v obci Hranice u Zbraslavic. Děkuji.

Poptávám izolaci ploché střechy

Poptávám izolaci ploché střechy

Poptávám izolaci ploché střechy, realizaci ploché střechy včetně klempířských prací. Krov je vyřešen. Lokalita: Kostelec na Hané. Doplňující informace: řešení atiky je pomocí atikové zavětrovací lišty, fólie m-pvc, vpusť jedna viz výkres, přes atiku.

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Lehniciach

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Lehniciach

- Zateplenie obvodového muriva kontaktným zateplovacím systémom - Zateplenie strechy vrátane novej strešnej krytiny, klampiarskych výrobkov (oplechovania, žlaby, zvody atď.) - Vybúranie avýmena jestvujúcich výplní otvorov (okná, presklené steny, dvere, vráta) vobvodovom plášti, vrátane vnútorných parapetných dosák avonkajších oplechovaní ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Lehniciach

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Lehniciach

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Lehnice, súp. č. 89. Návrh riešenia - Zateplenie obvodového muriva kontaktným zateplovacím systémom - Zateplenie stropu astien suterénu zinteriérovej strany kontaktným zateplovacím systémom - Zateplenie strechy vrátane novej strešnej ...

Dobudovanie strešného plášťa

Dobudovanie strešného plášťa

Predmetom zákazky je dobudovanie strešného plášťa (hydroizolácie a tepelnej izolácie a klampiarske práce). Podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii.

Generální oprava střechy budovy Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice

Generální oprava střechy budovy Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy spojené s výměnou stávajícího krovu. Součástí výměny je nahrazení stávající konstrukce za vazníkovou, zhotovení nové střešní krytiny, osazení nových střešních oken, klempířských prvků a dalšího příslušenství. Navrhované stavební úpravy neovlivní stávající vzhled domu. Funkční ani dispoziční řešení ...

(záznamy 1/25 z 1679)  strana 1 / 68