Zajištění servisní činnosti, elektrorevizí a preventivních bezpečnostně technických kontrol
Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisní činnosti, elektrorevizí a preventivních bezpečnostně technických kontrol u rozvodů medicinálních plynů a zařízení s tím souvisejících.
Dodávka kotlov v rámci dotačného programu
Predmetom zákazky je dodávka plynových kondenzačných kotlov vrátane ich inštalácie do domácností v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zameranú na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za ...
Prostějov letecká kasárna - ekologizace vytápění
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve smyslu § 14 odst. 3 a § 25 ZZVZ, zadávanou v nadlimitním režimu formou otevřeného nadlimitního řízení podle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ. Předmětem veřejné zakázky je realizace nové koncepce vytápění areálu Leteckých kasáren Prostějov, která především spočívá v rekonstrukci tepelného ...
Poptávám opravu plynového sporáku
Poptávám opravu plynového sporáku. Plotny se zažehnou,ale plamen nevydrží hořet. Mám kombinovaný sporak t.j. plynové hořáky a elektrická trouba. Asi 4 roky starý.
Obnova centrální kotelny Zámku Štiřín
Zakázka malého rozsahu na topenářské práce mimo režim zákona č. 134/2016Sb. o veřejných zakázkách.
Rekonstrukce plynových kotelen v Brně - Židenicích
Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva o dílo spočívající v provedení rekonstrukce vybraných kotelen v Židenicích.
Poptávám vyhotovení projektu plynové a vodovodní přípojky
Mám zájem o vyhotovení projektu plynové a vodovodní přípojky. Jak k rodinnému domu tak vně.
Vykurovanie objektu OÚ a KD, ZŠ 1.stupeň a ZŠ 2. stupeň v obci Krížová Ves pomocou OZE
Projekt rieši výstavbu nových zdrojov vykurovania na báze OZE pre budovy OÚ a KD, ZŠ 1. stupeň a ZŠ 2. stupeň v obci Krížová Ves. Ako nový zdroj tepla pre vykurovanie budovy OÚ a KD je navrhovaná zostava 3 plynových tepelných čerpadiel (TČ) vzduch/voda s bivalentným zdrojom. Pre vykurovanie budovy ZŠ 1. stupňa je navrhovaná zostava 2 plynových ...
Prostějov letecká kasárna - ekologizace vytápění
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve smyslu § 14 odst. 3 a § 25 ZZVZ, zadávanou v nadlimitním režimu formou otevřeného nadlimitního řízení podle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ. Předmětem veřejné zakázky je realizace nové koncepce vytápění areálu Leteckých kasáren Prostějov, která především spočívá v rekonstrukci tepelného ...
Zmena zdroja vykurovania budov ZŠ Kapušany
Projekt rieši výstavbu nových zdrojov vykurovania na báze OZE pre 4 budovy ZŠ Kapušany, ktorými sa nahradia zastaralé plynové kotolne. Ako nové zdroje tepla pre vykurovanie budov ZŠ sú navrhované integrované zostavy plynových tepelných čerpadiel (TČ) vzduch/voda s bivalentným zdrojom doplnené samostatnými plynovými TČ. Zostavy sú určené pre ...
Vykurovanie objektu ZŠ Malcov pomocou OZE
Ako nový zdroj tepla pre vykurovanie a ohrev teplej vody je navrhovaná zostava 8 plynových tepelných čerpadiel (TČ) vzduch/voda s bivalentným zdrojom. Zostava je určená pre inštaláciu v exteriéry. TČ dodávajú teplo do akumulačnej nádoby. Odtiaľ je teplo dodávané do rozdeľovača a jednotlivých vetiev pre pavilóny ZŠ. Navrhovanou výstavbou sa ...
Poptávám výměnu regulátoru plynu
Poptávám výměnu regulátoru plynu - zjištěn únik 50% . Děkuji Patová
Modernizace plynové kotelny pobočky Praha VoZP ČR
Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je zajištění dodavatele pro dodávku modernizace kotelny, která bude probíhat na základě zpracovaného projektu dle platných předpisů a ČSN za předpokladu montáže odbornými pracovníky.
Poptávám plynařské práce
Poptávám vnitřní přípojku zemního plynu z mědi v RD v Brodě nad Dyjí. Ke kotli 1¨ délka 10.5m, 6 kolínek, ke dvěma sporákům 1/2¨ celkem 8m, 4 kolínka, regulátor tlaku STL/NTL B6, tlaková zkouška, revizní zpráva. Možný termín a cena.
Zajištění proinvestování, provozu a údržby kotelen pro ZŠ Vladislava Vančury
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, proinvestování a provozování tepelných zdrojů a VZT, topenářské a plynařské práce, servis a řešení havarijních situací, servisní činnost a provádění oprav a MaR v rámci zdrojů vytápění po dobu 20 let. Více k předmětu plnění veřejné zakázky je uvedeno v části 4 zadávací dokumentace. Podrobně viz ZD.
Nemšová, HK – zmena systému vykurovania
Predmetom zákazky sú stavebné práce pri zmene systému vykurovania z tuhého paliva na plynné.
Poptávám montáž plynového kotle
Poptávám montáž plynového kotle, prosím o cenovou nabídku závěsného plynového kotle s průtokovým ohřevem TUV, včetně montáže na všechny přípojky. Dále posouzení komínu a případné vyvložkování. Výška cca 11m a je 2x zalomený - 45° a uvedení do provozu s revizní zprávou.
Poptávám úpravu sporáku na propan-butan
Poptávám předělání sporáku na propan butan. Moc děkuju .S pozdravom Jirochová Heda.
Rekonštrukcia kotolne SOŠRV s VJM Dunajská Streda
Predmetom zákazky je realizácia novej plynovej kotolne číslo 1, ktorá má zabezpečiť vykurovanie školy a internátu, a plynovej kotolne číslo 2, ktorá zabezpečuje vykurovanie plavárne a telocvične pre SOŠ RV s VJM v Dunajskej Strede.
Vyhrazená technická zařízení - Plyn
Předmětem veřejně zakázky je provádění pravidelných periodických revizí a kontrol plynových zařízení v bytech, dále odstranění úniku plynu, tlakových zkoušek, výměn plynových sporáků a plynových kotlů a porevizních oprav plynových zařízení.
Provádění pravidelného servisu a revizí systému ohřevu a chlazení v objektech IVC a HS
Provádění pravidelného servisu, oprav a revizí vzduchotechnického, klimatizačního systému (a to vč. kontrol těsnosti), systému vytápění, systému řízení MaR, výměníkové stanice a údržby filtrů vodních ohřevů VZT v objektech Integrovaného výjezdového centra Třinec, Ostrava - Jih, Ostrava - Přívoz, Slezská Ostrava, Bílovec, Nošovice, Opava a na ...
FN Motol – revizní činnosti elektro 2019 - 2020
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění odborných revizních činností elektrorozvodů (elektrorevize), hromosvodů, plynových rozvodů, komínů – spalinových cest po dobu 24 měsíců v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami, ode dne účinnosti Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem nejpozději do 31. 12. 2020.
Hledám technika na kontrolu bytu
Hledám technika na kontrolu bytu, v jakém stavu byt je po technické stránce.
Zemianske Kostoľany - plynofikácia a zateplenie objektov - R
Cieľom navrhovanej stavebnej akcie je odstrániť dlhodobo nevyhovujúci technický stav tepelného hospodárstva vo vojenskom objekte Zemianske Kostoľany, ktorým je parovodný systém vykurovania z roku 1979 a nahradiť ho efektívnym teplovodným vykurovacím systémom s lokálnymi plynovými zdrojmi tepla. Súčasne sa plánuje zatepliť 32 vojenských budov a ...
Rekonštrukcia kotolne SOŠRV s VJM Dunajská Streda
Predmetom zákazky je realizácia novej plynovej kotolne číslo 1, ktorá má zabezpečiť vykurovanie školy a internátu a plynovej kotolne číslo 2, ktorá zabezpečuje vykurovanie plavárne a telocvične pre SOŠ RV s VJM v Dunajskej Strede.