Poptáváme plynařské práce

Poptáváme plynařské práce

Poptáváme firmu, která je schopna osadit lokální plynové topidlo (wafky), která provede pravidelnou roční servisní prohlídku plynových spotřebičů (budeme chtít od této firmy provádět každý rok) a která provede revizi plynu v celém domě (a opět budeme chtít provádět plynovou revizi od této firmy každé tři roky). Dlouhodobá spolupráce. Lokalita ...

Úpravy TU Mladotice a Úpravy RU Přimda

Úpravy TU Mladotice a Úpravy RU Přimda

Předmětem veřejné zakázky je realizace předmětného Díla dle Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – návrh smlouvy o Dílo, tzn. realizace stavby: „Úpravy TU Mladotice a Úpravy RU Přimda” spočívající v provedení bezpečnostních propojů mezi liniemi stávajících plynovodů. Předmětem stavby „Úpravy TU Mladotice“ je vybudování bezpečnostních propojů mezi ...

Odstraňování závad TUV a SUV a dalších rozvodů v IKEM

Odstraňování závad TUV a SUV a dalších rozvodů v IKEM

Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí je odstraňování vzniklých závad rozvodů teplé a studené vody, zdravotechniky, plynovodu a ústředního topení (dále též „ÚT“) v areálu zadavatele. Součástí předmětu plnění jsou rovněž i drobné stavební úpravy a přípomoce, průrazy a zapravení povrchů a ostatní práce související s ...

Poptávám topenářské práce

Poptávám topenářské práce

Poptávám topenářské práce, plánuji výměnu plyn.kotle Janka, vetšinou topím zplynovacím kotlem Atmos na dřevo, jaký typ kotle mi doporučíte, výkon okolo 20kw.

Poptávám servis plynového sporáku

Poptávám servis plynového sporáku

Poptávám servis plynového sporáku značky FAGOR, série 950 302 028, malý hořák špatně hoří, plamen uniká i kolem hořáku.

Poptávám servis plynového kotle

Poptávám servis plynového kotle

Poptávám servis plynového kotle Dagon ve Vizovicích.

Internal Inspections 2018-2022 / Vnitřní inspekce 2018-2022

Internal Inspections 2018-2022 / Vnitřní inspekce 2018-2022

Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy se třemi dodavateli na 5 let (2018-2022) na provedení vnitřních inspekcí plynovodů DN150, DN300, DN500, DN700, DN800, DN1000, DN1200, DN1400, pomocí inteligentních ježků. Požadované služby - Caliper, Mapping, MFL, TFI. Tři dodavatelé služby, se kterými bude uzavřena rámcová smlouva, ...

Energetické služby a dodávky

Energetické služby a dodávky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s právě třemi účastníky tohoto zadávacího řízení, kteří se po provedeném hodnocení umístí v pořadí na prvním až třetím místě. V době trvání rámcové dohody se předpokládá realizace až tří minitendrů, jejichž výsledkem bude uzavření realizačních smluv s vítězným účastníkem rámcové ...

Poptávám opravu plynového kotle

Poptávám opravu plynového kotle

Hledám opraváře plynového nástěnného kotle značky LeBlanc. Kotel topí ne zcela jak by měl. Kotel je umístěn v objektu Ostrava-Vítkovice.

Poptávám opravu plynového ohřívače vody

Poptávám opravu plynového ohřívače vody

Poptávám opravu plynového ohřívače vody Ariston , hledám firmu v Havlíčkově Brodě a okolí. Brožová

Poptávám prohlídku plynového kotle

Poptávám prohlídku plynového kotle

Poptávám pravidelnou prohlídku kotle Protherm-Panther. Děkuji. Karel Simon, Lomnice nad Popelkou.

Poptávám servisní prohlídku plynového kotle

Poptávám servisní prohlídku plynového kotle

Poptávám servisní prohlídku plynového kotle značky Dakon Unical.

Poptáváme provozní revizi domovního plynovodu

Poptáváme provozní revizi domovního plynovodu

PLYN - provozní revize a kontrola těsnosti. Poptáváme provozní revizi domovního plynovodu dle vyhl. 85/78 Sb.  pro Společenství vlastníků bytů v Plzni a kontrolu těsnosti v bytech (75 bytů). Jedná se o panelák s pěti  přípojkami plynu z ulice, 5 vchodů po 15 bytech.  Požadujeme jednu provozní revizi od hlavních uzávěrů plynu pro jednotlivé vchody ...

Tepelné hospodářství

Tepelné hospodářství

Předmětem plnění veřejné zakázky je provozování tepelných zdrojů a VZT, topenářské a plynařské práce, servis a řešení havarijních situací, servisní činnost a provádění oprav a MaR po dobu 48 měsíců. Jedná se většinou o plynové kotelny na objektech ve správě Správy účelových zařízení ČVUT, kde jsou kotle zapojené do kaskád. Regulace jsou ...

FN u sv. Anny v Brně – Úpravy v budově K pro alergologii

FN u sv. Anny v Brně – Úpravy v budově K pro alergologii

Předmětem veřejné zakázky jsou: „Úpravy v budově K pro alergologii“ dle projektové dokumentace zpracované firmou LT Projekt a.s.. Součástí projektu jsou úpravy architektonicko-stavební, stavebně konstrukční, zdravotně-technické, vytápění, VZT, silnoproudé, slaboproudé, rozvody laboratorních plynů a zabudované technologie. Navržený záměr je řešen ...

Poptávám výměnu plynového kolte

Poptávám výměnu plynového kolte

Poptávám výměnu plynového kolte nástěnného o obsahu 40 l za kotel stávající Dakon DUo 28. Bydlíme v Pusté Polomi.

Poptávám realizaci plynové přípojky

Poptávám realizaci plynové přípojky

Poptávám plynovou přípojku k domu ve Vrbici u Jičína.

Poptávám revizi plynového kotle

Poptávám revizi plynového kotle

Hledám řemeslníka na revizi plynového kotle okolí Rakovníka,Nové Strašecí, Rynholec apod.Spěchá to.

Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok

Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok

Stavba rieši zlepšenie energetickej hospodárnosti, čím sa odstránia nedostatky v tepelno-technickej, energetickej a hygienickej oblasti.V rámci stavby sa budú riešiť nasledovné práce: -zateplenie celého obvodového plášťa KZS ETICS -demontáž a spätná montáž časti vonkajších rozvodov plynu vedených po fasádach -zateplenie steny a stropnej ...

BD Dr. Horákové 46 v Poděbradech

BD Dr. Horákové 46 v Poděbradech

- Výměna stoupacích vedení vody, kanalizace, plynu, VZT a regulace otopné soustavy - Výměna původních výplní otvorů - Zateplení obálky budovy a s tím spojené opravy - Ostatní v zadávací dokumentaci – projekt pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby

Poptáváme výměnu plynového kotle

Poptáváme výměnu plynového kotle

Poptáváme výměnu plynového kotle závěsného kombinovaného typ Mora, umístěný v koupelně rodinného domu, vytápění a ohřev vody. Doporučeno výměna za kombinovaný průtokový kotel plynový, typ ARISTON. Prosím nabídněte.

Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS pre mladistvých Sučany

Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS pre mladistvých Sučany

Projekt rieši zlepšenie energetickej hospodárnosti a bezbariérový prístup do objektu, čím sa odstránia nedostatky v tepelno-technickej, energetickej a hygienickej oblasti. Uvedený cieľ bude dosiahnutý formou zateplenia kontaktným zatepľovacím systémom, výmeny okien a dverí, vybudovaním strednotlakovej plynovej prípojky, ktorá sa pripojí na ...

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy – Materská škola Neded

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy – Materská škola Neded

Predmetom zákazky je obnova objektu Materskej školy, ktorá zahŕňa: - kompletné zateplenie obvodových stien, - výmena krytiny a kompletné zateplenie strechy, - rekonštrukcia skladieb a kompletné zateplenie podlahy, - výmena výplní otvorových konštrukcií na obvodom plášti, - výmena zdroju tepla, modernizácia regulácie, výmena vykurovacích ...

Rekonštrukcia kuchyne a jedálne NR SR

Rekonštrukcia kuchyne a jedálne NR SR

Predmetom tejto zákazky na uskutočnenie stavebných prác je komplexná rekonštrukcia (prestavba) kuchyne a jedálne Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú v pôvodnom stave. Ide o stavebné práce na nasledovných stavebných a inžinierskych objektoch: architektonicko stavebné riešenie, statika, zdravotechnické inštalácie, plynofikácia, vykurovanie, ...

Poptávám pozáruční servis plynového kotle

Poptávám pozáruční servis plynového kotle

Poptávám pozáruční servis plynového kotle Ariston Clas.

(záznamy 1/25 z 732)  strana 1 / 30