Zlepšené formy bývania s prvkami prestupného bývania, Nájomné bytové domy, Nitra nad Ipľom II
Predmetom zákazky je novostavba samostatne stojaceho nájomného bytového domu nižšieho štandardu a samostatne stojaceho nájomného bytového domu vyššieho štandardu. V rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie ide o nasledovné objekty: 2020017.I Vyšší štandard (Stavebné práce, Elektroinštalácie, Zdravotechnika, Plynoinštalácie, Vykurovanie, ...
Pohotovostní služba
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na odstraňování veškerých havarijních situací na bytovém a domovním fondu ve správě objednatele (s výjimkou kotelen) vlastními prostředky, popř. zajistit jejich odstranění v součinnosti s jinými organizacemi (především se správci inženýrských sítí apod.). Seznam objektů ve správě objednatele, je ...
Výměna plynových kotlů vč. příslušenství
Předmětem plnění je rekonstrukce plynové kotelny vč. demontáže stávajících zařízení a instalace nových plynových kotlů vč. příslušenství, a to v souladu se zadávacími podmínkami.
Poptáváme plynaře, elektrikáře a instalatéra
Poptáváme plynaře, elektrikáře, instalatéra pro spolupráci na rekonstrukci bytu o velikosti 3+kk v Brně. Spěchá!!!
Optimalizace tepelného hospodářství - BMN
Vybudování dvou teplovodních kotelen včetně dvou přípojek plynu v areálu Bohumínské městské nemocnici
Rekonstrukce kotelny v objektu Dům zdraví Jihlava, Vrchlického 2497/57
Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce kotelny pro objekt Dům zdraví Vrchlického 2497/57, Jihlava. Rekonstrukce kotelny spočívá ve výměně stávajících stacionárních kotlů s přetlakovými hořáky a napojení nového zásobníkového ohřívače TUV, tak aby byl ohříván topnou vodou z kotlů. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v ...
Výměna kotlů v areálu JIH
Výměna plynových kotlů včetně související technologie v kotelnách objektů „Motorárna“ a „zdravotní středisko“, a to na základě projektové dokumentace. Součástí plnění je také záruční, mimozáruční a pozáruční servis instalovaných zařízení po dobu 4 let od dokončení díla.
Revízie plynových zariadení
Predmetom zákazky je pravidelné vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok a zabezpečenie opakovaných úradných skúšok (ďalej len "OP a OS a OÚS") pre revíziu plynových vyhradených technických zariadení (ďalej len VTZ). Vykonávanie OP/OS/OÚS VTZ plynových v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ...
Výběr provozovatele plynových kotelen
Za zadání koncese na služby se považuje uzavření úplatné smlouvy, kterou zadavatel a) zadá poskytnutí činností dodavateli, přičemž protiplnění dodavatele spočívá v právu braní užitků vyplývajících z poskytování služeb v podobě plateb a b) zadavatel na dodavatele přenáší provozní riziko spojené s braním užitků vyplývajících z poskytování služeb.
Poptávám servis plynového vařiče
Poptávám servis plynového vařiče Whirlpool Ixelium. Největší hořák dává jiskru, ale nehoří. Děkuji. S pozdravem Lampart
Servis a revize TZB pro muzejní komplex Národního muzea
Předmětem zadávacího řízení je zajištění služeb servisu a revizí pro technické zabezpečení budov (TZB) jako je vzduchotechnika, klimatizace, požárně bezpečnostní zařízení, vytápění, chlazení, zdravotně technická instalace a vyhrazená technická zařízení Komplexu budov Národního muzea. Bližší specifikace předmětu plnění, četnosti jednotlivých ...
Výměna kotlů a technologie kotelny v objektu ZŠ a MŠ Cerhovice
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a související stavební práce pro nový zdroj vytápění dvou plynových kondenzačních kotlů o výkonu 2x240 kW při teplotním spádu 50/30°C (a o výkonu 2x219 kW při teplotním spádu 80/60°C), celkový maximální výkon kotelny je 480 kW. Součástí plnění je i nový systém měření a regulace (MAR) pro řízení kotelny a ...
Rekonštrukcia budovy bývalej kláštornej školy na detské jasle v obci Bojná
Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom rekonštrukcie prízemného objektu bývalej kláštornej školy na detské jasle s technicko hospodárskym zázemím a s vlastnými prípojkami na inžinierske siete. Stavebné práce pozostávajú z nasledovných objektov: 00 - Búracie práce 01 - Architektúra 02 - Prípojka kanalizácie 03 - Prípojka plynu 04 ...
Poptávám výměnu plynového bojleru a revizi kotle
Poptáváme výměnu stávajícího plynového bojleru značky JOHN WOOD JW530SNA a revize plynového kotle GASEX 16, obec Veltrusy.
Plynofikace kotle K3
Předmětem díla je plynofikace parního granulačního kotle K3 (72,1 MWt, 100 t/h, 6,0 MPa, 485 oC) na spalování zemního plynu.
Modernizace TKV - Plynová přípojka plynové kotelny K8 - K10
Zahrnuje zejména vybavení RS plynu o redukční řady, každá o výkonu 20000 m3 /h, přívod elektrické energie, úprava a dovybavení kotelny RS, úpravy elektro a MaR, stavební úpravy a vybudování STL plynovodu.
Poptávám servis plynového bojleru
Hledám servis plynového bojleru, začal mi hlásit error 155e. Nevím co se stalo potřeboval bych pomoct.
Tepelné hospodářství
Předmětem plnění veřejné zakázky je provozování tepelných zdrojů, klimatizací a VZT, topenářské a plynařské práce, servis a řešení havarijních situací, servisní činnost a provádění oprav a MaR po dobu 24 měsíců.
Oblast Morava - region Olomouc - zajištění havarijní služby, provádění servisních prací
Předmětem zakázky je provádění pravidelného servisu, servisních kontrol zařízení, zajištění havarijní služby a odstraňování poruch ohrožující dodávku tepla a teplé užitkové vody v tepelných zařízeních objednatele v regionu Olomouc.
Provádění revizí v centru BIOCEV
Předmětem plnění veřejné zakázky je úplatné poskytování služeb spočívajících v pravidelném provádění revizí v Biotechnologickém a biomedicínském centru AV ČR a UK ve Vestci (dále také „centrum BIOCEV“). V souladu s ustanovením § 35 zákona je veřejná zakázka rozdělena na 12 níže uvedených částí. Dodavatelé mohou předložit nabídku na jednu, více či ...
ČZA v Humpolci, střední škola - oprava fasády a kotelna na DM Dusilov
Jedná se o stavební práce na opravě kotelny a její plynofikace na Domově mládeže Dusilov, kompletní oprava a nátěr fasády budovy DM Dusilov.
Poptávám zřízení plynové přípojky
Poptávám zřízení plynové přípojky. Dobrý den, lze zavés plynovou přípojku a za jakých podmínek na adresu Vejprty, okres Chomutov? Kousek pode mnou je přípojka do ústavu Kavkaz. Děkuji za odpověď.
Snížení energetické náročnosti nemocnice Dačice, a.s. - energetický zdroj
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace dvou teplovodních plynových kondenzačních kotlů, výměníkové stanice, vzduchotechnika, měření a regulace a související stavební úpravy prostoru.
Vykonávanie odborných prehliadok vyhradených technických zariadení plynových
Vykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok a opakovaných úradných skúšok vyhradených technických zariadení plynových v objektoch MV SR. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Poptávám opravu plynového ohřívače v mobilheimu
Vlastním mobilheim, který má vlastní karmu na ohřev vody přes PB, nyné došlo k tomu že upadl měděný přívod trubku k e stálému plamínku -který je jištěný pojistkou proti výpadku /zhasnutí /plynového hořáčku, takže karma která zásobuje koupelnu a kuchynku nelze používat -sháním opravnu kde by tento ohřívač byli schopni zprovoznit - mobilheim byl ...