Malíř pokojů, Německo

Malíř pokojů, Německo

Dobrý den, hledám malíře, který může vymalovat všechny místnosti v domě. Stěny jsou bílé a měly by být čerstvě bíle vymalovány. Obytná plocha je cca 170 m2. Všechny zdi a všechny stropy. V horním poschodí je střešní zešikmení. Dům se nachází na české hranici ve městě Waldmünchen. Přijímáte i takovéto objednávky? S přátelským pozdravem K. Herzog

Nátěr fasády domu, Německo

Nátěr fasády domu, Německo

Příští rok plánujeme zkrášlit svůj dům novou barvou. Střešní výstupek a celá fasáda musí být natřena. Mohli byste učinit nezávaznou nabídku.

Poptáváme provedení ochrany zdi u schodiště

Poptáváme provedení ochrany zdi u schodiště

Potřebovali bychom v panelovém domě provést ochranu zdí u schodiště - před zašpiněním a otlučením.

FN u sv. Anny v Brně – Obnova maleb z hygienických důvodů ve FNUSA 3

FN u sv. Anny v Brně – Obnova maleb z hygienických důvodů ve FNUSA 3

Předmětem veřejné zakázky je: Obnova maleb z hygienických důvodů ve FN u sv. Anny v Brně a jejích detašovaných pracovištích dle Vyhlášky č. 306/2012, § 10, odst. 6, o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Provedení podlahářských, malířských a natěračských prací

Provedení podlahářských, malířských a natěračských prací

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení podlahářských, malířských a natěračských prací a s tím spojených činností v interiérech objektů MO na území Hlavního města Prahy.

FN u sv. Anny v Brně – Obnova maleb z hygienických důvodů ve FNUSA 2

FN u sv. Anny v Brně – Obnova maleb z hygienických důvodů ve FNUSA 2

Předmětem veřejné zakázky je: Obnova maleb z hygienických důvodů ve FN u sv. Anny v Brně a jejích detašovaných pracovištích dle Vyhlášky č. 306/2012, § 10, odst. 6, o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Antigraffiti program MČ Praha 5

Antigraffiti program MČ Praha 5

Předmět veřejné zakázky zahrnuje následující složky, které jsou blíže popsány v této části zadávací dokumentace a v návrhu rámcové dohody o dílo obsažené v části 3 zadávací dokumentace. - Odstranění graffiti (pro vyloučení pochybností se jedná o odstranění z objektů, které nemají antigraffiti nátěr) - Zednické opravy - Příprava ...

Řemeslné práce na domu, Německo

Řemeslné práce na domu, Německo

Hledám řemeslníky pro následující práce na malém rodinném domě v Selbu - Německo: Opravy na střeše, výměna jednotlivých střešních tašek (Bieber) - Renovace cca 5m okapních žlabů - Nová střecha na garáž s okapem - Nová střecha na přístřešek, asi 4m x 4m -Úklidové práce v garáži a ve sklepě -Položit dlažba na podlahu kolem 20m2 (dříve staré ...

Poptávám nástřik litinové vany

Poptávám nástřik litinové vany

Poptávám nástřik staré litinové vany.

Poptáváme nátěr ocelové konstrukce

Poptáváme nátěr ocelové konstrukce

Poptáváme cenovou nabídku na opravu nátěrů a nános nového nátěru stávající ocelové konstrukce. Jedná se o Otrokovice. Požadavek je 80 mikronů syntetika, celkem 380 m2. Objekt je vysoký 4,1 m. Je potřeba obrousit starý nátěr a natřít stávající konstrukci, což jsou sloupy a na střeše příhradové vazníky. Celá oprava nátěrů by měla být hotová do ...

Zajištění odstraňování graffiti v Městské části Praha 3

Zajištění odstraňování graffiti v Městské části Praha 3

Předmětem veřejné zakázky je realizace programu „ANTIGRAFFITI“ na nemovitých věcech ve vlastnictví Městské části Prahy 3, které jsou ve správě zadavatele. Cílem programu je náprava následků vandalismu, k němuž dochází ze strany třetích osob ve formě poškozování nemovitých věcí tzv. graffiti, tedy nanášením barev, často ve formě spreje nebo fixy na ...

Rámcová dohoda na malířské práce

Rámcová dohoda na malířské práce

• Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě rámcové dohody dle § 131 a násl. zákona uzavřené se 3 uchazeči. Plnění bude probíhat postupem dle § 134 zákona, tj. bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody průběžně po dobu 4 let trvání rámcové dohody. Způsob výběru konkrétního dodavatele je blíže specifikován v čl. 5 přílohy ...

Poptáváme nátěr dveří a zárubní

Poptáváme nátěr dveří a zárubní

Pro SVJOD Jihlava sháním natěrače. Požadavek nátěr zárubní a dveří v suterénu a u sklepů. Celkem 31 ks. Dveře stáří 60 let, 1/3 sklo. Uveďte, prosím, přibližnou cenovou nabídku.

FN u sv. Anny v Brně – Obnova maleb z hygienických důvodů ve FNUSA

FN u sv. Anny v Brně – Obnova maleb z hygienických důvodů ve FNUSA

Předmětem veřejné zakázky je: Obnova maleb z hygienických důvodů ve FN u sv. Anny v Brně a jejích detašovaných pracovištích dle Vyhlášky č. 306/2012, § 10, odst. 6, o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Renovace interiéru, Německo

Renovace interiéru, Německo

Renovuji svůj dům a potřebuji zadat různé interiérové práce. Prosím o nabídku. Komunikace v němčině. Můžete volat na: 0049 (0) 1755212033 S přátelským pozdravem Pedro Lázaro

Poptávám stavební a truhlářské práce

Poptávám stavební a truhlářské práce

Poptávám stavební a truhlářské práce, řemeslníky na provedení oprav a rekonstrukce v RD a to omítky vnějších ploch obvodového zdiva a jiné stavební práce. Dále hledám malíře na malbu stěn a stropů vnitřních a vnějších ploch a truhláře na výrobu a montáž obložení stávajících schodů a výrobu vestavených skříň.

Poptávám malířské práce

Poptávám malířské práce

Poptávám cenovou kalkulaci na vymalování bytu 230 m2 - bílou barvou. Stěny jsou malované jednou. Malba bez materiálu. Děkuji Pavlovič

Poptávám drobné opravy zateplené omítky

Poptávám drobné opravy zateplené omítky

Poptávám omytí, drobné opravy a obnovení nátěru zateplené omítky RD (r. 2000) a zahradního domku v Liberci a to předostně ve 2. čtvrtletí 2018. Celková plocha cca 500 m2, střední výška omítky včetně soklu RD 7 m, u zahradního domku 3 m, lešení nutné, přístup po veřejné komunikaci, možnost parkování i uskladnění materiálu. Dohoda o jiných dodávkách ...

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve stavebních úpravách 1. - 5.NP hlavní budovy SUPŠ HNN v Hradci Králové. Jedná se o stavební práce ve stávajících odborných učebnách, spojovacích chodbách a provozních prostorech, rekonstrukci střešního pláště přístavby dílen a revitalizaci ...

Malířské a lakýrnické práce pro Nemocnici Děčín, o.z.

Malířské a lakýrnické práce pro Nemocnici Děčín, o.z.

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla spočívajícího v realizaci malířských a natěračských prací, včetně souvisejících činností. Blíže je předmět této veřejné zakázky definován v závazném návrhu rámcové dohody, tj. v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

Poptáváme natěračské práce

Poptáváme natěračské práce

Poptáváme nátěr venkovních okenních parapetů, říms a plechových stříšek na budově Univerzity Karlovy v Dobrušce.Jednalo by se nátěr malých ploch bez lešení včetně úklidu. Navrhovaný postup prací : oškrabání a obroušení stávajících nátěrů, primer a dvojnásobný syntetický nátěr (základní a vrchní nátěr v jedné barvě). Celková plocha k nátěru je 150 ...

Stavebné úpravy športovej haly - strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod

Stavebné úpravy športovej haly - strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod

Predmetom zákazky je realizácia stavby Stavebné úpravy športovej haly strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod. Realizácia samotnej stavby zahŕňa: vybúranie pôvodných vonkajších drevených, kovových okien a dverí za plastové; výmenu vonkajších a vnútorných parapetov; zateplenie medzistrešného priestoru; zhotovenie hydroizolácie tekutou ...

Rekonštrukcia fasády stavebného objektu Levoča, Košická ulica č.26 a súvisiace stavebné úpravy

Rekonštrukcia fasády stavebného objektu Levoča, Košická ulica č.26 a súvisiace stavebné úpravy

Opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov. Predmetom prílohy č. 1 k SP je projektová dokumentácia, ktorá rieši stavbu: Rekonštrukcia fasády stavebného objektu Levoča, Košická ulica č.26 a súvisiace stavebné úpravy v jej okolí. Uvedená stavba je rozdelená do dvoch etáp. Predmetom tejto zákazky je 1. etapa. Grafické rozdelenie ...

VŠB -TUO – Zateplení budovy Krásnopolská včetně střechy

VŠB -TUO – Zateplení budovy Krásnopolská včetně střechy

Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) jsou stavební úpravy spojené se zateplením celoškolské budovy Krásnopolská a estetizaci přilehlého objektu kotelny a vodíkové laboratoře. Součástí stavebních úprav třípodlažní celoškolské budovy je výměna oken do stávajících otvorů, výměna vstupních dveří a úpravy vnějšího prostoru před hlavním vstupem ...

Maliarske a natieračské práce - Nemocnica Ružinov

Maliarske a natieračské práce - Nemocnica Ružinov

Predmetom zákazky je vykonávanie maliarskych a natieračských prác a ostatných s tým súvisiacich prác, v priestoroch Nemocnice Ružinov, Bratislava - Ružinov podľa špecifikácie a podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je vyčistenie priestorov po dodaní stavebných prác, odvoz a likvidácia stavebného odpadu.

(záznamy 1/25 z 532)  strana 1 / 22