Vymalování bytu, Německo
Potřebuji malíře bytu o rozloze 128m2. Přibližně 390 m2 stěn. Byt je vytapetován tapetami z hrubého vlákna a již dvakrát byl bíle natřen. Byt by měl být ještě jednou bíle natřen. Jeden pokoj je silně zakouřený. Pokoje jsou 3 m vysoké. Můžete mně udělat nabídku? Byt se nachází v Kipsdorfu. S přátelským pozdravem Steffen Krumpolt
Služby uměleckých řemesel
Předmětem veřejné zakázky jsou služby uměleckých řemesel poskytované v prostorách Zámku Štiřín. Jedná se především o oblast uměleckého štukatérství, truhlářství, kovářství, čalounictví, malířství a lakýrnictví, dále pak restaurování uměleckých děl.
Natření oken, Rakousko
Naše stará verandová okna, dělená řadou příček, včetně rámů v Pulkau, 1. patro, by měly být zvenku čerstvě natřeny. Celá čelní řada oken je asi 7 metrů dlouhá a 3 metry vysoká, z toho 0,80 m nezasklený parapet. Mohli byste provést práci a kdy a co by to stálo? Přátelské pozdravy
Malíř pokojů, Německo
Dobrý den, hledám malíře, který může vymalovat všechny místnosti v domě. Stěny jsou bílé a měly by být čerstvě bíle vymalovány. Obytná plocha je cca 170 m2. Všechny zdi a všechny stropy. V horním poschodí je střešní zešikmení. Dům se nachází na české hranici ve městě Waldmünchen. Přijímáte i takovéto objednávky? S přátelským pozdravem K. Herzog
Nátěr fasády domu, Německo
Příští rok plánujeme zkrášlit svůj dům novou barvou. Střešní výstupek a celá fasáda musí být natřena. Mohli byste učinit nezávaznou nabídku.
Poptáváme provedení ochrany zdi u schodiště
Potřebovali bychom v panelovém domě provést ochranu zdí u schodiště - před zašpiněním a otlučením.
FN u sv. Anny v Brně – Obnova maleb z hygienických důvodů ve FNUSA 3
Předmětem veřejné zakázky je: Obnova maleb z hygienických důvodů ve FN u sv. Anny v Brně a jejích detašovaných pracovištích dle Vyhlášky č. 306/2012, § 10, odst. 6, o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.
Provedení podlahářských, malířských a natěračských prací
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení podlahářských, malířských a natěračských prací a s tím spojených činností v interiérech objektů MO na území Hlavního města Prahy.
FN u sv. Anny v Brně – Obnova maleb z hygienických důvodů ve FNUSA 2
Předmětem veřejné zakázky je: Obnova maleb z hygienických důvodů ve FN u sv. Anny v Brně a jejích detašovaných pracovištích dle Vyhlášky č. 306/2012, § 10, odst. 6, o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.
Antigraffiti program MČ Praha 5
Předmět veřejné zakázky zahrnuje následující složky, které jsou blíže popsány v této části zadávací dokumentace a v návrhu rámcové dohody o dílo obsažené v části 3 zadávací dokumentace. - Odstranění graffiti (pro vyloučení pochybností se jedná o odstranění z objektů, které nemají antigraffiti nátěr) - Zednické opravy - Příprava ...
Řemeslné práce na domu, Německo
Hledám řemeslníky pro následující práce na malém rodinném domě v Selbu - Německo: Opravy na střeše, výměna jednotlivých střešních tašek (Bieber) - Renovace cca 5m okapních žlabů - Nová střecha na garáž s okapem - Nová střecha na přístřešek, asi 4m x 4m -Úklidové práce v garáži a ve sklepě -Položit dlažba na podlahu kolem 20m2 (dříve staré ...
Poptávám nástřik litinové vany
Poptávám nástřik staré litinové vany.
Poptáváme nátěr ocelové konstrukce
Poptáváme cenovou nabídku na opravu nátěrů a nános nového nátěru stávající ocelové konstrukce. Jedná se o Otrokovice. Požadavek je 80 mikronů syntetika, celkem 380 m2. Objekt je vysoký 4,1 m. Je potřeba obrousit starý nátěr a natřít stávající konstrukci, což jsou sloupy a na střeše příhradové vazníky. Celá oprava nátěrů by měla být hotová do ...
Zajištění odstraňování graffiti v Městské části Praha 3
Předmětem veřejné zakázky je realizace programu „ANTIGRAFFITI“ na nemovitých věcech ve vlastnictví Městské části Prahy 3, které jsou ve správě zadavatele. Cílem programu je náprava následků vandalismu, k němuž dochází ze strany třetích osob ve formě poškozování nemovitých věcí tzv. graffiti, tedy nanášením barev, často ve formě spreje nebo fixy na ...
Rámcová dohoda na malířské práce
• Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě rámcové dohody dle § 131 a násl. zákona uzavřené se 3 uchazeči. Plnění bude probíhat postupem dle § 134 zákona, tj. bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody průběžně po dobu 4 let trvání rámcové dohody. Způsob výběru konkrétního dodavatele je blíže specifikován v čl. 5 přílohy ...
Poptáváme nátěr dveří a zárubní
Pro SVJOD Jihlava sháním natěrače. Požadavek nátěr zárubní a dveří v suterénu a u sklepů. Celkem 31 ks. Dveře stáří 60 let, 1/3 sklo. Uveďte, prosím, přibližnou cenovou nabídku.
FN u sv. Anny v Brně – Obnova maleb z hygienických důvodů ve FNUSA
Předmětem veřejné zakázky je: Obnova maleb z hygienických důvodů ve FN u sv. Anny v Brně a jejích detašovaných pracovištích dle Vyhlášky č. 306/2012, § 10, odst. 6, o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.
Renovace interiéru, Německo
Renovuji svůj dům a potřebuji zadat různé interiérové práce. Prosím o nabídku. Komunikace v němčině. Můžete volat na: 0049 (0) 1755212033 S přátelským pozdravem Pedro Lázaro
Poptávám stavební a truhlářské práce
Poptávám stavební a truhlářské práce, řemeslníky na provedení oprav a rekonstrukce v RD a to omítky vnějších ploch obvodového zdiva a jiné stavební práce. Dále hledám malíře na malbu stěn a stropů vnitřních a vnějších ploch a truhláře na výrobu a montáž obložení stávajících schodů a výrobu vestavených skříň.
Poptávám malířské práce
Poptávám cenovou kalkulaci na vymalování bytu 230 m2 - bílou barvou. Stěny jsou malované jednou. Malba bez materiálu. Děkuji Pavlovič
Poptávám drobné opravy zateplené omítky
Poptávám omytí, drobné opravy a obnovení nátěru zateplené omítky RD (r. 2000) a zahradního domku v Liberci a to předostně ve 2. čtvrtletí 2018. Celková plocha cca 500 m2, střední výška omítky včetně soklu RD 7 m, u zahradního domku 3 m, lešení nutné, přístup po veřejné komunikaci, možnost parkování i uskladnění materiálu. Dohoda o jiných dodávkách ...
Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve stavebních úpravách 1. - 5.NP hlavní budovy SUPŠ HNN v Hradci Králové. Jedná se o stavební práce ve stávajících odborných učebnách, spojovacích chodbách a provozních prostorech, rekonstrukci střešního pláště přístavby dílen a revitalizaci ...
Malířské a lakýrnické práce pro Nemocnici Děčín, o.z.
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla spočívajícího v realizaci malířských a natěračských prací, včetně souvisejících činností. Blíže je předmět této veřejné zakázky definován v závazném návrhu rámcové dohody, tj. v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
Poptáváme natěračské práce
Poptáváme nátěr venkovních okenních parapetů, říms a plechových stříšek na budově Univerzity Karlovy v Dobrušce.Jednalo by se nátěr malých ploch bez lešení včetně úklidu. Navrhovaný postup prací : oškrabání a obroušení stávajících nátěrů, primer a dvojnásobný syntetický nátěr (základní a vrchní nátěr v jedné barvě). Celková plocha k nátěru je 150 ...
Stavebné úpravy športovej haly - strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod
Predmetom zákazky je realizácia stavby Stavebné úpravy športovej haly strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod. Realizácia samotnej stavby zahŕňa: vybúranie pôvodných vonkajších drevených, kovových okien a dverí za plastové; výmenu vonkajších a vnútorných parapetov; zateplenie medzistrešného priestoru; zhotovenie hydroizolácie tekutou ...