Zateplení ZŠ ve městě Třebenice
Částečné zateplení budovy 1. stupně Základní školy v Třebenicích, výměna oken dřevěných za plastová i dřevěná, repase vstupních dveří, rekonstrukce a zateplení střechy, fasáda.
Snížení energetické náročnosti haly na pozemku p. č. 1773/22
Předmětem zakázky jsou stavební práce, které spočívají v demontáži poškozené krytiny FEZN, poškozené podkladní foliové vrstvy včetně lemujících a kotevních prvků. Oprava poškozeného dřevěného bednění tl. 25 mm na stávající nosné ocelové prvky vazníkového typu, na které bude kotven zateplovací systém z desek EPS 100S tl. 120mm ve dvou vrstvách, tj. ...
Snížení energetické náročnosti hotelu Thermal - Zateplení střech sálů a teras
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce na objektu Spa Hotelu Thermal v Karlových Varech, spočívající v v zateplení střech sálů a teras v úrovni A-patra a 1. patra a hotelové střechy věže.
Stavební úpravy bytového domu Na Jihu 541-544
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebně technických opatření s cílem snížení energetické náročnosti sedmipatrového bytového domu spočívající v provedení zateplení obálky domu a zateplení střechy domu. Součástí zakázky je dále i realizace stavebních prací spočívající v zajištění bezbariérových přístupů do bytového domu se čtyřmi vchody.
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji
Projekt stavby rieši zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu, teda zateplenie predmetných objektov a výmenu všetkych okien a dverí. Projekt ďalej rieši bezbarierizáciu objektu vybudovaním železobetónovej rampy pred hlavným vchodom . Opis predmetu zákazky je podrobne uvedený uvedený v prílohách súťažných podkladov.
Zateplení bytových domů č. p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu
Předmětem této veřejné zakázky je zateplení bytových domů č. p. 2740 a 2741 ve městě Varnsdorf.
Zateplenie administratívnej budovy v spoločnej správe ÚGKK SR, GKÚ a VÚGK
Zateplenie administratívnej budovy v spoločnej správe ÚGKK SR, GKÚ a VÚGK, príprava na certifikáciu energetickej efektívnosti budovy a uskutočnenie súvisiacich stavebných prác a úprav
UV955/2016, Brno, Šumavská, budova č. 5
Realizace stavby v rozsahu a podle dokumentace pro provádění stavby a stavebního povolení. Akce bude spolufinancována z Evropských strukturálních a investičních fondů Evropské unie a dále bude spolufinancována z programu Nová zelená úsporám.
Poptávám odhlučnění dmychadla domovní čistírny odpadních vod
Poptávám odhlučnění dmychadla DČOV. V bezprostřední blízkosti chaty je umístěna DČOVa dmychadlo. Zřejmě přes stěnu garáže se přenáší hluk do chaty.
SZŠ Žilina, stavebné úpravy a zateplenie budovy internátu
Predmetom zákazky SZŠ Žilina, stavebné úpravy a zateplenie budovy internátu je modernizácia, stavebné úpravy a zateplenie budovy internátu SZŠ v Žiline v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD) a zmluvných podmienok.
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Ohradzany
Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy budovy OcÚ Ohradzany.
HNsP Trstená – zateplenie a výmena okien a podláh budovy chronického pavilónu
Predmetom zákazky HNsP Trstená zateplenie a výmena okien a podláh budovy chronického pavilónu II. Etapa: Zateplenie budovy chronického pavilónu je kompletné zateplenie objektu, výmena vonkajších parapetov, vybúranie okapového chodníka po celom obvode objektu a jeho úprava, rekonštrukcia balkónov, úprava zábradlia a drobné úpravy strechy v rozsahu ...
Zateplenie budovy SOŠ veterinárnej Košice Barca
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci prvej etapy obnovy budovy školy a to zateplenie fasád, ich omietnutie, vymaľovanie a realizácia nového bleskozvodu a dažďovej kanalizácie, v rozsahu výkazu výmer, podľa projektovej dokumentácie a zmluvných podmienok.
Zateplení administrativní budovy Pod Vrchem
Projekt je zaměřen na zateplení obálky objektu včetně střešního pláště, a vstupu do strojovny výtahů. Součástí je rovněž výměna meziokenních výplní. Objekt je ve vlastnictví žadatele, budova č.p. 1201. - Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Snížení energetické náročnosti haly Opava - Předměstí, etapa č. 1
Předmětem zakázky jsou stavební práce, které spočívají v demontáži poškozené krytiny FEZN, poškozené podkladní foliové vrstvy včetně lemujících a kotevních prvků. Oprava poškozeného dřevěného bednění tl. 25 mm na stávající nosné ocelové prvky vazníkového typu, na které bude kotven zateplovací systém z desek EPS 100S tl. 120mm ve dvou vrstvách, tj. ...
Zateplenie obecných objektov - stavebné práce
Predmetom zákazky je zateplenie obecných objektov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov“ podle části projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby, zpracované v 9/2016, revize v 07/2018, pod číslem zakázky: 160475, zpracovanou - ...
Modernizace ÚAN Zvonařka – Protikorozní opatření II
Předmětem veřejné zakázky je realizace řešení protikorozních opatření ocelové konstrukce, očištění a penetrace betonového opláštění. je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro projekt s názvem „Modernizace ústředního autobusového nádraží Zvonařka“ vypracované společností K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno, IČO: 60734396 (dále ...
Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 14
Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti školskej budovy. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je výmena výplni otvorov, zateplenie stropu do nevykurovaného priestoru, zateplenie fasády, rekonštrukcia strechy, bleskozvod a uzemnenie, osvetlenie ...
Poptávám rekonstrukci rodinného domu
Rekonstrukce zděného jednopatrového RD v Brodě nad Dyjí. Podlahy, betonový potěr a dlažba 160m2, příčka 10 cm 15m2, omítky 50m2, obklady 30m2, zateplení fasády 15cm vata, silikátová omítka, 60m2, vnitřní protizvuková izolace 5cm vata, 90m2. Možný termín a cena.
Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v realizaci projektu Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon DIGP podle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované společností JIKA – CZ s r.o., Dlouhá 103/17, 500 03 ...
Stredná zdravotnícka škola Zvolen – odstránenie vlhkosti muriva v suteréne školy
Predmetom zákazky je uskutočnenie rekonštrukčných prác - odstránenie vlhkosti muriva v suteréne SZŠ Zvolen a prác s tým súvisiacich. V Strednej zdravotníckej škole Zvolen vlhnú obvodové múry budovy nasávaním vlhkosti z podložia, opadáva omietka v jednotlivých miestnostiach a hrozí nebezpečenstvo vzniku plesní na maľovke stien a stropu suterénnych ...
Sanace zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 280/24, Havířov – Šumbark
Stávající zdravotní středisko má nevyhovující obvodový plášť, včetně výplní otvorů z hlediska tepelně-technických vlastností konstrukci, dle současných norem a požadavků na šetření teplem. Proto bude provedena výměna stávajících výplní otvorů v obvodovém plášti (okna, dveře) a zároveň bude celý objekt zateplen pomocí kontaktního certifikovaného ...
Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy NPPC – objekt Lužianky 2
Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy NPPC - objekt Lužianky ( časť A a B), a to zateplením obvodového plášťa objektu, zateplením strechy, výmenou otvorových konštrukcii, rekonštrukciou elektroinštalácie zameranej na zabudované osvetlenie: výmenou svietidiel, výmenou vykurovacích ...
Zateplenie budovy školy – Gymnázium Golianova, Nitra
Predmetom zákazky je zateplenie obvodového plášťa Gymnázia Golianova 68 v Nitre, s cieľom znížiť energetickú náročnosť objektu, pôdorysne členeného do tvaru písmena ,,H ,, s rozmermi cca 110 x 50,50 m a výšky 15,20 m. Nosný systém tvorí železobetónový skelet, obvodové murivo je z pórobetónových panelov hr. 220 mm predsadených pred nosný systém, ...