Poptávám vyfóliování bazénu
Poptávám vyfóliování bazénu z postyr.tvárnic 6x3x1,5 m , 4 schody v rohu jak máte na obrázku. Preteferuji Alkorplan 2000, pískové barva. Valašské klobouky 825.
Zateplení objektů a rekonstrukce zpevněných ploch a oplocení v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152
Realizace zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce všech objektů v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 včetně rekonstrukce zpevněných ploch a oplocení. Realizace prací bude členěna do 3.etap v období 2021-2023. Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že dodavatel bude povinen zajistit průběžné vedení stavby formou elektronického stavebního ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy školy, telocvične a dielní - SOŠ, Nábrežie mládeže 1, Nitra
Predmetom zákazky je znížiť energetickú hospodárnosť budovy odstránením defektov pôvodnej krytiny, fasády, fasádnych prvkov, zateplením strechy, fasádnych stien, vrátane zabudovania nových výplní otvorov obvodových konštrukcií budovy, využívanej pre praktickú výučbu študentov , so základným technickým a sociálnym vybavením. Viac informácií sa ...
Rekonštrukcia, modernizácia, zateplenie strechy - hlavná ubytovacia budova SO-01
Rekonštrukcia, modernizácia a zateplenie strechy hlavnej ubytovacej budovy SO-01 je navrhnuté za účelom odstránenia porúch a deformácií strešného plášťa, celkového zlepšenia tepelnoizolačných vlastností strešných a stropných konštrukcií nad 3.NP, zníženia tepelných ziskov v letnom období vplyvom insolacie, zníženia energetickej náročností objektu ...
Zníženie energetickej náročnosti bytového domu na Čepeňskej ulici č. 4305 v Seredi
Predmetom zákazky na uskutočnenie stavebných prác je rekonštrukcia bytového domu na Čepeňske ulici v Seredi s názvom Zníženie energetickej náročnosti bytového domu na Čepeňskej ulici č. 4305 v Seredi (ďalej len dielo) podľa projektovej dokumentácie.
Ubytovna Veleslavín - zateplení pláště objektu
Zateplení fasád a střech, zateplení stropu v garážích v I. suterénu, rekonstrukce ploch vstupní chodby v přízemí a v 1. - 2. PP, oprava plochy před objektem a vjezdové rampy u severovýchodní fasády, nový hromosvod.
Výrobna hotových jídel Nová Ves
Projekt je zaměřen na stavební úpravy a zateplení obálky objektu, včetně střechy objektu a instalaci fotovoltaického a termického zdroje. Součástí je rovněž výměna stavebních výplní. Objekt je ve vlastnictví žadatele.
Poptávám stavební práce
Poptávám tyto práce:montáž střešných oken/min.3KSp/,zhotovení zateplení podkroví minerální vlnou,zhotovení sádrokartonů,zhotovení topení do podkroví,zhotovení plovoucí podlaky ,instalace vody a odpadu/napojení z přízemí/
Zateplenie telocvične
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so zateplením telocvične Strednej priemyselnej školy v Myjave. Budova je 1-podlažná s rôznymi svetlými výškami telocvične a sociálne zariadenia s príslušenstvom telocvične. Konštrukčne je objekt navrhnutý ako 2-trakt, dispozične ako 3-trakt. Predmet zákazky je detailne popísaný v súťažných podkladoch.
Energetická opatření v areálu MŠMT - Výměna a repase oken a zateplení půd
Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy (dále jen Smlouva) na výrobu replik oken, které nahradí stávající okna vyjma historicky cenných oken (velký zrcadlový sál, čajovna, kde se budou vnitřní stávající okna renovovat a vnější budou nahrazena replikami) a realizaci stavebních prací při jejich výměně. Okna, která jsou do ulice, budou mít ve ...
Stavební úpravy MŠ Třebechovická - zateplení a rekuperace
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení zateplení, rekuperace a stavebních úprav objektů Mateřské školy Třebechovická, Třebechovická 837, 500 03 Hradec Králové, včetně provozování technických a technologických zařízení, a poskytování servisních služeb.
Realizace energetických úspor - Dům dětí a mládeže čp. 958
Jedná se o zateplení obvodového pláště, vč. výměny stávajících boletických panelů a provedení nového lehkého obvodového pláště, výměnu výplní otvorů (okna, dveře) a následně bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, vč, výměny stávajících světlíků, provedení vakuově kotvených hydroizolačních fólií (systém podtlakového kotvení izolace).
Rekonstrukce Sokolovny v Hulíně par.č. 452, 451/1, 397/1, 496/1 k.ú. Hulín
Předmětem této veřejné zakázky je přístavba, nástavba, stavební úpravy a zateplení objektu sokolovny v Hulíně, Javorová č.p. 439, na pozemku parc. č. 451/1 a na pozemku p.č. 452, k.ú. Hulín řeší parkoviště pro tento objekt, spolu se zastavěnými plochami chodníků a komunikací, které budou doplněny zelení ve formě ostrůvků a výsadby stromků mezi ...
Školský internát B. Bystrica – Rekonštrukcia objektov – zníženie energetickej náročnosti
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác. Budova pozostáva zo šiestich nadzemných podlaží a jedného technického čiastočne zapusteného podlažia. Skladá sa z dvoch dilatačne oddelených blokov. Obvodový plášť je tvorený z keramzitbetónových panelov hr. 300 mm. Strešný plášť je riešený ako dvojplášťová plochá strecha so živičnou ...
Snížení energetické náročnosti penzionu Údolí
Projekt je zaměřen na zateplení obálky objektu včetně střechy, výměnu stavebních otvorů stavebních dokončovacích prací. Součástí je rovněž instalace fotovoltaického zdroje. Objekt je ve vlastnictví žadatele, budova Údolí u Nových Hradů 139.
IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Přemyslovců 967
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy týkající se úprav stávajícího bytového domu. Projekt řeší energetické úspory objektu a to formou dodatečného zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, výměnu výplní otvorů a zateplením střech a stropu suterénu. Bude realizována sanace suterénů (svislá izolace, položení drenážních trubek pro budoucí ...
Poptávám zateplení podkroví
Poptávám zatepeplení podkroví chytrou pěnou.Jednalo by se zateplení části krokví,stěn a stropu ze sádrokartonových příček. Celkem asi 82 m2. Jaká by byla cena? Děkuji
Zateplení objektů Kutná Hora - OPŽP
Provedení stavby v rozsahu prováděcí projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny
Předmětem veřejné zakázky je dodatečné zateplení objektů internátu OA Mohelnice - objekt chlapeckého internátu, objekt dívčího internátu, objekt hlavního vstupu s malým sálem a objekt s přípravnou stravy a jídelnou.
ZŠ Levočská Stará Ľubovňa - extenzívna zelená strecha
Predmet zákazky: Predmetom zákazky je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi stavebné práce jestvujúcej budovy v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu týchto súťažných podkladov, za účelom rekonštrukcie striech formou realizácie extenzívnej zelenej strechy, ktorá svojimi vlastnosťami a skladbou plní zároveň vodozádržnú ...
Rekonštrukcia budovy dielní praktického vyučovania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy dielní praktického vyučovania Spojenej školy v Detve. Konkrétne stavebné práce budú elektromontáže, elektroinštalácie úpravy povrchov a podlahy, opravu nadväzujúcich a doplnkových konštrukcií, ostatné konštrukčné práce, tepelné izolácie, ústredné kúrenie a nátery. Podrobný opis predmetu zákazky je ...
Rekonštrukcia Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne – II. etapa
Realizácia stavby sa uskutočňuje v dvoch etapách. I. etapa stavby bola zahájená v roku 2016 a je ukončená. Rekonštrukcia v rámci II. etapy rieši vybúranie deliacich priečok a nové dispozičné riešenie interiéru, statické úpravy konštrukcií objektu, zateplenie fasády, výmenu podláh, ústredné vykurovanie, vzduchotechniku, elektroinštaláciu, ...
Poptáváme opravu izolace sedlové střechy
Poptáváme opravu izolace sedlové střechy přízemní stavby (skladovací hangár u sokolovny ) o výměře cca 80 m2. Realizace opravy 07/-08/2020. Pokud máte o zakázku zájem, prosím o osobní prohlídku objektu a cenovou nabídku.
Zateplení objektu čp. 570 a 571, Železný Brod
Zateplení stávajících bytových objektů - obvodové stěny, stropy nad 1PP, izolace půdy nadNP foukanou izolací vč, vytvoření nové podlahy, nahrazení stávajích omítek sanační, provedení vodorovné izolace na úrovni 1PP, prodložení střechy ve štítech (z důvodu ETICS) a výměna plechování.
Tepelná izolace podkroví, Rakousko
Potřebuji montáž tepelné izolace podkroví ve Vídni.