Stavební úpravy včetně zateplení objektů MŠ a jesle a DDM - Jugoslávská Vamberk
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy mateřské školy, jeslí a domu dětí a mládeže včetně zateplení. V rámci projektové dokumentace je řešeno také vybavení, které ovšem není součástí této veřejné zakázky. Všechny části budovy budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem. Pro DDM i MŠ bude vystavěn nový hlavní vstup. Uvnitř ...
ZUŠ Prostějovská – strecha, okná, fasáda, izolácie
Predmetom zákazky na uskutočnenie stavebných prác, realizácia ZUŠ Prostějovská strecha, okná, fasáda, izolácie II.etapa Zateplenie fasády.strecha,izolácie-Pavilon A, B,E 3x III.etapa Zateplenie fasády.strecha,izolácie,Pavilón C,D, Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Rekonstrukce budovy sokolovny ve městě Kamenický Šenov
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s rekonstrukcí budovy sokolovny ve městě Kamenický Šenov. Jde zejména o: provedení kontaktní zateplovací systém z certifikovaného fasádního systému ETICS, provedení svislé hydroizolace suterénního zdiva, zateplení střešní konstrukce (ploché střechy, šikmé s plechovou ...
Obnova nákupného centra OPÁL - strecha, okná, fasáda
Cieľom tohto projektu je dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostmi a taktiež celková estetizácia stavby . Stavebné úpravy pozostávajú zo: -zateplenie obvodových stien, -zateplenie a doplnenie strešného plášťa, -zateplenie stropu v exteriéry, -výmeny klampiarskych výrobkov ...
Zateplení, výměna zdroje tepla a rekuperace v ZŠ Svatobořice - Mistřín
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby spočívající zejména v: • Zateplení objektu: - zateplení obvodového pláště - zateplení soklu - zateplení střechy - výměna otvorových výplní - zateplení půdy • Výměna zdroje: - výměna zdroje vytápění za nové kondenzační plynové kotle (2 ks + 3 ks) s výkonem min. 80 kW - ...
Zateplenie objektu polikliniky
Projekt rieši stavbu Zateplenie objektu polikliniky v Dubnici nad Váhom na základe požiadaviek investora. Zateplenie a stavebné úpravy spojené s touto stavebnou činnosťou na objekte polikliniky v Dubnici nad Váhom, sa budú realizovať na ulici Pod hájom v Dubnici nad Váhom. Viac uvedené v súťažných podkladoch.
AB OZ Košice - zateplenie a obnova fasády
Administratívna budova je 5 podlažný objekt podpivničený, osadený v uličnej zástavbe orientovaný pozdĺžnou osou sever-juh, na ktorú naväzujú do dvora objekty kuchyne a zasadačky. Predmetom rekonštrukcie je zateplenie objektu administratívnej budovy kontaktným zatepľovacím systémom pomocou minerálnych dosiek. Povrchová úprava fasády nadzemných ...
Poptávám zateplení střechy novostavby
Poptávám spolehlivou firmu k zateplení střechy novostavby izolací Steico a položení střešní krytiny Poptávám nadkrokevní zateplení střechy novostavby izolací Steico ve 2 vrstvách o celkové síle 28 cm. Popis: jedná se o sedlovou střechu cca 260 m2.Následné zalaťování zabudování střešních oken, klempířské práce oplechování 2 komínů, žlaby aj. ...
14. ZŠ – zateplení objektu
Předmětem veřejné zakázky je zateplení stávajícího objektu školy a větrání učeben. Rozsah řešeného území je vymezen stávajícími pavilony základní školy. Zateplení se bude provádět na obvodových stěnách a střechách objektů. Mimo objekty se bude zasahovat do přilehlých chodníků v šíři 1,0 m.
Poptávám zateplení rodinného domu
Poptávám zateplení rodinného domu.
Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v realizaci projektu Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon DIGP II. podle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované společností JIKA – CZ s r.o., Dlouhá 103/17, 500 03 ...
Poptávám pokrývačské a klempířské práce
Poptávám spolehlivou firmu k zateplení střechy novostavby izolací Steico a položení střešní krytiny Poptávám nadkrokevní zateplení střechy novostavby izolací Steico ve 2 vrstvách o celkové síle 28 cm. Popis: jedná se o sedlovou střechu cca 260 m2.Následné zalaťování zabudování střešních oken, klempířské práce oplechování 2 komínů, žlaby aj. ...
Poptávám posuvné zastřešení terasy
Poptávám posuvné zastřešení terasy.
Zateplení a výměna zdroje tepla v budově ZŠ a Vzduchotechnika v budově ZŠ
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy objektu základní školy č.p. 964 ve městě Smržovka. Stávající objekt bude rekonstruován. Zateplení a výměna zdroje tepla: V rámci zakázky dojde k zateplení obálky budovy, opravě stávající hydroizolace 1PP, přístavbě výtahové šachty a budou provedeny nové ocel. markýzy na hlavními vstupy do školy – ochrana ...
Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová-Lutyně, 2. část
Jedná se o zateplení fasád stávající stavby, výměna dosud nevyměněných otvorových výplní a opravu a zateplení stávajících střech včetně pokládky nové hydroizolace. Součástí stavebních prací budou rovněž nezbytné úpravy souvisejících stavebních konstrukcí a bude provedena nová hromosvodová soustava včetně výchozí revize. Rekonstrukce bude ...
OÚ Geča – zníženie energetickej náročnosti budovy II
Predmet zákazky je obnova budovy. Murovaná budova je obdĺžnikového tvaru v základných rozmeroch pôdorysu cca 36,0 x 15,5m. Budova má tri nadzemné podlažia a je čiastočne podpivničená, zastrešená šikmou strechou. Obnova budovy spočíva v celkovom zateplení (fasáda, strop na suterénom, strecha, výmena pôvodných výplňových konštrukcií). V rámci ...
Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726, 3. část a v nebytových prostorech
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je realizace energetických úspor v pavilonu U2-C a ve spojovací chodbě U2-D – U2-C a v nebytových prostorách označených U2-1391 a U2-1392 v areálu Základní školy Mládí 726 v Orlové-Lutyni. realizace energetických úspor ...
Zateplení budovy menzy
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené se zateplením opláštění budovy a zateplením střechy, vč. výměny oken a dveří, rekonstrukce stávajícího ústředního vytápění, včetně regulace.
Zateplenie obvodového a strešného plášťa Pavilónu A a C
Objekt SO 01 Pavilón C je to vstupný objekt pre celý komplex Domova pre seniorov v Starej Ľubovni. Objekt je jednopodlažný v jednej časti dvojpodlažný s využitým podkrovím. Objekt SO 02 Pavilón A je to ubytovací objekt Domova pre seniorov v Starej Ľubovni.
Snížení energetické náročnosti hotelu Thermal - Zateplení střech, sálů a teras v úrovni A-patra
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti objektu Hotelu Thermal v Karlových Varech, které spočívají v zateplení střech sálů a teras v úrovni A-patra a 1. patra a střechy hotelové věže v 16. patře.
Poptávám nadkrokevní zateplení střechy novostavby
Poptávám spolehlivou firmu k zateplení střechy novostavby izolací Steico a položení střešní krytiny Poptávám: nadkrokevní zateplení střechy novostavby izolací Steico ve 2 vrstvách o celkové síle 28 cm. Popis: jedná se o sedlovou střechu cca 260 m2.Následné zalaťování zabudování střešních oken, klempířské práce oplechování 2 komínů, žlaby aj. ...
Chmiňany, zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Chmiňany, zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, materská škola a obecný úrad
Dispozičné riešenie suterénu sa nebude meniť. V miestnosti skladu, kde sú osadené zásobníky TÚV pribudne nová jednotka VZT. Strop v suteréne bude zateplený izoláciou z minerálnej vlny hr.150mm. Jestvujúce plynové kotly budú nahradené novými. V novej miestnosti VZT budú jestvujúce dvere nahradené požiarnym uzáverom. Oceľové zábradlie pri schodisku ...
Zateplení ZŠ ve městě Třebenice
Částečné zateplení budovy 1. stupně Základní školy v Třebenicích, výměna oken dřevěných za plastová i dřevěná, repase vstupních dveří, rekonstrukce a zateplení střechy, fasáda.
Snížení energetické náročnosti haly na pozemku p. č. 1773/22
Předmětem zakázky jsou stavební práce, které spočívají v demontáži poškozené krytiny FEZN, poškozené podkladní foliové vrstvy včetně lemujících a kotevních prvků. Oprava poškozeného dřevěného bednění tl. 25 mm na stávající nosné ocelové prvky vazníkového typu, na které bude kotven zateplovací systém z desek EPS 100S tl. 120mm ve dvou vrstvách, tj. ...