OÚ Geča – zníženie energetickej náročnosti budovy II
Predmet zákazky je obnova budovy. Murovaná budova je obdĺžnikového tvaru v základných rozmeroch pôdorysu cca 36,0 x 15,5m. Budova má tri nadzemné podlažia a je čiastočne podpivničená, zastrešená šikmou strechou. Obnova budovy spočíva v celkovom zateplení (fasáda, strop na suterénom, strecha, výmena pôvodných výplňových konštrukcií). V rámci ...
Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726, 3. část a v nebytových prostorech
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je realizace energetických úspor v pavilonu U2-C a ve spojovací chodbě U2-D – U2-C a v nebytových prostorách označených U2-1391 a U2-1392 v areálu Základní školy Mládí 726 v Orlové-Lutyni. realizace energetických úspor ...
Zateplení budovy menzy
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené se zateplením opláštění budovy a zateplením střechy, vč. výměny oken a dveří, rekonstrukce stávajícího ústředního vytápění, včetně regulace.
Zateplenie obvodového a strešného plášťa Pavilónu A a C
Objekt SO 01 Pavilón C je to vstupný objekt pre celý komplex Domova pre seniorov v Starej Ľubovni. Objekt je jednopodlažný v jednej časti dvojpodlažný s využitým podkrovím. Objekt SO 02 Pavilón A je to ubytovací objekt Domova pre seniorov v Starej Ľubovni.
Snížení energetické náročnosti hotelu Thermal - Zateplení střech, sálů a teras v úrovni A-patra
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti objektu Hotelu Thermal v Karlových Varech, které spočívají v zateplení střech sálů a teras v úrovni A-patra a 1. patra a střechy hotelové věže v 16. patře.
Poptávám nadkrokevní zateplení střechy novostavby
Poptávám spolehlivou firmu k zateplení střechy novostavby izolací Steico a položení střešní krytiny Poptávám: nadkrokevní zateplení střechy novostavby izolací Steico ve 2 vrstvách o celkové síle 28 cm. Popis: jedná se o sedlovou střechu cca 260 m2.Následné zalaťování zabudování střešních oken, klempířské práce oplechování 2 komínů, žlaby aj. ...
Chmiňany, zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Chmiňany, zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, materská škola a obecný úrad
Dispozičné riešenie suterénu sa nebude meniť. V miestnosti skladu, kde sú osadené zásobníky TÚV pribudne nová jednotka VZT. Strop v suteréne bude zateplený izoláciou z minerálnej vlny hr.150mm. Jestvujúce plynové kotly budú nahradené novými. V novej miestnosti VZT budú jestvujúce dvere nahradené požiarnym uzáverom. Oceľové zábradlie pri schodisku ...
Zateplení ZŠ ve městě Třebenice
Částečné zateplení budovy 1. stupně Základní školy v Třebenicích, výměna oken dřevěných za plastová i dřevěná, repase vstupních dveří, rekonstrukce a zateplení střechy, fasáda.
Snížení energetické náročnosti haly na pozemku p. č. 1773/22
Předmětem zakázky jsou stavební práce, které spočívají v demontáži poškozené krytiny FEZN, poškozené podkladní foliové vrstvy včetně lemujících a kotevních prvků. Oprava poškozeného dřevěného bednění tl. 25 mm na stávající nosné ocelové prvky vazníkového typu, na které bude kotven zateplovací systém z desek EPS 100S tl. 120mm ve dvou vrstvách, tj. ...
Snížení energetické náročnosti hotelu Thermal - Zateplení střech sálů a teras
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce na objektu Spa Hotelu Thermal v Karlových Varech, spočívající v v zateplení střech sálů a teras v úrovni A-patra a 1. patra a hotelové střechy věže.
Stavební úpravy bytového domu Na Jihu 541-544
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebně technických opatření s cílem snížení energetické náročnosti sedmipatrového bytového domu spočívající v provedení zateplení obálky domu a zateplení střechy domu. Součástí zakázky je dále i realizace stavebních prací spočívající v zajištění bezbariérových přístupů do bytového domu se čtyřmi vchody.
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji
Projekt stavby rieši zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu, teda zateplenie predmetných objektov a výmenu všetkych okien a dverí. Projekt ďalej rieši bezbarierizáciu objektu vybudovaním železobetónovej rampy pred hlavným vchodom . Opis predmetu zákazky je podrobne uvedený uvedený v prílohách súťažných podkladov.
Zateplení bytových domů č. p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu
Předmětem této veřejné zakázky je zateplení bytových domů č. p. 2740 a 2741 ve městě Varnsdorf.
Zateplenie administratívnej budovy v spoločnej správe ÚGKK SR, GKÚ a VÚGK
Zateplenie administratívnej budovy v spoločnej správe ÚGKK SR, GKÚ a VÚGK, príprava na certifikáciu energetickej efektívnosti budovy a uskutočnenie súvisiacich stavebných prác a úprav
UV955/2016, Brno, Šumavská, budova č. 5
Realizace stavby v rozsahu a podle dokumentace pro provádění stavby a stavebního povolení. Akce bude spolufinancována z Evropských strukturálních a investičních fondů Evropské unie a dále bude spolufinancována z programu Nová zelená úsporám.
Poptávám odhlučnění dmychadla domovní čistírny odpadních vod
Poptávám odhlučnění dmychadla DČOV. V bezprostřední blízkosti chaty je umístěna DČOVa dmychadlo. Zřejmě přes stěnu garáže se přenáší hluk do chaty.
SZŠ Žilina, stavebné úpravy a zateplenie budovy internátu
Predmetom zákazky SZŠ Žilina, stavebné úpravy a zateplenie budovy internátu je modernizácia, stavebné úpravy a zateplenie budovy internátu SZŠ v Žiline v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD) a zmluvných podmienok.
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Ohradzany
Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy budovy OcÚ Ohradzany.
HNsP Trstená – zateplenie a výmena okien a podláh budovy chronického pavilónu
Predmetom zákazky HNsP Trstená zateplenie a výmena okien a podláh budovy chronického pavilónu II. Etapa: Zateplenie budovy chronického pavilónu je kompletné zateplenie objektu, výmena vonkajších parapetov, vybúranie okapového chodníka po celom obvode objektu a jeho úprava, rekonštrukcia balkónov, úprava zábradlia a drobné úpravy strechy v rozsahu ...
Zateplenie budovy SOŠ veterinárnej Košice Barca
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci prvej etapy obnovy budovy školy a to zateplenie fasád, ich omietnutie, vymaľovanie a realizácia nového bleskozvodu a dažďovej kanalizácie, v rozsahu výkazu výmer, podľa projektovej dokumentácie a zmluvných podmienok.
Zateplení administrativní budovy Pod Vrchem
Projekt je zaměřen na zateplení obálky objektu včetně střešního pláště, a vstupu do strojovny výtahů. Součástí je rovněž výměna meziokenních výplní. Objekt je ve vlastnictví žadatele, budova č.p. 1201. - Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Snížení energetické náročnosti haly Opava - Předměstí, etapa č. 1
Předmětem zakázky jsou stavební práce, které spočívají v demontáži poškozené krytiny FEZN, poškozené podkladní foliové vrstvy včetně lemujících a kotevních prvků. Oprava poškozeného dřevěného bednění tl. 25 mm na stávající nosné ocelové prvky vazníkového typu, na které bude kotven zateplovací systém z desek EPS 100S tl. 120mm ve dvou vrstvách, tj. ...
Zateplenie obecných objektov - stavebné práce
Predmetom zákazky je zateplenie obecných objektov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov“ podle části projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby, zpracované v 9/2016, revize v 07/2018, pod číslem zakázky: 160475, zpracovanou - ...