Obnova materskej školy II

Obnova materskej školy II

Predmetom zákazky je: obnova materskej školy vobci Kajal podľa projektovej dokumentácie. Predmetný projekt rieši zlepšenie tepelnotechnických parametrov obalových konštrukcií, otvorových výplní budovy a obnovu vykurovacieho systému, cím bude dosiahnutá lepšia energetická hospodárnost budovy. Znížia sa náklady na energie potrebné na vykurovanie ...

Zateplenie objektov ZPB na ul. Hontianska 12 a Hontianska 16, Bratislava a realizácia výťahu

Zateplenie objektov ZPB na ul. Hontianska 12 a Hontianska 16, Bratislava a realizácia výťahu

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s certifikovaným zateplením budov, výmenou okien na objektoch ZPB na ul Hontianska 16 a Hontianska 12, Bratislava a vybudovanie osobného výťahu na objekte ZPB na ul Hontianska 12.

ZŠ a MŠ U Školské zahrady 1030/4 – Zateplení objektu a rekuperace

ZŠ a MŠ U Školské zahrady 1030/4 – Zateplení objektu a rekuperace

Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem bude realizace stavebních prací na: • Projektu č. 1 s názvem „REKUPERACE ZŠ U ŠKOLSKÉ ZAHRADY - REALIZACE SYSTÉMU NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ ODPADNÍHO TEPLA“, resp. na dílčí stavbě „ZŠ a MŠ U Školské zahrady, instalace rekuperačních ...

Poptávám zateplení fasády rodinného domu

Poptávám zateplení fasády rodinného domu

Poptávám: zateplení fasády rodinného domu Popis: zateplení fasády rodinného domu polystyrénem Doplňující informace(množství, rozměr, materiál, atd.): plocha cca 280 m2 Rozměry 12,1 m x 10,5 m x 8,1 m materiál polystyrén 150 Poptávka: materiál a práce "na klíč" Termín realizace: listopad 2018 Lokalita realizace: Veselí nad Lužnicí, ...

Stavební úpravy budovy OÚ Nová Ves u Mladé Vožice

Stavební úpravy budovy OÚ Nová Ves u Mladé Vožice

Podříznutí a izolace budovy, výměna oken a dveří. Nové podlahy.Elektroinstalace a vodoinstalace.

Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná

Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná

Zateplenie fasády a strechy, s následnou výmenou dverných a okenných výplní, výmenu svetlíka, úpravu osvetlenia a vyregulovanie vykurovacej sústavy s výmenou vykurovacích telies objektu prevádzky PROCAS s.r.o.

Poptávám izolaci ploché střechy

Poptávám izolaci ploché střechy

Poptávám izolaci ploché střechy asi 60 m2.

Spojená škola, Tvrdošín - stavebné úpravy a zateplenie strechy budovy internátu

Spojená škola, Tvrdošín - stavebné úpravy a zateplenie strechy budovy internátu

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy budovy školského internátu pri Spojenej škole, Tvrdošín. Školský internát je súčasťou uzavretého komplexu Spojenej školy Tvrdošín, v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie spracovanej spol. IKARCH s.r.o. - Ing. Igor Klein - autorizovaný architekt, (ďalej tiež ako ,,PD) a zmluvných podmienok.

Zníženie energetickej náročnosti prevádzkových priestorov – SO 01

Zníženie energetickej náročnosti prevádzkových priestorov – SO 01

Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy. Ide najmä o nasledovné činnosti: SO 01 Zateplenie obvodového plášťa SO 01 Zateplenie strešného plášťa SO 01 Výmena otvorových konštrukcií SO 01 Ústredné vykurovanie SO 01 Plynofikácia SO 01 Elektroinštalácia - Bleskozvod a uzemnenie SO 01 ...

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy v areáli Kubík v Sučanoch (VO2)

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy v areáli Kubík v Sučanoch (VO2)

Predmetom obstarávania je zníženie energetickej náročnosti budovy - dodatočné zateplenie obvodového plášťa a stropu, výmenu okenných výplní, dvier a vrát, ako aj výmenu kotla pre ústredné vykurovanie a výmenu svietidiel v budove. Jedná sa o priemyselnú budovu na výrobu truhiel. Podrobná technická špecifikácia zákazky je uvedená v súťažných ...

Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce III.

Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce III.

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu č.p. 504 Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově za účelem změny v užívání bývalého internátu na školící zařízení s učebnami a dílnami pro potřeby Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské. Jedná se o dvoupodlažní zděný, částečně podsklepený objekt s podkrovím a sedlovou ...

Zníženie energetickej náročnosti haly H1

Zníženie energetickej náročnosti haly H1

Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa zníženia energetickej náročnosti haly H1: - Zateplenie obvodového plášťa - Zateplenie strešného plášťa a výmena strešnej krytiny - Výmena otvorových konštrukcií - Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích systémov - Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia - Meranie, riadenie a regulácie ...

Slánská - PHS, Praha 17, č. akce 999062

Slánská - PHS, Praha 17, č. akce 999062

Předmětem plnění je stavba úseku protihlukové stěny (PHS) a revitalizace jejího okolí: a) výstavba nové protihlukové stěny při komunikaci Slánská dle specifikace zadávací dokumentace DVZ v podrobnosti PDPS (zpracovatel Novák & Partner, s.r.o.) b) výstavba ostatních stavebních objektů Slánská dle specifikace zadávací dokumentace DVZ v ...

Zastrešenie ZŠ Hájske

Zastrešenie ZŠ Hájske

Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy nad 3NP základnej školy v obci Hájske. Cieľom diela je zníženie energetickej náročnosti objektu zlepšením tepelnoizolačných charakteristík strešného plášťa nad príslušným podlažím. Zároveň sa vyrieši problém so zlým technickým stavom strechy, ktorá budú kompletne rekonštruovaná. Navrhnutou konštrukciou ...

Snížení energetické náročnosti budovy TMV

Snížení energetické náročnosti budovy TMV

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené se snížením energetické náročnosti budovy TMV, spočívající především v: • Zateplení obvodového pláště budovy – zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, provedení nového střešního pláště, výměna výplní otvorů • Instalace systému větrání s rekuperací tepla • Instalace FVE ...

Snižování energetické náročnosti a rekuperace První soukromá hotelová škola

Snižování energetické náročnosti a rekuperace První soukromá hotelová škola

Předmětem zakázky je snížení spotřeby energie stávajícího objektu První soukromé hotelové školy v Praze 8 s číslem popisným 506 na parcele číslo 1316 v katastrálním území Troja 730190. Jedná se o provedení zateplení ochlazovaných konstrukcí a výměnu stávajících oken a dveří. Dále bude v učebnách doplněno přirozené větrání vzduchotechnickým ...

Zateplenie striech a obvodového plášťa internátu ŠD 1 UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Zateplenie striech a obvodového plášťa internátu ŠD 1 UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Predmetom zákazky sú zatepľovacie práce stavebné práce predstavujúce zateplenie štítových stien a obvodových plášťov a striech z dôvodu zvýšenia energetickej efektívnosti budovy.

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy Materská škola, Nábrežie Rimavy, Hnúšť

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy Materská škola, Nábrežie Rimavy, Hnúšť

Obnova sa dotýka zateplenia, výmeny okien, vstupných dverí, zateplenia strešnej konštrukcie, realizácie novej hydroizolácie strešnej krytiny. Podrobné riešenie je spracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Zateplenie ubytovacích pavilónov, jedálne a priľahlých objektov ŠDaJ Košice

Zateplenie ubytovacích pavilónov, jedálne a priľahlých objektov ŠDaJ Košice

Predmetom zákazky je zateplenie obvodového plášťa /ďalej len OP/, strešného plášťa /ďalej len SP/, výmena okien, udržiavacie práce predmetných objektov ubytovacích pavilónov, jedálne a priľahlých objektov a tiež aj obnova povrchovej úpravy nezatepľovaných plôch na ul. Medická 4 a 6, Košice. Oteplenie OP v rámci sokla spodnej stavby, fasády s ...

Zateplení a rekontrukce střechy panelového domu č.p. 283, ul. Luční, Rumburk

Zateplení a rekontrukce střechy panelového domu č.p. 283, ul. Luční, Rumburk

Předmětem je rekonstrukce střechy panelového domu a zateplení celého panelového domu kontakním zateplovacím systémem.

Zateplení vzdělávacího centra ve Vranovicích

Zateplení vzdělávacího centra ve Vranovicích

Předmětem je rekonstrukce obvodového pláště – nové výplně otvorů, kompletní zateplení obálky, nová střešní krytina doplněná o střešní okna, nové podlahové vrstvy, nový krov, veškeré rozvody zdravotechniky, topení, elektroinstalace, vzduchotechniky. Dále bude objekt celoplošně sanován proti zemní vlhkosti – bude provedena vodorovná hydroizolace ...

Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Obecného úradu s kultúrnym domom v Malom Horeši

Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Obecného úradu s kultúrnym domom v Malom Horeši

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so Zateplenením a obnovou obalových konštrukcií Obecného úradu s kultúrnym domom v Malom Horeši. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Snížení energetické náročnosti administrativního areálu Vehementa s.r.o.

Snížení energetické náročnosti administrativního areálu Vehementa s.r.o.

Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede zateplení vedoucí k dosažení úspor energie a nákladů na energii administrativní budovy v areálu společnosti Vehementa s.r.o. a doprovodné práce dle projektové dokumentace. Podrobnější popis je uveden v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci. Projekt bude realizován ve dvou ...

Znižovanie energetických strát v KSB obce Okrúhle

Znižovanie energetických strát v KSB obce Okrúhle

Projekt stavby rieši znižovanie energetických strát Domu kultúry v centre obce Okrúhle . Opravou domu kultúry sa zamedzí poškodzovanie stavby, opraví sa kvalitný objekt občianskej vybavenosti v obci, ktorý multifunkčne poskytuje služby obci a jej obyvateľom.

Zimní stadion v Soběslavi - snížení energetické náročnosti

Zimní stadion v Soběslavi - snížení energetické náročnosti

zateplení obvodového pláště včetně střechy a výměna některých oken a dveří

(záznamy 1/25 z 2968)  strana 1 / 119