Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná

Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná

Zateplenie fasády a strechy, s následnou výmenou dverných a okenných výplní, výmenu svetlíka, úpravu osvetlenia a vyregulovanie vykurovacej sústavy s výmenou vykurovacích telies objektu prevádzky PROCAS s.r.o.

Poptávám izolaci ploché střechy

Poptávám izolaci ploché střechy

Poptávám izolaci ploché střechy asi 60 m2.

Spojená škola, Tvrdošín - stavebné úpravy a zateplenie strechy budovy internátu

Spojená škola, Tvrdošín - stavebné úpravy a zateplenie strechy budovy internátu

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy budovy školského internátu pri Spojenej škole, Tvrdošín. Školský internát je súčasťou uzavretého komplexu Spojenej školy Tvrdošín, v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie spracovanej spol. IKARCH s.r.o. - Ing. Igor Klein - autorizovaný architekt, (ďalej tiež ako ,,PD) a zmluvných podmienok.

Zníženie energetickej náročnosti prevádzkových priestorov – SO 01

Zníženie energetickej náročnosti prevádzkových priestorov – SO 01

Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy. Ide najmä o nasledovné činnosti: SO 01 Zateplenie obvodového plášťa SO 01 Zateplenie strešného plášťa SO 01 Výmena otvorových konštrukcií SO 01 Ústredné vykurovanie SO 01 Plynofikácia SO 01 Elektroinštalácia - Bleskozvod a uzemnenie SO 01 ...

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy v areáli Kubík v Sučanoch (VO2)

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy v areáli Kubík v Sučanoch (VO2)

Predmetom obstarávania je zníženie energetickej náročnosti budovy - dodatočné zateplenie obvodového plášťa a stropu, výmenu okenných výplní, dvier a vrát, ako aj výmenu kotla pre ústredné vykurovanie a výmenu svietidiel v budove. Jedná sa o priemyselnú budovu na výrobu truhiel. Podrobná technická špecifikácia zákazky je uvedená v súťažných ...

Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce III.

Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce III.

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu č.p. 504 Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově za účelem změny v užívání bývalého internátu na školící zařízení s učebnami a dílnami pro potřeby Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské. Jedná se o dvoupodlažní zděný, částečně podsklepený objekt s podkrovím a sedlovou ...

Zníženie energetickej náročnosti haly H1

Zníženie energetickej náročnosti haly H1

Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa zníženia energetickej náročnosti haly H1: - Zateplenie obvodového plášťa - Zateplenie strešného plášťa a výmena strešnej krytiny - Výmena otvorových konštrukcií - Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích systémov - Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia - Meranie, riadenie a regulácie ...

Slánská - PHS, Praha 17, č. akce 999062

Slánská - PHS, Praha 17, č. akce 999062

Předmětem plnění je stavba úseku protihlukové stěny (PHS) a revitalizace jejího okolí: a) výstavba nové protihlukové stěny při komunikaci Slánská dle specifikace zadávací dokumentace DVZ v podrobnosti PDPS (zpracovatel Novák & Partner, s.r.o.) b) výstavba ostatních stavebních objektů Slánská dle specifikace zadávací dokumentace DVZ v ...

Zastrešenie ZŠ Hájske

Zastrešenie ZŠ Hájske

Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy nad 3NP základnej školy v obci Hájske. Cieľom diela je zníženie energetickej náročnosti objektu zlepšením tepelnoizolačných charakteristík strešného plášťa nad príslušným podlažím. Zároveň sa vyrieši problém so zlým technickým stavom strechy, ktorá budú kompletne rekonštruovaná. Navrhnutou konštrukciou ...

Snížení energetické náročnosti budovy TMV

Snížení energetické náročnosti budovy TMV

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené se snížením energetické náročnosti budovy TMV, spočívající především v: • Zateplení obvodového pláště budovy – zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, provedení nového střešního pláště, výměna výplní otvorů • Instalace systému větrání s rekuperací tepla • Instalace FVE ...

Snižování energetické náročnosti a rekuperace První soukromá hotelová škola

Snižování energetické náročnosti a rekuperace První soukromá hotelová škola

Předmětem zakázky je snížení spotřeby energie stávajícího objektu První soukromé hotelové školy v Praze 8 s číslem popisným 506 na parcele číslo 1316 v katastrálním území Troja 730190. Jedná se o provedení zateplení ochlazovaných konstrukcí a výměnu stávajících oken a dveří. Dále bude v učebnách doplněno přirozené větrání vzduchotechnickým ...

Zateplenie striech a obvodového plášťa internátu ŠD 1 UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Zateplenie striech a obvodového plášťa internátu ŠD 1 UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Predmetom zákazky sú zatepľovacie práce stavebné práce predstavujúce zateplenie štítových stien a obvodových plášťov a striech z dôvodu zvýšenia energetickej efektívnosti budovy.

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy Materská škola, Nábrežie Rimavy, Hnúšť

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy Materská škola, Nábrežie Rimavy, Hnúšť

Obnova sa dotýka zateplenia, výmeny okien, vstupných dverí, zateplenia strešnej konštrukcie, realizácie novej hydroizolácie strešnej krytiny. Podrobné riešenie je spracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Zateplenie ubytovacích pavilónov, jedálne a priľahlých objektov ŠDaJ Košice

Zateplenie ubytovacích pavilónov, jedálne a priľahlých objektov ŠDaJ Košice

Predmetom zákazky je zateplenie obvodového plášťa /ďalej len OP/, strešného plášťa /ďalej len SP/, výmena okien, udržiavacie práce predmetných objektov ubytovacích pavilónov, jedálne a priľahlých objektov a tiež aj obnova povrchovej úpravy nezatepľovaných plôch na ul. Medická 4 a 6, Košice. Oteplenie OP v rámci sokla spodnej stavby, fasády s ...

Zateplení a rekontrukce střechy panelového domu č.p. 283, ul. Luční, Rumburk

Zateplení a rekontrukce střechy panelového domu č.p. 283, ul. Luční, Rumburk

Předmětem je rekonstrukce střechy panelového domu a zateplení celého panelového domu kontakním zateplovacím systémem.

Zateplení vzdělávacího centra ve Vranovicích

Zateplení vzdělávacího centra ve Vranovicích

Předmětem je rekonstrukce obvodového pláště – nové výplně otvorů, kompletní zateplení obálky, nová střešní krytina doplněná o střešní okna, nové podlahové vrstvy, nový krov, veškeré rozvody zdravotechniky, topení, elektroinstalace, vzduchotechniky. Dále bude objekt celoplošně sanován proti zemní vlhkosti – bude provedena vodorovná hydroizolace ...

Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Obecného úradu s kultúrnym domom v Malom Horeši

Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Obecného úradu s kultúrnym domom v Malom Horeši

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so Zateplenením a obnovou obalových konštrukcií Obecného úradu s kultúrnym domom v Malom Horeši. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Snížení energetické náročnosti administrativního areálu Vehementa s.r.o.

Snížení energetické náročnosti administrativního areálu Vehementa s.r.o.

Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede zateplení vedoucí k dosažení úspor energie a nákladů na energii administrativní budovy v areálu společnosti Vehementa s.r.o. a doprovodné práce dle projektové dokumentace. Podrobnější popis je uveden v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci. Projekt bude realizován ve dvou ...

Znižovanie energetických strát v KSB obce Okrúhle

Znižovanie energetických strát v KSB obce Okrúhle

Projekt stavby rieši znižovanie energetických strát Domu kultúry v centre obce Okrúhle . Opravou domu kultúry sa zamedzí poškodzovanie stavby, opraví sa kvalitný objekt občianskej vybavenosti v obci, ktorý multifunkčne poskytuje služby obci a jej obyvateľom.

Zimní stadion v Soběslavi - snížení energetické náročnosti

Zimní stadion v Soběslavi - snížení energetické náročnosti

zateplení obvodového pláště včetně střechy a výměna některých oken a dveří

ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX-Bynov – zateplení ZŠ

ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX-Bynov – zateplení ZŠ

ateplení ZŠ, které zajistí snížení energetické náročnosti těchto budov, s čímž souvisí snížení nákladů na vytápění. Neopominutelný vliv bude mít navrhované zateplení i na estetický vzhled těchto objektů. Navrhované zateplení zahrnuje kompletní zateplení obvodového pláště včetně střech. V rámci zateplení střech bude provedena i obnova ...

Bělohorská – PHS, Praha 6,  č. akce 999061

Bělohorská – PHS, Praha 6, č. akce 999061

Protihluková stěna (PHS) představuje akustickou bariéru mezi územím sloužícím jako dopravní koridor a územím určeným k bydlení. Hlavním důvodem nového opláštění stávající PHS je její nevyhovující stav z hlediska akustiky. PHS nyní funguje jako odrazivá, což negativně narušuje okolní prostředí budov na protější straně komunikace. Sanací PHS pomocí ...

Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce

Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu č.p. 504 Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově za účelem změny v užívání bývalého internátu na školící zařízení s učebnami a dílnami pro potřeby Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské. Jedná se o dvoupodlažní zděný, částečně podsklepený objekt s podkrovím a sedlovou ...

Prestavba Kasína na Rekaxačné centrum v meste Holíč

Prestavba Kasína na Rekaxačné centrum v meste Holíč

Kompletné zateplenie obvodového plášťa a strechy objektu. Fasády budú zateplené v jednej časti kontaktným zateplovacím systémom s fasádnou silikátovou omietkou a v druhej časti zateplovacím systémom s použitím odvetraného systému s HPL fasádnymi doskami. Strecha bude kompletne zateplená tepelnou izoláciou a bude položená aj nová hydroizolačná ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján

Jedná sa o stavebné práce na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ. Predmet zákazky je rozdelený na 3. časti predmetu zákazky: 1. časť predmetu zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ - SO 01 a SO 02 Učebné pavilóny 2. časť predmetu zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ - SO 03 Hospodársky objekt 2. časť predmetu ...

(záznamy 1/25 z 2963)  strana 1 / 119