Technické zabezpečenie kultúrneho podujatia Skalický jarmok
Mesto Skalica každoročne organizuje kultúrne podujatie, ktoré spája tradičný (farmársky) jarmok s kultúrnymi podujatiami, ukážkami ľudových remesiel a atrakciami pre širokú verejnosť. V dňoch 8.-9.septembra 2023 sa bude konať v centre mesta Skalica podujatie pod názvom "Skalický jarmok". Súčasťou podujatia bude pódium s ozvučením a osvetlením, ...
Zabezpečenie logistických, organizačných, personálnych, materiálno-technických, ubytovacích a stravovacích služieb
Predmetom zákazky je zabezpečenie logistických, organizačných personálnych, materiálno-technických, ubytovacích a stravovacích služieb počas prípravnej, realizačnej a ukončovacej fázy Folklórneho festivalu Východná 2023. Podrobný opis zákazky je uvedený v prílohe č. 3A súťažných podkladov.
Zabezpečenie logistických, organizačných, personálnych, materiálno-technických, ubytovacích
Predmetom zákazky je zabezpečenie logistických, organizačných personálnych, materiálno-technických, ubytovacích a stravovacích služieb počas prípravnej, realizačnej a ukončovacej fázy Folklórneho festivalu Východná 2023. Podrobný opis zákazky je uvedený v prílohe č. 3A súťažných podkladov.
Interný firemný event
Komplexné zabezpečenie firemného podujatia na kľúč pre zamestnancov verejného obstarávateľa v trvaní šesť (6) hodín. Podujatie sa uskutoční v areáli sídla verejného obstarávateľa. Firemná akcia bude pozostávať z cateringu, z hudobného sprievodu DJ a jeho moderovaním podujatia, zabezpečenia stanov, sedenia a sprievodných aktivít.
Učiteľský piknik 2023 – technické zabezpečenie
Predmetom zákazky je technické zabezpečenie akcie pod názvom Učiteľský piknik 2023 - technické zabezpečenie, ktorá je určená pre učiteľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Termín realizácie akcie je stanovený na 16.5.2023 v priestoroch Areálu zdravia na Zlatých pieskoch v Bratislave. Maximálny počet účastníkov je stanovený na 850 ...
Zajištění podzimních Městských slavností Pardubice na období 4 let
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zajištění přípravy, organizace, administrace a realizace čtyř ročníků podzimních Městských slavností Pardubice (dále jen „Městské slavnosti“ ) v letech 2023 až 2026. Podzimní městské slavnosti se konají vždy jedenkrát ročně, v délce trvání 2 dnů, v termínu pátek a sobota v měsíci říjnu daného ...
Technicko-organizačné zabezpečenie rôznych podujatí
1. Predmetom zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému (ďalej len "DNS") je technicko-organizačné zabezpečenie podujatí. 2. Podrobná identifikácia povinností a plnení zahrnutých do jednotlivých zákaziek zadávaných v rámci DNS bude špecifikovaná v rámci jednotlivých výziev na predkladanie ponúk v rámci DNS. 3. Uchádzač bude ...
EKOFILM 2023-2024
Předmětem veřejné zakázky je příprava, organizace a zabezpečení 49. a 50. ročníku MFF EKOFILM, který se koná již od roku 1974, a jehož tradičním pořadatelem je MŽP. Festival bude v předmětném období let 2023-2024 ve statutárním městě Brno v období mimo letní prázdniny (červenec, srpen) a zimní měsíce (prosinec, leden, únor). Hlavní část festivalu ...
Zabezpečenie a organizácia celomestských slávností mesta Komárno v rokoch 2023, 2024, 2025, 2026
Predmetom zákazky je kompletné poskytnutie služieb na zabezpečenie a organizáciu nasledovných celomestských slávností mesta Komárno v rokoch 2023, 2024, 2025 a 2026: - Komárňanské dni, - Vínne korzo, - Silvestrovská veselica.
Technicko-organizačné zabezpečenie podujatí
Predmetom zákazky je technicko-organizačné zabezpečenie podujatí(ďalej len "predmet zákazky"). Predmet zákazky je rozdelený na päť (5) samostatných častí.
Dynamický nákupní systém pro organizační a technické zajištění jednání ŘO OP VVV 2019 - 2022
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude technické, personální, organizační a logistické zajištění akcí a jednání na území celé ČR (kategorie A) a poskytování cateringových služeb na území ČR (kategorie B).
CZ PRES - zajištění doprovodných programů pro CZPRES
Předmětem veřejné zakázky je zajištění doprovodných/společenských akcí spojených s CZ PRES. Specifikace předmětu VZ je podrobně rozepsána v závazném návrhu rámcové dohody, který je přílohou zadávací dokumentace. Rámcová dohoda k této veřejné zakázce bude uzavřena s jedním dodavatelem.
Realizace doprovodných programů zasedání pořádaných zadavatelem v rámci předsednictví ČR
V druhé polovině roku 2022 bude ČR již podruhé předsedat Radě EU (dále jen „CZ PRES“). Základním úkolem předsednictví je zajištění kontinuity fungování a směřování Evropské unie. Předsednictví vystupuje především jako moderátor jednání, současně ale nemůže rezignovat na svůj národní pohled při řešení celoevropských problémů. Jeden z klíčových ...
CZ PRES - zajištění doprovodných programů pro CZPRES
Předmětem veřejné zakázky je zajištění doprovodných/společenských akcí spojených s CZ PRES. Specifikace předmětu VZ je podrobně rozepsána v závazném návrhu rámcové dohody, který je přílohou zadávací dokumentace. Rámcová dohoda k této veřejné zakázce bude uzavřena s jedním dodavatelem.
DNS na organizování akcí a soutěží Centra pro regionální rozvoj České republiky
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v rámci tímto zadávacím řízením zaváděného DNS bude příprava a celkové organizační zajištění akcí a soutěží zadavatele bez ohledu na jejich územní vymezení (území ČR, Polska, Rakouska a dalších sousedních zemí), jenž povedou k propagaci CRR a jím spravovaných programů (zejm. IROP, Interreg V-A CZ-PL, ...
Cafeteria systém pro čerpání zaměstnaneckých benefitů z FKSP
Předmětem veřejné zakázky se rozumí poskytnutí služeb v oblastí kulturního a sociálního rozvoje zaměstnanců Povodí Moravy s.p. prostřednictvím systému Cafeteria v rámci příspěvků z fondu kulturních a sociálních potřeb poskytovaných zaměstnavatelem, v plném souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých ...
Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na území ČR
Předmětem veřejné zakázky je zajištění konferenčních služeb, včetně nezbytné konferenční techniky, bezpečnostní techniky a zajištění dodavatele cateringu, pro pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022. Celá veřejná zakázka je rozdělena celkem na 5 částí. Rozdělení veřejné zakázky na 5 části je výsledkem ...
Aktivity SeniorPas a Rodinné pasy - část 6 - Aktivity SeniorPas a Rodinné Pasy
Předmětem Veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v organizaci akcí (aktivit) v souvislosti s programem SeniorPas a programem Rodinné pasy v Královéhradeckém kraji.
Národní den
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem bude komplexní zajištění dramaturgie a realizace Národního dne ČR na EXPO 2020 („Národní den“). Účelem Národního dne je prezentace současné kultury ČR v rámci EXPO 2020 a zviditelnění národního pavilonu a expozice v konkurenci přibližně sto ...
Služby eventových agentur a komplexní zajištění BTL aktivit
Veřejná zakázka je rozdělena na 9 částí - 8 částí pro zajištění služeb eventových agentur a 1 část na komplexní zajištění BTL aktivit. Na základě této veřejné zakázky budou uzavřeny rámcové dohody s délkou trvání 6 let, pro 1. a 9. část se třemi vybranými dodavateli a 2. - 8. část každá s jedním dodavatelem. V rámci veřejné zakázky zadavatel ...
Dynamický nákupní systém na Organizování akcí pro IROP
Předmětem plnění veřejné zakázky je celkové (zejména technické, personální, organizační (včetně cateringu), logistické, propagační) zajištění akcí pro zadavatele (konferencí, workshopů, kulatých stolů, pracovních setkání a zasedání, outdoorových akcí apod.) a soutěží (internetových, vědomostních, outdoorových, sportovních, jednorázových i ...
Vzdelávacie a tréningové podujatia pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky
Predmetom zákazky je zabezpečenie a organizácia nasledovných troch typov podujatí: 1. Série vzdelávacích a tréningových podujatí pre vodičov motocyklov; 2. Série vzdelávacích a tréningových podujatí pre vodičov osobných automobilov Autoškola BECEP; 3. Motoristického podujatia - súťaže Najbezpečnejší vodič SR - Vodič roka.
Zajištění programu pro kulturní a sportovní vyžití
Předmětem plnění je zprostředkování zvýhodněných volnočasových aktivit pro zaměstnance zadavatele v oblasti tělovýchovy, sportu a wellness. Využití volnočasových aktivit bude dodavatelem zajištěno u smluvních partnerů, kteří budou nabízet uvedené volnočasové aktivity v jednotlivých provozovnách s možností každodenního čerpání.
Poptáváme prodejce tradičního pouťového zboží na obecní oslavy
Poptáváme prodejce tradičního pouťového zboží, včetně možnosti ukázky výroby nebo dílniček pro děti - košíkáři, kováři, loutkové divadlo, ajiné. Oslavy jubilea existence obce dne 29.6.2019 od 12.00 h.
Poptáváme prodejce pouťových cukrovinek na obecní oslavy
Poptáváme prodejce pouťových cukrovinek na obecní oslavy dne 29.6.2019 v čase od 12.00 h