Organizačné, technické a materiálny zabezpečenie Vianočných trhov 2018

Organizačné, technické a materiálny zabezpečenie Vianočných trhov 2018

Predmetom zákazky je zabezpečenie materiálneho, technického a organizačného zabezpečenia Vianočných trhov od 23.11.2018 do 2.1.2019 na Mariánskom námestí v Žiline. Postup vo verejnom obstarávaní: Zadanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska § 113 zákona o verejnom obstarávaní.

EKOFILM 2019-2022

EKOFILM 2019-2022

Předmětem veřejné zakázky je příprava, organizace a zabezpečení 45., 46., 47. a 48. ročníku Mezinárodního filmového festivalu s tematikou životního prostředí EKOFILM, který se koná již od roku 1974, a jehož tradičním pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí. Festival bude v předmětném období let 2019–2022 probíhat ve statutárním městě Brno.

Poptávám pořádání eventu pro lékárníky

Poptávám pořádání eventu pro lékárníky

Hledám nabídku pro pořádání Eventu pro lékárníky na leden 2019 (24.1.2019) se spaním pro cca 150 osob, včetně parkování. - ubytování pro 100- 150 osob. - konferenční místnost - 150 osob, uspořádání škola. - prostor před konferenční místností pro stánky výrobců - foyer - výstavní prostory - technika: flipchart, plátno, dataprojektor, ...

Organizačno - technické zabezpečenie Staromestských slávností 2018

Organizačno - technické zabezpečenie Staromestských slávností 2018

Predmetom zákazky je organizačnotechnické zabezpečenie Staromestských slávností v dňoch 31.05.2018 až 02.06.2018 v Žiline a zabezpečenie účinkovania headlinerov, hudobných skupín resp. Interpretov s kapelou.

Technické zabezpečenie podujatí 2018-2020

Technické zabezpečenie podujatí 2018-2020

Predmetom zákazky sú služby technického zabezpečenia podujatí v Meste Liptovský Mikuláš, stredisku Jasná a v regióne Liptov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Projekt Re:publika – služby produkční agentury

Projekt Re:publika – služby produkční agentury

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb realizační agentury (dále též jen „RA“) ve 2 následujících režimech: a)projekty v plné produkci RA (tj. RA zajistí obsahovou náplň - kreativu, produkci i technické zajištění) - Příběhy fotek - 100 let 100 knih - Snímeček, prosím? - Veletržní ulice - Divadlo na výstavišti - 100 ...

Poptáváme realizaci vystoupení pro děti

Poptáváme realizaci vystoupení pro děti

Poptáváme realizaci vystoupení pro děti. Pro obecní úřad v Křimově, hledáme produkci, na akci "Mikulášská" pro děti, za přítomnosti rodičů - počet cca 50 děcek. Akce je plánovaná na sobotu 2. 12. 2017, odpoledne okolo 16 - 17 hodiny, v obecním sále Křimov čp. 1. Jedná se o nějaký dětský program včetně rozdávání dárků k Mikuláši. Máme omezený ...

BECEP v akcii

BECEP v akcii

Predmetom tejto zákazky je realizácia série osvetovo-vzdelávacích podujatí ,,BECEP v akcii", ktorá sa uskutoční na rôznych miestach po celej SR. Cieľom týchto podujatí bude prístupnou a zaujímavou formou šíriť a zvyšovať povedomie spoločnosti o bezpečnosti cestnej premávky. Predpokladaný minimálny počet podujatí počas trvania zmluvy o poskytnutí ...

Zajištění služeb souvisejících s konáním akce ICHO 2018

Zajištění služeb souvisejících s konáním akce ICHO 2018

Předmětem Veřejné zakázky bude zajištění služeb souvisejících s pořádáním Olympiády, a to za podmínek, v rozsahu a kvalitě stanovené v Příloze č. 1 (Smlouva o zajištění služeb v souvislosti s konáním akce s názvem „Mezinárodní chemická olympiáda 2018; dále jen „Smlouva“), v Příloze č. 2 (Definice a rozsah služeb) a Příloze č. 3 (Předběžný program ...

Organizačné a technické zabezpečenie Staromestských slávností 2017

Organizačné a technické zabezpečenie Staromestských slávností 2017

Predmetom zákazky je organizačné a technické zabezpečenie Staromestských slávností v dňoch 25.05.2017 až 27.05.2017 na Mariánskom námestí a Námestí Andreja Hlinku v Žiline a zabezpečenie účinkovania najmenej 4 headlinerov (hudobná skupina, interpret s kapelou) a 4 hudobných skupín resp. interpret s kapelou.

Hledám muzikanta pro společné vystupování

Hledám muzikanta pro společné vystupování

Hledám muzikanta na společné vystupování. Děkuji.

Poptáváme hudební skupinu

Poptáváme hudební skupinu

Poptáváme hudební skupinu na Silvestrovský večer 31.12.2016 do Klubu Lávka.Live pop music.

Road show – mobilné edukačné centrum

Road show – mobilné edukačné centrum

Predmetom zákazky je organizačné a materiálne zabezpečenie road show. Cieľom road show je postupne navštevovať mestá a obce v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji a na území Zakapatskej Ukrajiny s cieľom prezentovať myšlienky rozvoja ekologickej a udržateľnej ekonomiky založenej na rozvoji ekologického turizmu, využitia lokálnych zdrojov ...

Zajištění event marketingových aktivit pro VZP ČR na rok 2016 a 2017

Zajištění event marketingových aktivit pro VZP ČR na rok 2016 a 2017

Předmětem veřejné zakázky je návrh zajištění a následná komplexní realizace event. marketingových akcí na klíč (souhrnně soubor akcí jako "roadshow"), pořádaných pro zadavatele ve vhodných lokalitách v celé ČR. aktivit v období let 2016 a 2017. V rámci této „roadshow“ bude vybraný poskytovatel zajišťovat zadavateli rámcovou smlouvou vymezené ...

Poptávám kouzelnické vystoupení pro děti

Poptávám kouzelnické vystoupení pro děti

Poptávám kouzelnické vystoupení pro děti. Děkuji.

Příprava, organizace a medializace sportovních a doprovodných akcí v uvolňovaných prostorech

Příprava, organizace a medializace sportovních a doprovodných akcí v uvolňovaných prostorech

Předmětem plnění zakázky je příprava, organizace, zajištění, propagace a medializace sportovních a doprovodných akcí v 6 určených lokalitách pod správou Vojenských lesů a statků ČR, s.p. pro veřejnost. Dodavatel plnění zakázky v termínech od června do konce roku 2016 komplexně zajistí 6 celodenních akcí v jednotlivých určených částech prostorů ...

Hledáme amatérské herce

Hledáme amatérské herce

Hledáme amatérské herce do nově vzniklého turistického objektu - PEKLO, Čertovina u Hlinska.

Organizačno - technické zabezpečenie Staromestských slávností v roku 2016

Organizačno - technické zabezpečenie Staromestských slávností v roku 2016

Predmetom zákazky je organizačné a technické zabezpečenie Staromestských slávností v dňoch 26.05.2016 až 28.05.2016 na Mariánskom námestí a Námestí Andreja Hlinku v Žiline a zabezpečenie účinkovania najmenej 4 headlinerov (hudobná skupina, interpret s kapelou) a 4 hudobných skupín resp. interpret s kapelou. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky ...

Realizace 3 ročníků festivalu Tourfilm (mezinárodní festival filmů s cestovatelskou tematikou)

Realizace 3 ročníků festivalu Tourfilm (mezinárodní festival filmů s cestovatelskou tematikou)

Realizace 3.ročníků Tourfilm, které se budou konat v letech 2016-2018 Akvizice soutěžních snímků a technická produkce snímků,Sestavení odborných mezinárodních porot včetně koordinace práce porot,Denní program Festivalu, účinkující a moderátoři denního program,Akvizice hlavní hvězdy,Tlumočení, personální obsazení akreditačního pultu, hostesky,Tisk ...

Európske fórum cestovného ruchu 2016 (EFCR 2016)

Európske fórum cestovného ruchu 2016 (EFCR 2016)

Predmetom verejnej zákazky je zabezpečenie medzinárodnej konferencie Európske fórum cestovného ruchu 2016, ktorú Slovenská republika ako predsednícka krajina Rady Európskej únie spoluorganizuje s Európskou komisiou (EK) a predstavuje najvýznamnejšie európske podujatie v oblasti cestovného ruchu organizované príslušnou predsedníckou krajinou ...

Ekofilm 2016 - 2018

Ekofilm 2016 - 2018

Příprava, organizace a zabezpečení 42., 43. a 44. ročníku Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí EKOFILM. Výstupem veřejné zakázky je smluvní zajištění organizace festivalu do roku 2018 včetně.

Služby súvisiace s technicko-organizačným zabezpečením odborných podujatí a informačných podujatí

Služby súvisiace s technicko-organizačným zabezpečením odborných podujatí a informačných podujatí

Predmetom tejto zákazky je poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s technicko-organizačným zabezpečením min. ubytovacích služieb, stravovacích služieb, prenájmu priestorov, tlmočníckej a prezentačnej techniky, služieb súvisiacich s dopravou a ostatných služieb (doplnková technika a doplnkové služby) v rámci organizovaných odborných podujatí ...

Zajištění služeb v oblasti kultury pro město Šternberk na období 2016 - 2020

Zajištění služeb v oblasti kultury pro město Šternberk na období 2016 - 2020

Předmět plnění veřejné zakázky je zajištění kulturně společenské činnosti v tomto rozsahu : - divadelní představení profesionálních souborů - „talk show“, „one man show“, beseda/přednáška (cestovatelské, zájmové atp.) - dětská představení (činoherní pohádka, dětský koncert, dětský zábavní pořad) - estrádní představení nebo obdobné představení ...

Služby eventových agentur

Služby eventových agentur

Předmětem veřejné zakázky je zajištění eventových akcí zejména v rozsahu: návrh, příprava a realizace eventových setkání organizovaných Zadavatelem, a to pro různé cílové skupiny Zadavatele a v různém rozsahu. Eventovou akcí se má mysli jakýkoliv event / jakákoliv akce společenského či pracovního rázu, typově od pořádání snídaně pro 5 osob až ...

Zajištění konferenčních sálů a občerstvení pro pořádání informačních panelů v rámci ČR NIQES III

Zajištění konferenčních sálů a občerstvení pro pořádání informačních panelů v rámci ČR NIQES III

Zajištění 14 informačních panelů pořádaných Českou školní inspekcí ve všech krajských městech ČR a v hl. m. Praze. Zahrnuje zajištění konferenčního sálu a občerstvení pro účastníky. Předpokládaný počet účastníků 200 na jeden informační panel.

(záznamy 1/25 z 79)  strana 1 / 4