Zajištění nákupu mediálního a reklamního prostoru ve vybraných médiích
Předmětem veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraných médiích (TV, tištěná a on-line média, , zajištění distribuce letáků zadavatele do poštovních schránek, rozesílka e-mailových sdělení do e-mailových schránek a nákupu outdoorové a indoorové reklamy dle konkrétního požadavku zadavatele.
Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace Olomouckého kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úkolů a povinností v oblasti marketingu a propagace Olomouckého kraje. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.
Poptávám rozhlasovou reklamu
Měla bych zájem o reklamu v rádiu na příští týden ve středu, ve čtvrtek a v pátek. Jedná se o upoutávku na městské slavnosti. Pošlete mi prosím cenovou nabídku. Zajímá mě cena, pokud bychom dodali vlastní spot a druhá varianta, pokud vytvoříte spot sami. Děkuji.
Zajištění nákupu mediálního prostoru - krizová komunikace
Cílem této nadlimitní veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na základě které bude nakupován mediální prostor v rámci celé ČR, pro zajištění krizové, neočekávané komunikace, k řešení mimořádných událostí, týkajících se zejména VZP ČR, při současné ochraně a zachování dobrého jména pojišťovny, a to zejména v: 1. printu (tištěných ...
Nákup mediálního prostoru pro kampaň IROP
Předmětem plnění veřejné zakázky je plán realizace a nákup mediálního prostoru (realizace kampaně) pro mediální kampaň k posílení pozitivního vnímání úspěšných výsledků Evropských strukturálních a investičních fondů Evropské unie v kontextu témat Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), a to za využití úspěšných projektů ...
Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské unie v rámci - Fond soudržnosti
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb publicity spolufinancovaných projektů Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava – Fond soudružnosti.
Zajištění nákupu mediálnígo prostoru - Rádio, tištěná a on-line média
Předmětem veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru v rádiích, tištěných a on-line nosičích reklamy, v rámci něhož budou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se plánování mediálních reklamních kampaní, nákupu mediálního reklamního prostoru, monitoringu mediálních aktivit konkurence apod., tj. služeb nezbytných ...
Inzerce a propagace pro roky 2016 - 2018
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup inzertní plochy v tištěných a online médiích, vysílacího prostoru v rozhlase a TV a poskytnutí služeb souvisejících s inzercí a propagací programů administrovaných zadavatelem (OPŽP, NZÚ, případně i jiných programů, jež budou v průběhu plnění rámcové smlouvy zadavatelem administrovány). Specifikace ...
Inzerce a propagace pro roky 2016 - 2018
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup inzertní plochy v tištěných a online médiích, vysílacího prostoru v rozhlase a TV a poskytnutí služeb souvisejících s inzercí a propagací programů administrovaných zadavatelem (OPŽP, NZÚ, případně i jiných programů, jež budou v průběhu plnění rámcové smlouvy zadavatelem administrovány). Specifikace ...
Komunikační kampaň Průkazy energetické náročnosti budov (PENB)
Předmětem veřejné zakázky je komplexní provedení mediální kampaně včetně nákupu mediálního prostoru v televizi, tisku a na internetu s využitím již vytvořeného kreativního konceptu komunikační a zároveň edukativní kampaně.
Komunikační kampaň na podporu značky Vína z Moravy, vína z Čech pro období 2016 – 2018
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb vybraných uchazečů na základě rámcových smluv, uzavřených v celkem dvou částech veřejné zakázky, v oblasti strategického a kreativního vývoje, mediálního plánování a nákupu mediálního prostoru včetně detailních analýz efektivity. Jedná se o služby v oblasti marketingové komunikace s vysokým ...
Komunikační kampaň na podporu značky Vína z Moravy, vína z Čech pro období 2016 – 2018
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb vybraných uchazečů na základě rámcových smluv, uzavřených v celkem dvou částech veřejné zakázky, v oblasti strategického a kreativního vývoje, mediálního plánování a nákupu mediálního prostoru včetně detailních analýz efektivity. Jedná se o služby v oblasti marketingové komunikace s vysokým ...
Nákup mediálního prostoru pro kampaň ke startu programového období 2014 - 2020
Předmětem veřejné zakázky je plán realizace a nákup mediálního prostoru (realizace kampaně) dle plánu pro mediální kampaň ke startu programového období 2014-2020. Kampaň je zaměřena na širokou veřejnost a bude probíhat v následujících komunikačních nástrojích: • Televize • Rozhlas • Tištěná média • Internet (on-line)
Komunikační kampaň na podporu značky Vína z Moravy, vína z Čech pro období 2016 – 2018
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb vybraných uchazečů na základě rámcových smluv, uzavřených v celkem dvou částech veřejné zakázky, v oblasti strategického a kreativního vývoje, mediálního plánování a nákupu mediálního prostoru včetně detailních analýz efektivity. Jedná se o služby v oblasti marketingové komunikace s vysokým ...
Poptávám zavedení Internetu a televize
Poptávám zavedení internetu a televize na adresu Praha, Pod Děvínem 44. Děkuji Danuše Kökenyová
Poskytnutie služieb lokálneho televízneho vysielania
Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie služieb lokálneho televízneho vysielania za úhradu - poskytovanie informácií o verejnom dianí pre obyvateľov mesta Banská Štiavnica v termíne od 01.09.2015 do 31.12.2018.
Týdeník Jihomoravského kraje
Předmětem veřejné zakázky je tvorba televizního týdeníku s názvem Týdeník Jihomoravského kraje, který bude formou zpravodajství a pravidelných rubrik mapovat dění v Jihomoravském kraji. Předmětem veřejné zakázky je rovněž zajištění televizního vysílání Týdeníku Jihomoravského kraje v týdenní periodicitě.
Nákup mediálního prostoru v polské televizi II
Předmětem veřejné zakázky je nákup vysílacích časů a realizace vysílání jednoho 30 - ti sekundového turisticky zaměřeného propagačního spotu Královéhradeckého kraje na televizní/ch stanici/ích s celostátní působností v Polské republice.
Rekonštrukcia štúdiového komplexu MD1 a 2 - 1. etapa
Rekonštrukcia technologického vybavenia štúdiového komplexu MD1 a 2, časť 1 (1. etapa). Rekonštrukcia má zabezpečiť modernizáciu technologických procesov a zmenu výrobného formátu štúdiového komplexu z SD 4:3 na HD 16:9 v rozlíšení 1080/50i.
Tvorba TV minipořadů a propagačních spotů
- vytvoření TV minipořadů - vytvoření TV propagačních spotů
Poptávám opravu televizoru
Poptávám opravu televizoru starší plazmy Innowert PBHP 4200
Televízny zvukový mixážny pult - 2 ks
Televízny zvukový mixážny pult - 2 ks je určený pre štúdiá MD1 a MD2 v rámci rekonštrukcie komplexu MD2 (MD1).
Realizace mediální strategie OP VaVpI II
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření díla – 2 TV spoty a TV dokument, zároveň komplexní příprava a realizace komunikační strategie Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen OP VaVpI) v tištěných médiích. Komplexní přípravou se rozumí tvorba kreativní, obsahové a vizuální složky včetně distribuce do cílových médií formou nákupu ...
Programové vysielanie a zabezpečenie vysielania v televíznej programovej službe televíznej stanice
zabezpečiť dvojjazyčné (slovensko maďarské) vysielanie potrebným technickým zariadením pre tvorbu a vysielanie televíznej programovej služby na vlastné náklady v zmysle licencie č. T/131 pre televíznu stanicu BodvaTel, s.r.o. Školská ul. 5, 045 01 Moldava nad Bodvou
Televízne vysielanie pre NSK
Predmetom je dodávanie televízneho spravodajstva a obrazových informácií z NSK podľa požiadaviek objednávateľa