Zajištění nákupu mediálního a reklamního prostoru ve vybraných médiích

Zajištění nákupu mediálního a reklamního prostoru ve vybraných médiích

Předmětem veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraných médiích (TV, tištěná a on-line média, , zajištění distribuce letáků zadavatele do poštovních schránek, rozesílka e-mailových sdělení do e-mailových schránek a nákupu outdoorové a indoorové reklamy dle konkrétního požadavku zadavatele.

Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace Olomouckého kraje

Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace Olomouckého kraje

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úkolů a povinností v oblasti marketingu a propagace Olomouckého kraje. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.

Poptávám rozhlasovou reklamu

Poptávám rozhlasovou reklamu

Měla bych zájem o reklamu v rádiu na příští týden ve středu, ve čtvrtek a v pátek. Jedná se o upoutávku na městské slavnosti. Pošlete mi prosím cenovou nabídku. Zajímá mě cena, pokud bychom dodali vlastní spot a druhá varianta, pokud vytvoříte spot sami. Děkuji.

Zajištění nákupu mediálního prostoru - krizová komunikace

Zajištění nákupu mediálního prostoru - krizová komunikace

Cílem této nadlimitní veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na základě které bude nakupován mediální prostor v rámci celé ČR, pro zajištění krizové, neočekávané komunikace, k řešení mimořádných událostí, týkajících se zejména VZP ČR, při současné ochraně a zachování dobrého jména pojišťovny, a to zejména v: 1. printu (tištěných ...

Nákup mediálního prostoru pro kampaň IROP

Nákup mediálního prostoru pro kampaň IROP

Předmětem plnění veřejné zakázky je plán realizace a nákup mediálního prostoru (realizace kampaně) pro mediální kampaň k posílení pozitivního vnímání úspěšných výsledků Evropských strukturálních a investičních fondů Evropské unie v kontextu témat Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), a to za využití úspěšných projektů ...

Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské unie v rámci - Fond soudržnosti

Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské unie v rámci - Fond soudržnosti

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb publicity spolufinancovaných projektů Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava – Fond soudružnosti.

Zajištění nákupu mediálnígo prostoru - Rádio, tištěná a on-line média

Zajištění nákupu mediálnígo prostoru - Rádio, tištěná a on-line média

Předmětem veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru v rádiích, tištěných a on-line nosičích reklamy, v rámci něhož budou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se plánování mediálních reklamních kampaní, nákupu mediálního reklamního prostoru, monitoringu mediálních aktivit konkurence apod., tj. služeb nezbytných ...

Inzerce a propagace pro roky 2016 - 2018

Inzerce a propagace pro roky 2016 - 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup inzertní plochy v tištěných a online médiích, vysílacího prostoru v rozhlase a TV a poskytnutí služeb souvisejících s inzercí a propagací programů administrovaných zadavatelem (OPŽP, NZÚ, případně i jiných programů, jež budou v průběhu plnění rámcové smlouvy zadavatelem administrovány). Specifikace ...

Inzerce a propagace pro roky 2016 - 2018

Inzerce a propagace pro roky 2016 - 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup inzertní plochy v tištěných a online médiích, vysílacího prostoru v rozhlase a TV a poskytnutí služeb souvisejících s inzercí a propagací programů administrovaných zadavatelem (OPŽP, NZÚ, případně i jiných programů, jež budou v průběhu plnění rámcové smlouvy zadavatelem administrovány). Specifikace ...

Komunikační kampaň Průkazy energetické náročnosti budov (PENB)

Komunikační kampaň Průkazy energetické náročnosti budov (PENB)

Předmětem veřejné zakázky je komplexní provedení mediální kampaně včetně nákupu mediálního prostoru v televizi, tisku a na internetu s využitím již vytvořeného kreativního konceptu komunikační a zároveň edukativní kampaně.

Komunikační kampaň na podporu značky Vína z Moravy, vína z Čech pro období 2016 – 2018

Komunikační kampaň na podporu značky Vína z Moravy, vína z Čech pro období 2016 – 2018

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb vybraných uchazečů na základě rámcových smluv, uzavřených v celkem dvou částech veřejné zakázky, v oblasti strategického a kreativního vývoje, mediálního plánování a nákupu mediálního prostoru včetně detailních analýz efektivity. Jedná se o služby v oblasti marketingové komunikace s vysokým ...

Komunikační kampaň na podporu značky Vína z Moravy, vína z Čech pro období 2016 – 2018

Komunikační kampaň na podporu značky Vína z Moravy, vína z Čech pro období 2016 – 2018

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb vybraných uchazečů na základě rámcových smluv, uzavřených v celkem dvou částech veřejné zakázky, v oblasti strategického a kreativního vývoje, mediálního plánování a nákupu mediálního prostoru včetně detailních analýz efektivity. Jedná se o služby v oblasti marketingové komunikace s vysokým ...

Nákup mediálního prostoru pro kampaň ke startu programového období 2014 - 2020

Nákup mediálního prostoru pro kampaň ke startu programového období 2014 - 2020

Předmětem veřejné zakázky je plán realizace a nákup mediálního prostoru (realizace kampaně) dle plánu pro mediální kampaň ke startu programového období 2014-2020. Kampaň je zaměřena na širokou veřejnost a bude probíhat v následujících komunikačních nástrojích: • Televize • Rozhlas • Tištěná média • Internet (on-line)

Komunikační kampaň na podporu značky Vína z Moravy, vína z Čech pro období 2016 – 2018

Komunikační kampaň na podporu značky Vína z Moravy, vína z Čech pro období 2016 – 2018

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb vybraných uchazečů na základě rámcových smluv, uzavřených v celkem dvou částech veřejné zakázky, v oblasti strategického a kreativního vývoje, mediálního plánování a nákupu mediálního prostoru včetně detailních analýz efektivity. Jedná se o služby v oblasti marketingové komunikace s vysokým ...

Poptávám zavedení Internetu a televize

Poptávám zavedení Internetu a televize

Poptávám zavedení internetu a televize na adresu Praha, Pod Děvínem 44. Děkuji Danuše Kökenyová

Poskytnutie služieb lokálneho televízneho vysielania

Poskytnutie služieb lokálneho televízneho vysielania

Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie služieb lokálneho televízneho vysielania za úhradu - poskytovanie informácií o verejnom dianí pre obyvateľov mesta Banská Štiavnica v termíne od 01.09.2015 do 31.12.2018.

Týdeník Jihomoravského kraje

Týdeník Jihomoravského kraje

Předmětem veřejné zakázky je tvorba televizního týdeníku s názvem Týdeník Jihomoravského kraje, který bude formou zpravodajství a pravidelných rubrik mapovat dění v Jihomoravském kraji. Předmětem veřejné zakázky je rovněž zajištění televizního vysílání Týdeníku Jihomoravského kraje v týdenní periodicitě.

Nákup mediálního prostoru v polské televizi II

Nákup mediálního prostoru v polské televizi II

Předmětem veřejné zakázky je nákup vysílacích časů a realizace vysílání jednoho 30 - ti sekundového turisticky zaměřeného propagačního spotu Královéhradeckého kraje na televizní/ch stanici/ích s celostátní působností v Polské republice.

Rekonštrukcia štúdiového komplexu MD1 a 2 - 1. etapa

Rekonštrukcia štúdiového komplexu MD1 a 2 - 1. etapa

Rekonštrukcia technologického vybavenia štúdiového komplexu MD1 a 2, časť 1 (1. etapa). Rekonštrukcia má zabezpečiť modernizáciu technologických procesov a zmenu výrobného formátu štúdiového komplexu z SD 4:3 na HD 16:9 v rozlíšení 1080/50i.

Tvorba TV minipořadů a propagačních spotů

Tvorba TV minipořadů a propagačních spotů

- vytvoření TV minipořadů - vytvoření TV propagačních spotů

Poptávám opravu televizoru

Poptávám opravu televizoru

Poptávám opravu televizoru starší plazmy Innowert PBHP 4200

Televízny zvukový mixážny pult - 2 ks

Televízny zvukový mixážny pult - 2 ks

Televízny zvukový mixážny pult - 2 ks je určený pre štúdiá MD1 a MD2 v rámci rekonštrukcie komplexu MD2 (MD1).

Realizace mediální strategie OP VaVpI II

Realizace mediální strategie OP VaVpI II

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření díla – 2 TV spoty a TV dokument, zároveň komplexní příprava a realizace komunikační strategie Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen OP VaVpI) v tištěných médiích. Komplexní přípravou se rozumí tvorba kreativní, obsahové a vizuální složky včetně distribuce do cílových médií formou nákupu ...

Programové vysielanie a zabezpečenie vysielania v televíznej programovej službe televíznej stanice

Programové vysielanie a zabezpečenie vysielania v televíznej programovej službe televíznej stanice

zabezpečiť dvojjazyčné (slovensko maďarské) vysielanie potrebným technickým zariadením pre tvorbu a vysielanie televíznej programovej služby na vlastné náklady v zmysle licencie č. T/131 pre televíznu stanicu BodvaTel, s.r.o. Školská ul. 5, 045 01 Moldava nad Bodvou

Televízne vysielanie pre NSK

Televízne vysielanie pre NSK

Predmetom je dodávanie televízneho spravodajstva a obrazových informácií z NSK podľa požiadaviek objednávateľa

(záznamy 1/25 z 111)  strana 1 / 5