Zhotovení AV náplní do expozice v Sankturinovském domě
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výroba animovaných filmů, komiksů, audionahrávek a zpracování grafických podkladů do slideshow podbarvených hudbou pro audiovizuální (AV) a multimediální (MM) zařízení interaktivní expozice v Sankturinovském domě v Kutné Hoře pro předem určené místo AV a MM techniky dle projektové dokumentace (dále ...
Výroba autorských moderovaných podcastov v podcastovom štúdiu a ich distribúcia
Predmetom zákazky je výroba autorských moderovaných podcastov s videozáznamom v podcastovom štúdiu a ich distribúcia, kompletná príprava, nahrávanie, postprodukcia, dodanie a distribúcia moderovaných autorských podcastov s minimálne jedným hosťom. Maximálny počet podcastov je 20 počas trvania platnosti zmluvy. Témou podcastov je efektívne ...
Expozice Pohansko
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace expozice pro projekt „Expozice Pohansko“, včetně zhotovení jednotlivých hmotných prvků i (nehmotného) audiovizuálního obsahu pro Expozici a všech dalších činností a komponent nezbytně souvisejících včetně vypracování realizační dokumentace před zahájením samotné realizace. Další podrobnosti jsou ...
Propagácia Programu Slovensko prostredníctvom audiovizuálneho obsahu, TV spotu a rozhlasového spotu
Predmetom zákazky je Propagácia Programu Slovensko prostredníctvom audiovizuálneho obsahu, TV spotu a rozhlasového spotu, a to: Časť a) - vypracovaný scenár vrátane základného storyboardu kľúčových momentov spotu (optnimálne 6) pre 1 hraný TV spot a 1 hraný videospot pre videoportály (modifikácia TV spotu) pre videoportály, - detailne ...
Technológia televízneho štúdia
Predmetom zákazky je dodanie technológie televízneho štúdia, ktorý pozostáva z kompletného televízneho reťazca a dodávka a montáž koľajových dráh a nosných prvkov pre montáž osvetlenia ako budúcich súčastí Kreatívneho centra RTVS, ktoré vznikne s cieľom zabezpečiť podporu kreatívneho talentu a podporu zamestnanosti v kultúrnom a kreatívnom ...
Kreativní agentura 2022-24
Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na poskytování služeb kreativní reklamní agentury při rozvoji destinační značky VisitCzechRepublic, jejího kreativního a strategického vývoje, tj. průběžné poskytování jednorázových či opakujících se služeb v rámci tvorby a kreativního a strategického řízení destinační značky.
Školení v oblasti ICT a tvorba instruktážních videospotů
Realizace školení v oblasti ICT a výroba instruktážních videospotů v rámci projektu "Efektivní rozvoj a posilování kompetencí lidských zdrojů II"
Multivize - Expozice Návštěvnického střediska
Předmětem VZ je zajištění audiovizuální produkce pro expozici Návštěvnického střediska KRNAP v místě nového návštěvnického centra Správy KRNAP na adrese Husova 213, Vrchlabí.
Boží dar VI - televizní dokumentární cyklus
Předmětem plnění Veřejné zakázky je vytvoření audiovizuálního díla (televizního dokumentárního cyklu) a zajištění jeho odvysílání ve veřejnoprávní televizi. Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky je obsažena v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu ZD
Propagácia Programu Slovensko prostredníctvom audiovizuálneho obsahu, TV spotu a rozhlasového spotu
Predmetom zákazky je Propagácia Programu Slovensko prostredníctvom audiovizuálneho obsahu, TV spotu a rozhlasového spotu, a to: Návrh scenára pre 1 hraný TV spot a 1 videospot pre videoportály (modifikácia TV spotu) v trvaní 20 sekúnd Návrh scenára pre 1 rozhlasový spot v trvaní 20 sekúnd Produkcia 1 hraného TV spotu a 1 hraného videospotu ...
Boží dar VI - televizní dokumentární cyklus
Předmětem plnění Veřejné zakázky je vytvoření audiovizuálního díla (televizního dokumentárního cyklu) a zajištění jeho odvysílání ve veřejnoprávní televizi. Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky je obsažena v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu ZD.
S vůní tradice - televizní dokumentární cyklus
Předmětem plnění Veřejné zakázky je vytvoření audiovizuálního díla (televizního dokumentárního cyklu) a zajištění jeho odvysílání ve veřejnoprávní televizi. Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky je obsažena v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu ZD.
Dům přírody Pálavy - audiovizuální díla - II. řízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření audiovizuálních děl zakomponovaných do expozice nacházející se ve stavbě s názvem „Dům přírody Pálavy“. Zakázka je rozdělena na 4 části, přičemž účastníci jsou oprávnění podat nabídku na každou část veřejné zakázky zvlášť, případně na jejich libovolné kombinace, nebo na všechny části veřejné zakázky ...
TV dokument o specifických činnostech - nákup
Předmětem veřejné zakázky je pořízení souboru šesti filmových dokumentů jako díla vytvořeného na objednávku dle ust. § 61 a souv. zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů o zahraničních misích a zprostředkování uzavření smlouvy o nákupu vysílacího času na jejich odvysílání na některé české celoplošné televizní stanici.
EYOF 2022 - Live stream
Predmetom zákazky je zabezpečenie živého prenosu po technickej a personálnej stránke, v kvalite a rozsahu podľa požiadaviek na jednotlivých športoviskách na podujatí Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022, ktorý sa koná v termíne od 24.07.2022 do 30.07.2022 a s tým súvisiace služby. Vyrobený signál podľa dohodnutej kvality je potrebné ...
Zajištění grafických a tiskových služeb a tvorby videospotů
Předmětem plnění této veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění grafických služeb, tiskařských služeb a tvorba videospotů.
Audiovizuální a grafická produkce pro Expozici historie města Zlína
Předmětem veřejné zakázky jsou služby, spočívající v zajištění audiovizuální a grafické produkce pro Expozici historie města Zlína, konající se v rámci 700 první písemné zmínky o městu Zlín (dále také „Dílo“), a to konkrétně: výroba autorského animovaného filmu do výstavní části „Imerse“ a dále výstavní grafiky a autorských ilustrací do výstavní ...
Audiovizuálny dokument na tému: Biotopy a biodiverzita, najmä v rámci sústavy Natura 2000
Predmetom zákazky je vytvorenie audiovizuálneho dokumentu, ktorého obsahom bude vo forme vizuálnych obrazov ukázať špecifické územia Slovenska, ktoré sú zaradené do sústavy Natura 2000 vrátane 12 podporných šotov.
Zabezpečenie kreatívy a produkcie reklamných spotov OPII a OPĽZ
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb, tvorba a distribúcia diela Zabezpečenie kreatívy a produkcie reklamných spotov OPII a OPĽZ. Zákazka je rozdelená na dve časti 1. Zabezpečenie kreatívy a produkcie reklamných spotov OPII a 2. Zabezpečenie kreatívy a produkcie reklamných spotov OPĽZ. Predmetom zákazky v každej časti zákazky je vypracovanie ...
Dům přírody Pálavy - audiovizuální díla
Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření audiovizuálních děl zakomponovaných do expozice nacházející se ve stavbě s názvem „Dům přírody Pálavy“. Zakázka je rozdělena na 10 částí, přičemž účastníci jsou oprávnění podat nabídku na každou část veřejné zakázky zvlášť, případně na jejich libovolné kombinace, nebo na všechny části veřejné ...
Zadávací řízení na zavedení dynamického nákupního systému
Předmětem veřejné zakázky je zajištění audiovizuálního obsahu, který má podpořit propagaci turistických atraktivit Česka v rámci marketingových kampaní zadavatele. Jedná se o audiovizuální obsah pro užití na internetu, sociálních sítích, v televizním vysílání a v marketingových materiálech vytvářených zadavatelem včetně užití v inzerátech v ...
Rámcová dohoda na laboratorní zpracování a odplísnění archivních filmových materiálů
Předmětem zakázky je poskytování laboratorních služeb souvisejících s kopírováním a odplísňováním filmových materiálů.
Kreativní řešení mediální kampaně OP VVV
Předmětem veřejné zakázky je návrh a výroba kreativního řešení mediální kampaně v online a tištěných médiích. Zadavatel požaduje 14x výrobu videí o délce 1 minuty, zkrácených videí o délce 15 sekund, bannerů vycházejících z videí pro online média a výrobu tiskové inzerce ve vizuálu vycházejícím z řešení pro online média. Celkový vizuál kampaně ...
Výroba audiovizuálních děl pro iMyšlení
Předmětem této zakázky je výroba 32 audiovizuálních děl dále pak jen “AV děl” v podobě animovaných klipů a hraných spotů na podporu a rozvoj informatického myšlení. Kreativním způsobem zpracovat předložené materiály ve fázi vývoje (autorského zpracování tématu, výtvarného zpracování a úpravy scénáře, casting hlasů a postav, lokaci exteriérů i ...