Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti a pojištění cestovních zavazadel

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti a pojištění cestovních zavazadel

Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti a pojištění cestovních zavazadel pro roky 2019 - 2023. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Poistenie majetku proti komplexným živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov

Poistenie majetku proti komplexným živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov

Poistenie majetku proti komplexným živelným rizikám , poistenie pre prípad odcudzenia veci, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla, poistenie zodpovednosti za škodu . Hodnota poisťovacieho majetku je vo výške cca 199 mil. EUR. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť ...

Obstarávanie poistných služieb - Mesto Vráble

Obstarávanie poistných služieb - Mesto Vráble

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel (KASKO), poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre verejného obstarávateľa - Mesto Vráble.

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Predmetom zákazky je poskytovanie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a služby s tým spojené. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len PZP) sa bude týkať motorových vozidiel flotily Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ...

Pojištění profesní a obecné odpovědnosti za újmu

Pojištění profesní a obecné odpovědnosti za újmu

Předmětem veřejné zakázky je pojištění profesní a obecné odpovědnosti za újmu společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Pojišťovací služby pro ČZU - majetek a odpovědnost

Pojišťovací služby pro ČZU - majetek a odpovědnost

Pojištění majetku a odpovědnosti ČZU

Rámcová poistná dohoda na zabezpečenie poistnej ochrany voči rizikám poistených v oblasti poistenia

Rámcová poistná dohoda na zabezpečenie poistnej ochrany voči rizikám poistených v oblasti poistenia

Predmetom zákazky je rámcová dohoda na poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu, poistenie strojov a strojových zariadení, poistenie elektroniky, poistenie vnútroštátnej prepravy zásielok, poistenie skla, poistenie prerušenia prevádzky následkom živelných rizík, prerušenia prevádzky následkom lomu stroja, poistenie straty na výnosoch, ...

Havarijné poistenie ŽKV

Havarijné poistenie ŽKV

Predmetom zákazky je poistenie železničných koľajových vozidiel. Jedná sa o železničné koľajové vozidlá (v zmysle Zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktoré tvoria hnacie koľajové vozidlá (HKV) a železničné (osobné) vozne (ŽV) vo vlastníctve obstarávateľa. Celková výška súčtu ...

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb.

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu DPMB, a.s.

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu DPMB, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je: a) Pojištění majetku b) Pojištění odpovědnosti Požadavek na zajištění pojistného krytí v rozsahu: a) Pojištění majetku v rozsahu sdružený živel včetně odcizení a vandalismu – přičemž zadavatel připouští možnost předložení nabídky v rozsahu All Risk b) Pojištění skel c) Pojištění elektroniky d) Pojištění věcí ...

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění odpovědnosti zastupitelů, havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel statutárního města Liberec a organizací uvedených v příloze č. 7 ZP. Předmět plnění veřejné ...

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Stropkov

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Stropkov

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre Mesto Stropkov a pre ďalšie organizácie pristupujúce k ...

Pojištění motorových vozidel Ministerstva obrany

Pojištění motorových vozidel Ministerstva obrany

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel resortu MO na roky 2019-2021, na které se dle zákona č.168/1999 Sb., pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů vztahuje povinnost uzavřít Pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou ...

Poistenie majetku RTVS

Poistenie majetku RTVS

Cieľom verejného obstarávania je uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí poistných služieb na poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky. poistenie skla poistenie zodpovednosti za škodu na dobu určitú od 01. 07. 2018 do 30. 06. 2020. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je ...

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení FN HK, a to v souvislosti s činností FN HK dle její zřizovací listiny č. j. MZDR 17266-II/2012, ze dne 29. 5. 2012, zejména pak v souvislosti s veškerými činnostmi vykonávanými FN HK na základě zákona č. 372/2011 Sb., v ...

Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a vozidel

Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a vozidel

Předmětem veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vybraných vozidel statutárního města Havířova, všech příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Havířov a všech obchodních společností založených ...

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Orlová

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Orlová

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Orlová a jeho organizačních složek (např. městská policie, sbory dobrovolných hasičů apod.) a příspěvkových organizací. Pojištění se týká následujících druhů pojistných rizik: • Živelní pojištění • Pojištění krádeže, loupeže, přepravy peněz pověřenou osobou • Pojištění vandalismu • Pojištění ...

Pojištění majetku ve vlastnictví města Plzně, ve správě OSI MMP a pojištění odpovědnosti za škody

Pojištění majetku ve vlastnictví města Plzně, ve správě OSI MMP a pojištění odpovědnosti za škody

4.1. Předmětem plnění veřejné zakázky „Pojištění majetku ve vlastnictví města Plzně, ve správě OSI MMP a pojištění odpovědnosti za škody majetku města Plzně, ve správě OSI MMP“ je zajištění služby spočívající v pojištění majetku – sportovišť a jiného majetku ve vlastnictví statutárního města Plzně, jež je svěřen do správy OSI MMP – a dále ...

Pojištění odpovědnosti za újmu nemocnic Středočeského kraje

Pojištění odpovědnosti za újmu nemocnic Středočeského kraje

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí pojišťovacích služeb - pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za způsobenou újmu třetím osobám. V rámci této zadávací dokumentace se pojistitelem rozumí dodavatel, s nímž bude uzavřena pojistná smlouva, a pojistníkem zadavatel. Bližší specifikace v rámci ZD.

Pojištění majetku a odpovědnosti

Pojištění majetku a odpovědnosti

Předmětem veřejné zakázky je pojištění, přičemž se týká následujících druhů rizik: - Živelní pojištění - Pojištění krádeže, loupeže - Pojištění strojů - Pojištění odpovědnosti za škodu - Pojištění přerušení provozu - Havarijní pojištění motorových vozidel

Poistenie majetku

Poistenie majetku

Predmet zákazky Komplexné poistenie je rozdelený do piatich nasledovných častí: Časť č.1 : Poistenie majetku, Časť č.2 : Poistenie zodpovednosti za škodu, Časť č.3 : Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri prevádzke a nakladaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, Časť č.4 : Poistenie motorových vozidiel, Časť č.5 : Poistenie ...

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb.

Poptávám pojištění nemovitostí

Poptávám pojištění nemovitostí

Hledám pojištění pro naše byty a jiné prostory. Je nutné vypracovat nejvhodnější pojištění na byty a další objekty. Informace dodáme zájemcům. Historie zájemce a praxe nutná.

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla od 1.4.2018

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla od 1.4.2018

Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou služobných motorových vozidiel, motocyklov, traktorov a prípojných vozidiel na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže priamo poisťovňou bez účasti sprostredkovateľov v súlade s uznesením vlády SR č. 171/2011.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadiel a vrtuľníkov

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadiel a vrtuľníkov

Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou letúnov a vrtuľníkov (ďalej len lietadiel) v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vrátane poskytovania súvisiacich služieb, v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č.785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých ...

(záznamy 1/25 z 349)  strana 1 / 14