Komplexní pojištění města Valašské Meziříčí
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel města Valašské Meziříčí, jeho příspěvkových organizací, jednotek dobrovolných hasičů a společností vlastněných městem Valašské Meziříčí uvedených v přílohách zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části. Předmětem 1. části je ...
Pojištění Vsetínské nemocnice - část 2 - pojištění obecné a profesní odpovědnosti
Předmětem veřejné zakázky je pojištění Vsetínské nemocnice, a to dle přílohy číslo 8 ZD - Obchodní podmínky (…), a to na dobu neurčitou - pojištění obecné a profesní odpovědnosti.
Pojištění profesní a obecné odpovědnosti za újmu
Předmětem veřejné zakázky je pojištění profesní a obecné odpovědnosti za újmu společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Pojištění Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 2018 - 2021
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního pojištění pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací, jež tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Z nabídky předložené uchazečem musí být zřejmé a ověřitelné splnění parametrů požadovaných přílohou č. 1 – Technickou ...
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb
Předmětem veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Podrobný popis veřejné zakázky a veškeré další věcné podmínky týkající se rozsahu a obsahu požadovaného pojištění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb
Předmětem veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Podrobný popis veřejné zakázky a veškeré další věcné podmínky týkající se rozsahu a obsahu požadovaného pojištění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Pojištění Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního pojištění pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací, jež tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti za škodu či újmu, pojištění motorových vozidel Města Valašské Meziříčí, příspěvkových organizací, mateřských škol, základních škol a dalších organizací vlastněných městem Valašské Meziříčí uvedených v přílohách této zadávací dokumentace. Pojištění majetku: - živelní pojištění - ...
Pojištění Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního pojištění pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací, jež tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb
Předmětem veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Podrobný popis veřejné zakázky a veškeré další věcné podmínky týkající se rozsahu a obsahu požadovaného pojištění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu Města Valašské Meziříčí, které zahrnuje: a) pojištění majetku a1) živelní pojištění a2) pojištění pro případ odcizení a vandalismu a3) pojištění elektroniky b)pojištění odpovědnosti za újmu (obecnou i ve zvláštních případech).
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Města Valašské Meziříčí, které zahrnuje: a) pojištění majetku a1) živelní pojištění a2) pojištění pro případ odcizení a vandalismu a3) pojištění elektroniky b) pojištění odpovědnosti za škodu
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení
Předmětem veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení. Podrobný popis veřejné zakázky a veškeré další věcné podmínky týkající se rozsahu a obsahu požadovaného pojištění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Komplexní pojištění Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Komplexní pojištění UTB, týkající se flotily automobilů, movitého i nemovitého majetku, cestovního a dalšího pojištění, jak je blíže specifikováno v zadávací dokumentaci.
Pojištění studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Uzavření pojistné smlouvy na zajištění pojištění vybraných studentů UTB ve Zlíně na období 4 let.
Poptávám cestovní pojištění
Cestovní pojištění při cestování do Chorvatska a zpět spojené s potápěním 16.7-23.7.2011
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
Předmět veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za škodu. V rámci pojištění majetku je zahrnuto pojištění živelní, pojištění pro případ odcizení a vandalismu, pojištění elektroniky. Doba pojištění je od 1.7.2011 do 30.6.2014.
Pojištění majetku a odpovědnosti statutárního města Zlína a jím zřízených organizací
Předmětem veřejné zakázky jsou služby týkající se komplexního pojištění majetku a odpovědnosti statutárního města Zlína a jím zřízených či založených organizací. Veřejná zakázka bude zadána na dobu určitou v délce 13 měsíců, tj. od 1.12.2010 do 31.12.2011.