Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení FN HK, a to v souvislosti s činností FN HK dle její zřizovací listiny č. j. MZDR 17266-II/2012, ze dne 29. 5. 2012, zejména pak v souvislosti s veškerými činnostmi vykonávanými FN HK na základě zákona č. 372/2011 Sb., v ...
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení FN HK, a to v souvislosti s činností FN HK dle její zřizovací listiny č. j. MZDR 17266-II/2012, ze dne 29. 5. 2012, zejména pak v souvislosti s veškerými činnostmi vykonávanými FN HK na základě zákona č. 372/2011 Sb., v ...
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení FN HK, a to v souvislosti s činností FN HK dle její zřizovací listiny č. j. MZDR 17266-II/2012, ze dne 29. 5. 2012, zejména pak v souvislosti s veškerými činnostmi vykonávanými FN HK na základě zákona č. 372/2011 Sb., v ...
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení FN HK po dobu 4 let.
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotní péče
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním komplexní zdravotní péče hrazené i nehrazené ze zdravotního pojištění Pojištění ochrany osobnosti dle § 11-13 občanského zákoníku
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotní péče
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním komplexní zdravotní péče hrazené i nehrazené ze zdravotního pojištění Pojištění ochrany osobnosti dle § 11-13 občanského zákoníku
Pojištění města Vrchlabí a jeho příspěvkových organizací
pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, pojištění motorových vozidel (povinně smluvní a havarijní), úrazové pojištění členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů Vrchlabí a strážníků Městské policie Vrchlabí