Realizácia elektronickej aukcie na pridelenie frekvencií
Verejný obstarávateľ bude na zabezpečenie realizácie elektronickej aukcie na pridelenie frekvencií z frekvenčných pásiem 900 MHz a 2100 MHz podľa § 41 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, obstarávať realizátora elektronickej aukcie, ktorého náplňou činnosti v rámci realizácie tejto zákazky bude najmä: zabezpečenie ...
Exekuční činnosti spočívající ve vedení exekucí
Předmětem plnění je závazek soudního exekutora vykonávat exekuční činnost spočívající ve vedení exekucí ve prospěch ÚZSVM, kdy podává ÚZSVM exekuční návrh (popřípadě vstupuje na procesní stranu oprávněného) při vymáhání pohledávek ÚZSVM a při vymáhání pohledávek dalších organizačních složek státu. Závazek zakotvuje nejzákladnější a nejstěžejnější ...
Realizácia elektronickej aukcie na pridelenie frekvencií
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb elektronickej aukcie vo formáte SMRA vo výberovom konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 GHz, ktoré sú určené na poskytovanie celoplošných verejných elektronických komunikačných služieb. Predmetom zákazky je vykonanie odborných a technických činností v rámci prípravnej, školiacej a ...
Realizácia elektronickej aukcie na pridelenie frekvencií
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb elektronickej aukcie vo formáte SMRA vo výberovom konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 GHz, ktoré sú určené na poskytovanie celoplošných verejných elektronických komunikačných služieb. Predmetom zákazky je vykonanie odborných a technických činností v rámci prípravnej, školiacej a ...
Exekuční činnosti spočívající ve vedení exekucí
Účelem zadávacího řízení je zabezpečit potřebu zadavatele spočívající ve vymáhání pohledávek. Předmětem plnění smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení je závazek soudního exekutora vykonávat exekuční činnost spočívající ve vedení exekucí ve prospěch ÚZSVM, kdy podává ÚZSVM exekuční návrh (popřípadě vstupuje na procesní stranu ...
Poptáváme převzetí zadlužené firmy
Poptáváme převzetí zadlužené firmy. Dluhy ve výši ca 200 000 Kč. Oslovíme nejlevnější nabídku. Na nabídky bez uvedení konkrétní (maximální) částky nebude reagováno.
Exekuční činnosti spočívající ve vedení exekucí
Provádění exekuční činnosti v souladu s Exekučním řádem ve všech exekučních řízeních zahájených na návrh Zadavatele a ve všech řízeních, v nichž je Zadavatel příslušný vystupovat za stát ve smyslu zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů.
Poptávám odkup pohledávky
Poptávám výkup pohledávky, jedná se o uznání dluhu v částce 64 105 kč se splátkovým kalendářem.
Mimosoudní vymáhání pohledávek
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody, jejímž předmětem je zajištění služby mimosoudního vymáhání pohledávek po splatnosti z titulu smluv za dodané komodity a poskytované služby za koncovými zákazníky Zadavatele a to na účet Zadavatele.
Poptávám odkup pohledávky
Poptávám odkup pohledávky. Děkuji.
Poptávám odkup pohledávky
Poptávám odkup pohledávky ve výší 155.000 Kč.Veškeré podklady dodám,děkuji za nabídku.
Poptáváme vymáhání pohledávky
Poptávám vymáhání pohledávky ve výši 750.000 kč.
Poptávám vymáhání pohledávek
Poptávám vymáhání pohledávek. Děkuji.
Provedení aukční procedury volných kmitočtů v rámci výběrového řízení
Předmětem veřejné zakázky je provedení všech potřebných odborných a technických činností v rámci přípravné, školící, zkušební a realizační fáze aukční procedury volných rádiových kmitočtů v pásmu 3,7 GHz (dále jen „Aukce 3,7 GHz“), a to prostřednictvím elektronického aukčního systému dodavatele tvořícího ucelenou platformu (dále jen „EAS“) podle ...
Příprava a realizace prezenčních aukcí dříví nastojato
Předmětem veřejné zakázky je a) Měření porostů nastojato pro účely zjišťování předpokládané zásoby Těžebních prvků (Těžebním prvkem se rozumí jedno nebo více ohraničených území v lesním porostu, pro které je zjišťován objem dříví) určených k prodeji nastojato v rámci prezenční aukce, včetně výpočtu zásoby porostů metodou dle tabulek ČSOT, ...
Poptávám odkup pohledávky
Nabízím odprodej pohledávky, směnečný platební rozkaz, jistina 200 tis. Kč, s příslušenstvím. Nabytí právní moci dne: 16.6.2015.
Poptávám vymáhání nebo odkup pohledávky
Poptávám společnost na vymáhání dluhů, případně na odkup pohledávek. Jedná se o pohledávky v celkové výši cca do 300 tis.Kč. Dlužníky jsou fyzické osoby, dluhy vznikly neplacením nájmů za pronájem bytů. Pohledávky jsou podloženy „Dohodami o uznání dluhů“.
Poskytování služeb prodeje vybraného nemovitého majetku
Předmětem plnění veřejné zakázky (resp. veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové smlouvy) je poskytování následujících druhů služeb: • služby směřující ke zpeněžení majetku prostřednictvím dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „dražba“); • služby směřující ...
Služby elektronických aukcií
Služby elektronických aukcií vo výberovom konaní na dve elektronické aukcie na pridelenie frekvencií vo frekvenčných pásmach 1800 MHz a 3500 MHz za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb na celoplošnej úrovni.
Poptávám vymáhání pohledávek v ČR
Popis: vymáhanie penalizačných pohľadávok v SR SURNÉ! Výška: 110.000 € Špecifikácie: cca 30 dní po splatnosti Termín: dohodou Lokalita: Nové Mesto nad Váhom Misto vymáhania: Olomouc, ČR Alternatívne možnosti: sprostredkovanie odkupenie okamzite za 60% z celkovej hodnoty pohladavky. Platnosť dopytu: neobmedzene.
Hledáme spolupracovníky v oblasti insolvenčního řízení
Insolvence - spolupráce Pro rozšíření nabídky hledáme jednotlivce (ne firmy), který úspěšně spolupracuje s vybranými insolvenčními správci a může se pochlubit minimálně 90% úspěšností při zajišťování insolvence pro zadlužené klienty. Reakci na poptávku prosíme dobře rozmyslete. Před zkontaktováním budou předběžně vybraní zájemci velmi ...
Poptávám výkup pohledávky
Poptávám výkup pohledávky - jedná se o uznání dluhu v čásce 1 800 000kč se splátkovým kalendářem.
Poptávám odkup pohledávky
Poptávám odkoupení dvou pohledávek.Jedná se o uznání dluhu se splátkovým kalendářem na částku 1 800 000 a směnku na částku 440 000.
Poptávám finanční poradenství
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli jde oddlužení OSVČ. Mám exekuce a také dluh na socialním a zdravotním. Nechtel bych přestat podnikat nebo jestli jde nejaká půjčka ,kterou bych si vse zaplatil a platil na jedno místo. Prosím o radu děkuji Tručka
Dražebník zbytného majetku pro ČD, a.s.
Společnost České dráhy a.s. vyhlašuje zadávací řízení na rámcovou smlouvu na Poskytovatele služeb souvisejících s prováděním veřejných dražeb dobrovolných a elektronických aukcí pro České Dráhy, a.s., který bude na základě návrhů zadavatele po dobu 4 let vykonávat veřejné dražby v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném ...