Poskytnutí investičního úvěru společnosti Brněnské komunikace a.s.
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru na financování výstavby „Parkovacího domu Panenská“ v odhadované výši 244,3 mil. Kč bez DPH a „Parkovacího domu Janáčkovo kulturní centrum Brno – I. etapa“ v odhadované výši 308,8 mil Kč bez DPH. Poptávaná výše úvěru je 117,9 mil. Kč.
Úvěr pro financování stavby RAKVICE - ČOV
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí revolvingového úvěru ve výši 25.000.000,- Kč pro předfinancování stavby „Rakvice - ČOV“ a následně dlouhodobého úvěru ve výši 13.000.000,- Kč – tento úvěr bude použit ke splacení zůstatku revolvingového úvěru, tj. spolufinancování stavby.
Úvěrový rámec do výše 15 mil. Kč pro Městys Brankovice
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěrového rámce ve výši do 15 mil. Kč. s pohyblivou úrokovou sazbou (s úrokovacím obdobím 1 M PRIBOR) s možností převodu úvěru na fixní sazbu, a to vždy k 25. dni kalendářního měsíce. Účel čerpání: úvěr bude použit na financování a spolufinancování investičních akcí zadavatele, přičemž závazný je název akce ...
Úvěrový rámec do výše 15 mil. Kč pro Městys Brankovice
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěrového rámce ve výši do 15 mil. Kč. s pohyblivou úrokovou sazbou (s úrokovacím obdobím 1 M PRIBOR) s možností převodu úvěru na fixní sazbu, a to vždy k 25. dni kalendářního měsíce. Účel čerpání: úvěr bude použit na financování a spolufinancování investičních akcí zadavatele, přičemž závazný je název akce ...
Úvěrový rámec do výše 15 mil. Kč pro Městys Brankovice
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěrového rámce ve výši do 15 mil. Kč. s pohyblivou úrokovou sazbou (s úrokovacím obdobím 1 M PRIBOR) s možností převodu úvěru na fixní sazbu, a to vždy k 25. dni kalendářního měsíce. Účel čerpání: úvěr bude použit na financování a spolufinancování investičních akcí zadavatele, přičemž závazný je název akce ...
Hledáme finančního partnera pro outsourcing
Poptáváme investičního partnera na obchodní záměr call-centra, spedice a ousorsingové služby. Více informací při osobním jednání.
Poptávám finanční služby
Zajímám se o spoření, každý měsíc můžu spořit 6 000kč.Prosím o nejvýhodnější podmínky.
Poskytnutí úvěru na financování dotačního projektu
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěru na financování projektu „Thermal Pasohlávky - páteřní technická a dopravní infrastruktura“, který je spolufinancován z fondu Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Součástí projektu je vybudování technické infrastruktury ...
Poskytnutí úvěru pro Obec Vranov
Jedná se o poskytnutí úvěru pro obec na zajištění výstavby kanalizace v obci, a to ve výši 25 mil. Kč s dobou splácení 25 let.
Úvěr města Ivančice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí úvěru s postupným čerpáním na financování následujících činností města Ivančice: - Refinancování stávajícího úvěru města Ivančice ve výši 30 467 916,00 Kč - Financování investičního příspěvku města Ivančice do 75 646 746,00 Kč - Financování projektu opravy místních komunikací ve výši 45 385 ...
Poskytnutí úvěru na financování výstavby splaškové kanalizace
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí střednědobého úvěru ve výši 14.254.341,- Kč (v délce 15 let) na financování investičního záměru obce Mikulovice s názvem „Mikulovice – splašková kanalizace I. stavba – I. část průtah“. Bližší informace o projektu, investičních nákladech a financování jsou uvedeny v zadávací dokumentace a jejích přílohách .
Poptáváme půjčku
Dobrý den, jsme mladý pár z Brna a sháníme půjčku do 50.000 Kč, na bydlení. Již delší dobu, máme problém s pořízením. Já pracuji zatím pouze brigádně (dlouhodobě), přítelkyně na plný úvazek. Mohli bychom splácet max 2000Kč/měsíc. Nejsme vedeni v registru, další splátky nemáme. Budeme rádi za každou informaci a případnou nabídku. Díky za odpověď. ...
Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu
Poskytování kvalifikovaných investičních služeb (finančních transakcí) ve smyslu zajištění pohyblivé sazby PRIBOR úrokovým swapem.
Úvěr pro Město Znojmo
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 300 000 000 Kč s čerpáním v roce 2011 a dobou splatnosti do roku 2032 na refinancování revolvingového úvěru, který sloužil k profinancování časového nesouladu mezi příjmy a výdaji Města Znojma a byl čerpán v letech 2010 -2011.
Zpracování žádostí o dotaci 2011
Předmětem plnění je zpracování žádostí o poskytnutí dotace.
Poptáváme nebankovní hypotéku
Poptáváme nebankovní hypotéku na koupi nemovitosti bez prokazování příjmu, do 100% kupní ceny, SPĚCHÁ. ( investor-firma ) Kupní cena do 2 500 000,-
Posunutí termínů čerpání finančních služeb pro SAKO Brno, a.s. - opce A, opce B
Předmětem jednacího řízení o VZ je uzavření dodatků smluv na poskytnutí finančních služeb pro SAKO Brno, a.s., spočívajících v úpravě termínů čerpání.
Hledám investora pro vinařský podnik
Poptávám investora vinařského podniku
V 000208 - Poskytnutí úvěru pro DSO Domašovsko
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru s postupným čerpáním na projekt „Výstavba ČOV a kanalizace v obcích sdružených v DSO Domašovsko“
Hledáme investora v oboru nemovitostí
Poptáváme investora do nemovitostí z dražeb. Možnost vstoupit do zavedené americké společnosti i jako join venture. Zisk 80-100%, návratnost investice do 3 let. Lokalita celé USA. Právní a notářský servis zajištěn.
Poskytnutí investičního úvěru - Rozšíření kapacity MŠ
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na financování akce s názvem „Poskytnutí investičního úvěru-Rozšíření kapacity MŠ“. Předmětem VZ je uzavření smlouvy o úvěru na úvěr s pohyblivou úrokovou sazbou po dobu splácení úvěru. Výše úvěru 20mil. Kč, splatnost 20 let.
Zajištění financování investičního záměru zadavatele
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí finančního úvěru ve výši 66.024.083,- Kč na financování investičního záměru zadavatele. Investiční záměr spočívá v obchodní strategii zadavatele a jeho přesný obsah a účel bude obsahem zadávací dokumentace.
Hledáme investora pro odkup nemovitostí v USA
Popis poptávky : Poptáváme investora na odkup nemovitostí v dražbách a následný odprodej. Odprodeje probíhají do 3 měsíců. Lokalita USA. Zisk 80-100%, termín 12/2010, vstup investora od 300.000 USD.
Hledám investora
Hledám investora který by finančně podpořil projekt repasování nákladních automobilů a následný vývoz do "třetího" světa. Kontrakt mám, potřebuji finanční prostředky-cca 500.000,-Kč.
Hledám investora v oboru dřevovýroby
Hledám investora pro zafinancování projektu dřevovýroby