Poptáváme nebankovní úvěrové služby
Poptávám půjčku bez prokazování přijmů. 100.000 kč měsíční splátky 10.000 kč Spěchá.
Finanční služby v rámci zaměstnaneckých benefitů
Předmět plnění veřejné zakázky je zajistit pro zadavatele služby související s finančními benefity pro zaměstnance a zaměstnavatele založené na příspěvcích zaměstnavatele na soukromé životní pojištění v následujícím rozsahu: -Makléřská činnost související s administrativním zajištěním hlavního benefitu, výběrem a zajištěním následných finančních ...
Finanční služby v rámci zaměstnaneckých benefitů
Předmět plnění veřejné zakázky je zajistit pro zadavatele služby související s finančními benefity pro zaměstnance a zaměstnavatele založené na příspěvcích zaměstnavatele na soukromé životní pojištění v následujícím rozsahu: -Makléřská činnost související s administrativním zajištěním hlavního benefitu, výběrem a zajištěním následných finančních ...
Investiční úvěr na financování akce Centrum odpadového hospodářství Radim III - MBÚ
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěru (CPV 66113000-5) denominovaného v Kč (korunách českých) k zajištění financování projektu - „Centrum odpadového hospodářství Radim III - MBÚ s Bioplynovou stanicí“
Nástroje pro naplňování role ORP
Celkový projekt „Nástroje pro naplňování role ORP“ v sobě zahrnuje: Část I., II., III. - „Realizace technologického centra ORP Dačice“ CZ.1.06/2.1.00/06.06792 spolufinancovanou z prostředků IOP vč. Zajištění udržitelnosti Technologického centra (servis a podpora) financovanou zadavatelem z vlastních zdrojů.
Správcovské investiční služby pro Fond rozvoje měst Střední Moravy
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování Správcovských investičních služeb, což zahrnuje především: •podporu kapacit a identifikace způsobilých Městských projektů, •zvyšování povědomí potenciálních Konečných uživatelů o možnostech využití finančního nástroje (organizování konferencí, setkání, publikační činnost apod.) a odborná ...
Poskytnutí dlouhodobého úvěru
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého úvěru, který bude použit na financování investičních akcí statutárního města Olomouce, tj. zejména na financování staveb, rekonstrukcí a modernizací dlouhodobého majetku, nákup pozemků, pořízení dlouhodobého majetku případně finacování jiných investičních výdajů statutárním městem Olomouc v ...
Finanční služby v rámci zaměstnaneckých benefitů
Předmět plnění veřejné zakázky je zajistit pro zadavatele služby související s finančními benefity pro zaměstnance a zaměstnavatele založené na příspěvcích zaměstnavatele na soukromé životní pojištění v následujícím rozsahu: -Makléřská činnost související s administrativním zajištěním hlavního benefitu, výběrem a zajištěním následných finančních ...
Poskytnutí úvěru obci Helvíkovice na financování akce: Kanalizace Helvíkovice
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 9 218 000 Kč (slovy: devětmilionůdvěstěosmnácttisíc korun českých) v trvání 10 let určeného k dofinancování akce: "Kanalizace Helvíkovice".
Komplexní finanční a právní poradenství v souvislosti s realizací prodeje výrobního areálu
Předmětem veřejné zakázky je zajištění přípravy realizace transakce a vlastní realizace výběrového řízení. Podrobné informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a v závazném návrhu Smlouvy o poskytování služeb.
Cílově orientované rozpočtování v agentuře CzechInvest
Zavedení Cílově orientovaného rozpočtování do struktury zadavatele prostřednictvím aplikace metody Balanced ScoreCard. Toto plnění se bude sestávat zejména z analýzy činností a procesů v rámci struktury zadavatele, implementace nových metrik a jejich ověření, úpravy a optimalizace, zaškolení cílové skupiny a nastavení BSC až na jednotlivce, ...
Investice do výstavby továrny, Jordánsko
Naše firma CTD postavila a provozuje v Jordánsku zkušební závod na výrobu monofosforečnanu amonného (MAP) vynikají kvality na základě vlastního registrovaného patentu. Hlavní výhodou patentu je, že nepoužíváme čpavek, který je klasickým způsobem výroby MAP,.používáme kyselinu fosforečnou 52% koncentrát reagující se středním fosforečnanem amonným ...
Zprostředkovatel programu – Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů
Výběr zprostředkovatele na zajištění implementace programu v rámci dvou programových oblastí č. 28 a 29 Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života a Domácí násilí a násilí založené na pohlaví financovaného z Finančního mechanismu Norska 2009-2014.
Finanční společnosti, Kamerun
Hledáme české firmy: výrobce, exportéry, importní a exportní nákupní společnosti a poskytovatele financí pro exportní trh atd. pro propagaci, zastupování a distribuci v Kamerunu a zemích CEMAC. Rovněž máme zájem o společný podnik s českou firmou z uvedených oborů pro investice v Kamerunu. Zájemci by nás měli kontaktovat a uvést druh podnikání, ...
Cílově orientované rozpočtování v agentuře CzechInvest
Zavedení Cílově orientovaného rozpočtování do struktury zadavatele prostřednictvím aplikace metody Balanced ScoreCard. Toto plnění se bude sestávat zejména z analýzy činností a procesů v rámci struktury zadavatele, implementace nových metrik a jejich ověření, úpravy a optimalizace, zaškolení cílové skupiny a nastavení BSC až na jednotlivce, ...
Poptávám nebankovní úvěr
Potřebuju půjčit 30000 kč. Jsem ale na Mateřské dovolené , manžel má stálou práci ale je v registru dlužníku.
Poptáváme firmu na odkup pohledávky
Hledám firmu nebo fyzickou osobu, která odkoupí zajištěnou pohledávku za fyzickou osobou, rozhodnutí soudu k dispozici, za co nejvyšší cenu. pohledávka je ve výši 720 000,- s příslušenstvím, k dnešnímu dni cca 1 200 000,- Kč. Nabídněnte. Spěchá.
Poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování projektu Kanalizace v Týnci nad Labem – 1 stavba
Předmětem zakázky je poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování projektu „Kanalizace v Týnci nad Labem – 1 stavba, Kanalizace v Týnci nad Labem – 2 stavba, kanalizace v obci Lžovice a ČOV Lžovice, kanalizace v obci Vinařice“, který byl podpořen z Operačního programu Životní prostředí, na částku 15 000 000,- Kč.
Investice do podnikání, Rwanda
Naše společnost se specializuje na dodávky zboží a služeb. Hledáme investory, kteří chtějí podnikat s partnerem ve Rwandě. Máme zájem o podnikání v oblasti zemědělství (čaj a káva), vodní energie, hotelů a bio produktů (zelenina, banány a irské brambory).
Zavedení reálného cash-poolingu ve Skupině ČD
Zavedení reálného cash-poolingu pro ekonomicky spjatou skupinu (zadavatel vystupuje v roli vedoucího cash-poolingu, účastníky cash-poolingu jsou vybrané dceřiné společnosti ) a poskytnutí kontokorentního úvěru ve výši 1 500 000 000 Kč.
Poptávám poradenství v oblasti oddlužení
Dobrý den, dostala jsem se do finančních potíží, hledám pomoc při vvyhlášení osobního bankrotu.
Poskytnutí úvěru na financování výstavby splaškové kanalizace
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí střednědobého úvěru ve výši 14.254.341,- Kč (v délce 15 let) na financování investičního záměru obce Mikulovice s názvem „Mikulovice – splašková kanalizace I. stavba – I. část průtah“. Bližší informace o projektu, investičních nákladech a financování jsou uvedeny v zadávací dokumentace a jejích přílohách .
Pověřená osoba v rámci programu INOSTART - program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům
Předmětem je realizace Programu INOSTART - výkon některých činností v rámci programu INOSTART - program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, který bude financován z prostředků Programu Švýcarsko - české spolupráce. Předmětem je zejména propagace programu, poskytování úvěrů a související činnosti, vymáhání ...
Poptáváme investora
Hledáme investora pro zajištěnou investici do komerční nemovitosti (ubytovacího komplexu – 52 lůžek) Penzion a hotel s restaurací v lokalitě Praha 9. Výše investice 16,9 mil (odhad je 20,5 mil). Komplex provozuje stálý nájemce s měsíčním nájemným 110 tis. Zhodnocení investice 8% ročně. Upozornění pro zprostředkovatele: Nejedná se o poptávku ...
Poptávám odkup pohledávky
Nabízím k odkoupení pohledavku ve výši zakladní částky 70000kc + přílušenství.Směnka je řádně odsouzena vypsaná na jméno Jaroslav Macek a MIluše Macková z Kladna.Cena odkupu-dohody na tel 722123642 606521991 ..děkuji