Platobná brána pre digitálne služby mesta
Predmetom zákazky je zabezpečenie služby platobnej brány pre digitálne služby hlavného mesta SR Bratislavy vrátane jeho príspevkových, rozpočtových a akciových spoločností. Cieľom obstarávania je nájsť partnera, ktorý zabezpečí službu s rovnakými podmienkami pre všetky zapojené organizácie a služby, na ktoré sú naviazané rôzne bankové účty.
Výkon správy zaistenej väčšinovej majetkovej účasti v právnickej osobe
Predmetom zákazky je výkon správy zaistenej väčšinovej majetkovej účasti v právnickej osobe, vrátane vykonania finančnej analýzy právnickej osoby pri prevzatí správy, ako aj výkon dohľadu nad činnosťou tejto právnickej osoby v súlade s ust. zákona č. 312/2020 Z.z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a ...
Zajištění transakcí prostřednictvím platebních terminálů pro pokladny SPH
Předmětem VZ jsou služby zajišťující přijímání platebních karet VISA, Eurocard/Mastercard, Maestro prostřednictvím platebních terminálů na pokladnách informačních center zadavatele po dobu 4 let. Bližší specifikace plnění je uvedena v zadávací dokumentaci.
Poptávám finanční služby
Mám zájem o půjčku,byla bych ráda ,kdyby jste mě kontovali.Děkuji Berkyová
Poptávám investora pro stavbu rodinného domu
Hledám investora pro stavbu rodinného domu na vlastním pozemku v Praze (možný přepis na investora) s následným prodejem a rozdělením zisku. Případně domluvou úrokové sazby (do 20% p.a.). Více informací osobně. Předem děkuji
Poptávám půjčku
Poptávám půjčku 500 000 Kč.
Zajištění provozu platebních teminálů a platebních bran
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb provozu platebních terminálů a platebních bran na dobu neurčitou s předpokládaným datem zahájení provozu od 1. 4. 2021. Bližší informace jsou uvedeny v čl. 4 Zadávací dokumentace.
Výber Správcov fondov na implementáciu Ekvitného nástroja na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky
Predmetom zákazky je vykonávanie činností Správcu fondu súvisiacich s implementáciou Ekvitného nástroja na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky. Správca fondu bude zodpovedný najmä za vyhľadávanie, Štrukturovanie, Riadenie a Realizáciu investícií z Fondu na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky.
Poptávám investici
Poptávám investici 1.000.000,- Kč do zajímavého projektu z oblasti odpadového hospodářství. Prosím jen opravdu vážné partnery s opravdu reálným zájmem. Děkuji.
Hledám investora
Touto cestou hledám investora, případně menší investory do koupě pozemku, na kterém je z 95 % hotový projekt, který se do 1-2 měsíců bude odevzdávat na úřad pro potřebná povolení. Nabízím úrok 10 % p.a. (investice na 8-12 měsíců) + ponechaný podíl na zisku z projektu. Kvůli choulostivosti projektu více informací soukromě.
Zajištění služeb provozu platebních terminálů a platebních bran
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb provozu platebních terminálů a platebních bran na dobu neurčitou s předpokládaným datem zahájení provozu od 30. 12. 2020.
Zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody upravující podmínky zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů klientům - banky, - pobočky banky z jiného než členského státu EU, - stavební spořitelny nebo družstevní záložny účastnící se systému pojištění pohledávek z vkladů u zadavatele - a klientům pobočky banky z členského státu ...
Hledám investora
Hledám investora pro projekt výstavby RD na Moravě cca 60 RD, jedná se o pozemky, kompletně zpracovaný projekt (IS, příjezdové komunikace, rozparcelování pozemků) včetně stavebního povolení.
Zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody upravující podmínky zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů klientům - banky, - pobočky banky z jiného než členského státu EU, - stavební spořitelny nebo družstevní záložny účastnící se systému pojištění pohledávek z vkladů u zadavatele - a klientům pobočky banky z členského státu ...
Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb - II
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také „VZ“) je poskytnutí služby poukazování hotovostních plateb pouze vybraných druhů daní (daně z nabytí nemovitých věcí, daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z převodu nemovitostí a daně z nemovitých věcí), uhrazených v hotovosti fyzickými osobami na účet správce daně. Přesná specifikace ...
Hledám investora
Hledám investora, partnera, pro společné založení sociálně odpovědného investičního fondu financující jednotlivé energo-environmentální projekty v ČR i zahraničí. Jedná se o zejména o výstavbu a provoz velké přehradní vodní elektrárny v ČR.
Výber Finančných sprostredkovateľov na implementáciu Záručného nástroja pre sociálnu ekonomiku
Vybraní finanční sprostredkovatelia budú zodpovední za vykonávanie činností súvisiacich s implementáciou finančného nástroja Záručný nástroj na podporu sociálnej ekonomiky.
Hledám společníka, investora do zavedené vinařské firmy
Hledám společníka, investora do zavedené vinařské firmy.
Správa portfolia města Rokycany ve výši maximálně 101 miliónů Kč
Předmětem veřejné zakázky je zhodnocení volných finančních prostředků zadavatele ve výši 101 mil. Kč s požadovaným horizontem 12 měsíců a garancí vrácení jistiny pro objem finančních prostředků ve výši 101 mil a požadavkem na likviditu peněžních prostředků v délce maximálně do 3 měsíců. Kč. Poskytovatel služby je povinen v rámci obhospodařování ...
Platební brána pro mobilní aplikaci a e-shop
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb platební brány pro umožnění elektronických plateb prostřednictvím prodejních kanálů mobilní aplikace a internetového obchodu (dále jen „e-shop“).
Financování projektů, Ghana
Naše společnost v současné době hledá obchodní partnery na předfinancování následujících projektů v Ghaně, obnovitelných zdrojů energie a výroby energie, environmentálních projektů a zařízení, nakládání s odpady a skladování odpadů, recyklaci a likvidaci odpadů, sběr a nákup odpadů, Rostlinná výroba a pěstování půdy, stavebnictví, výroba čipových ...
Poptáváme finanční služby
Poptáváme finanční služby. Máme podnikatelský projekt ,,Nákup lesního porostu s následnou těžbou a zpracováním dřeva" a hledáme silnou finanční společnost, která by byla schopná a ochotná poskytnout úvěr nebo půjčku na jeho realizování. Jedná se o cca 30 000 000€ Prosím o první kontakt na e-mail.Ráda zašlu další informace. Děkuji a přeji ...
Poptávám investora
Hledám sponzora k zavedení a provozování ubytovny v Praze.
Hledám investora
Poptávám 100 000 USD. motto: není zásluhou z dobrého kmene pocházet, zásluhou je dobrý kmen založit. (otec. Ch. Masarykové) chci dokázat rozbít burzovní bank mám za to, že dokáži být úspěšný na kterém-koli instrumentu na fin. burzách at´ je na druhém konci kdo chce. mohu se pokusit utvořit do pěti let nejziskovější ...
Finanční leasing na vozidla VTÚ
Zajištění finančního leasingu na referentská vozidla po dobu 54 měsíců.