Zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody upravující podmínky zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů klientům - banky, - pobočky banky z jiného než členského státu EU, - stavební spořitelny nebo družstevní záložny účastnící se systému pojištění pohledávek z vkladů u zadavatele - a klientům pobočky banky z členského státu ...
Hledám investora
Hledám investora pro projekt výstavby RD na Moravě cca 60 RD, jedná se o pozemky, kompletně zpracovaný projekt (IS, příjezdové komunikace, rozparcelování pozemků) včetně stavebního povolení.
Zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody upravující podmínky zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů klientům - banky, - pobočky banky z jiného než členského státu EU, - stavební spořitelny nebo družstevní záložny účastnící se systému pojištění pohledávek z vkladů u zadavatele - a klientům pobočky banky z členského státu ...
Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb - II
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také „VZ“) je poskytnutí služby poukazování hotovostních plateb pouze vybraných druhů daní (daně z nabytí nemovitých věcí, daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z převodu nemovitostí a daně z nemovitých věcí), uhrazených v hotovosti fyzickými osobami na účet správce daně. Přesná specifikace ...
Hledám investora
Hledám investora, partnera, pro společné založení sociálně odpovědného investičního fondu financující jednotlivé energo-environmentální projekty v ČR i zahraničí. Jedná se o zejména o výstavbu a provoz velké přehradní vodní elektrárny v ČR.
Výber Finančných sprostredkovateľov na implementáciu Záručného nástroja pre sociálnu ekonomiku
Vybraní finanční sprostredkovatelia budú zodpovední za vykonávanie činností súvisiacich s implementáciou finančného nástroja Záručný nástroj na podporu sociálnej ekonomiky.
Hledám společníka, investora do zavedené vinařské firmy
Hledám společníka, investora do zavedené vinařské firmy.
Správa portfolia města Rokycany ve výši maximálně 101 miliónů Kč
Předmětem veřejné zakázky je zhodnocení volných finančních prostředků zadavatele ve výši 101 mil. Kč s požadovaným horizontem 12 měsíců a garancí vrácení jistiny pro objem finančních prostředků ve výši 101 mil a požadavkem na likviditu peněžních prostředků v délce maximálně do 3 měsíců. Kč. Poskytovatel služby je povinen v rámci obhospodařování ...
Platební brána pro mobilní aplikaci a e-shop
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb platební brány pro umožnění elektronických plateb prostřednictvím prodejních kanálů mobilní aplikace a internetového obchodu (dále jen „e-shop“).
Financování projektů, Ghana
Naše společnost v současné době hledá obchodní partnery na předfinancování následujících projektů v Ghaně, obnovitelných zdrojů energie a výroby energie, environmentálních projektů a zařízení, nakládání s odpady a skladování odpadů, recyklaci a likvidaci odpadů, sběr a nákup odpadů, Rostlinná výroba a pěstování půdy, stavebnictví, výroba čipových ...
Poptáváme finanční služby
Poptáváme finanční služby. Máme podnikatelský projekt ,,Nákup lesního porostu s následnou těžbou a zpracováním dřeva" a hledáme silnou finanční společnost, která by byla schopná a ochotná poskytnout úvěr nebo půjčku na jeho realizování. Jedná se o cca 30 000 000€ Prosím o první kontakt na e-mail.Ráda zašlu další informace. Děkuji a přeji ...
Poptávám investora
Hledám sponzora k zavedení a provozování ubytovny v Praze.
Hledám investora
Poptávám 100 000 USD. motto: není zásluhou z dobrého kmene pocházet, zásluhou je dobrý kmen založit. (otec. Ch. Masarykové) chci dokázat rozbít burzovní bank mám za to, že dokáži být úspěšný na kterém-koli instrumentu na fin. burzách at´ je na druhém konci kdo chce. mohu se pokusit utvořit do pěti let nejziskovější ...
Finanční leasing na vozidla VTÚ
Zajištění finančního leasingu na referentská vozidla po dobu 54 měsíců.
Finanční leasing na vozidla VTÚ
Zajištění finančního leasingu na referentská vozidla po dobu 54 měsíců.
Předfinancování projektů třetího programovacího období a zajištění financování
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí úvěrového rámce ve výši 1 000 000 000,- Kč na zajištění finančního krytí předfinancování projektů třetího programovacího období a zajištění financování případných platebních výměrů.
Zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy upravující podmínky zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů klientům - banky, - pobočky banky z jiného než členského státu EU, - stavební spořitelny nebo družstevní záložny účastnící se systému pojištění pohledávek z vkladů u zadavatele - a klientům pobočky banky z členského státu ...
Poptáváme nebankovní leasing
Poptáváme nebankovní leasing. Poptáváme leasingovou společnost, popř. přímo autosalon, který poskytuje své vozy na leasing, a to i zájemcům, kteří nemohou žádat o leasing u klasické leasingové společnosti - např. z důvodu negativního zápisu v registru Solus, či nemožnosti doložit oficiálně dostatečné příjmy. Děkuji.
Poptávám finanční služby
Poptávám finanční služby, mám zájem o půjčku. Děkuji.
Poptávám soukromého investora
Poptávám soukromého investora nebo společníka na odkup podniku, jedná se o sportovní zařízení včetně restaurace a kavárny, podnik funguje 4 roky. Děkuji.
Poptáváme partnery turnaje
Poptáváme partnery turnaje v malé kopané, který se koná v atraktivním prostředí Chotových sadů. Turnaje se účastní 10 týmů firem a úřadů z Prahy a okolí. Více info na: www.hradni-sajtle.webnode.cz.
Poptávám odkup pohledávky
Nabízím odprodej pohledávky, směnečný platební rozkaz, jistina 200 tis. Kč, s příslušenstvím. Nabytí právní moci dne: 16.6.2015.
Poptávám vymáhání nebo odkup pohledávky
Poptávám společnost na vymáhání dluhů, případně na odkup pohledávek. Jedná se o pohledávky v celkové výši cca do 300 tis.Kč. Dlužníky jsou fyzické osoby, dluhy vznikly neplacením nájmů za pronájem bytů. Pohledávky jsou podloženy „Dohodami o uznání dluhů“.
Poskytnutí úvěru za účelem konsolidace meziúvěrů ze stavebních spoření a služeb s tím souvisejících
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí úvěru ve výši 57 600 000 Kč (padesátsedmmiliónůšestsettisíckorunčeských) za účelem konsolidace meziúvěrů ze stavebních spoření a služeb s tím souvisejících.
Poptávám půjčku
Poptávám půjčku 50 000 Kč pouze od soukromého investora, ne firmy. Klidne na směnku či jak se domluvime.