Výber Správcov fondov na implementáciu Finančného nástroja na podporu začínajúcich podnikov

Výber Správcov fondov na implementáciu Finančného nástroja na podporu začínajúcich podnikov

Vybraní správcovia budú zodpovední za vykonávanie činností súvisiacich s implementáciou finančného nástroja na podporu začínajúcich podnikov v Slovenskej republike.

Správa portfolia města Rokycany ve výši maximálně 101 miliónů Kč

Správa portfolia města Rokycany ve výši maximálně 101 miliónů Kč

Předmětem veřejné zakázky je zhodnocení volných finančních prostředků zadavatele ve výši 101 mil. Kč s požadovaným horizontem 12 měsíců a garancí vrácení jistiny pro objem finančních prostředků ve výši 101 mil a požadavkem na likviditu peněžních prostředků v délce maximálně do 3 měsíců. Kč. Poskytovatel služby je povinen v rámci obhospodařování ...

Poskytnutí služeb v rámci dotačního projektu

Poskytnutí služeb v rámci dotačního projektu

Dodávka služeb externího experta.

Podpora odborů MHMP při přípravě a realizaci dotačních projektů hl. m. Prahy

Podpora odborů MHMP při přípravě a realizaci dotačních projektů hl. m. Prahy

Základním účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy na komplexní a systematické poradenské služby při přípravě a realizaci dotačních projektů hl. m. Prahy, přičemž rámcová smlouva bude uzavřena se 4 uchazeči a zejména půjde o maximální využití Operačního programu Praha – pól růstu ČR. V druhé řadě o využití dalších programů ESI fondů(OP ...

Poskytování služeb právního, finančního, ekonomického a technického poradenství

Poskytování služeb právního, finančního, ekonomického a technického poradenství

Předmětem této veřejné zakázky na služby je poskytování komplexního právního, finančního, ekonomického a technického poradenství před a v průběhu zadávacího řízení na výběr koncesionáře pro projekt PPP D4, včetně poradenství pro možnost uzavření příslušných smluv zadavatelem.

Evaluace výsledků programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009-2014

Evaluace výsledků programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009-2014

Evaluace 14 programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009-14 a Souhrnná evaluace dopadu EHP a Norských fondů 2009-14 v České republice.

Finanční leasing na vozidla VTÚ

Finanční leasing na vozidla VTÚ

Zajištění finančního leasingu na referentská vozidla po dobu 54 měsíců.

Finanční leasing na vozidla VTÚ

Finanční leasing na vozidla VTÚ

Zajištění finančního leasingu na referentská vozidla po dobu 54 měsíců.

Předfinancování projektů třetího programovacího období a zajištění financování

Předfinancování projektů třetího programovacího období a zajištění financování

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí úvěrového rámce ve výši 1 000 000 000,- Kč na zajištění finančního krytí předfinancování projektů třetího programovacího období a zajištění financování případných platebních výměrů.

Finanční poradenství

Finanční poradenství

Předmětem Veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s max. 25 Dodavateli (respektive s Dodavateli, kteří se umístí na 1. – 25. místě) na poskytování finančních poradenských služeb pro Zadavatele, a to: - na podporu akviziční činnosti Zadavatele - na podporu divestičních transakcí Zadavatele - na podporu Zadavatele při restrukturalizačních ...

Zajištění financování projektu Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara

Zajištění financování projektu Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb - zajištění financování projektu "Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara - II" či některé z jeho dílčích stavebních částí, a to včetně veškerých služeb spojených s přípravou, získáním a následnou administrací příslušné dotace či jiné finanční subvence. Předmětný projekt je ...

Poptávám odkup pohledávky

Poptávám odkup pohledávky

Nabízím odprodej pohledávky, směnečný platební rozkaz, jistina 200 tis. Kč, s příslušenstvím. Nabytí právní moci dne: 16.6.2015.

Poradenské služby v oblasti riadenia - poskytovanie neaudítorských služieb

Poradenské služby v oblasti riadenia - poskytovanie neaudítorských služieb

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb, ktorých predmetom sú poradenské služby v oblasti riadenia a s nimi súvisiace služby a poskytovanie neaudítorských služieb, pri ktorých je kvalita ich poskytnutia závislá najmä od kvalifikácie a skúseností fyzickej osoby, ktorá ich poskytuje alebo v mene alebo za právnickú osobu osobne vykonáva. ...

Poskytování služeb právního, finančního a technického poradenství před a v průběhu zadávacího řízení

Poskytování služeb právního, finančního a technického poradenství před a v průběhu zadávacího řízení

Předmětem této veřejné zakázky na služby je poskytování komplexního právního, finančního, ekonomického a technického poradenství před a v průběhu zadávacího řízení na výběr koncesionáře pro projekt PPP R4, včetně poradenství pro možnost uzavření příslušných smluv Zadavatelem.

Poradenství v oblasti daňového a finančního práva

Poradenství v oblasti daňového a finančního práva

Předmětem plnění rámcové smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení je poskytování poradenství především v oblasti daňového a finančního práva v podobě systematické odborné pomoci v daňových a finančních záležitostech, týkajících se všech platných daní na území České republiky, poradenství při zdaňování v mezinárodním kontextu a dopadu ...

Poskytování služeb právního, finančního a technického poradenství před a v průběhu zadávacího řízení

Poskytování služeb právního, finančního a technického poradenství před a v průběhu zadávacího řízení

Předmětem této veřejné zakázky na služby je poskytování komplexního právního, finančního, ekonomického a technického poradenství před a v průběhu zadávacího řízení na výběr koncesionáře pro projekt PPP R4, včetně poradenství pro možnost uzavření příslušných smluv Zadavatelem.

Poradenství v oblasti daňového a finančního práva

Poradenství v oblasti daňového a finančního práva

Předmětem plnění rámcové smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení je poskytování poradenství především v oblasti daňového a finančního práva v podobě systematické odborné pomoci v daňových a finančních záležitostech, týkajících se všech platných daní na území České republiky, poradenství při zdaňování v mezinárodním kontextu a dopadu ...

Poradenství v oblasti daňového a finančního práva

Poradenství v oblasti daňového a finančního práva

Poradenství v oblasti daňového a finančního práva

Investice, Maroko

Investice, Maroko

Naše služby jsou určeny na podporu investic, zajišťujeme obchodní poradenství vládám a soukromým firmám / investorům, kteří chtějí investovat v Africe. Sektory podnikání: - PPP / BOT projekty (dálnice, letiště, Loděnice ..) - Olej - Těžba: těžba zlata a dalších minerálů. - Projekty bydlení a cestovního ruchu - Projekty v oblasti ...

Vymáhání pohledávek, Polsko

Vymáhání pohledávek, Polsko

Poskytujeme českým exportérům služby vymáhání pohledávek a právní pomoc v Polsku a celé Evropě. Poskytujeme služby vymáhání pohledávek v 38 různých zemích na bázi "Žádné vítězství, žádný poplatek". Máme zájem o navázání obchodní spolupráce.

Služby spojené s overovaním hospodárnosti  pri nakladaní s prostriedkami finančných príspevkov

Služby spojené s overovaním hospodárnosti pri nakladaní s prostriedkami finančných príspevkov

Predmetom zákazky sú služby spojené s overovaním hospodárnosti pri nakladaní s prostriedkami nenávratných finančných príspevkov (ďalej len NFP) pri nadobúdaní predmetu projektov jednotlivých opatrení Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Operačného programu Výskum a inovácie.

Finančné a audítorské služby - štatutárny audit

Finančné a audítorské služby - štatutárny audit

Predmetom zákazky je poskytovať finančné a audítorské služby štatutárny audit podľa špecifikácie plnenia : 1. Posúdenie spoľahlivosti a kvality finančných výkazov objednávateľa. 2. Preverovanie účtov a preverovanie zostavenej účtovnej závierky podľa slovenských účtovných štandardov, spolupráca pri vypracovaní poznámok k účtovnej závierke a ...

Poptávám prodej akcií immofinanz

Poptávám prodej akcií immofinanz

Chci prodat akcie immofinanz at 500ks.Prosím o informaci ,na koho se mám obrátit. Klient je veden pod č.219882. Děkuji.

Poradenstvo pre manažment a súvisiace služby

Poradenstvo pre manažment a súvisiace služby

- ekonomické poradenstvo, - účtovné poradenstvo, - daňové konzultácie, - účtovná závierka, poradenstvo pri zostavovaní daňového priznania k dani z príjmov PO a jeho zostavenie.

(záznamy 1/25 z 484)  strana 1 / 20