Úvěr pro financování stavby Úpravna vody Zaječí – intenzifikace a rekonstrukce
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí revolvingového úvěru ve výši 100.000.000,- Kč pro předfinancování stavby „Úpravna vody Zaječí – intenzifikace a rekonstrukce“ a následně dlouhodobého úvěru ve výši 50.000.000,- Kč – tento úvěr bude použit ke splacení zůstatku revolvingového úvěru, tj. spolufinancování stavby.
Poskytnutí úvěru pro Město Klobouky u Brna
Jedná se o poskytnutí úvěru pro město na zajištění rekonstrukce veřejných prostranství, a to do výše max. 20 mil. Kč s možností nedočerpání, doba splácení 15 let.
Financování Společné ČOV a kanalizace pro obce Popice a Strachotín - II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 22 mil. Kč Kč v trvání 20 let (od podpisu smlouvy) určeného k dofinancování projektu: „Společná ČOV a kanalizace pro obce Popice a Strachotín - II. etapa“ Bližší informace o projektu, investičních nákladech a financování jsou uvedeny v zadávací dokumentace.
Financování Společné ČOV a kanalizace pro obce Popice a Strachotín - II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 22 mil. Kč Kč v trvání 20 let (od podpisu smlouvy) určeného k dofinancování projektu: „Společná ČOV a kanalizace pro obce Popice a Strachotín - II. etapa“ Bližší informace o projektu, investičních nákladech a financování jsou uvedeny v zadávací dokumentace.