Blanensko – rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů - poskytnutí bankovního úvěru
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru za podmínek stanovených tímto zadáním. Výše úvěru se předpokládá v částce 70 mil. Kč. Úvěr bude poskytnut na úhradu nákladů spojených s realizací výstavby akce „Blanensko – rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů“. Splatnost úvěru je 7 let od posledního data čerpání úvěru. Bližší ...
Blanensko – rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů - poskytnutí bankovního úvěru
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Výše úvěru se předpokládá v částce 70 mil. Kč. Úvěr bude poskytnut na úhradu nákladů spojených s realizací výstavby akce „Blanensko – rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů“. Splatnost úvěru je 7 let od posledního data čerpání úvěru. ...
Investiční úvěr na dofinancování výstavby stokové sítě a ČOV v obci Vysočany
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na dofinancování výstavby stokové sítě a ČOV v obci Vysočany do macimální výše 20.000.000,- Kč s možností dílčího čerpání v časovém období od 1. 4. 2012 do 1. 8. 2013 včetně.
Investiční úvěr na dofinancování výstavby stokové sítě ČOV v obci Vysočany
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na dofinancování výstavby stokové sítě a ČOV v obci Vysočany do maximální výše 20.000.000,- Kč s možností dílčího čerpání v časovém období od 1. 4. 2012 do 1. 8. 2013 včetně.