Zajištění správy, provozu, údržby, oprav a obnovy veřejného osvětlení na území Města Černošice
Předmětem veřejné zakázky je zajištění správy, provozu, údržby, oprav a obnovy veřejného osvětlení v Černošicích po dobu 6 let počínaje 1. 1. 2023.
Zajištění správy, údržby a oprav všech zařízení veřejného osvětlení a vánočního osvětlení
Předmětem veřejné zakázky je zajištění správy údržby a oprav všech zařízení veřejného osvětlení a vánočního osvětlení ve městě Mnichovo Hradiště a v místních částech.
Nemocnice Brandýs nad Labem - energeticky úsporná opatření metodou OP PIK - EPC
Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem dle §10e odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Veřejná zakázka bude realizována s využitím metody (dále jen „EPC“) týkající se objektů Nemocnice v Brandýse nad Labem (budova A, B, C).Jedná se o komplexní zakázku ...
Návštěvnické středisko Dům přírody Českého krasu, Koněprusy - Expozice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky „Návštěvnické středisko Dům přírody Českého krasu, Koněprusy - Expozice“ je vytvoření expozice v prostorách nové budovy návštěvnického střediska. Dodávky a služby spojné s projektem expozice jsou rozděleny na 4 příběhy a dále děleny na expozice označené 1-45 v neucelené číselné řadě, jsou dále doplněny o ...
Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice III. etapa
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících zpevněných ploch komunikace a chodníků a doplnění parkovacích míst na sídlišti Jankovice v Nymburce, ulice Šeříková, Růžová a vnitrobloky panelových domů. Součástí předmětu veřejné zakázky je také doplnění nového veřejného osvětlení a výsadba nové zeleně. Bližší specifikace předmětu veřejné ...
Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Háje - I. etapa
Předmětem je realizace technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Háje ve Slaném v rámci - sever Etapa I. Projekt připravuje lokalitu pro bydlení v rodinných domech - novostavby místních komunikací a inženýrských sítí včetně přípojek, veřejné osvětlení, přeložka VN, osazení zeleně a mobiliář. Stavba bude sloužit pro ...
Modernizace vybrané části soustavy veřejného osvětlení ve městě Kolín - III. etapa
Modernizace vybrané části soustavy veřejného osvětlení ve městě Kolín - III. etapa v katastrálním území Kolín dle technické dokumentace projektu Modernizace vybrané části soustavy veřejného osvětlení ve městě Kolín III. etapa.
Rekonstrukce parku 30. výročí osvobození, Lysá nad Labem
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího parku. V rámci navržených úprav dochází k doplnění stromové výsadby podél hlavní pěší komunikace, v její zadní části je navržen vodní prvek s deseti tryskami, strojovna technologie vodního prvku je umístěna v samostatné šachtě. V blízkosti vodního prvku bude osazeno pítko. Stávající zpevněné ...
Pekař - Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
Předmětem VZ jsou stavební úpravy na snížení energetické náročnosti budovy školy, spočívající ve výměně původních otvorových výplní, v zateplení stropu nad posledním podlažím, výměně osvětlovacích těles a v rekonstrukci rozvodů elektřiny.
Parkovací plocha pro zaměstnance ON Kolín, a.s.
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu potřebném pro vybudování parkovací plochy pro zaměstnance Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje. Součástí díla bude také zřízení veřejného osvětlení, kamerového systému, provedení vegetačních úprav a další související práce dle podmínek zadávací dokumentace.
Parkovací plocha pro zaměstnance ON Kolín, a.s.
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu potřebném pro vybudování parkovací plochy pro zaměstnance Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje. Součástí díla bude také zřízení veřejného osvětlení, kamerového systému, provedení vegetačních úprav a další související práce dle podmínek zadávací dokumentace.
Bio-optimalizovaný osvětlovací systém pro DS TGM Beroun
Hlavním cílem projektu instalace bio-optimalizovaného světelného systému v DS TGM v Berouně je upravit světelné prostředí ve vybraných prostorách domova seniorů tak, aby odpovídalo biologickým potřebám lidského organismu, podporovalo zdraví a vitalitu obyvatel i zaměstnanců a nezvyšovalo riziko patologických změn v mozku i celém těle, spojených se ...
Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících zpevněných ploch komunikace a chodníků a doplnění parkovacích míst na sídlišti Jankovice v Nymburce. Součástí předmětu veřejné zakázky je také rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení a výsadba nové zeleně. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, ...
Parkovací dům Kralupy nad Vltavou
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba parkovacího domu ve městě Kralupy nad Vltavou ve Středočeském kraji. Jedná se o novostavbu parkovacího domu. Parkovací dům bude sloužit především pro dlouhodobé odstavování vozidel typu Park + Ride v souvislosti s blízkým přestupním terminálem hromadné dopravy (železniční a autobusové nádraží). Součástí ...
Rekonstrukce Zimního stadionu Kladno
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce ČEZ zimního stadionu Kladno. Předmětem plnění bude realizace nového zastřešení stávajícího zimního stadionu. Nosná konstrukce bude navržena z ocelových příhradových vazníků, na kterých bude osazen skládaný střešní plášť. Nově bude navržen hromosvod, odvodnění střechy, zařízení pro odvod tepla a ...
II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa
Stavba řeší stavební úpravu (rekonstrukci) stávající pozemní komunikace, silnice II. třídy č. 331 a to jak v průjezdních úsecích obce Borek a Stará Boleslav. Rekonstrukce bude provedena dvěma rozdílnými úpravami a to recyklací stávající vozovky a kompletní rekonstrukcí. Součástí stavby je i obnova a doplnění odvodňovacích zařízení silnice, ...
Nymburk - Regenerace panelového sídliště Jankovice - I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících zpevněných ploch komunikace a chodníků a doplnění parkovacích míst na sídlišti Jankovice v Nymburce. Součástí předmětu veřejné zakázky je také rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení a výsadba nové zeleně. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, ...
Rekonstrukce ulice Palackého v Mladé Boleslavi
Kompletní rekonstrukce ulice Palackého, která se nachází nedaleko historického centra, ve městě Mladá Boleslav. V rámci rekonstrukce celého uličního prostoru dojde k úpravě komunikace, chodníků pro pěší, smíšené stezky pro pěší a cyklisty, parkovacích stání, vyřešení odvodnění zpevněných ploch, úpravě veřejného osvětlení a v neposlední řadě i k ...
Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem, I. Etapa – cesty a veřejné osvětlení
Zadavatel v rámci revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem zadává mj. i předmětnou zakázku, jejímž předmětem je v rámci revitalizace rozsáhlé plochy veřejné zeleně, která se nachází v centrální části města, také vybudování cest a veřejného osvětlení, a to vše dle Projektové dokumentace.
II/272 Litol, rekonstrukce
Předmětem díla je rekonstrukce vozovky silnice II/272 v části Lysé nad Labem – Litol v úseku ul. Mírová od křižovatky s ul. Na Zemské stezce, Dobrovského sady a část ul. Jiráskova k mostu přes Litolskou svodnici, včetně rekonstrukce chodníků po obou stranách komunikace, parkovacích stání, vegetačních úprav, dešťové kanalizace (odvodnění ...
Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II
Zakázka je rozdělena do dvou částí: a) část A – Výměna zdrojů tepla v logistickém areálu Prologis Park Rudná II. - předpokládaná hodnota 14 250 444 Kč bez DPH b) část B – Výměna osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II. - předpokládaná hodnota 13 728 788Kč bez DPH
Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná I.
Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí: a) část A – Výměna zdrojů tepla v logistickém areálu Prologis Park Rudná I. - předpokládaná hodnota 23 819 640,23 Kč bez DPH b) část B – Výměna osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná I. - předpokládaná hodnota 9 500 658,11 Kč bez DPH
Poptávám náhradní skleněné stínidlo na stojací lampu
Poptávám náhradní skleněné stínidlo na stojací lampu Trio Leuchten 4036011-07, barva skla od oranžové přechází do bílé, výška 26cm, průměr válce 11,5cm, 3 otvory pro přichycení k lampě jsou ve výšce 4cm od okraje.
Osvětlení výrobní haly
Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který zrealizuje náhradu energeticky neefektivních světelných zdrojů. Cílem je dosažení energetických úspor v areálu slévárny. V rámci projektu bude realizováno úsporné opatření: Výměna stávajícího osvětlení za osvětlení s použitím LED technologií – osvětlení výrobní haly. Pro montáž lze použít ...
Komplexní zateplení budovy
Komplexní zateplení budovy-zateplení obvodového pláště, výměna střešní krytiny, výměna otvorových výplní, výměna osvětlení, výměna systému vytápění