Stavební práce akce UV 955/2016/5 Provedení energeticky úsporných opatření v budově MZ
Předmětem veřejné zakázky je výměna svítidel a souvisejících činností v objektu Ministerstva zdravotnictví s cílem dosáhnout snížení celkové energetické náročnosti budovy v souladu s projektovou dokumentací, která tvoří přílohu zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je rovněž demontáž a likvidace původních světel. Dílo bude dodáno jako ...
Realizace obnovy parku na Vítkově I. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce prvního úseku vrcholové promenády vrchu Vítkova v úseku prostranství před památníkem Vítkov - mostek. Předmětem plnění jsou zejména realizace nových povrchů komunikací, stavba občerstvení - bistra, přeložky stávajících a realizace nových inženýrských sítí, realizace vodních prvků, nové sadové ...
Přestavba kancelářských svítidel
Předmětem veřejné zakázky je provedení repase zářivkových svítidel typu ID-VM 2/58W, typu RCA 2/58 a náhrada svítidel CQF 2/18W TC a zářivkových svítidel v nikách. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Dodávka inteligentních reflektorů pro historickou budovu ND - třetí fáze
Inteligentní reflektory pro historickou budovu Národního divadla dle požadavků zadavatele - třetí fáze. Bližší informace v zadávací dokumentaci.
Vybavení bytu Kučerova 724
Vybavení bytu 4 + 1, vel. 132,95 m2 nábytkem na mírů, elektrospotřebiči, osvětlením a doplňky.
Osvětlovací technika 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osvětlovacích pultů, LED studiových svítidel a efektových svítidel pro účely natáčení televizních pořadů a filmů v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Poptáváme dodání systému ovládání svítidel
DODÁNÍ SYSTÉMU OVLÁDÁNÍ SVÍTIDEL VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH BYTOVÉHO DOMU POMOCÍ FOTOBUŇKY, Praha 7, Holešovice. Činžovní dům, sedm podlaží vč. půdní vestavby (14 bytových jednotek), sklep, zahrada. Své nabídky zasílejte, prosím, písemně do 13.05.2022.
Rámcová dohoda na dodávku náhradních krytů svítidel veřejného osvětlení
Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření jedné rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky náhradních krytů svítidel veřejného osvětlení včetně příslušenství (těsnění a bajonetů), opředení koulí svítidel měděným drátkem a dodání doprovodných dokumentů (prohlášení o shodě, prohlášení či osvědčení o stálosti vlastností, projektový list, ...
Výměna stmívačů scénického osvětlení v budově Stavovského divadla
Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka spočívající ve výměně stmívačů scénického osvětlení v budově Stavovského divadla, které je jednou ze scén Národního divadla v Praze.
Poptávám pro nemocnici dvě rampy nad postele
Poptávám pro naši nemocnici dvě rampy nad postele délka 1200 mm se třemi zásuvkami a přímým a nepřímým osvětlením. Děkuji
Rámcová dohoda na revitalizaci veřejného osvětlení na území vybraných městských částí 2022 - 2023
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření dvou (2) rámcových dohod na výměnu nebo výstavbu stožárů, svítidel, kabelového vedení, rozvaděčů a dalšího zařízení veřejného osvětlení na území hlavního města, a to při částečném poskytnutí materiálu ze strany Zadavatele.
Rámcová dohoda na dodávku ND plynového veřejného osvětlení
Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření jedné (1) rámcové dohody s jedním (1) dodavatelem na dodávky náhradních dílů plynového veřejného osvětlení pro potřeby úseku servisu a údržby veřejného osvětlení Zadavatele. Podrobná specifikace předmětu plnění této Veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 Závazného návrhu rámcové dohody („Technická ...
Dodávka operačních svítidel pro NNH
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka operačních svítidel do Nemocnice Na Homolce včetně záručního a pozáručního servisu.
Dynamický nákupní systém pro Projekt Modernizace sítě veřejného osvětlení, dodávka materiálu
Jedná se o dynamický nákupní systém na dodávky materiálu pro potřeby Projektu Modernizace sítě veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy.
Dynamický nákupní systém pro Projekt Modernizace sítě veřejného osvětlení
Jedná se o dynamický nákupní systém na dodávky materiálu pro potřeby Projektu Modernizace sítě veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy.
Dodávka elektroinstalace, osvětlení a audiotechniky pro potřeby stálé expozice UPM v Praze
Předmětem plnění je dodávka směrových svítidel pro přímé osvětlení stálé expozice sálů ve 4. NP v objektu historické budovy Uměleckoprůmyslového musea v Praze pořizované v rámci akce IZ „Zřízení stálých expozic v historické budově UPM v Praze“, ev. č. 134V124000012 a dle specifikace zpracované Ateliérem světelné techniky s.r.o., se sídlem ...
Snížení energetické náročnosti ZAT IV
Předmětem zakázky je snížení energetické náročnosti technických zařízení sloužících pro zajištění provozu silniční dopravy, a to modernizací stávajícího sodíkového osvětlení za nová osvětlovací tělesa s LED světelnými zdroji vč. napájecích kabelů a dále modernizací transformátorů pro napájení technologií tunelů. Bezpečnost městského silničního ...
Dynamický nákupní systém pro Projekt Modernizace sítě veřejného osvětlení
Jedná se o dynamický nákupní systém na realizace stavebně-montážních prací pro Projekt Modernizace sítě veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy.
Dostavba a revitalizace Parku Přátelství
Stavební práce na dostavbě parku, zahrnující rekonstrukci a revitalizaci části parku v intravilánu města s veřejnou zelení, zahradami a odpočinkovými zónami, a doplňkově též s nimi související práce a služby, báňské práce, sadové práce (výsadba), realizace a revitalizace zeleně, realizace vodních ploch, retenčních nádrží, realizace veřejného ...
Velkopřevorské n. 484/3 - Rekonstrukce objektu na rezidenční bydlení - dodávka svítidel s instalací
Předmětem veřejné zakázky je dodávka svítidel do celého objektu včetně instalací a včetně dodání technických požadavků na výrobky - prohlášení o shodě a s tím spojené označení CE, certifikace, atesty.
Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu - Fakultní nemocnice Motol, Praha
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí plnění v rámci realizace projektu snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu, které spočívá v: a) provedení projektových činností, b) provedení stavebních prací (včetně poskytnutí souvisejících dodávek a služeb), kterými jsou: i. výměna otvorových výplní, ii. zateplení svislé ...
Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty PN Bohnice
Náplní veřejné zakázky je realizace energeticky úsporných opatření v objektech zadavatele metodou EPC. Jedná se o komplexní zakázku zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků zavedených energeticky úsporných opatření, přičemž dodavatel poskytne zadavateli záruku za dosažení očekávaných ekonomických ...
Vybavení bytu Laudova 2022
Vybavení bytu nábytkem, elektrospotřebiči a svítidly. Výroba nábytku přesně na míru a jeho montáž.
Vybavení bytu Laudova 2021
Vybavení bytu nábytkem, elektrospotřebiči a svítidly. Výroba nábytku přesně na míru a jeho montáž.
ZZS hl. m. Prahy - Revitalizace modulu pro HN GOLEM - 2019
Celková revitalizace modulu pro likvidaci hromadných neštěstí „GOLEM“. S vybraným dodavatelem bude uzavřena Smlouva o dílo. Součástí revitalizace modulu bude úprava čelních stěn triážních pracovišť, klimatizační jednotky pro tato pracoviště, rekonstrukce vnitřního a vnějšího osvětlení, úprava rozvodů instalací a jejich modernizace, dále ...