Obnova veřejného osvětlení Cheb 2022 - II
Předmětem zakázky je realizace dodávek prvků veřejného osvětlení a provedení souvisejících stavebních prací při rekonstrukci veřejného osvětlení ve městě Cheb v rozsahu činností dle zadávací dokumentace.
Obnova veřejného osvětlení Cheb 2022
Předmětem zakázky je realizace dodávek prvků veřejného osvětlení a provedení souvisejících stavebních prací při rekonstrukci veřejného osvětlení ve městě Cheb v rozsahu činností dle zadávací dokumentace.
Příprava území pro výstavbu RD Staré Sedlo Pod Lesem
Předmětem plnění je zasíťování území pro budoucí individuální výstavbu, celkem 48 stavebních parcel. Realizován bude vodovod, kanalizace, plynovod, veřejné osvětlení a komunikace.
Rekonstrukce sídliště Spáleniště v Chebu - etapa VI.C a část etapy VI.B
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce zpevněných ploch s navrženými parkovacími místy po pravé straně mezi panelovými domy (celkem 20 míst) - objekty SO 102.3 a SO 102.4 etapy VI.B a rekonstrukce cestní sítě kolem dětského hřiště (SO 103 - etapa VI.C). Součástí plnění je také rekonstrukce veřejného osvětlení a odvodnění zpevněných ploch. Před ...
Snižování energetické náročnosti výrobního procesu a modernizace osvětlení
I. část dílčího plnění Předmětem zakázky je nákup a instalace 9ks průmyslových pecí na vysoušení výrobků. Pro výrobu brousících tělísek, řezacích a brusných kotoučů, brousících vějířů a ostatních výrobků společnosti LUKAS CZ spol. s r.o., je nutné vysoušet finální výrobky při požadované teplotě po několik hodin. II. část dílčího plnění Dále ...
Snižování energetické náročnosti výrobního procesu a modernizace osvětlení
I. část dílčího plnění Předmětem zakázky je nákup a instalace 9ks průmyslových pecí na vysoušení výrobků. Pro výrobu brousících tělísek, řezacích a brusných kotoučů, brousících vějířů a ostatních výrobků společnosti LUKAS CZ spol. s r.o., je nutné vysoušet finální výrobky při požadované teplotě po několik hodin. II. část dílčího plnění Dále ...
Rekonstrukce veřejného osvětlení vnitroblok Kosmonautů
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající soustavy veřejného osvětlení v lokalitě vnitroblok ul. Kosmonautů. Bude provedena demontáž stávajících dožilých světelných míst, která budou nahrazena novou soustavou osvětlovacích míst. Jedná se o demontáž světelných míst, montáž nových parkových osvětlovacích míst a montáž světelných míst pro ...
Rekonstrukce ulice Písečná, Cheb
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce komunikace, chodníků, dále zřízení jednoho stanoviště podzemních kontejnerů na směsný komunální a tříděný odpad a nové veřejné osvětlení. Nově bude vybudována okružní křižovatka v křížení s ulicí Osvobození.
Modernizace lázeňského domu THERMIA - vybavení interiéru
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace – kompletní vybavení interiéru šestipodlažního lázeňského domu THERMIA v Karlových Varech. Jedná se zejména o zakázkovou výrobu, dodávku a montáž dubového nábytku pro 33 pokojů (psací stoly, postele, noční stolky a další atypické dubové výrobky v množství cca 580 ks), dále zaměření výroba a montáž ...
Revitalizace sídliště Příbramská, Mikulášská, Aš
Jedná se o revitalizaci sídliště mezi ulicemi Příbramská a Mikulášská. Vytvoření obytné zóny, zkapacitnění parkovacích stání, vytvoření nového parkourového hřiště a komunikací pro pěší. S uvedenými dispozičními úpravami souvisí úprava veřejného osvětlení a dešťová kanalizace.
Údržba a opravy veřejného osvětlení
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexní údržby a oprav veřejného osvětlení včetně provádění kontrol u cca 2.700 světelných zdrojů zadavatele, počty světel jsou rozděleny takto: Ostrov 1902, Dolní Žďár 16, Horní Žďár 33, Hluboký 40, Květnová 33, Maroltov 7, Mořičov 22, Kfely 54. Rozmístění světelných míst je zřejmé ze situačního plánu, ...
Rekonstrukce osvětlení venkovního areálu a levé části kotelny
Investičním záměrem Objednatele je nahradit stávající nevyhovující osvětlení v části areálu teplárny a v levé části kotelny novým úsporným systémem osvětlení, které bude splňovat požadavky dle norem a legislativy na intenzitu, rozmístění, atd. Dílo bude provedeno dle prováděcí projektové dokumentace, zpracovanou projekční společností MIOT s.r.o. ...
Poptávám dodávku svítidel
Dobrý den, prosím o zpracování cenové nabídky. L - svítidlo Nextrema G3 B 4000-840 ET ks 8,0 Lb - svítidlo ArimoS M73 CDP LED4000-830 ET ks 1,0 M - svítidlo Oleveon 1500 LED6000-840 ET PMMA ks 11,0 R - svítidlo HS I RM1L/300-840 1G1PL ET 26 ks 2,0 SAS - svítidlo OLMido 3P AS4 LED5000-840 A41 01 ks 11,0 DAS - svítidlo OLMido ...
Poptávám dodávku svítidel
Dobrý den, prosím o zpracování cenové nabídky. A - svítidlo QuiraP VFL LED4000-835 ET LIDL ZVP600 01 ks 19,0 A - OL QuiraP CLS333 VFL LED4000-835 A40T 01 ks 19,0 A - VE OL LED VOS 700mA 35W Tyco ks 19,0 A - Verstärkungspl 594/300 d175 sy f OWA600 ks 19,0 A - Ans-Ltg H05V V-F3G1,50x2000 GST18TVerb/B ks 19,0 B - svítidlo ...
Poptávám dodávku svítidel
Poptávám svítidla ARC 80 CG 50-2DCDS451 DF SON-P CONV. Jedná se o svítidla na Krajinnou výstavu v Chebu.
Vodní dílo Březová – oprava chodníků na hrázi
Předmětem veřejné zakázky je kompletní oprava chodníkových říms a záchytného systému zábradlí na konstrukci hráze vodního díla Březová a modernizace 2 vstupů do šachet návodních strojoven. V rámci stavby bude také opraveno venkovní osvětlení a osazeny nové měřické body, které budou realizací stavebních prací porušeny. Oprava bude prováděna po ...
Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Řešení dopravy v klidu
Předmětem plnění zakázky budou stavební úpravy v rozsahu dané projektovou dokumentací V rámci SO-05E oprava koruny centrální opěrné stěny – sanace chodníku jsou předpokládány tyto práce 1. Demontáž stávajícího zábradlí a lamp VO. 2. Demontáž stávajícího opláštění mikrozáporové stěny včetně nosných prvků tohoto opláštění v celém rozsahu stěny 3. ...
Kanalizace Kluč II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je: - splašková kanalizace - dešťová kanalizace - vodovod - veřejné osvětlení - povrchová úprava dotčených pozemků - vybudování nových místních komunikací a propojení se stávajícími komunikacemi
Kanalizace Kluč II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je: - splašková kanalizace - dešťová kanalizace - vodovod - veřejné osvětlení - povrchová úprava dotčených pozemků - vybudování nových místních komunikací a propojení se stávajícími komunikacemi
Poptávám náhradní sklo na stropní svítídlo
Poptávám náhradní sklo na stropní svítidlo - Massive Madison 70708/02/06. Množství 3x.
Retromuseum – nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu
Zadavatel rozhodl o rozdělení veřejné zakázky na části. Uchazeči mohou podávat své nabídky ke každé části předmětu zadávacího řízení. Nabídky budou podávány ke každé jednotlivé části samostatně, tzn. samostatnou nabídkou v uzavřené obálce dle podmínek dále uvedených v této zadávací dokumentaci Jednotlivé části této veřejné zakázky jsou uvedeny ...
Realizace stavby Centralizace lékařské péče v Nemocnici v Karlových Varech
Předmětem veřejné zakázky je (a) nástavba a přístavba pavilonu 4 Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice Karlovy Vary; (b) stavební úpravy Pavilonu 60 - šatny; (b) stavba komunikací a chodníků; (d) stavba kanalizační přípojky; (e) stavba venkovního osvětlení; (f) stavba lékařských technologií; (g) Ambulance ORL v 1.NP pavilonu 4; (h) ...
Rozšíření parkovacích míst Dlouhá, Krátká
Předmětem podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce stávajících parkovacích míst, rozšíření o nová místa, rekonstrukce a rozšíření komunikací, vybudování pro obě ulice obytné zóny, osazení lapolů pro parkoviště, odvodnění dešťovou kanalizací, přeložky inženýrských sítí a sadové úpravy. Více projektová dokumentace pro provádění ...
Rozšíření parkovacích míst, ulice Polní
Předmětem podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je vybudování nových parkovacích míst v ulici Polní, obnova stávajícího povrchu vozovky a veřejného osvětlení. Více projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „Rozšíření parkovacích míst ulice Polní, Lázně Kynžvart“ zpracovaná v roce 2014 projekční kanceláří: Dopravní stavby a ...
Realizace stavby Centralizace lékařské péče v Nemocnici v Karlových Varech
Předmětem veřejné zakázky je (a) nástavba a přístavba pavilonu 4 Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice Karlovy Vary; (b) stavební úpravy Pavilonu 60 - šatny; (b) stavba komunikací a chodníků; (d) stavba kanalizační přípojky; (e) stavba venkovního osvětlení; (f) stavba lékařských technologií; (g) Ambulance ORL v 1.NP pavilonu 4; (h) ...