DnO - Scénické osvětlovací technologie
(1) Předmětem plnění veřejné zakázky je pro část 1 dodávka osvětlovacích pultů vč. potřebného příslušenství pro Divadlo na Orlí. (2) Předmětem plnění veřejné zakázky je pro část 2 dodávka osvětlovací techniky pro Divadlo na Orlí. (3) Předmětem plnění veřejné zakázky pro část 3 je dodávka a montáž pojízdných osvětlovacích nosníků pro velkou a ...
Provádění obnovy veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně
Předmětem veřejné zakázky je uzavření 3 rámcových dohod (na každou z částí veřejné zakázky bude uzavřena samostatná rámcová dohoda) za účelem zajištění obnovy veřejného osvětlení v určených lokalitách města Brna, kde je veřejné osvětlení v havarijním, resp. technicky nevyhovujícím stavu. Konkrétní plnění (obnovy veřejného světlení) budou vždy ...
Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v Nemocnici Hustopeče
Náplní veřejné zakázky je realizace energeticky úsporných opatření v objektu zadavatele metodou EPC. Jedná se o komplexní zakázku zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků zavedených energeticky úsporných opatření, přičemž dodavatel poskytne zadavateli záruku za dosažení očekávaných ekonomických ...
Stavební úpravy stávajících chodníků a nasvětlení míst pro přecházení k.ú. Olbramovice
Předmětná veřejná zakázka řeší bezbariérovou úpravu stávajících oboustranných chodníků podél silnice III. třídy číslo 3962 v intravilánu městystu Olbramovice. Dále stavba řeší prvky, které jsou s touto bezbariérovou úpravou chodníků spojené a to jsou podélná parkovací stání a přesné vymezení dané komunikace pomocí betonových obrub. Tyto betonové ...
Výroba a instalace světel objektu SC Sýpka, k.ú. Medlánky, Brno
Výroba a instalace vnitřního osvětlení dle výkazu výměr a knihy svítidel.
Příprava ploch pro výstavbu RD Hutník - II. etapa
Vybudování místních komunikací funkční skupiny D1 - komunikace se smíšeným provozem a inženýrských sítí. Stavební objekty: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy, SO 101.1 - Odvodnění komunikací a zpevněných ploch, SO 302 - Splašková kanalizace PP DN300, SO 401 - Veřejné osvětlení, metropolitní siť, SO 501 - Plynovod STL, SO 801.1, 2 03 - Sadové ...
Brněnské neony - Světelné girlandy v ulicích města Brna
Předmětem soutěže je zpracování návrhu a následně dodání světelných girland v ulicích centra města Brna. Nově navržené girlandy mají mít uměleckou kvalitu, vycházet ze současných technologických možností a být uzpůsobené pro provoz a údržbu ve veřejném prostoru; očekává se jejich programovatelnost a dálkové ovládání.
Servisní činnost na technologických zařízeních NdB
Zadavatel provozuje jevištní technologická zařízení a řídící systémy v Janáčkově divadle, Mahenově divadle a v divadle Reduta (dále jen „technologická zařízení“ nebo „zařízení“) sloužící k zajištění divadelního provozu. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění a provedení servisní činnosti na těchto zařízeních provozovaných zadavatelem v ...
Poptávám koupelnové osvětlení
Poptávám osvětlení koupelnové, nad zrcadlo se "šňůrkou" pro zapínání, podlouhlé - ne drahé, ale funkční. Děkuji Ivana Horáková
Obnova soustavy veřejného osvětlení Újezd u Brna
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova soustavy veřejného osvětlení Újezd u Brna spočívající v demontáži a ekologické likvidaci starých svítidel a dodávce a montáži nových nepoužitých LED svítidel včetně příslušných stavebních a elektromontážních prací v rozsahu a podle SMLOUVY a PROJEKTU. Dodané zboží a provedené práce musí v plné míře ...
Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech města Břeclav
Předmětem této zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro objekty v majetku Města Břeclav. Jedná se o komplexní zakázku zahrnující návrh a instalaci úsporných opatření na základě podrobné technické a ekonomické analýzy energetického hospodářství dotčených objektů. Po realizaci dojde k následnému dlouhodobému sledování ...
Dodávky materiálů pro TSB  2021 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku stožárů a svítidel veřejného osvětlení vč. souvisejícího elektroinstalačního materiálu a příslušenství pro Technické sítě Brno, akciová společnost. Rámcová dohoda bude uzavřena pouze s jedním účastníkem zadávacího řízení. Technická specifikace je uvedena v přílohách rámcové dohody, ...
Osvětlovací technologie do učeben a laboratoří a pro Light Design
Předmětem plnění je pro část 1 veřejné zakázky dodávka osvětlovacích technologií do učeben a laboratoří Divadelní fakulty a pro část 2 dodávka osvětlovacích technologií pro Light Design Divadelní fakulty. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace zařízení a cenová kalkulace pro ...
Výroba, dodávka a montáž osvětlovacích těles v rámci I. až IV. etapy
Zhotovení, dodávka a montáž osvětlovacích těles do 55 zrekonstruovaných kanceláří ÚS, jedná se o zavěšená svítidla, která budou subtilní liniová a ve větších kancelářích budou spojena v obdélník či čtverec.
Světelný řetězec učeben a ateliérů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka světelných technologií (řetězce) pro učebny a ateliéry Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci v příloze č. 1 Technické specifikace zařízení a cenové kalkulaci.
Provádění obnovy veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně
Předmětem veřejné zakázky je uzavření 3 rámcových dohod (na každou z částí veřejné zakázky bude uzavřena samostatná rámcová dohoda) za účelem zajištění obnovy veřejného osvětlení v určených lokalitách města Brna, kde je veřejné osvětlení v havarijním, resp. technicky nevyhovujícím stavu. Konkrétní plnění (obnovy veřejného světlení) budou vždy ...
Velké Opatovice - Inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Hliníky pro výstavbu RD
Předmětem veřejné zakázky je výstavba inženýrských sítí, veřejného osvětlení, komunikace, výstavba čerpací stanice a přípojky plynovodu v lokalitě „Hliníky“ ve Velkých Opatovicích a rekonstrukce kanalizační ČS včetně kanalizačního výtlaku v lokalitě „Pod Dubím“ ve Velkých Opatovicích.
Výroba, dodávka a montáž osvětlovacích těles v rámci I. až IV. etapy do rekonstruovaných kanceláří
zhotovení, dodávka a montáž osvětlovacích těles do 55 zrekonstruovaných kanceláří ÚS, jedná se o zavěšená svítidla, která budou subtilní liniová a ve větších kancelářích budou spojena v obdélník či čtverec.
Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu výstavby RD Lipovec
Předmětem veřejné zakázky je výstavba inženýrských sítí, veřejného osvětlení a komunikace v obci Lipovec, Jihomoravský kraj.
Fejfalíkova, Legionářská - rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby s názvem: Fejfalíkova, Legionářská - rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.
Technologické vybavení muzikálových ateliérů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologického vybavení pro muzikálové ateliéry.
Provádění obnovy veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně
Předmětem veřejné zakázky je uzavření 3 rámcových dohod (na každou z částí veřejné zakázky bude uzavřena samostatná rámcová dohoda) za účelem zajištění obnovy veřejného osvětlení v určených lokalitách města Brna, kde je veřejné osvětlení v havarijním, resp. technicky nevyhovujícím stavu. Konkrétní plnění (obnovy veřejného osvětlení) budou vždy ...
Světelné technologie, HW systémy a osvětlovací technika pro Divadlo na Orlí
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompletních světelných a osvětlovacích technologií vč. HW systémů pro Divadlo na Orlí.
Parkoviště P+R lokalita Líšeň u Zetoru - dodávka a instalace technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace technologie do prostoru budoucího parkoviště typu P + R (Park & Ride – Zaparkuj a jeď) na parkovišti u Zetoru v lokalitě Brno - Líšeň, a to v rozsahu dle zpracované technické specifikace. Předmět veřejné zakázky spočívá zejména v následujícím: - SO 401 Veřejné osvětlení - SO 402 Přípojka NN - PS ...
Poptáváme hřbitovní lampu
Poptáváme hřbitovní lampu, máme zájem o lampau 4m nad zemí.