Zberný dvor Ludanice - stavebné práce II
Predmetom zákazky je vybudovanie zberného dvora v obci Ludanice. Zberný dvor pozostáva z následných objektov: SO 01 Komunikačné dopravné trasy, SO 02 Sanitárne a skladové kontajnery, SO 03 Oceľový prístrešok pre techniku, SO 04 Oceľový prístrešok pre kontajnery, SO 05 Spevnené plochy vr.podnoží veľkokap.kont. a nekrytých žľabov, SO 06 Prípojka ...
Preference městské hromadné dopravy města Třebíč - Křižovatky - opakované zadání
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení stavebních prací, zahrnujících montáž a instalaci nového světelně signalizačního zařízení (SSZ), rekonstrukci a rozšíření stávajícího veřejného osvětlení (VO) a provedení souvisejících prací a činností.
Modernizácia osvetlenia
Predmetom zákazky je modernizácia existujúceho osvetlenia pre objekt Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len objekt) na adrese Priemyselná 2, 824 73 Bratislava. Modernizácia existujúceho osvetlenia spočíva vo výmene pôvodných svietidiel za nové úsporné LED svietidlá s možnosťou regulácie svetelného toku. Svietidlá bude možné ...
Obnova expozice Husité - mobiliář a osvětlení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace navrženého mobiliáře vč. osvětlení a připojení na elektrické rozvody v rámci obnovy expozice „Husité“ v předmětných prostorách Staré radnice čp. 1 na Žižkově náměstí v Táboře, a to v souladu se současnými poznatky v oboru muzejnictví a potřebami zadavatele specifikovanými zadávací ...
Rekonstrukce svítidel veřejného osvětlení ve městě Jablonec nad Nisou I. etapa
Předmětem plnění zakázky je výměna 883 ks svítidel. V rámci výměny svítidel budou vyměněny i svodové kabely. Podrobně je předmět zakázky vymezen v projektové dokumentaci a v soupisu prací k nacenění, které tvoří přílohu č. 3 a 4 zadávacích podmínek.
Rekonstrukce osvětlení vč. souvisejících stavebních prací Gymnázium Chomutov, p.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je: dodávka osvětlení do prostor objektu školy (Gymnázium Chomutov, p.o.) a související stavební práce (rozvody elektroinstalace, snížení stropních částí v souvislosti s umístěním osvětlení apod.
Rekonstrukce pavilonu G - divadelní technika, Etapa č. 1 II
Předmětem je dodávka strojní části divadelní techniky a dalších technologií pro divadelní provoz, dále viz přiložená projektová dokumentace.
Správa, opravy a údržba veřejného osvětlení ve městě Nový Bor
Předmětem veřejné zakázky jsou správa, opravy a údržba veřejného osvětlení, přisvětlení přechodů pro chodce, vánočního osvětlení, světelného signalizačního zařízení a světelných dopravních značek na území města Nový Bor.
Výměna svítidel VO města Nový Bor
Předmětem plnění je dodání nových (nerepasovaných) svítidel a kompletního příslušenství včetně dopravy svítidel do místa plnění a jejich montáže.
Riešenie regenerácie sídliskového vnútrobloku Dionýza Štúra II. v Seredi
Predmetom zákazky je realizácia Projektu Riešenie regenerácie sídliskového vnútrobloku Dionýza Štúra II. v Seredi_2. Časť č. 1: SO 201 Výmena vonkajšieho osvetlenia Časť č. 2 : SO 301.1 Stavebná úprava komunikačnej siete vo vnútrobloku
Správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení
Správa, běžná údržba provozu a opravy veřejného osvětlení, rozvaděčů veřejného osvětlení, vánočního a slavnostního osvětlení, a energetických zdrojů na území statutárního města Děčín a v jeho vlastnictví tak, aby byla zajištěna stálá funkčnost všech bodů veřejného osvětlení, trvale nasvícených míst.
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník, 9. mája – vstup
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník, 9. mája vstup". Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti: 1.Predmetom zákazky je realizácia sadovníckych a parkových prác vrátane rekultivácie trávnika. revitalizácie vnútrobloku. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise ...
Rekonstrukce veřejného osvětlení Ústí nad Labem I - montáže
Předmětem zakázky je montáž prvků veřejného osvětlení („VO“) v rámci rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Ústí nad Labem v rozsahu dle zadávací dokumentace a poskytnutí souvisejícího plnění vyplývajícího z výkazu výměr.
Rekonstrukce veřejného osvětlení Ústí nad Labem I - dodávky
Předmětem zakázky je realizace dodávek prvků veřejného osvětlení („VO“) pro rekonstrukci veřejného osvětlení ve městě Ústí nad Labem v rozsahu dle zadávací dokumentace a poskytnutí souvisejícího plnění vyplývajícího z technických parametrů předmětu veřejné zakázky.
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nemšová
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nemšová (výmena a doplnenie svietidiel) v zmysle projektovej dokumentácie (technická správa a jej prílohy) vypracovanej spoločnosťou e4, spol. s r.o., Vajanského 1955/58, Piešťany 921 01, IČO: 44 741 618 (zodpovedný projektant: Ing. Slavomír Vislocký) z ...
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník- ulica 9. mája
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník - ulica 9. mája stred". Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti: 1.Predmetom zákazky je realizácia sadovníckych a parkových prác vrátane rekultivácie trávnika. revitalizácie vnútrobloku sklárskeho sídliska. Podrobný popis ...
DnO - Scénické osvětlovací technologie
(1) Předmětem plnění veřejné zakázky je pro část 1 dodávka osvětlovacích pultů vč. potřebného příslušenství pro Divadlo na Orlí. (2) Předmětem plnění veřejné zakázky je pro část 2 dodávka osvětlovací techniky pro Divadlo na Orlí. (3) Předmětem plnění veřejné zakázky pro část 3 je dodávka a montáž pojízdných osvětlovacích nosníků pro velkou a ...
MUO - Rekonstrukce bývalého kina Central, Scénické osvětlení a ozvučení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka scénického osvětlení a ozvučení v rámci rekonstrukce části objektu č.p. 824 v Denisově ulici č. or. 47, která byla adaptována jako kino Central (dále také jen Dodávka). Cílem rekonstrukce je vytvořit víceúčelový sál se zázemím pro výstavní, veřejné a technicko-administrativní funkce: divadlo, kino s kapacitou ...
Zajištění správy, údržby a oprav všech zařízení veřejného osvětlení a vánočního osvětlení
Předmětem veřejné zakázky je zajištění správy údržby a oprav všech zařízení veřejného osvětlení a vánočního osvětlení ve městě Mnichovo Hradiště a v místních částech.
Přestavba kancelářských svítidel
Předmětem veřejné zakázky je provedení repase zářivkových svítidel typu ID-VM 2/58W, typu RCA 2/58 a náhrada svítidel CQF 2/18W TC a zářivkových svítidel v nikách. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Výmena a doplnenie svetelnej techniky a osvetlenia
Predmetom zákazky je výmena a doplnenie svetelnej techniky a osvetlenia a súvisiace elektroinštalačné a stavebné práce. Podrobné informácie sú k dispozícií v súťažných podkladoch a v ich prílohách, ktoré sú dostupné na stiahnutie na webovej adrese https://www.ezakazky.sk/vsmuba/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=67426266& a na ...
Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích - AV technika, scénické osvětlení a divadelní technika
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka AV techniky, scénického osvětlení a divadelní techniky v souvislosti s realizací veřejné zakázky Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích. Podrobně je předmět veřejné zakázky specifikován v projektové dokumentaci pod názvem Architektonické a projekční řešení kulturního domu Slavie, část AV technika, ...
Pronájem vánoční výzdoby
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem vánoční výzdoby statutárního města Most pro roky 2022 - 2025.
Vodozádržné opatrenia v parku Jozefa Dekréta Matejovie vo Zvolene
Riešená stavba je rozdelená na nasledujúce stavebné objekty: SO-01 Komunikácie - Pre rekonštrukciu parku J. D. Matejovie sú samostatne spracované nové typy komunikácií. Ide o chodníky pre peších, ktoré len z časti zostávajú v stávajúcom stave. SO-02 Zhromažďovanie dažďových vôd a závlahový systém - Vodozádržné opatrenia ako drobné lokálne zberné ...
Obnova veřejného osvětlení Cheb 2022
Předmětem zakázky je realizace dodávek prvků veřejného osvětlení a provedení souvisejících stavebních prací při rekonstrukci veřejného osvětlení ve městě Cheb v rozsahu činností dle zadávací dokumentace.