V 00476 - nájem, obnova, provoz a správa veřejného osvětlení obce Velké Losiny
Předmětem veřejné zakázky je nájem, obnova, provoz a správa veřejného osvětlení obce Velké Losiny, zahrnující činnosti uvedené v zadávací dokumentaci
Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici-II.etapa
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici II. etapa, ktorá sa skladá z troch častí: -Časť A. Stavebné práce -Časť B. Obnova a výsadba zelene -Časť C. Detské ihriská a športové prvky Predmetom je realizácia stavebných prác na regenerácii vnútrobloku ...
Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici-I.etapa
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici I. etapa, ktorá sa skladá z troch častí: -Časť A. Stavebné práce -Časť B. Obnova a výsadba zelene -Časť C. Detské ihriská a športové prvky Predmetom je realizácia stavebných prác na regenerácii vnútrobloku ...
Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení II.
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v rekonstrukci stávajícího veřejné osvětlení rozděleného do 3 samostatných etap a ve vybudování nového veřejného osvětlení v úseku cyklostezky Ještětice - Solnice - Lipovka. Součástí předmětu veřejné zakázky je současně i výkon energetického managementu pro rekonstruovanou část veřejného ...
Zníženie energetickej náročnosti v podniku II.
Predmetom zákazky je rekonštrukcia systému osvetlenia výrobnej haly a dodávka kompresora. Viac informácií je uvedených v Súťažných podkladoch.
Realizace vánoční výzdoby MČ Praha 6 pro vánoční svátky 2020 - 2023
Předmětem plnění zakázky je montáž a následná demontáž světelných dekorů (světelná ozdoba s vánoční tématikou velikosti od cca 0,8 m2 do 3,0 m2 dle stávajících úchytů na sloupech veřejného osvětlení) vánoční výzdoby v majetku MČ Praha 6, pronájem dalších světelných dekorů, kompletní montáž a demontáž, revize, opravy, spotřeba elektrické energie, ...
Rekonstrukce horní sféry studia KH5
vytvoření horní sféry a scénického osvětlení ve studu KH 5 v ČT Praha - Podrobnější popis předmětu plnění, zejména vymezení technických podmínek a specifikace, bude uveden v zadávacích podmínkách
Dodávka řídícího a monitorovacího systému do stávajících rozvaděčů veřejného osvětlení
Předmětem veřejné zakázky je uzavření jedné (1) kupní smlouvy s jedním (1) dodavatelem na dodávku 1416 ks řídících a monitorovacích jednotek, skládajících se z vlastní řídící jednotky PLC/PC, GSM modulu, I/O modulu, napájecího zdroje.
Dodávky svítidel, světelných zdrojů a náhradních dílů svítidel pro období let 2020 - 2024
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému. Cílem zadavatele je disponovat okruhem dodavatelů, kteří budou schopni v reakci na jeho aktuální potřeby plnit předmět dílčích veřejných zakázek, a to v průběhu doby trvání DNS. Předmětem plnění je zajištění svítidel, světelných zdrojů a náhradních dílů svítidel pro ...
Operační svítidla
Předmětem veřejné zakázky je dodávka operačních svítidel pro centrální operační sály a chirurgii pro pracoviště zadavatele Litomyšlskou nemocnici, Chrudimskou nemocnici a Orlickoústeckou nemocnici.
Stativy a operační světla do Nemocnice Prostějov
Předmětem této VZ je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 5 ks závěsný anesteziologický stativ dvouramenný, 5 ks závěsný chirurgický komplex víceramenný, 2 ks závěsné operační svítidlo s LED technologií s integrovanou HD kamerou se společným kotvením na statickou konstrukci a 3 ks závěsné ...
Rodinné domy lokalita Za nádražím Bílý Kostel nad Nisou - technická infrastruktura
Stavební práce spočívající ve výstavbě nové technické infrastruktury pro budoucí výstavbu rodinných domů. Stavba se člení na tyto stavební objekty: SO.1 Komunikace SO.1.1 Odvodnění komunikace S0.2 Kanalizace SO.2.1 Kanalizační přípojky SO.3 Vodovod SO.3.1 Vodovodní přípojky \newline SO.4 Plynovod SO.5 Veřejné osvětlení SO.7 ...
Dům kultury Poklad - interiér
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka a instalace vybavení interiéru pro stavbu „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě - Porubě, k.ú. Poruba, obec Ostrava, a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby „DK POKLAD - VOLNÝ INTERIÉR A DOPLŇKOVÉ PRVKY“, kterou zpracovala společnost PLATFORMA ...
Interiérové řešení výstavních expozic ve 2NP a 3NP Muzea východních Čech v Hradci Králové
Předmětem realizace a dodávky stálých expozic ve 2NP a 3NP Muzea východních Čech v Hradci Králové je zpracování dílenské dokumentace, výroba, dodávka, montáž a kompletace expozičního systému, včetně osvětlení, AV a IT techniky a jeho následné zprovoznění a zregulování, včetně všech prvků a doplňků, úprava silnoproudých a slaboproudých rozvodů v ...
Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v rekonstrukci stávajícího veřejné osvětlení rozděleného do 3 samostatných etap a ve vybudování nového veřejného osvětlení v úseku cyklostezky Ještětice - Solnice - Lipovka. Součástí předmětu veřejné zakázky je současně i výkon energetického managementu pro rekonstruovanou část veřejného ...
Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v rekonstrukci stávajícího veřejné osvětlení rozděleného do 3 samostatných etap a ve vybudování nového veřejného osvětlení v úseku cyklostezky Ještětice - Solnice - Lipovka. Součástí předmětu veřejné zakázky je současně i výkon energetického managementu pro rekonstruovanou část veřejného ...
Sanace hráze a stavební úpravy komunikace v areálu Nové Záluží v Litvínově
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Sanace hráze a stavební úpravy komunikací v areálu Nové Záluží v Litvínově“, zpracované v lednu 2020 společností Geosyntetika, s.r.o., Nikoly Tesly 3, 160 00 Praha 6, IČ 25100009, která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je oprava hráze u vodního díla ...
Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia
Predmetom zákazky je Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia, ktorý bude realizovaný počas doby trvania zmluvy uzavretej na základe výsledku tohto postupu zadávania zákazky, v zmysle definícií, podmienok a požiadaviek uvedených v zadávacej dokumentácii tohto postupu zadávania zákazky. Viac : súťažné podklady, prílohy a ...
Rekonstrukce podpposr ve vozovně Strašnice, včetně obnovy osvětlení a opravy vytápění
Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména rekonstrukce podpor ve vozovně Strašnice včetně obnovy osvětlení a opravy vytápění. Rekonstrukce bude probíhat v etapách.
Rekonstrukce Zimního stadionu Kladno
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce ČEZ zimního stadionu Kladno. Předmětem plnění bude realizace nového zastřešení stávajícího zimního stadionu. Nosná konstrukce bude navržena z ocelových příhradových vazníků, na kterých bude osazen skládaný střešní plášť. Nově bude navržen hromosvod, odvodnění střechy, zařízení pro odvod tepla a ...
Dynamický nákupní systém pro dodávku prvků pro správu a údržbu veřejného osvětlení
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v tomto DNS je specifikován v jednotlivých dílčích kategoriích tohoto DNS. Kategorie tohoto DNS 1.Ocelové konstrukce zařízení veřejného osvětlení kulaté, kuželové a ohraněné stožáry 2.Ocelové konstrukce zařízení veřejného osvětlení atypické a historické stožáry 3.Patice pro zařízení veřejného osvětlení ...
Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu výstavby RD Lipovec
Předmětem veřejné zakázky je výstavba inženýrských sítí, veřejného osvětlení a komunikace v obci Lipovec, Jihomoravský kraj.
ZTV pro 10 RD - Jeřišno
Novostavba veřejné infrastruktury pro nově navržené parcely rodinných domů v obci Jeřišno. Jedná se o vybudovaní inženýrských sítí jednotné kanalizace, dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu a veřejného osvětlení. V neposlední řadě také vybudování příjezdové komunikace k parcelám včetně vjezdu na jednotlivé parcely. Dále bude vybudována výhybna a ...
Údržba veřejného osvětlení na území města Šumperka
Předmětem plnění je provádění údržby veřejného osvětlení komunikací, chodníků a ostatních ploch a údržbu zařízení světelných křižovatek a provozování pohotovostní služby na území města Šumperka.
Obnova zahrady Strakovy akademie - stavební práce
Předmětem celé VZ je kompletní zahradnická a technická obnova zahrady Strakovy akademie včetně nových bezpečnostních prvků. VZ je rozdělena na 2 části zadávané v samostatných zadávacích řízeních. Předmětem této části veřejné zakázky kompletní zahradnická a technická obnova zahrady Strakovy akademie, tj. zejména výměna všech zpevněných i ...