NON IKT služby Centrálneho dátového archívu UKB
Predmetom zákazky sú NON IKT služby údržby Centrálneho dátového archívu UKB, najmä ide o: -Servis elektrických systémov -Servis chladiacich systémov -Servis bezpečnostných systémov -Monitoring dátového centra -SLA k elektrickým, bezpečnostným, chladiacim a monitorovacím systémom. NON IKT služby CDA sú v rozsahu podľa časti B. Opis ...
Modernizace systému řízení dopravy na SSZ Lidická - Plaská v Plzni
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Modernizace systému řízení dopravy na SSZ Lidická - Plaská v Plzni“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. Doplnění jednotek pro komunikaci RSU na vybraná SSZ 2. Doplnění bezdrátových ...
Modernizace MKDS Litomyšl
Předmětem zakázky je poskytnutí dodávek spočívajících ve výměně záznamového a dohledového zařízení a modernizaci 12 stávajících kamerových bodů s možností rozšíření kamerového systému o další body. Součástí plnění je i pozáruční servis v délce pěti let.
Obnova teplotně citlivého kabelu ve Strahovském automobilovém tunelu
Předmětem plnění je výměna detekčního teplotního lineárního (LHD) kabelu systému elektrické požární signalizace ve Strahovském automobilovém tunelu. Výměna detekčního kabelu systému EPS dle zákona 183/20006 Sb. nevyžaduje stavební povolení.
Rekonštrukcia historického parku - I. etapa
Predmetom zákazky sú stavebné práce - obnova historického parku v Lednických Rovniach. Predmetom zákazky je revitalizácia siete chodníkov a osadenie mobiliáru, elektrifikácia areálu - verejné osvetlenie vybraných trás, iluminácia vybraných architektúr a inštalácia kamerového systému s nočným videním. Elektrifikácia a kamerový systém sa robia iba ...
SED-PZTS a rozšíření systému CCTV - realizace
Předmětem je dodávka a montáž (instalace) PZTS (Poplachový zabezpečovací a tísňový systém), EPS (Elektrická požární signalizace) a rozšíření stávajícího kamerového systému CCTV
Rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní řešení nově osazených 63 kamerových bodů. Na nových kamerových bodech bude osazeno 43 kamer otočných a 119 kamer fixních pro měření a sledování dopravy. Kamery budou umístěny na trakčních sloupech, sloupech veřejného osvětlení, sloupech světelné signalizace, nových kamerových sloupech a domech. Kamery ...
Elektronické zabezpečovací systémy pro střediska Probační a mediační služby České Budějovice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž elektronických bezpečnostních systémů pro zabezpečení pracovníků ve střediscích Probační a mediační služby.
Modernizácia a inovácia radarového systému a doplnenie kamerového systému na VDG
Predmetom zákazky je dodanie a montáž modernizácie a inovácie radarového systému a doplnenie kamerového systému na Vodnom diele Gabčíkovo. Predmet zákazky pozostáva najmä z vyhotovenia a dodania realizačnej projektovej dokumentácie, zabezpečenia schvaľovacieho procesu a získania povolení v súlade s platnou legislatívou SR. Demontáž a likvidácia ...
Stavebné úpravy V Kaštieli, ZSS Horné Obdokovce
ZSS V KAŠTIELI Horné Obdokovce sídli v rozľahlom barokovom kaštieli, ktorý je NKP I. stupňa. V zariadení sa poskytujú sociálne služby osobám s mentálnym aj fyzickým postihnutím. Od 1.10.2018 musia izby zariadenia spĺňať požiadavky Vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych ...
Poptávám zabezpečovací systém
Měl bych zájem o cenovu nabídku na zabezepčovací systém od EZS pro naši novostavbu
Modernizace městského kamerového systému ve městě  Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Předmětem veřejné zakázky je realizace modernizace městského kamerového a dohlížecího systému (dále jen MKDS) v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi a doplnění průjezdových kamer včetně čtení RZ a připojení do databáze policie ČR. Jedná se o 24 otočných kamer, 4 pevných kamer a 10 odjezdových kamerových bodů se čtením RZ vozidel s napojením na ...
Rekonstrukce a rozšíření MKS Plzeň
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Rekonstrukce a rozšíření MKS Plzeň“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. Instalace kamer 2. Vybudování příslušných přenosových a napájecích tras a rozvodů 3. Integrace do Městského ...
Komplexné zabezpečenie bezpečnostných systémov PSN a CCTV
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie bezpečnostných systémov PSN a CCTV. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v časti B.2 Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
IP kamerový systém pro objekty Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - III
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova kamerového systému vč. zpracování dodavatelské projektové dokumentace a provádění podpory a servisu kamerového systému. Zadavatel buduje uzavřený kamerový systém.
Zabezpečenie komplexných služieb kamerového systému v športových objektoch
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných služieb kamerového systému v športových objektoch, ubytovniach a elektronických čítačiek osôb počas podujatia EYOF 2022 Európsky olympíjsky festival mládeže hromadné športové podujatie, ktoré sa koná v termíne od 24.07.2022 do 30.07.2022.
Zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany
Účelem zadávacího řízení je zabezpečit potřebu zadavatele spočívající v provádění služby údržby a oprav pro zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany, tj. elektrické požární signalizace (EPS), poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS) a kamerového systému (CCTV), v objektech zadavatele
Digitalizace poutního areálu Svatý Kopeček - zabezpečovací systém a bezdrátové sítě II
Zabezpečovací systém zajistí ochranu sbírkového fondu, a to rozšířením EPS a EZS. Současně rozšíří zabezpečovací systém o dohledové IP kamery a infrastrukturu nutnou pro jejich provoz. Systém bude doplněn o přístupové body bezdrátové sítě umožňující provoz expozic, zabezpečovacího systému a depozitní (katalogizační) systém.
Ekologizace TFM - Logistika paliva pro kotel K1
Dodání nové technologie třídění paliva (násypka, třídič nadrozměru, magnet, havarijní násypka) Výměna kapotáže všech přesypů v trase T3-T9 Dodávka a montáž průmyslového vysavače s filtračním zařízením s pokrytím pásu T3-T9 (mimo T6) Dodávka nové pásové váhy na T8 Úprava stávajícího vzorkovače paliva na T8 Dodávka a montáž elektrické požární ...
LFP - U2 vybavení - Kamerový systém
Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky je dodávka, instalace a zprovoznění kamerového systému vč. montáže, instalace a konfigurace centrálního ovládacího systému, zprovoznění integračních vazeb na grafickou nástavbu C4 a dalších níže uvedených návazných systémů, dodání příslušných licencí, a příslušenství
NKP SZ Telč - Výroba, dodání a montáž výstavního fundusu II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výstavního fundusu pro stálé expozice ve 2. NP Jižního paláce a v 1. a 2.NP sýpky pivovaru v současné době rekonstruovaného objektu SZ Telč dle zpracované projektové dokumentace. Dodávka výstavního fundusu zahrnuje: a) výrobu výstavního fundusu, vitrín a skleněných prvků, (dále jen „fundus“ nebo ...
Smart technológie pre mesto Trstená
Inteligentné priechody pre chodcov, verejné osvetlenie, inteligentný kamerový systém, inteligentné meteostanice, inteligentný zberný dvor - karta občana. Podrobnejší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Inteligentné technológie mesta Tvrdošín
Inteligentné priechody pre chodcov, inteligentný kamerový systém, inteligentné verejné osvetlenie, inteligentné meteostanice, inteligentné infopanely/úradné tabule. Podrobnejší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Ul. Ľ. Štúra v Leviciach – Zavedenie smart technológií
Inteligentné verejné osvetlenie, inteligentný kamerový systém. Podrobnejší opis je v súťažných podkladoch
Zavádzanie inteligentných technológií v meste Vráble
Inteligentný kamerový systém, Inteligentné verejné osvetlenie, Inteligentný parkovací systém, inteligentné meteostanice, inteligentný rozhlas, inteligentné priechody pre chodcov. Podrobnejší opis je v súťažných podkladoch.