Trubková závlaha a napájecí potrubí Kovanice
Jde o nákup: • Trubková závlaha pro spon 18 x 18 m a výměru 10 ha • Napájecí rychlospojkové potrubí D 159 o délce 600 m • Napájecí rychlospojkové potrubí D 108 o délce 1038 m
Pásové, lineární a pivotové zavlažovače Kovanice
jedná se o nákup následujících zařízení: • Pásový zavlažovač 500-550m / 110 mm 8 kusů • Lineární mostová závlaha 1 kus • Pivotová mostová závlaha 2 kusy
Nákup plošné závlahy pro farmu Mochov 3. etapa - plošná závlaha
Předmětem veřejné zakázky je dodávka plošné závlahy a přenosných trubek pro rozvod vody na zavlažování 5 ha půdy. Spon postřikovačů 18x18.
Nákup plošné závlahy pro farmu Mochov 3. etapa - pásové zavlažovače, rozvod vody, závlahové mosty
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 pásových zavlažovačů a 3 ks závlahové mosty šíře 50 m se záběrem 72 m. Nové zavlažovače budou s návinem až 550 a světlostí 110 mm a řízené počítačem. K tomu bude pořízeno ještě 450 m trubního vedení.
Nákup plošné závlahy pro farmu Mochov 3. etapa - kapková závlaha
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kapkové závlahy včetně filtrace a pokladačů pro 20 ha půdy.
Úprava prostoru parku Klárov - 2. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované obchodní společnosti DIPRO, spol. s.r.o., IČO: 485 92 722, se sídlem Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12, a dle výkazu výměr, provést stavební práce spočívající v úpravě prostoru parku Klárov, zejm. v odstranění stávajících zpevněných ...
Retenční nádrže, závlahový systém a úpravy okolí
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavebních objektů: SO 411 Automatický závlahový systém, SO 412 Vedení NN AZS a SO 413 Akumulační nádrže, a SO 501.2. HTÚ parku. Automatický závlahový systém řeší zavlažování sadově upravené části náměstí a parku. Vedení NN AZS je dopojení kabeláže pro řízení závlahy pro sadové úpravy náměstí a parku. ...
Nákup lineárního zavlažovače
Jedná se o nákup lineárního pivotu pro závlahu zemědělských plodin. Bližší specifikace v ZD na profilu zadavatele.
Pořízení závlahových nádrží a závlahové technologie skleníku na farmě Tušimice
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba 3 (slovy: tří) nadzemních nádrží, každá o kapacitě 1.500 m3 pro skladování a směšování dešťové vody z venkovní nádrže, vody již prošlé systémem a závlahové vody z vodního toku. Nádrže budou montované, zhotovené z ocelových panelů s pozinkovou povrchovou úpravou. Tloušťka panelů bude 6 - 8 mm. Vnitřní ...
Pořízení závlah firmou BRAMKO, s.r.o.
Předmětem zakázky je dodávka závlahového systému (CPV kód 43323000-3), který tvoří následující komponenty: - 9x Pásový zavlažovač - Vůz na přepravu závlahového potrubí - Písková filtrační stanice - Mobilní rychlospojkové potrubí (1500m) - 20x transportní a úložné kontejnery pro závlahové potrubí
Pořízení závlah firmou Agáta spol. s r.o.
Předmětem zakázky je dodávka závlahového systému (CPV kód 43323000-3), který tvoří následující komponenty: - 12x Pásový zavlažovač - Automatická filtrační stanice - Nádrž na vodu - Mobilní rychlospojkové potrubí (6200m) - Mobilní čerpací stanice - Vůz na přepravu závlahového potrubí - 20x transportní a úložné kontejnery pro závlahové ...
Pořízení závlahového systému firmou Semická s.r.o.
Předmětem zakázky je dodávka závlahového systému (CPV kód 43323000-3), který tvoří následující komponenty: 1x lineální mobilní zavlažovač, 9 x Pásový zavlažovač 500/110 mm, mobilní rychlospojkové potrubí pro hlavní řády 3000 m, mobilní čerpací stanice, Systém rychlospojkové závlahy na 20 ha
Pořízení závlah firmou Pavel Pokorný - BRAMKO
Předmětem zakázky je dodávka závlahového systému (CPV kód 43323000-3) dle technické specifikace, která je zveřejněna na profilu zadavatele
Zajištění provozu závlahové soustavy  Brod-Bulhary-Valtice 1. stavba
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je poskytování pravidelných služeb, spočívajících v zajištění funkčnosti a nepřetržitého provozu staveb k závlaze pozemků v rámci závlahové soustavy "Brod-Bulhary-Valtice 1. stavba" . Více informací je uvedeno v zadávací dokumentaci.
Zajištění provozu závlahové soustavy Podivín-Lužice I
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby poskytování Služeb spočívajících v zajištění funkčnosti a řádného a spolehlivého provozu staveb k závlaze pozemků Podivín - Lužice I. stavba v souladu s manipulačním řádem, stavebně-technickou dokumentací a souvisejícími vodoprávními dokumenty, v souladu s příslušnými ustanoveními vodního ...
Zajištění provozu závlahové soustavy Brod-Bulhary-Valtice 8. a 9. stavba
Předmětem je poskytování Služeb spočívajících v zajištění funkčnosti a řádného a spolehlivého provozu staveb k závlaze pozemků Brod - Bulhary - Valtice - 8. a 9. stavba v souladu s manipulačním řádem, stavebně-technickou dokumentací a souvisejícími vodoprávními dokumenty, v souladu s příslušnými ustanoveními vodního zákona a vyhlášky č. 225/2002 ...
Zajištění provozu závlahové soustavy Kanál K7 Trníček + RD Bulhary - Přítluky
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je poskytování pravidelných služeb, spočívajících v zajištění funkčnosti a nepřetržitého provozu staveb k závlaze pozemků v rámci závlahové soustavy "Kanál K7 Trníček" a části stavby Regulační drenáž (RD) "Bulhary-Přítluky" v souladu s provozním řádem, stavebně-technickou dokumentací a ...
Zajištění provozu závlahové soustavy Kanál Krhovice - Hevlín
Předmětem plnění zakázky je poskytování služeb spočívajících v zajištění funkčnosti a nepřetržitého provozu staveb k závlaze pozemků v rámci závlahové soustavy „Kanál Krhovice-Hevlín“ v souladu s provozním řádem, stavebně-technickou dokumentací a souvisejícími vodoprávními dokumenty od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025. Dále poskytování Služeb ...
Obnova závlahového systému, Skorkov, Otradovice
Předmětem zakázky jsou stavební práce na projekt Obnovy závlahového systému (Skorkov, Otradovice)
Retenční nádrže a závlahový systém, náměstí II
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavebních objektů: SO 411 Automatický závlahový systém, SO 412 Vedení NN AZS a SO 413 Akumulační nádrže. Automatický závlahový systém řeší zavlažování sadově upravené části parku. Vedení NN AZS je dopojení kabeláže pro řízení závlahy pro sadové úpravy parku. Akumulační nádrže řeší osazení akumulační nádrže, ...
Rekonštrukcia atletickej dráhy a sektorov na štadióne v Piešťanoch
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii atletického oválu (dĺžky 400 m so 6 dráhami, bežeckou rovinkou 135 m so 6 dráhami) s jednotným polomerom 36,5 m - vybudovanie športoviska s umelým polyuretánovým povrchom hrúbky 10-13 mm kladeným na drenážny asfaltobetón a s technickými sektormi vrátane technického a materiálneho vybavenia, ...
Čerešňový sad - Legionárska (park Legionárska)
Predmetom zákazky je rekonštrukcia verejného priestranstva na rohu Radlinského a Legionárskej ulici, vrátane spevnených plôch, výsadby novej zelene, vybudovanie verejného osvetlenia, vrátane elektrickej prípojky, závlahového systému, športoviska, zasakovacieho systému pre dažďovú vodu.
Pořízení technologií závlah ve skleníku na farmě Tušimice
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systému 7 (slovy: sedmi) nových závlahových nádrží, které budou sloužit k uskladnění dodávané závlahové vody. Předpokládá se částečné využití dešťové vody, která bude přečerpávána do závlahových nádrží ze záchytné venkovní nádrže. Tato voda bude postupně použita v závlahovém procesu jako čistá voda s ...
Nákup pásových zavlažovačů - Hrušovany nad Jevišovkou
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 10 ks pásových zavlažovačů o délce hadice 450 metrů s průměrem 90 mm, vstupní tlak min. rozpětí 3,5 - 11 bar s doplňky (hadice, filtry, ventily, stativ, vodoměr).
Pořízení závlah firmou Zelenina Polabí a.s.
Předmětem zakázky je dodávka závlahového systému.