Vybavení pro projekt předcházení vzniku odpadu ve zúčastněných obcích OLK
Předmětem veřejné zakázky je dodání kompostérů a dalších nádob jakožto vybavení pro projekt zadavatele jednotlivým obcím účastnícím se projektu. Další podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele, která je k nalezení pod názvem této zakázky.
Vybavení pro projekt předcházení vzniku odpadu ve zúčastněných obcích MSK
Předmětem veřejné zakázky je dodání kompostérů a dalších nádob jakožto vybavení pro projekt zadavatele jednotlivým obcím účastnícím se projektu. Další podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele, která je k nalezení pod názvem této zakázky.
Vybavení pro projekt předcházení vzniku odpadu ve zúčastněných obcích ZLK
Předmětem veřejné zakázky je dodání kompostérů a dalších nádob jakožto vybavení pro projekt zadavatele jednotlivým obcím účastnícím se projektu. Další podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele, která je k nalezení pod názvem této zakázky.
Predchádzanie vzniku BRKO v mikroregióne BESKYD
Dodanie nádob na kompostovanie biologicky rozložiteľnoho odpadu pre obyvateľov Zrduženia mikroegiónu Beskyd.
Obstaranie kompostérov v obci Sološnica
Predmetom zákazky je dodávka 732 ks kompostérov na spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad, z domácnosti, verejného priestranstva a pod.
Poptávám dodávku substrátu Suliflor SF2
Poptávám cca 4 500l substrátu Suliflor SF2 , což je asi 20 ks 225 l balení . Substrát potřebuji dodat do Litvínovic u Českých Budějovic.
Poptávám lávový kámen
Poptávám lavový kamen 50 x 40 x 3cm.
Kompostéry Lipensko
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 240 ks kompostérů o objemu 1 170 l.
Kompostéry II
Množstvo: 700 ks = 1 súbor Objem kompostéra: 700 800 l. Hrúbka steny kompostéra: 5 6 mm. Materiál kompostéra: HDPE. Dodacia lehota od podpísania zmluvy: 6 týždňov. Vrátane dopravy na miesto určenia v meste Nitra. Záruka min. 2 roky.
Komunitné dvojkomorové kompostéry
Stručný opis predmetu zákazky: Technická špecifikácia zhotovenia dvojkomorového komunitného kompostéra Základom požadovaného dvojkomorového komunitného kompostéra sú 2 identicky vyrobené zberové kompostovacie komory rovnakej kvality. Rozmery jednej zberovej kompostovacej komory: 1200 mm (d) x 1110 mm 1200 mm (š) x 1040 mm - 1250 mm (v). 1250 ...
Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho,Nitra
ZÁKLADNÉ KAPACITY ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA: Výmera kvetinovej lúky vo svahu 890m2 Výmera kvetinovej lúky v rovine 1100m2 Výmera trvalkových záhonov vyvýšených 26m2 Výmera trvalkových záhonov na teréne 17m2 Výsadba stromov listnatých 21ks Výsadba stromov ihličnatých 6ks Výsadba trvaliek 344ks Výsadba cibuľovín 430ks Spevnená plocha - dlažba pod ...
Samozavlažovacie nádoby – Hodžovo námestie
Predmetom zákazky je výroba a dodávka samozavlažovacích kvetináčov pre potreby Hlavného mesta SR. Podrobná technická špecifikácia jednotlivých tovarov je k dispozícii v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
Předcházení vzniku bioodpadu ve městě Kutná Hora
Předmětem veřejné zakázky je dodání kompostérů (1000 ks) pro předcházení vzniku bioodpadu ve městě Kutná Hora.
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 999 ks odpadových nádob (kompostérů) pro separaci a kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu pro obce sdružené v dobrovolném svazku obcí Moravskokrumlovsko. Součástí dodávky je rovněž dodávka 4 ks kontejnerů na textil a 2 ks štěpkovače.
Dodávka kompostérů, kontejnerů na textil a mobilních buněk
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 443 ks nových a nepoužitých kompostérů o velikosti 450 l - 650 l, a dále 1 272 ks nových a nepoužitých kompostérů o velikosti 950 l - 1 100 l, 6 ks nových a nepoužitých kontejnerů na textil, 3 ks nových a nepoužitých menších mobilních RE-USE buněk (cca 4 m x 2,4 m) a 11 ks nových a nepoužitých velkých mobilních ...
Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu praktické přípravy
nákup přepravníku na přepravu koní, nákup učebních pomůcek do odborné učebny mechanizace a mechanizační dílny a nákup vybavení do výukové zahrady.
Poptávám trávníkový substrát
Mám zájem o trávníkový substrát v množství 1tuna. Jaká by byla cena včetně dopravy do města Orlova. Děkuji.
Poptávám dřevěnou štěpku na záhon
Poptávám dřevěnou štepku na záhon místo mulčovací kúry. Přibližně záhon 20m X 1.5m. Děkuji za info
Šlapanicko - předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 300 ks plastových kompostérů o objemu min. 900 l, a to dle specifikovaných parametrů uvedených v příloze č. 1 smlouvy. Předmětem veřejné zakázky je rovněž dodávka dle přílohy č. 2 smlouvy a vykládka zboží bez asistence kupujícího.
Předcházení vzniku odpadů na Tišnovsku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka: Předmětem smlouvy je dodávka 181 ks kompostérů o objemu 400 l, 1500 ks kompostérů o objemu 800 l, 592 ks kompostérů o objemu 1100 l a 8 ks štěpkovačů.
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 999 ks odpadových nádob (kompostérů) pro separaci a kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu pro obce sdružené v dobrovolném svazku obcí Moravskokrumlovsko. Součástí dodávky je rovněž dodávka 4 ks kontejnerů na textil a 2 ks štěpkovače.
Pořízení kompostérů a kontejnerů na textil v rámci projektu Břeclav kompostuje!
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1500 ks kompostérů a 3 ks kontejnerů na textil pro zajištění předcházení vzniku bioodpadu a textilního odpadu ve městě Břeclav.
Pořízení kompostérů, štěpkovačů, kontejnerů na textil a knihy v obcích Bělá, Kozmice, Píšť, Sudice
Předmětem plnění veřejné zakázky je předcházení vzniku odpadů, a to pořízením kompostérů, štěpkovačů, kontejnerů na textil a knihy v obcích Bělá, Kozmice, Píšť, Sudice, Závada, Vřesina a Hať.
Výstavba skleníka vrátane technologického vybavenia a rozšírenie kapacity kotolne pre vykurovanie
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác novostavba objektu skleníka vrátane technologického vybavenia a rozšírenie kapacity kotolne pre vykurovanie skleníka v zmysle projektovej dokumentácie. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v prílohách súťažných podkladov (ďalej aj SP).
Zkvalitnění systému pro předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů
Předmětem veřejné zakázek je: A) dodávka domácích kompostů, B) dodávka vratných plastových kelímků a ručních myček a kelímků