Nákup kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach

Nákup kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach

Nákup kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach pre mesto Hnúsťa. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predmetom verejneho obstaravania je dodanie skatul na kompostovanie, za ucelom predchadzania vzniku biologicky rozlozitelnych komunalnych odpadov. Blizsia specifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.

Kompostéry pre Združenie mikroregiónu Údolie smrti

Kompostéry pre Združenie mikroregiónu Údolie smrti

Verejný obstarávateľ Združenie mikroregiónu "Údolie smrti" - požaduje dodanie predmetu zákazky 788 ks kompostérov pre obce Združenia mikroregiónu "Údolie smrti" podľa prehľadu rozdelenia kompostérov v záujme predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci projektu financovaného prostredníctvom nenávratného finančného ...

Kompostéry pre Združenie mikroregiónu KAŠTIELIK

Kompostéry pre Združenie mikroregiónu KAŠTIELIK

Verejný obstarávateľ Združenie mikroregiónu KAŠTIELIK - požaduje dodanie predmetu zákazky 548 ks kompostérov pre obce Združenia mikroregiónu KAŠTIELIK podľa prehľadu rozdelenia kompostérov v záujme predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci projektu financovaného prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z ...

Kompostéry pre Združenie mikroregiónu BESKYD

Kompostéry pre Združenie mikroregiónu BESKYD

Verejný obstarávateľ Združenie mikroregiónu BESKYD - požaduje dodanie predmetu zákazky 1 285 ks kompostérov pre obce Združenia mikroregiónu BESKYD podľa prehľadu rozdelenia kompostérov v záujme predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci projektu financovaného prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z ...

Kompostéry pre Obec Jasenov

Kompostéry pre Obec Jasenov

Verejný obstarávateľ Obec Jasenov - požaduje dodanie predmetu zákazky 521 ks kompostérov pre obec Jasenov v záujme predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci projektu financovaného prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z prostriedkov Európskej únie - Operačného OP Kvalita životného prostredia, Prioritná ...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predmetom verejneho obstaravania je dodanie skatul na kompostovanie, za ucelom predchadzania vzniku biologicky rozlozitelnych komunalnych odpadov. Blizsia specifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.

Záhradný kompostér

Záhradný kompostér

Predmetom zákazky je dodávka záhradného kompostéra.

Nákup záhradných kompostérov

Nákup záhradných kompostérov

Predmetom zákazky je dodanie škátúľ na kompost pre subjekty obce Oravská Lesná v záujme predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predmetom verejneho obstaravania je dodanie skatul na kompostovanie, za ucelom predchadzania vzniku biologicky rozlozitelnych komunalnych odpadov. Blizsia specifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predmetom zákazky je dodanie záhradných kompostérov pre obec Zázrivú vrátane dopravy na určené miesto. Podrobnejšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predmetom zákazky je dodanie záhradných kompostérov pre obec Zákamenné vrátane dopravy na určené miesto. Podrobnejšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predmetom zákazky je dodanie záhradných kompostérov pre obec Hruštín vrátane dopravy na určené miesto. Podrobnejšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predmetom zákazky je dodanie záhradných kompostérov pre obec Oravské Veselé vrátane dopravy na určené miesto. Podrobnejšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predmetom zákazky je dodanie záhradných kompostérov pre obec Rabča vrátane dopravy na určené miesto. Podrobnejšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Obstaranie záhradných kompostérov

Obstaranie záhradných kompostérov

Predmetom zákazky je dodanie škátúľ na kompost pre samosprávy Združenia mesta a obcí Dolných Kysúc v záujme predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Obstaranie záhradných kompostérov

Obstaranie záhradných kompostérov

Predmetom zákazky je dodanie škátúľ na kompost pre obce Združenia obcí Mikroregiónu Chopok - juh v záujme predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predmetom verejneho obstaravania je dodanie skatul na kompostovanie, za ucelom predchadzania vzniku biologicky rozlozitelnych komunalnych odpadov. Blizsia specifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predmetom verejneho obstaravania je dodanie skatul na kompostovanie, za ucelom predchadzania vzniku biologicky rozlozitelnych komunalnych odpadov. Blizsia specifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predmetom verejneho obstaravania je dodanie skatul na kompostovanie, za ucelom predchadzania vzniku biologicky rozlozitelnych komunalnych odpadov. Blizsia specifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.

Prechádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Prechádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predmetom verejného obstarávania je dodanie škatúľ na kompostovanie, za účelom predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch.

Záhradné kompostéry

Záhradné kompostéry

Predmetom zákazky je obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti a pre potreby obceVeľké Úľany.

MBD - predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

MBD - predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predmetom zakazky je dodavka dvoch typov škátůľ na kompost pre zabezpečenie potrieb mikroregiónu Bystrická dolina na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Blizsie informacie su uvedene v sutaznych podkladoch.

Skalité - predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Skalité - predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predmetom zakazky je dodavka dvoch typov škátůľ na kompost pre zabezpečenie potrieb obce Skalité na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Blizsie informacie su uvedene v sutaznych podkladoch.

Čierne - predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Čierne - predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predmetom zakazky je dodavka dvoch typov škátůľ na kompost pre zabezpečenie potrieb obce Čierne na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Blizsie informacie su uvedene v sutaznych podkladoch.

(záznamy 1/25 z 209)  strana 1 / 9