Předprostor Domu umění a park Koliště I
Předmětem Soutěže je celý park Koliště I včetně Domu umění a jeho předprostoru a také přilehlé chodníky se stromořadími. Dům umění i s jeho předprostorem byl koncipován jako dům v parku, a proto je s přilehlým parkem neodmyslitelně spojen. Samotný park byl důležitým kompozičním prvkem Malinovského náměstí. Účastníci soutěže by měli navrhnout ...
Výstavba devítitřídní MŠ v MČ Brno-Královo Pole, ZŠ a MŠ Staňkova 14
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a dalších služeb pro novostavbu devítitřídní mateřské školy při ulici Staňkova, Rybníček a Střední. Součástí návrhu stavby pro 225 dětí bude i kuchyně včetně zázemí a zahrady s herními prvky.
Park Žlutý kopec na Starém Brně
Předmětem architektonicko-krajinářské soutěže je návrh parku Žlutý kopec na Starém Brně v rozsahu definovaném v soutěžních podkladech a územní studii Žlutý kopec (EA architekti s.r.o., 04/2021) schválené pod č.j.: MMB/0444309/2021 jako územně plánovací podklad.
Poptáváme návrh a realizaci zahrady
Hledáme firmu , které by nám navrhla a realizovala zahradu, jsme starší lidé a rádi bychom měli krásnou zahradu, děkujeme
Realizace prvků ÚSES - Milotice
Předmětem veřejné zakázky je „Realizace ÚSES v k. ú.obe Milotice s cílem navrhnout optimální řešení pro obnovu krajinných struktur a založení segmentů krajinné zeleně v intenzivně obhospodařované zemědělské oblasti.
Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna
Předmětem veřejné zakázky je realizace koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna.
ZŠ Hudcova - Rekonstrukce zahrady
Projekt řeší návrh sadových úprav prostoru v Brně - Medlánkách, jedná se o podrobný průzkum současného stavu zeleně, návrh nové koncepce řešení prostoru a zeleně s ohledem na návaznost na okolí, a to návrh pěstebních opatření a návrh nových výsadeb včetně obnovy trávníku.
Poptávám projekci zahrady
Poptávám projekci zahrady. Děkuji.
Poptávám návrh a realizaci předzahrádky
Hledám zhotovitele návrhu osázení předzahrádky rodinného domku vhodnou zelení. Jedná se o plochu cca 5 x 3 m. Po schválení návrhu objednám i jeho realizaci. Prosím i o předběžný odhad celkové ceny.
Zhotovení projektové dokumentace pro stavbu Centrum obnovy památek architektury 20. století (COPA)
Předmětem jednajícího řízení o veřejné zakázce je poskytnutí dodatečných služeb spočívajících v provedení dokumentace pro provádění stavby pro objekty SO 006 Zpevněné plochy, opěrné zdi a schodiště, SO 010 Oplocení, SO 015 Veřejné osvětlení a SO 016 Úpravy zahrady, vše v rámci projektu COPA
Poptávám zhotovení projektové dokumentace
Poptávám zhotovení projektové dokumentace na elektroinstalace a osvětlení, vytápění, rozvod vody a odpadů, vybudování WC a na úpravu zahrady. Jedná se o rekonstrukci kostela, přilehlého většího domu se zahradou a o novou půdní vestavbu pro ca 20 osob. Podklady jako digitální zaměření současného stavu kostela, přilehlého domu, PD nové půdní ...
Stavba CSP a VTP
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby areálu CEITEC Science Park (CSP) a Vědeckotechnický park (VTP). Stavební objekty: objekt CSP, objekt VTP, objekty společné, energocentrum, opěrné zdi. Inženýrské objekty zejména: plynovod přípojka a areálový rozvod, kanalizace přípojka a areálová kanalizace, vodovod přípojka a areálový rozvod, ...
Provádění údržby veřejné zeleně a komunikací v Městské části Brno - Židenice
Předmětem VZ je provádění údržby veřejné zeleně a komunikací v oblasti I a II - vše v městské části Brno - Židenice.
Regenerace zámeckého parku - Velké Opatovice
Předmětem veřejné zakázky je regenerace zeleně zámeckého parku ve Velkých Opatovicích, který je kulturní památkou dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Regenerace zahrnuje území o rozloze 13,5 ha. Součástí regenerace je návrh pěstebních opatření a kácení dřevin, výsadba stromů a keřových skupin a návrh podpůrných dřevin jako účinná ...
Výstavba parku Pod Plachtami na Kamenném Vrchu II, v Brně -Novém Lískovci
Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je zhotovení díla "Výstavba parku Pod Plachtami na Kamenném Vrchu II, v Brně - Novém Lískovci" v rozsahu dle zadávací dokumentace, včetně realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby, provedení geodetického zaměření a vytyčení podzemních inženýrských sítí před ...
KPÚ Kostelec u Kyjova
Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kostelec u Kyjova s rozšířením obvodu do části k.ú. Čeložnice a Hýsly včetně nezbytných geodetických prací a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí.
Úprava a doplnění zeleně na ulicích Okrouhlá, Vedlejší a Pod Nemocnicí v MČ Brno - Bohunice
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla „Úprava a doplnění zeleně na ulicích Okrouhlá, Vedlejší a Pod Nemocnicí v MČ Brno - Bohunice“. Jedná se o komplexní obnovu části veřejné zeleně v obytné zástavbě městské části Brno–Bohunice. Více viz zadávací dokumentace.
Revitalizace Panské zahrady I
Předmětem zakázky je především v odstranění nevhodných dřevin a porostů, příprava území (hlavně terénní úpravy) a provedení nové výsadby v parku. Součástí zakázky je i obnovení přírodní parkové čestní sítě. Podrobně je rozsah zakázky dán projektovou dokumentací, která je součástí zadávací dokumentace.
Revitalizace městských parků, I. etapa Špilberk - 3. etapa a Malý Špilberk
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby podle PROJEKTU a zahrnuje sadové úpravy, komunikace a zpevněné plochy a veřejné osvětlení.
Poptáváme zahradní úpravy plochy 250m2
Poptávám zatravnění plochy 250 m2 pásovými travními koberci osázení tůjí cca 60 bm místo realizace: Podolí u Brna nejbližší možný termín realizace
Poptáváme vybudování zahradní skalky
Poptávám realizaci malé skalky. Vykopání plus položení cca 4 m drenážního potrubí. V Lelekovicích u Brna
Poptáváme realizaci prací na stavbách
Pro stavební práce na stavbách v okolí Brandýsu nad Labem hledáme firmy s tímto zaměřením: - komunikace - sadové úpravy - podlahy vlysové a parketové, PVC - lešení - skládka stavební suti a výkopové zeminy - autodoprava + bagr, traktorbagr, čelní nakladač - dále hledáme ubytování pro stavební dělníky v Brandýse a blízkém okolí
Poptávám vykácení stromů na zahradě
Poptáváme firmy, které nám na zahradě vykácí stromy. Oblast Blansko- Bukovina.