Banská Štiavnica - úprava verejných priestranstiev

Banská Štiavnica - úprava verejných priestranstiev

Výber zhotoviteľa diela: Banská Štiavnica - úprava verejných priestranstiev a to konkrétne ul. A. Pécha, ul. A. Sládkoviča, ul. Botanická), v rozsahu výkazu výmer a podľa projektovej dokumentácie. ul. A. Pécha SO 101 - Komunikácie a spevnené plochy SO 103 - Vodovod SO 104 - Kanalizácia SO 105 - Verejné osvetlenie SO 106 - Ochrana NN a VN ...

Oplotenie zverníka Rákoš

Oplotenie zverníka Rákoš

Predmetom je stavba oplotenia novozakladaného zverníka Rákoš, vrátane prislúchajúcich technických zariadení ako sú vstupné a prechodové brány, elektrický ohradník , spevnenie brehov vodných tokov atď. Súčasťou predmetu zákazky je aj čiastočné dodanie materiálu na túto stavbu, špecifikovaného v projektovej dokumentácii.

Poprávám realizaci mříží se zámkem

Poprávám realizaci mříží se zámkem

Poptávám realizaci mříží se zámkem, ve sklepních prostorech 3x 80cm mříže se zámkem, pak 2x přepažit průchozí sklepní prostor. Do zdi rám a vložit vrátka na visací zámek. Děkuji.

Poptávám stavbu plotu

Poptávám stavbu plotu

Mám zájem o zhotovení cca 30 m plotu - pletivo, tyčky, ve Slavětíně. Děkuji.

Poptávám garážová vrata, vč. montáže

Poptávám garážová vrata, vč. montáže

Poptávám garážová vrata výklopná nezateplená 2500x2150 a garážová vrata výklopná zateplená 2450x2150 s personálními dveřmi v hnědé barvě. Prosím o nabídku včetně montáže a také s variantou dálkového el. ovládání. Místo montáže Josefův Důl u JBC.

Poptávám sekční vrata

Poptávám sekční vrata

Poptávám sekční vrata 4m X 2,15, el. pohon.

Poptávám výrobu pletiva

Poptávám výrobu pletiva

Poptávám výrobu pletiva.

Poptávám dodavatele gabionových sítí

Poptávám dodavatele gabionových sítí

Poptávám dodavatele gabionových sítí-košů pro stavbu gabionového plotu v Ostravě.

Poptávám sekční garážová vrata

Poptávám sekční garážová vrata

Sekční garažová vrata, bez pohonu, barva tmavohněda v.1930mm š.2330mm.

Park Pilská - 1. Etapa

Park Pilská - 1. Etapa

Provedení stavebních prací podle projektové dokumentace v následujícím rozsahu: 1) rekonstrukce obvodového plotu 2) rekonstrukce a výstavba zpevněných ploch 3) instalace mobiliáře 4) provedení vegetačních a sadovnických úprav

Dokončení stavby MŠ Zahrádka v Říčanech II

Dokončení stavby MŠ Zahrádka v Říčanech II

Předmětem zakázky je dokončení rozestavěného objektu MŠ Zahrádka v Říčanech. Stupeň rozestavěnosti je definován výkazem výměr, který je součástí zadávací dokumentace. K dokončení objektu chybí následující práce: 1. Dokončení finální vrstvy fasádní barvy na cca 15% plochy 2. Dokončení betonových podlah na cca 10% plochy 3. Opláštění ocelových ...

Dokončení stavby MŠ Zahrádka v Říčanech II

Dokončení stavby MŠ Zahrádka v Říčanech II

Předmětem zakázky je dokončení rozestavěného objektu MŠ Zahrádka v Říčanech. Stupeň rozestavěnosti je definován výkazem výměr, který je součástí zadávací dokumentace. K dokončení objektu chybí následující práce: 1. Dokončení finální vrstvy fasádní barvy na cca 15% plochy 2. Dokončení betonových podlah na cca 10% plochy 3. Opláštění ocelových ...

Výbehový objekt pre psovité šelmy karpatskej fauny

Výbehový objekt pre psovité šelmy karpatskej fauny

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - Výbehový objekt pre psovité šelmy karpatskej fauny (oplotenie s elektrickým ohradníkom a dvomi vyhliadkovými edukačnými prístreškami)- v zmysle špecifikácie uvedenej v časti B. Opis predmetu zákazky a v prílohách súťažných podkladov.

Poptáváme garážová vrata k hasičské zbrojnici

Poptáváme garážová vrata k hasičské zbrojnici

Dobrý den, prosím o zaslání cenové nabídky na garažová vrata k hasičárně dvoukřídlá - rozměr 3100mm výška x 3500mm šiřka, v pravé polovině vrat budou dveře, barva šedá, hydraulické zavírání. S pozdravem Miluše Bergmanová, starostka obce Chocnějovice

Park Pilská - 1. Etapa

Park Pilská - 1. Etapa

Provedení stavebních prací podle projektové dokumentace v následujícím rozsahu: 1) rekonstrukce obvodového plotu 2) rekonstrukce a výstavba zpevněných ploch 3) instalace mobiliáře 4) provedení vegetačních a sadovnických úprav

Ekodvor Helcmanovce

Ekodvor Helcmanovce

Predmetom zákazky je dopracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác. Stavba pozostáva zo stavebných objektov SO 01 hala, SO 02 vstupná brána a oplotenie, SO 03 vrátnica, SO 04 váha, SO 05 garáže, SO 06 manipulačné plochy, SO 07 kompostovisko. Podrobnejší opis je uvedený v súťažných podkladoch.

Poptáváme sekční průmyslová vrata

Poptáváme sekční průmyslová vrata

Dobrý den, prosím o zpracování cenové nabídky na: Sekční průmyslová vrata s pohonem a dveřním křídlem. Stavební otvor 3000x3000 mm, nad vraty pod strop je 600 mm. 2x dálkové ovládání. Děkuji a přeji hezký den.

Nová výstavba spolufinancovaná z IOP

Nová výstavba spolufinancovaná z IOP

Výstavba garáží, dílny, údržby, čerpacího místa, oplocení a manipulační plochy.

Dokončení stavby MŠ Zahrádka v Říčanech II

Dokončení stavby MŠ Zahrádka v Říčanech II

Předmětem zakázky je dokončení rozestavěného objektu MŠ Zahrádka v Říčanech. Stupeň rozestavěnosti je definován výkazem výměr, který je součástí zadávací dokumentace. K dokončení objektu chybí následující práce: 1. Dokončení finální vrstvy fasádní barvy na cca 15% plochy 2. Dokončení betonových podlah na cca 10% plochy 3. Opláštění ocelových ...

Revitalizace sportovních ploch a souvisejících objektů stadionu Přátelství

Revitalizace sportovních ploch a souvisejících objektů stadionu Přátelství

V rámci stavby budou původní polyuretanové povrchy odstraněny včetně podkladních asfaltových vrstev do hloubky 370 mm a vybrána celá část hrací plochy do hloubky 350 mm a provedeno umělé osvětlení. Taktéž bude provedena demolice a zasypání původních kanalizačních a vodovodních šachet na ploše. (Zůstane jen jedna původní kanalizační v severní části ...

Nová výstavba spolufinancovaná z IOP

Nová výstavba spolufinancovaná z IOP

Výstavba garáží, dílny, údržby, čerpacího místa, oplocení a manipulační plochy.

Nová výstavba spolufinancovaná z IOP

Nová výstavba spolufinancovaná z IOP

Výstavba garáží, dílny, údržby, čerpacího místa, oplocení a manipulační plochy.

Tyčový plot, Rakousko

Tyčový plot, Rakousko

Poptávám dvojitý tyčový plot asi 80 m, 83cm vysoký k přišroubování hmoždinkami brána se dvěma křídly 367cmx143cm vysoká gabiony 15cm x 160cm x 250 včetně sloupků k přikolíkování gabiony 15 x 83 x 250 cm včetně sloupků k přikolíkování po 2 kusech vše pozinkováno včetně dodání do Rakouska - PSČ 3462

Výzva k podání nabídek č. 1/2015  - Dodávky lesnických pletiv a souvisejícího sortimentu (DNS)

Výzva k podání nabídek č. 1/2015 - Dodávky lesnických pletiv a souvisejícího sortimentu (DNS)

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky drátěných pletiv (uzlových, zahradních a oborních) pro potřeby OJ zadavatele. Podrobnosti budou specifikovány ve Výzvě k podání nabídek č. 1/2015 - Dodávky lesnických pletiv a souvisejícího sortimentu (DNS).

Nová výstavba spolufinancovaná z IOP

Nová výstavba spolufinancovaná z IOP

Výstavba garáží, dílny, údržby, čerpacího místa, oplocení a manipulační plochy.

(záznamy 201/225 z 760)  strana 9 / 31