Poptávám posuvnou ocelovou bránu
Poptávám posuvnou ocelovou bránu. Dobrý den, chtěli bychom se zeptat, zda děláte i posuvné ocelové brány ošetřené žárovým zinkováním.
Poptávám montáž plotu
Poptávám montáž asi 25m plotu, branky a brány, dle rady v Holasovicích.
Poptávám stavbu plotu
Poptávám stavbu plotu. Dobrý den poptávám plot při autonehodě mi ho zničili potřebují postavit nový . Pro pojišťovnu potřebují cenovou nabídku děkuji.
SOŠHSaD-LC-MOV - nákup garážových brán
3ks priemyselných garážových brán
Oplotenie semenného sadu Lučanské
Predmetom zákazky je oplotenie semenného sadu Lučanské, 1,62 ha, 600 bm v k.ú. Muránska Dlhá Lúka a k.ú. Muráň, JPRL 423 2, 424 2 (LC LESY REVÚCA I.)
CV-293/2023 Rekonštrukcia oplotenia Výcviková osada Jakub Village
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v SP.
Zberný dvor Obec Paňovce - stavebné práce
Predmetom zadávania zákazky je uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok a služieb spojených s realizáciou stavby s názvom: Zberný dvor Obec Paňovce v rozsahu: - Elektrická prípojka - Kamerový systém - Kanalizačná prípojka, žumpa - Kancelária - kontajner - Oplotenie - Osvetlenie zberného dvora - Prístrešok A - Prístrešok B - ...
Muničný sklad Rašov - Oprava časti vonkajšieho oplotenia, výmena poškodených betónových stĺpov
Predmetom zákazky je oprava vonkajšieho oplotenia a výmeny poškodených betónových stĺpov pri Muničnom sklade Rašov. Konštrukčná výška objektu je 2,5 m. Oplotenie tvorí ucelený celok ochrany priestoru muničného skladu v členitom horskom teréne. Prístup je z vnútornej strany obmedzený signálnou stenou DTR 2000. Z vonkajšej strany je obmedzený lesným ...
Vybudovanie zabezpečeného pracoviska
Predmetom zákazky je Vybudovanie zabezpečeného pracoviska - Výskum a vývoj metód pasívnej rádiofrekvenčnej detekcie dronov UAV v zmysle Prílohy č. 2 Výkaz výmer.
Výroba priemyselných brán s motorom a montážou
výroba a montáž 4 ks priemyselných brán s pohonom , šírka 3600 mm, výška 3050 mm
Poptávám výrobu vstupní brány a plotu
Poptávám výrobu vstupní brány na pozemek o délce 2m a výška 1.8m výplň dřevo, dále sundavací plot o délce 2m a výška 1,8m výplň dřevo dva pevné sloupky do betonu a jeden odnímatelný kde spodní část bude zabetonovaná - pojezdová pro auta a na ní nasazovat vršek. Kvalitní povrchová úprava (pozink - plast), co nejlehčí materiál.
ZŠ Hollého – vybudovanie oplotenia od Ul. 17. novembra
Predmetom zákazky je : -Vytýčenie sietí -Rozobratie zámkovej dlažby a palisád -Odstránenie podkladu -Vybúranie otvoru -Výkop rýh pre základové konštrukcie -Zhotovenie základových, zvislých a vodorovných konštrukcií -Zhotovenie omietok, dlažby -Dodanie a zhotovenie podkladu z kameniva, dodanie a položenie umelej trávy -Dodanie a montáž ...
Poptávám dodávku sekčních garážových vrat
Dobrý den. Mám zájem o cenovou nabídku na sekční garážová vrata. Barva tmavý ořech. Rozměry 240x210. Děkuji.
ZŠ Hollého-oprava oplotenia a vstupnej brány od železničnej stanice Ul.M.Rázusa
Predmetom zákazky sú búracie, výkopové, izolačné práce, výstavba oplotenia z betónových tvárnic, zhotovenie vonkajších omietok. Dodanie a montáž koľajovej posuvnej brány a jednokrídlovej kovovej bránky Presnejšie rozdelenie prác viď Príloha č. 2 Výkaz výmer_ zadanie. Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
SK-7-23_výstavba prevádzkových plôch na triedenie komunálneho odpadu
Predmetom zákazky je vybudovanie spevnených plôch, oporných múrov, oplotenia a úložných priestorov s prístreškami a inžinierskymi sieťami na triedenie komunálneho odpadu. Zákazka realizovaná v e-platforme IS EVO Podľa § 25 neboli využité trhové konzultácie
Stavebné práce  Triedený zber
Vybudovanie zberného dvora v obci Spišská Teplica pozostáva z troch stavebných objektov: SO 01 oplotenie- bude tvoriť hranice zberného dvora. Oplotenie bude mať betónové základy. Samotné oplotenie bude z pletiva a z betónových panelov. Oplotenie ohradí plochu 1200m. SO 02 unimobunka: bude zakúpená ako hotový výrobok a postavená na betónových ...
Rekonštrukcia športovej infraštruktúry ZŠ Milana Hodžu , Podjavorinskej 1
Stavebné úpravy a udržiavacie práce na asfaltovej vrstve telesa spevnenej plochy školského ihriska, rekonštrukcia existujúcich asfaltových povrchov, časť spevnenej plochy bude následne upravená pokládkou polyuretanového povrchu, ktorý bude vyhovovať športovým potrebám a športovému účelu. Rekonštrukcia existujúceho murovaného oplotenia ihriska sa ...
Montáž brány s príslušenstvom na cestmajsterstve Bánovce nad Bebravou
Predmetom zákazky bude dodanie a montáž brány s príslušenstvom, na zabezpečenie areálu cestmajsterstva Bánovce nad Bebravou, podľa špecifikácie v prílohe č. 1. Ponuka musí obsahovať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, vrátane dopravy na cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou. Bližšie informácie sú uvedené v dokumentoch zákazky.
Vybudovanie oplotenia, Slnečné jazerá, Senec
Vybudovanie časti oplotenia na území Slnečných jazier v Senci.
Výmena oplotenia areálu Tanečného konzervatória Evy Jaczovej
Predmetom zákazky sú stavebné práce a všetky dodávky súvisiace s výmenou oplotenia areálu Tanečného konzervatória Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava vrátane vybudovania parkovacieho miesta s obmedzením pre potreby zamestnancov Tanečného konzervatória na ploche zo zámkovej dlažby, ktorá bude zrealizovaná v rámci výmeny oplotenia areálu ...
Revitalizácia verejného priestoru na ulici Dunajská, k.ú. Staré Mesto - Park Dunajská
Predmetom zákazky je revitalizácia verejného priestranstva park Dunajská, ktorej súčasťou je rekonštrukcia oplotenia, vstupnej brány a spevnených plôch, sadové úpravy, výsadby novej zelene, vybudovanie verejného osvetlenia, automatického závlahového systému, vodných prvkov, fontány a zasakovacieho jazierka, búracie práce a napojenie závlah na ...
Zvýšenie kapacít Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave – stavebné práce
1. Predmetom zákazky sú stavebné práce: (i) obnova schodísk a záhradné úpravy átria, (ii) obnova existujúcich spevnených plôch a (iii) oplotenie areálu Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave, Školská 2, 900 31 Stupava v zmysle Časti B. súťažných podkladov. 2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky ...
Dodávka oplocenkových dílů a impregnovaných kůlů pro rok 2023
Předmětem veřejné zakázky je dodávka oplocenkových dílů a impregnovaných kůlů pro jednotlivá Územní pracoviště Správy NP Šumava pro rok 2023.
Dodávky pletiv a souvisejícího sortimentu pro jaro 2023, rámcová dohoda
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele na dodávky zaplétaných pletiv a doplňkového sortimentu uzavřením rámcové dohody s jedním vybraným účastníkem tohoto zadávacího řízení na dodávky zaplétaných pletiv a doplňkového sortimentu (část 1) a dále zabezpečit potřeby zadavatele na dodávky pletiv lesnických uzlových a ...
Preventivní opatření před škodami způsobenými velkými šelmami - Ekochov CMN: pořízení, instalace
Zakázka Preventivní opatření před škodami způsobenými velkými šelmami Ekochov CMN: pořízení, instalace, montáž víceřadých pevných oplocení s elektrickým ohradníkem s příslušenstvím a jejich uvedení do provozu, řeší aplikaci technických preventivních opatření před škodami velkými šelmami na Farmě EKOCHOV CMN spol. s r.o. u chovatele Ing. Františka ...