Rekonstrukce naučné stezky
Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce naučné stezky v Lánech, spočívající zejména ve výstavbě propojovací lávky v oblasti pod rybníkem Pánovka, výstavbě propojovacího mostu v oblasti hospodařáské budovy, výstavbě oddělovacího plotu a zastřešených altánů v oblasti demonstrační obůrky, a dále v opravě informačních tabulí a opravě propustku ...
Poptávám rolovací vrata
Poptávám rolovací vrata rozměr vrat ( stavebního otvoru) cca 343x235. podobá jako již máme - viz foto.
Zodolnění výjezdových základen ZZS Ústeckého kraje - garážová vrata
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž 9 ks garážových vrat a demontáž stávajících garážových vrat v místech plnění dle Technické specifikace předmětu plnění, která je přílohou č. 4 ZD. Jedná se o následující objekty: objekt výjezdové základy Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o., Sociální péče 799/7a, Severní ...
Poptávám oborové pozinkované pletivo
Sháním oborové pozinkované pletivo výška 150cm rozměry oka 120x120 neboli 100x100 síla drátu 4mm v délce 200m. Děkuji a přeji hezký den Kallo
Rozvoj Šrobárovho námestia a priľahlého okolia, Bratislava – I. Etapa
Predmetom zákazky v zmysle Projektovej dokumentácie je revitalizácia Šrobárovho námestia a priľahlého okolia. Jej súčasťou je odstránenie pôvodných spevnených plôch, pozostatku základových konštrukcií pôvodného objektu, rekonštrukcia a rozšírenie spevnených plôch, revitalizácia vegetačných plôch, doplnenie vzrastlej zelene, výmena mestského ...
Poptávám řídící desku k pohonu vrat
Poptávám řídící desku k pohonu vrat -BOSCH 8 788 300 431.
Dodávka pletiv, rámcové dohody
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele na dodávky zaplétaných pletiv a doplňkového sortimentu uzavřením rámcové dohody s jedním vybraným účastníkem tohoto zadávacího řízení na dodávky zaplétaných pletiv a doplňkového sortimentu (část 1) a dále zabezpečit potřeby zadavatele na dodávky pletiv uzlových a svařovaných ...
Rekonštrukcia oplotenia objektov CV Lešť
V objektoch je potrebné zabezpečiť opravu oplotenia formou výmeny oplotenia. Pôjde o demontáž existujúceho oplotenia, ktoré je tvorené zabetónovanými oceľovými stĺpmi o prieme 5-7cm vo výške 2,4m a oceľovým pletivom o veľkosti oka 5x5cm, oceľovými bránami o výške 2m a šírke od 1-6m. Pri obnove oplotenia je potrebné vykonať aj úpravu terénu min. do ...
Poptávám zastřešení bazénu
Poptávám zastřešení kruhového bazénu Azuro 360.
Plastové pletivo
Predmetom zákazky je dodanie plastového pletiva (plotoviny), polypropylénových motúzov (špagátov) a tieniacich úpletov pre potreby organizačných jednotiek štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, š. p. vrátane dopravy a všetkých nákladov spojených s dodaním, vrátane balenia a vyloženia na mieste dodania. Zákazka je delená na 3 časti.
Nováky, MS – modernizácia oplotenia technického priestoru - R
Predmetom zákazky je modernizácia oplotenia v objekte muničného skladu Nováky v technickom priestore. Vonkajšie oplotenie sa nachádza na majetkovoprávne vysporiadaných pozemkoch vlastník Slovenská republika, správca Ministerstvo obrany SR v katastrálnom území Mačov, parc. č. 635/17, zapísané na LV č. 335, v k. ú. Diviaky nad Nitricou, parc. č. ...
Poptáváme rekonstrukci dřevěného plotu
Hledáme dodavatele na obnovu stávajícího plotu kolem zahrady rodinného domu. Jedná se o výměnu dřevěných laťkových částí plotu Podezdívka a jednotlivé sloupky jsou z betonových tvárnic. Rozpětí mezi sloupky je 1,9 m a plot obsahuje 9 polí. Jedná se nám o demontáž stávajících dřevěných polí a montáž nových včetně nátěru. Současně by se jednalo ...
Obnova jaderného zařízení ÚRAO Dukovany - Zvýšení úrovně zabezpečení
Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) rekonstrukce oplocení jaderného zařízení úložiště radioaktivních odpadů Dukovany (dále jen „ÚRAO“) o délce cca 800 m, a realizace elektročástí, a to v rozsahu vymezeném v Příloze č. 6 ZD - závazném návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky a jejích přílohách, zejména potom příloze č. 7 uvedené smlouvy - ...
Pletivový plot, Rakousko
Zašlete nám prosím nabídku na pletivový plot 52 běžných metrů. Nabídka se 2 dveřmi a montáží.
Poptávám sekční garážová vrata
Poptávám nacenění sekčních garážových vrat - 4 lamelové šířka 2,4 m, výška 2 m, barva ořech, děkuji s pozdravem Ivana Wagnerová
Poptávám žebérkové pletivo
Poptávám žebérkové pletivo. Parametry pletiva: Oka - 20x20mm Tloušťka drátu – 2mm Rozměr tabulí – 1000x2500mm Počet kusů – 4ks Prosím o zaslání CN
Poptávám sekční garážová vrata
Poptávám 2 sekční garážová vrata rozměr: 2,90m šíře otvoru, výška1,93; druhé vrata šíře2,41m, výška1,96m.
Nová vstupní a vjezdová zóna západ BVV
Předmětem tohoto projektu je nová vstupní a vjezdová zóna, která je souborem objektů, které společně a ve spojení se stávajícími objekty výstaviště budou tvořit ucelený komplex v jeho západní části. Západní část areálu zadavatele bude uvolněna pro stavbu nového multifunkčního sportovního a kulturního pavilonu, proto je nutné uzavřít výstaviště na ...
Oprava oplotení na diaľniciach a rýchlostných cestách v správe NDS, a.s.
Predmetom zákazky je oprava oplotení na diaľniciach a rýchlostných cestách v správe a údržbe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., ktorá spočíva v demontáži poškodených oplotení a dodávke a montáži nových oplotení. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Poptávám dodávku hliníkového plotu
Poptávám cenovou nabídku na hliníkový plot. Moje představa je typ, který je v příloze, barva antracitová nebo šedá. Jedná se o: 1x brána dvoukřídlá s el. pohonem š 345, v 130cm 1x vstupní branka s el. zámkem š 82, v 130 1x plotový dílec š 230, v110 1x plotový dílec š155, v 110 Místo realizace Štoky (mezi Jihlavou a Havl. ...
I/13, I/63 oplocení silnic
Výstavba nového oplocení silnic I. třídy č. I/13 a I/63 (doplnění chybějícího oplocení).
Poptávám výrobu vrat a oken
Potřebuji vyrobit a dodat dřevěná dvoukřídlá vrata s nadsvětlíkem dálkově otvíravá do průjezdu činžovního domu rozměr cca 2,3 x 4,0m včetně nadsvětlíku. Dále dřevěná okna, plastová okna a výlohy - výkladce se vstupem do prodejen
Poptávám plastové plotovky
Plastová plotovka,pulkulata 78x21x1500, asi 80ks
Zařízení na úpravu odpadu Bergasto, stavební část
Předmětem plnění zadávané VZ je provedení stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek a služeb za účelem opravy manipulační plochy o rozloze 10840 m2 a opravy oplocení v délce 295,5m, a to podle Projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PROJEKT“) vyhotovené v 07/2020 Ing. Ladislavem Čížkem, hlavním projektantem, autorizovaným ...
Sportovní hala v Dobrušce
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby s názvem Sportovní hala v Dobrušce. Jedná se o stavbu nové sportovní haly v Dobrušce, ulice Pulická, a to v následujícícm rozsahu, SO 01 Sportovní hala; SO 011 Prodloužení splaškové kanalizace; SO 012 Přeložka vodovodu; SO 013 Dešťová kanalizace; SO 014 Přípojka splaškové kanalizace; SO 015 ...