Efektivní veřejná správa - KA-2: Koncepce veřejného osvětlení

Efektivní veřejná správa - KA-2: Koncepce veřejného osvětlení

Předmětem díla je vytvoření koncepčního dokumentu pod názvem Koncepce veřejného osvětlení ve městě Plzni, a to na katastrálním území města Plzně, jehož smyslem je definování parametrů, pravidel a postupů při řešení problematiky veřejné osvětlení tak, aby bylo dosaženo těchto kvalitativních parametrů při odpovídajících provozních a investičních ...

Poptávám výstavbu železobetonové haly s PUR opláštěním

Poptávám výstavbu železobetonové haly s PUR opláštěním

Poptávám (výrobek nebo službu): Různé stavební práce (stavba areálu firmy či jednotlivé dílčí dodávky) Popis: Množství/obsah/rozměr/rozsah prací: - novostavba železobetonové haly s PUR opláštěním (skladová část, výrobní část a administrativa) - vybavení objektu (osvětlení, vzduchotechnika, vytápění) - oplocení areálu - dlážděná manipulační ...

Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích - 3. část

Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích - 3. část

Jedná se o rehabilitaci zámeckého parku v Dolních Počernicích – severozápadní část parku. Předmětem stavby jsou terénní úpravy, cestní síť, rekonstrukce objektů (mostky, kašna, gloriet, skleník, orangerie, ohradní zídky), realizace veřejného osvětlení vč. slavnostního, sadové úpravy, venkovní rozvody splaškové a dešťové kanalizace, rozvod pitné a ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice

Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice. V rámci stavebných prác pre zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu sa navrhuje zateplenie fasády, strechy a stropu nad 1.PP modernými technológiami. Pôvodné exteriérové výplne otvorov /okná a dvere/ budú ...

Rekonštrukcia verejného osvetlenia I., etapa 1

Rekonštrukcia verejného osvetlenia I., etapa 1

Predmet zákazky s názvom REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA I. ETAPA 1 je rekonštrukcia verejného osvetlenie v meste Ilava, I. etapa, vrátane skúšobnej prevádzky v trvaní troch mesiacov, podľa spracovaných projektových dokumentácií spoločnosťou ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o., Krátka 4, Senec 903 01 , zodpovedný projektant ING. L. VALČO a v súlade s ...

Doplnenie verejného osvetlenia mesta Bytča

Doplnenie verejného osvetlenia mesta Bytča

Predmet zákazky je definovaný výkazom výmer z 03/2018. Jedná sa o demontáž starých svietidiel a súvisiacich elektrických zariadení, montáž nových svietidiel s príslušenstvom a súvisiacich elektrických zariadení, revízie, zameranie, kompletné vyskúšanie a ostatné súvisiace elektrotechnické práce. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.

Mikulov – rekonstrukce veřejného osvětlení sídliště

Mikulov – rekonstrukce veřejného osvětlení sídliště

Podrobný rozsah stavebních prací, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v projektu, v soupisu prací a ve smlouvě. Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých stavebních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností ...

Regenerace panelového sídliště Jih v Písku 3. etapa

Regenerace panelového sídliště Jih v Písku 3. etapa

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající komunikace a chodníků v ulici Truhlářská, zřízení obratiště na konci ulice Truhlářská, rekonstrukce veřejného osvětlení, nové pěší stezky, vegetační úpravy a umístění mobiliáře v prostoru sídliště Jih v Písku. Předmět plnění je podrobně vymezen v projektové dokumentaci a v soupisech ...

Dodávka AV techniky - posluchárny II

Dodávka AV techniky - posluchárny II

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka audiovizuální a osvětlovací techniky včetně příslušenství a instlace za účelem vybavení odborných pracovišť zadavatele.

Modernizace technologií studia Marta

Modernizace technologií studia Marta

Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace (dodávka a montáž) technologií v divadelním studiu Marta.

Souprava osvětlovací přenosná s vlastním zdrojem - 32 ks

Souprava osvětlovací přenosná s vlastním zdrojem - 32 ks

Předmětem VZ je dodávka 32 ks nových přenosných osvětlovacích souprav s vlastním zdrojem.

Zabezpečenie modernizácie, prevádzky, údržby sústavy verejného osvetlenia

Zabezpečenie modernizácie, prevádzky, údržby sústavy verejného osvetlenia

Zabezpečenie modernizácie, prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia obce Trhová Hradská s použitím LED technológie formou koncesie. Verejný obstarávateľ prenechá Koncesionárovi prevádzkovanie sústavy verejného osvetlenia najmä za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti jeho prevádzkovania a znižovania nákladov na údržbu v súlade s ...

Provádění obnovy veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně

Provádění obnovy veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně

Předmětem zadávacího řízení je uzavření 3 rámcových dohod (na každou z částí veřejné zakázky bude uzavřena samostatná rámcová dohoda) za účelem zajištění obnovy veřejného osvětlení v určených lokalitách města Brna, kde je veřejné osvětlení v havarijním, resp. technicky nevyhovujícím stavu. Konkrétní plnění (obnovy veřejného osvětlení) budou vždy ...

Zabezpečenie služby verejného osvetlenia – Kojatice

Zabezpečenie služby verejného osvetlenia – Kojatice

a)Zabezpečenie služby verejného osvetlenia v rámci celej obce b)Prevzatie zodpovednosti (vlastníctva) za osvetľovaciu sústavu, vrátane platieb za dodávku elektriny pre odberné miesta verejného osvetlenia c)Zabezpečenie správy a kompletnej údržby osvetľovacej sústavy (najmä opravy, údržba, pravidelné revízie, výmena poškodených častí, vrátane ...

RS - Klášterec nad Ohří - Nové sídliště VI. etapa - II. část

RS - Klášterec nad Ohří - Nové sídliště VI. etapa - II. část

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v revitalizaci části "Nového sídliště" konkrétně ulic Luční, Ječná a Sportovní v Klášterci nad Ohří. Konkrétně budou obnoveny povrchy komunikací a chodníků, budou vybudována nová parkovací místa vč. odvodnění, bude rekonstruováno veřejné osvětlení a revitalizována zeleň.

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy DANUBIUS spol. s r.o.

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy DANUBIUS spol. s r.o.

Predmetom zákazky je dodanie chladiarenských technológií a osvetlenia. Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v časti Opis predmetu zákazky.

Provozovatel veřejného osvětlení na území města Jaroměř

Provozovatel veřejného osvětlení na území města Jaroměř

Předmětem veřejné zakázky je obnova, provoz, správa a údržba veřejného osvětlení (dále také VO) na území celého města Jaroměř. Konkrétně se jedná o: - správu a údržbu zařízení VO – vykonávání preventivní údržby, vykonávání kontrol VO, zajištění dispečerské služby, zajištění havarijní služby, vedení pasportu, tolerovanou poruchovost a dobu pro ...

Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti METALURGIA TS plus, s.r.o.

Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti METALURGIA TS plus, s.r.o.

Realizácia obstarávaných stavebných prác rieši komplexnou formou normy a nároky na nové opláštenie fasády a strechy. Projekt kladie dôraz na celkovú tepelno-technickú stránku budovy a výrazné zníženie celkových prevádzkových nárokov . Nové veľké presvetlenie v obvodovej stene , oblúkový svetlík v streche a nové dvere a vráta výrazným spôsobom ...

Rast energetickej efektívnosti firmy ŽILMONT, s.r.o

Rast energetickej efektívnosti firmy ŽILMONT, s.r.o

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v zateplení budov, výmene okien a dverí a rekonštrukcii osvetlenia

Rekonstrukce osvětlení

Rekonstrukce osvětlení

Modernizace osvětlovací soustavy ve výrobních a skladovacích prostorech pivovaru včetně venkovního osvětlení a části elektroinstalace a rozvaděčů v dotčených objektech

Úspory energie ve výrobním objektu firmy OKNA JUHA

Úspory energie ve výrobním objektu firmy OKNA JUHA

Předmětem díla jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti budovy truhlárny Babina 90, 331 01 Plasy, které spočívají především v zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, výměně otopného zařízení, instalace FVE, LED osvětlení a automatické regulace odsávání hoblin.

Osvetlenie areálu UKF v Nitre

Osvetlenie areálu UKF v Nitre

Predmetom zákazky je realizácia osvetlenia areálu UKF v Nitre doplnením jestvujúceho osvetlenia novými stožiarovými svietidlami na chodníkoch a doplnenie osvetlenia parkovacích plôch. Realizácia bude prebiehať v jestvujúcom areáli počas plnej prevádzky, rešpektovaním jestvujúcej zástavby a výsadby.

LED osvětlení, Polsko

LED osvětlení, Polsko

Dobry Den ! Hledáme českého distributora LED osvětlení. Nabízíme kvalitní a nejnižší ceny! Nabízíme: exkluzivitu rychlou přepravu odložené platební podmínky technickou podporu bezplatnou dodávku nad 1000 PLN Děkuji. S pozdravem. Ewa Gano Specjalista d/s Marketingu Internetowego LUMENMAX Polska Sp. z o.o. v Raciborzu ...

Poptávám světelné panely do bytu

Poptávám světelné panely do bytu

Poptávám cenovou nabídku na světelné panely do bytu, rozměry jsou: 2 kusy: vyška 1700 mm šířka 1030 mm 1 kus: Výška 2560 mm Šířka 1000 mm Potřebovala bych, aby byly tyto panely co nejužší, vývod světla mamé nahoře u stropu. V příloze posílám projektový obrazek pro lepší pochopení. Děkuji a s pozdravem, Ganna Biryukova.

Scénické a osvětlovací technologie - mobilní půjčovna a učebna

Scénické a osvětlovací technologie - mobilní půjčovna a učebna

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka scénických a osvětlovacích technologií pro učebnu 09 a mobilní půjčovnu Hudební fakulty JAMU.

(záznamy 1/25 z 2169)  strana 1 / 87