Opravy Zimního stadionu Luďka Čajky: Etapa č. 1 - osvětlení haly ZS
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou nezbytné stavební opravy objektu Zimního stadionu Luďka Čajky (ZSLČ) pro zajištění provozu budovy, a to rekonstrukce osvětlení ledové plochy a tribun. včetně demontáže stávajících zařízení.
Osvětlovací technika 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osvětlovacích pultů, LED studiových svítidel a efektových svítidel pro účely natáčení televizních pořadů a filmů v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů města Plzně - Lochotín
- výměna a rekonstrukce hlavních a podružných rozvaděčů, - kompletní rekonstrukce napájení a řízení světelných obvodů, zásuvkových skříní, napájení a řízení ventilace včetně nosných konstrukcí, - výměna stávajících svítidel za LED osvětlení, - instalace nouzového LED osvětlení u únikových poklopů a v galeriích (technických komorách), - výměna ...
Kamerový systém
Predmetom zákazky je zavedenie moderných technológií do procesu vykonávania činností verejnej správy, v rozsahu podľa technickej špecifikácie, definovanej v prílohe č. 1 zmluvy každej časti predmetu zákazky. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti: 1.Časť predmetu zákazky s názvom: Kamerový systém 2.Časť predmetu zákazky s názvom: ...
Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu DSS JASANIMA Rožňava
Predmetom obstarávania je zvýšenie energetickej efektívnosti objektu DSS JASANIMA Rožňava. Zvýšenie efektívnosti spočíva najmä v termostatizácií a vyregulovaní ústredného vykurovania, výmene osvetľovacích telies a v zateplení stavebných objektov a prestavbe sociálnych zariadení, ktoré nespĺňajú parametre pre pohyb i mobilných osôb. Predmet ...
Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov REGINA - DSS Kráľovce
Predmetom obstarávania je zvýšenie energetickej efektívnosti objektov SO 001 - Stravovacia časť, SO 002 - Ubytovacia časť a SO 003 - Kotolňa. Zvýšenie efektívnosti spočíva vo vyregulovaní ústredného vykurovania, výmene osvetľovacích telies a v zateplení stavebných objektov a prepojenia kotolne na rozvody vody a dodávku a montáž solárneho ...
Poptáváme dodání systému ovládání svítidel
DODÁNÍ SYSTÉMU OVLÁDÁNÍ SVÍTIDEL VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH BYTOVÉHO DOMU POMOCÍ FOTOBUŇKY, Praha 7, Holešovice. Činžovní dům, sedm podlaží vč. půdní vestavby (14 bytových jednotek), sklep, zahrada. Své nabídky zasílejte, prosím, písemně do 13.05.2022.
Výmena sadových stĺpov – 6 m a svietidiel verejného osvetlenia v meste Považská Bystrica – I. Etapa
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených s výmenou sadových stĺpov verejného osvetlenia výšky 6 metrov vrátane príslušných svietidiel vo vymedzených lokalitách. Jestvujúce výbojkové osvetlenia bude vymenené za nové LED osvetlenie.
Provádění obnovy veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně
Předmětem veřejné zakázky je uzavření 3 rámcových dohod (na každou z částí veřejné zakázky bude uzavřena samostatná rámcová dohoda) za účelem zajištění obnovy veřejného osvětlení v určených lokalitách města Brna, kde je veřejné osvětlení v havarijním, resp. technicky nevyhovujícím stavu. Konkrétní plnění (obnovy veřejného světlení) budou vždy ...
Stavebné práce
Predmetom zákazky Revitalizácia sídliska Pod Hájom v Dubnici nad Váhom je revitalizácia priestoru existujúceho vnútrobloku na sídlisku Pod Hájom v Dubnici nad Váhom podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou ZAAR TRNAVA s.r.o. Revitalizáciou sa zhodnotí kvalita celého priestoru a vytvorí sa nový režim fungovania vnútrobloku. Stavba ...
Rámcová dohoda na dodávku náhradních krytů svítidel veřejného osvětlení
Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření jedné rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky náhradních krytů svítidel veřejného osvětlení včetně příslušenství (těsnění a bajonetů), opředení koulí svítidel měděným drátkem a dodání doprovodných dokumentů (prohlášení o shodě, prohlášení či osvědčení o stálosti vlastností, projektový list, ...
Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v Nemocnici Hustopeče
Náplní veřejné zakázky je realizace energeticky úsporných opatření v objektu zadavatele metodou EPC. Jedná se o komplexní zakázku zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků zavedených energeticky úsporných opatření, přičemž dodavatel poskytne zadavateli záruku za dosažení očekávaných ekonomických ...
Výměna stmívačů scénického osvětlení v budově Stavovského divadla
Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka spočívající ve výměně stmívačů scénického osvětlení v budově Stavovského divadla, které je jednou ze scén Národního divadla v Praze.
Oprava vozovky, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení ul. Tovární, Vítězství, Děčín - Boletice
- rekonstrukce komunikace a chodníků, veřejného osvětlení, dešťová kanalizace - rekonstrukce vodovodu a splaškové kanalizace
Poptávám pro nemocnici dvě rampy nad postele
Poptávám pro naši nemocnici dvě rampy nad postele délka 1200 mm se třemi zásuvkami a přímým a nepřímým osvětlením. Děkuji
Zberný dvor Hamuliakovo
Predmetom zákazky sú stavebné práce na výstavbe na výstavbe zberného dvora v Hamuliakove. Stavebné práce budú realizované v rámci nasledujúcich stavebných objektov: SO 01 Spevnené plochy SO 02 Prevádzková budova SO 03 Prístrešok SO 04 Váha SO 05 Oplotenie SO 06 Závora SO 07 Osvetlenie areálu
Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a výstavba osvetlenia v meste Rimavská Sobota
Predmetom je výber zhotoviteľa diela projektu za účelom výstavby a rekonštrukcie chodníkov a výstavby osvetlenia v meste Rimavská Sobota. Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
Synagóga v Senci interiérové vybavenie - dodanie nábytku
Predmetom zákazky je interiérové vybavenie - dodanie nábytku do synagógy v Senci a dodanie nábytku a svietidiel do kaštieľa Malokarpatského osvetového strediska (MOS) v Modre. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Revitalizácia vnútrobloku 1. mája 908 - 909
Realizácia projektu pozostáva z realizácie jednej hlavnej aktivity Regenerácia vnútrobloku, ktorá pozostáva z jedného stavebného objektu SO 01 Vnútroblok, ktorý sa ďalej delí na päť samostatných častí: 1. SPEVNENÉ PLOCHY 1.1 Spevnené plochy - 1. časť - plochy a altánok 1.2 Spevnené plochy - 2. časť - vodovodná prípojka 2. SADOVÉ ÚPRAVY 3. ...
Regenerace panelového sídliště Struhlovsko 2. etapa - 2. část
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části panelového sídliště dle projektové dokumentace zpracované firmou Dopravní projektování spol. s r.o. Stavba má celkem 6 stavebních objektů: SO 101 Místní komunikace, parkovací stání a chodníky SO 102 Kontejnerové stání SO 301 Zasakovací příkopy SO 401 Veřejné osvětlení SO 402 Ochrana a ...
Regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica
Predmetom zákazky je regenerácia vnútrobloku Športová ulica Skalica. Členenie stavby Predmetom tohto projektu sú stavebné objekty: SO 01 -SO 01.1 - SPEVNENÉ PLOCHY - ČASŤ A -SO 01.2 - SPEVNENÉ PLOCHY - ČASŤ B SO 02 - VEREJNÉ OSVETLENIE
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves
Predmetom zákazky je dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves pozostávajúca z týchto objektov: SO 01 Miestna komunikácia k Židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi SO 01 n Miestna komunikácia k Židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi SO 02 - Prestavba miestnej komunikácie na ul. Rómskej v Pečovskej Novej ...
II/605 ul. Jiráskova, Rokycany
5.1. Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení rekonstrukce Jiráskovy ulice (vozovka, chodníky, parkovací pruhy) v celé délce včetně částí Pražské ulice, dále ulice Svazu bojovníků za svobodu a částí ulice Palackého a nám. 5. května, kromě dopravního řešení je součástí dokumentace odvodnění všech zpevněných ploch. Rovněž předmětem veřejné ...
Modernizácia osvetlenia futbalového štadióna MŠK Žilina II
Modernizácia osvetlenia hlavnej hracej plochy futbalového štadiónu MŠK Žilina bude pozostávať z výmeny hlavného osvetlenia na osvetľovacích stožiaroch a doplnení osvetlenia v hornej časti tribún.
Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod
Předmětem stavby jsou rekonstrukce silnic II/161 v délce 934,64 m (staničení 0,000 do 0,93464 km) a II/163 v délce 149 m (staničení 28,711 do 28,860 km) v průtahu městem Vyšší Brod a dále navazujících chodníků, parkovišť, přilehlých místních komunikací a vegetačních ploch, jejichž investorem je město Vyšší Brod. Zcela nově bude zřízen prostor na ...