Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové
Předmětem veřejné zakázky je výroba, dodávka a instalace nábytku dle technické specifikace předložené zadavatelem a poskytnutí souvisejících služeb a dodávek v rámci realizace projektu Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové. Zadavatel preferuje dodávku nábytku, při jehož výrobě byly využity materiály ...
Revitalizace Regionální knihovny Teplice, přestavba podkroví pro nové aktivity
Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 zákona. Každá z částí bude posuzována a hodnocena samostatně. Dodavatel může podat nabídku na každou část, ale i na některé z částí této veřejné zakázky. Část A) Stavební práce Část B) Dodávky vybavení interiéru Část C) ICT vybavení Stavební práce a dodávky jsou blíže ...
Rekonstrukce a modernizace areálu Fakulty strojního inženýrství VUT- Interiérové vybavení budovy A3
Předmětem zakázky je zbylá dodávka interiérového vybavení do nově zrekonstruovaného objektu Fakulty strojního inženýrství v objektu A3, Technická 2, Brno. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.
CHS Nový Jičín - dodávka interiérového vybavení
Dodávka a montáž interiérového vybavení nové Centrální hasičské stanice Nový Jičín.
Nábytek a vybavení pro SOŠ FM
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky nábytkového vybavení, které zahrnující kompletní dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění.
Interiérové vybavení pro VŠ koleje Mánesova, Brno
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení, vč. lednic v prostorách objektu VŠ kolejí Mánesova, Brno.
Domov u rybníka Víceměřice - vybavení pavilonu DZR
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pavilonu domova se zvláštním režimem v areálu Domova u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace. Dodávka zahrnuje pořízení nábytku, zdravotnických potřeb a pomůcek a drobné elektroniky dle projektu interiéru. Zadavatel dělí veřejnou zakázku na části: Část A veřejné zakázky - dodávka nábytku Část ...
VTP UPOL/blok D - dodávka interiérového vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž interiérového vybavení objektu novostavby Vědeckotechnického parku - blok D, Univerzity Palackého v Olomouci. Jedná se o vybavení kanceláří, zasedacích místností a kuchyněk.
Nákup nábytku od 2023
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v tomto DNS budou za zadavatelem stanovených obchodních podmínek dodávky: - kancelářského nábytku, školního nábytku, - židlí, kancelářských křesel, - stolů, psacích stolů, skříní a knihoven, - různého nábytku a ostatního vybavení, - laboratorního nábytku. Součásti uvedených dodávek může být i montáž a ...
Nábytek vz. 85 a 2003, 2023-2026
Předmětem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému pro zadávání veřejných zakázek na dodávku nábytku vz. 85 a 2003 různého druhu převážně z laminátových desek s nosnou kovovou konstrukcí do kanceláří, učeben, knihoven, zasedacích místností apod. např. psací stoly, stoly, skříně, skříňky, knihovny atd. Zadavatel má v úmyslu zadat ...
Zvýšení ubytovací kapacity LDA - interiér
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele provést zaměření, výrobu, dodávku a montáž nábytku v areálu Lázeňského domu Aurora, Třeboň, a to na základě a v souladu s uvedenými závaznými podklady, v technickém a estetickém provedení, v rozsahu a za podmínek, uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích - vybavení interiéru
Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení v objektu s názvem "Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích."
Nákup interiérového vybavenia
Predmetom zákazky je nákup interiérového vybavenia pre zariadenie ubytovacích kontajnerov, vrátane dopravy, zloženia, montáže a rozmiestnenia v mieste dodania.
Dodávka a instalace nábytku do objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě
Dodávka a instalace vnitřního vybavení do nově zrekonstruovaného objektu úřadovny Městského úřadu v České Lípě dle projektové dokumentace interiéru objektu č.p.2983 v ulici U Synagogy, specifikace dodávaného nábytku a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. 1. Stolový nábytek 2. Skříně a úložné prostory 3. Sedací ...
Fakulta umění - dodávka nábytku
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku nábytku pro Fakultu umění. Předmět veřejné zakázky je rozdělený na dvě samostatné části.
DD Lampertice, objekt Žacléř - dodávka interiéru
Předmětem veřejné zakázky je vybavení dokončené budovy Domova důchodců Lampertice v Žacléři. Jedná se o 4podlažní obytný dům, částečně podsklepený. Skladba nábytku obsahuje: skříně, stolky, židle, kancelářský nábytek, polohovací křesla, police, kuchyňské linky, regály, rehabilitační pomůcky a jiné:podrobný popis a výčet je obsažen v Příloze č. 1 ...
Dodávka a instalace interiéru pobočky MKP Petřiny
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace dodávek interiéru pobočky zadavatele v Petřinách specifikovaných v přílohách č. 4 (Položkový rozpočet) a č. 3 (Projektová dokumentace) zadávací dokumentace a provedení jeho instalace (montáže) v souladu s projektovou dokumentací. Bližší popis předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci a jejích ...
Rozšíření kapacit MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí a objekt Husova - Interiérové vybavení
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v: Část 1 - objekt Masarykovo náměstí dodání a montáži interiérového vybavení budovy Mateřské školy Hvězdička na Masarykově náměstí za účelem rozšíření kapacit Mateřské školy Hvězdička; Část 2 - objekt Husova dodání a montáži interiérového vybavení budovy Mateřské školy Hvězdička na ulici ...
Dodávka vnitřního vybavení pro krajskou galerii II
Předmětem plnění veřejné zakázky je: 1. Výroba, dodávka a montáž nábytku a vybavení. 2. Výroba, dodávka a montáž úložných systémů a manipulační techniky.
SSL OZP p. o. - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták - vybavení interiéru
Předmětem VZ je dodávka a montáž interiérového vybavení včetně stolového a skříňového nábytku, dále sedacího nábytku, postelí a doplňků v celém objektu s názvem "SSL OZP p. o. - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták".
Dodávka nábytku pre Prešovskú univerzitu
Predmetom zákazky je dodanie nábytku a interiérového vybavenia pre potreby Prešovskej univerzity vrátane dopravy a montáže v zmysle výkazov výmer a špecifikácie a PD, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Nábytok pre ŠDaJ
Predmetom zákazky je výroba, montáž a dodanie nábytku do internátnych izieb. Súčasťou predmetu obstarávania sú súvisiace služby ako doprava, vyloženie, vynesenie nábytku do izieb, odborná montáž a uloženie na konkrétne miesto určené verejným obstarávateľom, likvidácia odpadu.
Dodávka vnitřního vybavení pro krajskou galerii
Předmětem veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž nábytku, vybavení, úložných systémů a manipulační techniky do objektu budoucí Gočárovy galerie.
Vybavení Domova pro seniory, Šternberk
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení do nového domova pro seniory ve Šternberku.
Vybavení Domova pro seniory, Šternberk
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení do nového domova pro seniory ve Šternberku.