Dům sociálních služeb Sv. Kateřiny, Bolatice - interiér
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku nábytku pro Dům sociálních služeb Sv. Kateřiny v Bolaticích, a to dle těchto zadávacích podmínek a všech jejich příloh, které jsou nedílnou součástí této Zadávací dokumentaci.
Domov pro seniory Sokolnice - vybavení interiéru
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení interiéru tří nově budovaných pavilonů domova pro seniory. Součástí předmětu veřejné zakázky je i montáž a instalace předmětu koupě v objektu domova pro seniory včetně dodávky potřebného montážního, spojovacího a kotevního materiálu a úklid po provedené montáži včetně likvidace použitých obalů.
Modernizace depozitářů na zámku v Mikulově - regály
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování návrhu požadovaného řešení (výkresové dokumentace) a následná dodávka a montáž regálů do vybraných prostor depozitářů v objektu regionálního muzea Mikulov Zámek 1/4 a Zámek 2/3. Zámek Mikulov je památkově chráněnou budovou (kulturní památka). Odpovědnost za zpracování návrhu řešení a výkresové ...
Poptávám vestavěnou skříň na míru
Poptávám vestavěnou skříň na míru. Vestavěná skříň na míru 294x189x53 (VxSxH) posuvné dveře, bílá, dělení na třetiny 1x police,1 x police + věšák saka,1 x police + věšák kabáty.Potřebuji pokrýt celou výšku proto možná varianta skříň + nástavec.
Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy dodávka nábytku a ostatního vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace typového, atypického nábytku (volně stojícího a vestavěného) a dalšího interiérového vybavení do nového objektu Dětské léčebny v Ostrově u Macochy včetně dodávky potřebného montážního, spojovacího a kotevního materiálu a úklid po provedené montáži včetně likvidace použitých obalů.
Dodávka vybavení pro pavilon 36
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobiliáře do nového oddělení zadavatele, jak je specifikován v příloze č. 2 a 7 zadávací dokumentace (Kancelářský nábytek, Sedací nábytek, Kovový nábytek, Noční stolky, Zdravotní nábytek, Nemocniční lůžka, Koše, Koupelnové doplňky). .
Vnitřní vybavení sdružení JIP Svitavské nemocnice
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení nového vnitřního vybavení interiéru multioborové JIP (interna + chirurgie) Svitavské nemocnice včetně montáže, instalace a seřízení dodaného zboží.
Úprava přízemní budovy a kompletní obnova tech. vybavení HB MMP - interiér
Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka nábytku a interiérového vybavení, včetně jeho montáže, do hlavní budovy zadavatele na adrese Na Poříčí 52/1554, Praha 8, k. ú. Praha, Nové Město dle specifikace zadavatele montáže interiérového vybavení. Předmět veřejné zakázky je dále podrobněji specifikován zejména v kapitole č. 2 zadávací ...
Transformace PO Nové Zámky - III. etapa - vybavení nábytkem
dodávka vybavení do objektů domovů pro osoby se zdravotním postižením, které jsou realizovány v rámci III. etapy projektu „Transformace PO Nové Zámky“.
Interiérové vybavení  Domov seniorů, Příbram VII
Předmětem veřejné zakázky je interiérové vybavení nově vybudovaného objektu „Domov seniorů Příbram VII, u. Žežická“.
Podpora socializace a interaktivity expozice Národního památníku II. Světové války
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku vybavení Národního památníku I. světové války v Hrabyni. Předmětem zakázky je výroba a dodávka výstavních vitrín a zasklení vymezených prostor. Realizované dílo bude sloužit k umístění výstavních předmětů.
FNUSA - Nábytkové vybavení - objekt P
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace nábytkového vybavení pro FNUSA - Objekt P, II. Interní klinika: Hemodialyzační středisko a Pneumologická ambulance dle specifikace uvedené v přílohách ZD.
Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu - zakázka na vestavěný/zabudovaný a atypický interiér
Předmětem veřejné zakázky je vybavení objektu nového sídla zadavatele vestavěným anebo atypickým interiérem podle autorského návrhu projekční kanceláře Masák & Partner, s.r.o., IČ: 27086631, Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 - Bubeneč. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Vybavenie interiéru pre DSS Gbeľany
Predmetom zákazky je vybavenie interiéru nábytkom pre domov sociálnych služieb Gbeľany (ďalej len DSS Gbeľany). Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 Špecifikácia nábytkových prvkov.
Domov F. A. Skuherského, z.ú. - dodávka nábytkového vybavení a zařízení Domova Rudolf
Předmětem veřejné zakázky je dodání nového nábytkového zařízení a vybavení a převedení vlastnického práva k předmětu zakázky na zadavatele. Zakázka je rozdělena na dvě části. První část zahrnuje dodávku nového nábytkového zařízení a vybavení Domova Rudolf (pečovatelská lůžka), druhá pak taktéž dodávku nábytkového zařízení a vybavení Domova ...
Dodávka vybavení pro přístavbu Domu Kněžny Emmy, Neratovice
Předmětem plnění je dodávka vybavení do nové budovy přístavby Domu Kněžny Emmy domu pro seniory. Návrh interiérového vybavení zahrnuje volný nábytek, zabudovaný nábytek a první vybavení. Jednotlivé prostory jsou rozděleny do několika okruhů místností (kategorií).
Dům přírody Pálavy - vybavení - III. řízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení zrekonstruovaného objektu RMM v Dolních Věstonicích, kde se nyní nachází Archeologické muzeum. Expozice bude interaktivní a bude vhodná pro individuální návštěvníky i organizované skupiny napříč všemi generacemi. Zakázka je rozdělena na 7 částí, přičemž účastníci jsou oprávnění podat nabídku na ...
Poptáváme plechové skříňky
Pro divadelní, absolventské představení Vyšší odborné školy herecké v Praze, poptáváme plechové skříňky (nutný zvuk plechu při zavírání). Rozměry velmi orientačně a můžou být i jiné, ale ne vysoké šatní škříňky, cca v.0,9m x š.0,5 - 0,8 m x h. 0,4 m - 0,5m. Potřebujeme tak 3 ks. Na barvě nezáleží. Můžou být i poškozené (ještě spravitelné, aby se ...
Obnova stálé expozice v Městském muzeu Veselí nad Moravou
Předmětem veřejné zakázky je dodávka díla „Obnova stálé expozice v Městském muzeu Veselí nad Moravou“ (dále též „dílo“), spočívajícího v provedení dodávek a prací podrobně specifikovaných v zadávací dokumentaci a jejích jednotlivých přílohách. Dílo bude realizováno dle projektové dokumentace vyhotovené hlavním projektantem a Soupisu prací, dodávek ...
Mobiliár
Predmetom verejného obstarávania je dodávka a montáž typového a atypického nábytku a ďalšieho interiérového a exteriérového vybavenia do zrekonštruovaného areálu Slovenskej národnej galérie, Riečna 1, 815 013 Bratislava. Dodávka interiéru sa opiera o Projekt interiéru SNG. Projekt interiéru je autorským kreatívnym dielom architektonického ateliéru ...
Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - dodávka interiérového vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení včetně stolového a skříňového nábytku, dále sedacího nábytku, postelí, zařizovacích předmětů, orientačního systému a doplňků v celém objektu s názvem: „SSL OZP p. o. Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín Příluky.
Poptáváme výrobu úložné skříně do ložnice
Hledáme firmu na zhotovení úložné skříně do ložnice. Ostrava a okolí. Děkuji.
Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela - interiérové vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky je interiérové vybavení pro stavbu „Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela“.
Zájmové vzdělávání ve Středisku volného času v Mostě
Část 1 - stavební část Předmětem plnění této části je provedení rekonstrukce budovy Střediska volného času na adrese Albrechtická 414 v Mostě, tj. provedení stavebních úprav pavilonu U.1.2., pavilonu CF a venkovního prostoru včetně zabezpečení bezbariérovosti školy pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace. Část 2 - ...
Dynamický nákupní systém na dodávky nábytku
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky nábytku a jiného interního vybavení