Domy pro sociální účely - dodávka vybavení
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka, montáž, umístění a případné odzkoušení nábytku a dalšího vybavení a zařízení dle kvalitativních a kvantitativních požadavků uvedených v zadávací dokumentaci u realizovaných 5 staveb/domů.
Kancelársky nábytok
Verejný obstarávateľ mieni zadať nadlimitnú zákazku, predmetom ktorej je dodávka kancelárskeho nábytku a interiérového vybavenia do priestorov verejného obstarávateľa vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumejú doprava na miesto určenia, vynáška na konkrétne miesto inštalácie/montáže, rozmiestnenie podľa pokynov verejného obstarávateľa, ...
Dodávky nábytku do odborných učeben a kabinetů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku do odborných učeben a kabinetů podle technického zadání a výkazu výměr vypracovaného Martinou Touchovou IČ: 60620714. Nábytek bude instalován do nově rekonstruovaného pavilónu ZŠ T. Šobra Písek. Bližší informace jsou uveřejněny na profilu zadavatele.
Transformace domovů sociálních služeb – dodávka nábytku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku pro příspěvkové organizace Pardubického kraje Domov na rozcestí Svitavy, Domov na zámku Bystré a Domov pod hradem Žampach.
Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice - dodávka vybavení
dodávka a montáž nábytku, vybavení a pomůcek pro učebnu přírodních věd s vytápěným skleníkem, multifunkční učebnu digitálních technologií, učebnu chemie, učebnu dílen, kabinet učebny přírodních věd s vytápěným skleníkem, kabinet multifunkční učebny digitálních technologií, kabinet chemie, serverovnu, chodby, WC, šatny, včetně kompenzačních pomůcek ...
Vybavení interiérů Chocerady
Předmětem této veřejné jsou dodávky, tj. jedná se o vybavení interiérů a dodávku informačního (grafického) systému objektu Dětského centra Chocerady, kombinace typového a atypického nábytku. Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělena do pěti (5) samostatných částí, které budou předmětem samostatného posouzení a hodnocení.
LF HK – MRR – PRSP na UK – Dodávka a montáž nábytku
Předmětem plnění zakázky je dodávka židlí a dodávka a montáž nábytku do vybraných pracovišť zadavatele, podrobně specifikovaná a vymezená v technické specifikaci, příloha č. 1 zadávací dokumentace a v rozpočtu, příloha č. 3 této zadávací dokumentace a provedená za obchodních podmínek specifikovaných v příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Prvotní interiérové vybavení prostorů Trauttmannsdorfského paláce
Předmětem plnění veřejné zakázky je prvotní interiérové vybavení prostorů Trauttmannsdorfského paláce včetně dopravy na místo určení, manipulace, montáže, úklidu a likvidace obalového materiálu.
Budovanie technického vybavenia odborných učební v Zákaldnej škole Holubyho v meste Piešťany
Predmetom zákazky je dodávka tovarov vybavenia pre učebne základnej školy: 1)Didaktické pomôcky 2)IKT 3)Nábytok Predmet zákazky je rozdelený na tri časti. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch
Vnútorné vybavenie ZŠ Novoť
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Jedná sa o vybavenie učebni základnej školy školským nábytkom.
Dodávka vestavného nábytku do novostavby domu sociálních služeb v Pacově
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vestavného nábytku a elektrických spotřebičů a poskytnutí souvisejících služeb do novostavby domu sociálních služeb v Pacově.
Dodávka židlí do novostavby domu sociálních služeb v Pacově
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka židlí a poskytnutí souvisejících služeb do novostavby domu sociálních služeb v Pacově.
Nábytek, Egypt
Dovolte nám, abychom se seznámili se společností Alshrouk Trading jako jednou z předních firem v KSA, která se zabývá projekty v oblasti nábytku včetně: Kancelářský nábytek Školní nábytek. Hotelový / bytový nábytek kuchyňský nábytek. Chtěla by spolupracovat s českými výrobci v projektu školní a kancelářský nábytek. Pošlete e-mail s vaším ...
PřF UP - Dodávka interiérového vybavení pro budovu č. 53 a energocentrum
Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) výroba, dodávka (resp. pořízení typových výrobků), doprava a montáž kompletního interiérového vybavení, vč. vnitřního informačního systému, pro modernizované a přistavované přízemní prostory Stavby 1, b) výroba, dodávka (resp. pořízení typových výrobků), doprava a montáž kompletního interiérového ...
Dodávky nábytku s náhradním plněním
Předmětem veřejné zakázky s názvem „Dodávky nábytku s náhradním plněním“ rozdělené na část 1 s názvem „Dodávky židlí s náhradním plněním“ a část 2 s názvem „Dodávky ostatního nábytku s náhradním plněním“ je uzavření dvou rámcových dohod, v obou případech s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže).
Zdravotnický mobiliář pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – stavební úpravy porodnického oddělení “ a to v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami.
Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia
Predmetom zákazky je výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia pre: -Študentský domov Horský park, Hroboňova 4, Bratislava podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť súťažných podkladov. Predmet zákazky pozostáva z výroby, obstarania jednotlivých položiek špecifikácie stanovenej výkazom výmer projektu podľa jeho výkresovej a ...
Novostavba mateřské školy Michalovice – vnitřní vybavení
dodávky vnitřního vybavení mateřské školy Michalovice, vč. montáže a uvedení do provozu
Interiérové prvky
Predmetom zákazky je nákup - interiérové prvky [1 komplet] Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Malcov 16
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Petrovany
Predmetom verejného obstarávania je nákup, dodávka a montáž vybavenia do školskej knižnice, fyzikálnej učebne, polytechnickej učebne a IKT učebne pre Základnú školu v Petrovanoch.
Materiálne vybavenie odborných učební Bratislava-Staré Mesto
Predmetom zákazky je dodanie, vynáška, inštalácia a montáž vnútorného vybavenia učební vrátane likvidácie obalových materiálov v štyroch základných školách v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Verejný obstarávateľ delí predmet zákazky na sedem častí.
Dodávka nábytku pro IVP
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a instalace nábytku 74 ks jednomístných lavic, 74 ks židlí a pultu pro prezentujícího dle technické specifikace, která je přílohou zadávací dokumentace.
Dynamický nákupní systém na dodávky nábytku
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky kancelářského, laboratorního nábytku, sedadel, židlí, pohovek a křesel.
Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory
Předmětem veřejné zakázky je dodávka stolů, skříní, sedacího nábytku, doplňků, informačního systému, kuchyňské linky, pultu, obkladů v objektu „E“ Filozofické fakulty Ostravské univerzity, na tř. Čs. legií 9, 702 00 Ostrava. Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu OP VVV Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FF OU a ...