Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové
Předmětem veřejné zakázky je výroba, dodávka a instalace nábytku dle technické specifikace předložené zadavatelem a poskytnutí souvisejících služeb a dodávek v rámci realizace projektu Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové. Zadavatel preferuje dodávku nábytku, při jehož výrobě byly využity materiály ...
Revitalizace Regionální knihovny Teplice, přestavba podkroví pro nové aktivity
Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 zákona. Každá z částí bude posuzována a hodnocena samostatně. Dodavatel může podat nabídku na každou část, ale i na některé z částí této veřejné zakázky. Část A) Stavební práce Část B) Dodávky vybavení interiéru Část C) ICT vybavení Stavební práce a dodávky jsou blíže ...
Zvyšování kvality inovační infrastruktury xPORT Business Accelerator VŠE - vybavení
Dodání vybavení interiéru pro zařízení prostor pracoviště xPORT VŠE dle technického popisu.
Rekonstrukce a modernizace areálu Fakulty strojního inženýrství VUT- Interiérové vybavení budovy A3
Předmětem zakázky je zbylá dodávka interiérového vybavení do nově zrekonstruovaného objektu Fakulty strojního inženýrství v objektu A3, Technická 2, Brno. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.
Rekonstrukce a přístavba budovy N a D2 - interiér
Předmět veřejné zakázky část 1, Nábytek Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka nového nábytku pro vybavení budovy N Oblastní nemocnice Příbram, a.s. se zárukou za jakost a plnou provozuschopnost min. 24 měsíců v souladu s položkovým rozpočtem a podrobnou specifikací, jež tvoří přílohu č. 1 a 2 zadávací dokumentace. Předmět ...
Dodávka a instalace mobiliáře Císařských lázní
Předmětem Veřejné zakázky je (i) zhotovení a dodávka na míru navrženého mobiliáře do prostor revitalizovaných Císařských lázní („Designový mobiliář“) (ii) dodávka typového konvenčního mobiliáře („Typový mobiliář“) a (iii) montáž daného mobiliáře do prostor Císařských lázní za podmínek a v rozsahu, který je specifikován ve Smlouvě. Podrobný popis ...
CHS Nový Jičín - dodávka interiérového vybavení
Dodávka a montáž interiérového vybavení nové Centrální hasičské stanice Nový Jičín.
Nábytek a vybavení pro SOŠ FM
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky nábytkového vybavení, které zahrnující kompletní dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění.
Interiérové vybavení pro VŠ koleje Mánesova, Brno
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení, vč. lednic v prostorách objektu VŠ kolejí Mánesova, Brno.
Domov u rybníka Víceměřice - vybavení pavilonu DZR
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pavilonu domova se zvláštním režimem v areálu Domova u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace. Dodávka zahrnuje pořízení nábytku, zdravotnických potřeb a pomůcek a drobné elektroniky dle projektu interiéru. Zadavatel dělí veřejnou zakázku na části: Část A veřejné zakázky - dodávka nábytku Část ...
Výroba a montáž nábytku 3/2022
Předmětem veřejné zakázky je výroba a montáž nábytkového vybavení pro nově vznikající budovu G (Alergologie, Infekční, Onkologie, Odd. léčebné výživy, Ombudsman, Interní audit) FN Olomouc.
VTP UPOL/blok D - dodávka interiérového vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž interiérového vybavení objektu novostavby Vědeckotechnického parku - blok D, Univerzity Palackého v Olomouci. Jedná se o vybavení kanceláří, zasedacích místností a kuchyněk.
Nákup nábytku od 2023
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v tomto DNS budou za zadavatelem stanovených obchodních podmínek dodávky: - kancelářského nábytku, školního nábytku, - židlí, kancelářských křesel, - stolů, psacích stolů, skříní a knihoven, - různého nábytku a ostatního vybavení, - laboratorního nábytku. Součásti uvedených dodávek může být i montáž a ...
Vybavení centrálního urgentního příjmu Pardubické nemocnice - interiérový sedací nábytek
Předmětem plnění dílčí veřejné zakázky je pořízení nového interiérového nábytku do novostavby centrálního urgentního příjmu (dále jen „CUP“) Pardubické nemocnice vymezeného v této zadávací dokumentaci v požadované kvalitě, vymezeném rozsahu, termínu a dle požadavků zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v této zadávací ...
RD Sedací nábytek 2023-2024
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou průběžné dodávky sedacího nábytku (pohovky, křesla apod.) dle aktuálních požadavků pověřujících zadavatelů po dobu dvou let.
Centrum dialogu - Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily - Interiér Arnoldovy vily
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace vybavení interiéru Arnoldovy vily. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích - vybavení interiéru
Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení v objektu s názvem "Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích."
UK2LF - Dodávka nábytku - TPU, 4.etapa - II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka souboru vnitřního vybavení místností - nábytku - pro nově budovaný vstupní objekt areálu teoretických ústavů 2. LF UK. Podrobná specifikace nábytku je uvedena v zadávací dokumentaci.
Dodávka nábytkového mobiliáře
Předmětem Veřejné zakázky je dodání, doprava, umístění a montáž nábytkového mobiliáře, konkrétně: a) 75 stohovatelných stolů o rozměru 700x2000 mm (ŠxDL) pro Část 1 Veřejné zakázky, b) 100 stohovatelných židlí pro Část 2 Veřejné zakázky a c) 127 židlí do jídelny Ministerstva financí Letenská 525/15.
Vybavení kulturních prostor Fantovy budovy žst. Praha hl. n. Nábytek do interiéru
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sedacího nábytku a stolů do prostor Fantovy budovy v žst. Praha hl. n. Jedná se o vybavení do prostor budoucí kavárny, konferenčního sálu, sloupového sálu, salonku a recepce.
Dodávka nábytku pro Domov Jihlava
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytky, sedacího nábytku do nového objektu domova pro seniory v Jihlavě. Všechny dodávané prvky musí být dodány v provedení pro prostory s vysokým užitným zatížením odpovídajícím provozu domova pro osoby se zdravotním postižením.
Rámcová dohoda - sedací nábytek
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou průběžné dodávky sedacího nábytku (pohovky, křesla apod.) dle aktuálních požadavků pověřujících zadavatelů po dobu dvou let.
Nákup interiérového vybavenia
Predmetom zákazky je nákup interiérového vybavenia pre zariadenie ubytovacích kontajnerov, vrátane dopravy, zloženia, montáže a rozmiestnenia v mieste dodania.
Dodávka a instalace nábytku do objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě
Dodávka a instalace vnitřního vybavení do nově zrekonstruovaného objektu úřadovny Městského úřadu v České Lípě dle projektové dokumentace interiéru objektu č.p.2983 v ulici U Synagogy, specifikace dodávaného nábytku a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. 1. Stolový nábytek 2. Skříně a úložné prostory 3. Sedací ...
Fakulta umění - dodávka nábytku
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku nábytku pro Fakultu umění. Předmět veřejné zakázky je rozdělený na dvě samostatné části.