MUO - Rekonstrukce bývalého kina Central, Divadelní technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka divadelní technologie v rámci rekonstrukce části objektu č.p. 824 v Denisově ulici č. or. 47, která byla adaptována jako kino Central (dále také jen Dodávka). Cílem rekonstrukce je vytvořit víceúčelový sál se zázemím pro výstavní, veřejné a technicko-administrativní funkce: divadlo, kino s kapacitou 150 ...
Nákup nábytku pre Coworkingové centrum
2.1.Predmetom zákazky je nákup nábytku pre SPU v Nitre , rozdeleného na dve samostatne časti: Časť 1: nákup nábytku pre Coworkingové centrum Časť 2: nákup nábytku pre Chill zónu Časť 3: nákup nerezového nábytku pre laboratória FBP
Vybavení Domova pro seniory, Šternberk
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení do nového domova pro seniory ve Šternberku.
Vybavení Domova pro seniory, Šternberk
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení do nového domova pro seniory ve Šternberku.
Vybavení centrálního urgentního příjmu Pardubické nemocnice - interiérový sedací nábytek
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení nového sedacího nábytku do novostavby centrálního urgentního příjmu Pardubické nemocnice. Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
UK2LF - Dodávka nábytku - TPU, 4.etapa
Předmětem veřejné zakázky je dodávka souboru vnitřního vybavení místností - nábytku - pro nově budovaný vstupní objekt areálu teoretických ústavů 2. LF UK. Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Nábytok pre Šd STU v Bratislave
Predmetom zákazky je "Nábytok pre ŠD STU v Bratislave" v zmysle súťažných podkladov.
SSL OZP p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení včetně stolového a skříňového nábytku, dále sedacího nábytku, postelí, zařizovacích předmětů, orientačního systému a doplňků v celém objektu s názvem SSL OZP p. o. Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín Příluky.
Vybavení interiérů opakovaná zakázka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž vybavení interiérů
FNUSA - Nábytkové vybavení Přednáškový sál - objekt O1
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace nábytkového vybavení pro FNUSA - Přednáškový sál, Objekt O1. Veřejná zakázka je rozdělená na 2 samostatné části: Část 1 - Nábytkové vybavení Část 2 - Židle stohovatelné bez područek
Dodávka mobiliáře pro Saunový svět
Část 1 - Truhlářské práce a konstrukce Předmětem této části veřejné zakázky jsou truhlářské práce a konstrukce, spočívající ve výrobě, dodání a montáži vestavěného nábytku, obkladů, vč. vybavení - myčka, chladící vitríny apod. Část 2 - Sektor a typové výrobky Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky sektorových a typových ...
SSL OZP p. o. - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták - vybavení interiéru
Předmětem VZ je dodávka a montáž interiérového vybavení včetně stolového a skříňového nábytku, dále sedacího nábytku, postelí, zařizovacích předmětů, orientačního systému a doplňků v celém objektu.
Dodávka posluchárenského sezení nového kampusu na Černé louce Univerzitní zázemí sportu
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku posluchárenského sezení nového kampusu na Černé louce Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví, a to dle těchto zadávacích podmínek a všech jeho příloh, které jsou nedílnou součástí této Zadávací dokumentaci.
Dům sociálních služeb Sv. Kateřiny, Bolatice - interiér
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku nábytku pro Dům sociálních služeb Sv. Kateřiny v Bolaticích, a to dle těchto zadávacích podmínek a všech jejich příloh, které jsou nedílnou součástí této Zadávací dokumentaci.
ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 - půdní vestavba - dodávka interiérového vybavení
Dodávka nábytku a dalšího interiérového vybavení do prostor ZŠ a MŠ.
FSV UK - dodávky výukového a kancelářského nábytku - opakovaná pro část č. 3, část č. 4
Dodávka a instalace výukového nábytku do poslucháren, sklopná sedadla na chodbách, ostatní prvky je dodávka a instalace nábytku do poslucháren, sklopné sedačky, sklopné stolky, e kotvené do podlahy, krycí desky před první řadu sedadel; sklopná sedadla nástěnná včetně kotvení do zdi na chodbách. Dodávka a instalace venkovních betonových lavic je ...
Domov pro seniory Sokolnice - vybavení interiéru
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení interiéru tří nově budovaných pavilonů domova pro seniory. Součástí předmětu veřejné zakázky je i montáž a instalace předmětu koupě v objektu domova pro seniory včetně dodávky potřebného montážního, spojovacího a kotevního materiálu a úklid po provedené montáži včetně likvidace použitých obalů.
Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy dodávka nábytku a ostatního vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace typového, atypického nábytku (volně stojícího a vestavěného) a dalšího interiérového vybavení do nového objektu Dětské léčebny v Ostrově u Macochy včetně dodávky potřebného montážního, spojovacího a kotevního materiálu a úklid po provedené montáži včetně likvidace použitých obalů.
Dodávka vybavení pro pavilon 36
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobiliáře do nového oddělení zadavatele, jak je specifikován v příloze č. 2 a 7 zadávací dokumentace (Kancelářský nábytek, Sedací nábytek, Kovový nábytek, Noční stolky, Zdravotní nábytek, Nemocniční lůžka, Koše, Koupelnové doplňky). .
Vnitřní vybavení sdružení JIP Svitavské nemocnice
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení nového vnitřního vybavení interiéru multioborové JIP (interna + chirurgie) Svitavské nemocnice včetně montáže, instalace a seřízení dodaného zboží.
Kancelářský a sedací nábytek pro Český rozhlas
Předmětem veřejné zakázky je výroba a dodání kancelářského a sedacího nábytku včetně jeho montáže (sestavení), dopravy na každé místo dodání (tzn. i do jednotlivých regionů v rámci celé České republiky), poskytování záručního servisu a případně i dalších služeb spojených zejména s montáží a obměnou dílčích prvků nábytku.
Úprava přízemní budovy a kompletní obnova tech. vybavení HB MMP - interiér
Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka nábytku a interiérového vybavení, včetně jeho montáže, do hlavní budovy zadavatele na adrese Na Poříčí 52/1554, Praha 8, k. ú. Praha, Nové Město dle specifikace zadavatele montáže interiérového vybavení. Předmět veřejné zakázky je dále podrobněji specifikován zejména v kapitole č. 2 zadávací ...
Dodávky nábytku
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky nábytku a sedacího nábytku vč. dopravy do místa plnění, vykládky zboží, montáže a instalace v místě plnění a dále vybraný dodavatel zajistí ekologickou likvidaci všech vzniklých odpadů a obalových materiálů s každou realizovanou dodávkou nábytku.
Transformace PO Nové Zámky - III. etapa - vybavení nábytkem
dodávka vybavení do objektů domovů pro osoby se zdravotním postižením, které jsou realizovány v rámci III. etapy projektu „Transformace PO Nové Zámky“.
Interiérové vybavení  Domov seniorů, Příbram VII
Předmětem veřejné zakázky je interiérové vybavení nově vybudovaného objektu „Domov seniorů Příbram VII, u. Žežická“.