Vybavení interiérů Chocerady
Předmětem této veřejné jsou dodávky, tj. jedná se o vybavení interiérů a dodávku informačního (grafického) systému objektu Dětského centra Chocerady, kombinace typového a atypického nábytku. Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělena do pěti (5) samostatných částí, které budou předmětem samostatného posouzení a hodnocení.
LF HK – MRR – PRSP na UK – Dodávka a montáž nábytku
Předmětem plnění zakázky je dodávka židlí a dodávka a montáž nábytku do vybraných pracovišť zadavatele, podrobně specifikovaná a vymezená v technické specifikaci, příloha č. 1 zadávací dokumentace a v rozpočtu, příloha č. 3 této zadávací dokumentace a provedená za obchodních podmínek specifikovaných v příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Prvotní interiérové vybavení prostorů Trauttmannsdorfského paláce
Předmětem plnění veřejné zakázky je prvotní interiérové vybavení prostorů Trauttmannsdorfského paláce včetně dopravy na místo určení, manipulace, montáže, úklidu a likvidace obalového materiálu.
Budovanie technického vybavenia odborných učební v Zákaldnej škole Holubyho v meste Piešťany
Predmetom zákazky je dodávka tovarov vybavenia pre učebne základnej školy: 1)Didaktické pomôcky 2)IKT 3)Nábytok Predmet zákazky je rozdelený na tri časti. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch
Vnútorné vybavenie ZŠ Novoť
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Jedná sa o vybavenie učebni základnej školy školským nábytkom.
Dodávka vestavného nábytku do novostavby domu sociálních služeb v Pacově
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vestavného nábytku a elektrických spotřebičů a poskytnutí souvisejících služeb do novostavby domu sociálních služeb v Pacově.
Dodávka židlí do novostavby domu sociálních služeb v Pacově
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka židlí a poskytnutí souvisejících služeb do novostavby domu sociálních služeb v Pacově.
Nábytek, Egypt
Dovolte nám, abychom se seznámili se společností Alshrouk Trading jako jednou z předních firem v KSA, která se zabývá projekty v oblasti nábytku včetně: Kancelářský nábytek Školní nábytek. Hotelový / bytový nábytek kuchyňský nábytek. Chtěla by spolupracovat s českými výrobci v projektu školní a kancelářský nábytek. Pošlete e-mail s vaším ...
PřF UP - Dodávka interiérového vybavení pro budovu č. 53 a energocentrum
Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) výroba, dodávka (resp. pořízení typových výrobků), doprava a montáž kompletního interiérového vybavení, vč. vnitřního informačního systému, pro modernizované a přistavované přízemní prostory Stavby 1, b) výroba, dodávka (resp. pořízení typových výrobků), doprava a montáž kompletního interiérového ...
Dodávky nábytku s náhradním plněním
Předmětem veřejné zakázky s názvem „Dodávky nábytku s náhradním plněním“ rozdělené na část 1 s názvem „Dodávky židlí s náhradním plněním“ a část 2 s názvem „Dodávky ostatního nábytku s náhradním plněním“ je uzavření dvou rámcových dohod, v obou případech s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže).
Zdravotnický mobiliář pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – stavební úpravy porodnického oddělení “ a to v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami.
Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia
Predmetom zákazky je výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia pre: -Študentský domov Horský park, Hroboňova 4, Bratislava podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť súťažných podkladov. Predmet zákazky pozostáva z výroby, obstarania jednotlivých položiek špecifikácie stanovenej výkazom výmer projektu podľa jeho výkresovej a ...
Novostavba mateřské školy Michalovice – vnitřní vybavení
dodávky vnitřního vybavení mateřské školy Michalovice, vč. montáže a uvedení do provozu
Interiérové prvky
Predmetom zákazky je nákup - interiérové prvky [1 komplet] Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Malcov 16
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Petrovany
Predmetom verejného obstarávania je nákup, dodávka a montáž vybavenia do školskej knižnice, fyzikálnej učebne, polytechnickej učebne a IKT učebne pre Základnú školu v Petrovanoch.
Materiálne vybavenie odborných učební Bratislava-Staré Mesto
Predmetom zákazky je dodanie, vynáška, inštalácia a montáž vnútorného vybavenia učební vrátane likvidácie obalových materiálov v štyroch základných školách v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Verejný obstarávateľ delí predmet zákazky na sedem častí.
Dodávka nábytku pro IVP
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a instalace nábytku 74 ks jednomístných lavic, 74 ks židlí a pultu pro prezentujícího dle technické specifikace, která je přílohou zadávací dokumentace.
Dynamický nákupní systém na dodávky nábytku
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky kancelářského, laboratorního nábytku, sedadel, židlí, pohovek a křesel.
Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory
Předmětem veřejné zakázky je dodávka stolů, skříní, sedacího nábytku, doplňků, informačního systému, kuchyňské linky, pultu, obkladů v objektu „E“ Filozofické fakulty Ostravské univerzity, na tř. Čs. legií 9, 702 00 Ostrava. Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu OP VVV Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FF OU a ...
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy – ZŠ s MŠ v Zborove
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...
Nábytek část 3 - infrastruktura
Předmětem veřejné zakázky je vybavení laboratoří v budovách A a B na VŠCHT Praha laboratorním nábytkem a dalším doplňkovým interiérovým vybavením zhotoveným dle technické specifikace interiéru, která je spolu s výkresovou dokumentací jednotlivých laboratoří a soupisem prací a dodávek součástí projektové dokumentace zpracované společností BREAK ...
Dynamický nákupní systém - nákup nábytku a židlí pro potřeby projektů OPZ resortu MPSV
Předmětem zadávacího řízení je zavedení a užívání dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zadávání dílčích veřejných zakázek na dodávky nábytku a židlí pro potřeby resortu práce a sociálních věcí v období 4 let. V rámci DNS budou realizovány nákupy financované či spolufinancované ze strukturálních fondů EU (projekty ESF). DNS je ve ...
Dovybavenie rekreačných a školiacich zariadení
Predmetom verejného obstarávania je dodávka dovybavenia rekreačných a školiacich zariadení, t.j. lôžkového, skriňového, konferenčného, sedacieho, nábytku do pracovní a doplnkov v priestoroch verejného obstarávateľa. Súčasťou dodania je odborná montáž dodávateľom, doprava a umiestnenie v určených priestoroch verejného obstarávateľa. Predmetom ...
Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří - Dodávka nábytku
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku pro zadavatele v rámci projektu Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří.