Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - dodávka interiérového vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení včetně stolového a skříňového nábytku, dále sedacího nábytku, postelí, zařizovacích předmětů, orientačního systému a doplňků v celém objektu s názvem: „SSL OZP p. o. Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín Příluky.
Reštaurovanie exteriéru a modernizácia interiéru Domu umenia Fatra Žilina 02
Predmetom zákazky je reštaurovanie fasád Domu umenia Fatra, výmena okien a dverí čelnej fasády, modernizácia hľadiska a rozšírenie pódia, renovácia a doplnenie sedadiel a stoličiek.
Dodávky kancelářského nábytku pro resort dopravy 2022 až 2026
Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky kancelářského nábytku pro resort dopravy v souladu s pokynem ministra „Odpovědné zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva dopravy“. VZ je dělena na části. Pro každou část VZ bude uzavřena samostatná rámcová dohoda s jedním vybraným dodavatelem. Pokud vybraný dodavatel zvítězí ve více částech ...
Modernizace infrastruktury ZŠ T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou - vybavení, část 1 - Nábytek
Předmětem veřejné zakázky je modernizace 4 odborných učeben (přírodopis, chemie, pracovní činnosti a polytechnické činnosti), fyzikálně chemické laboratoře, 5 dílen (dřevodílna, pracovní činnosti, polytechnická, kovovýroba a cvičná kuchyňka), 2 specializovaných jazykových učeben, otevřeného prostoru auly a zázemí učeben (sklady pomůcek a odborné ...
Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela - interiérové vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky je interiérové vybavení pro stavbu „Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela“.
Vybavení budovy po rekonstrukci
Předmětem této veřejné zakázky jsou výroba, dodávka a montáž vybavení interiéru po rekonstrukci podnikového ředitelství na adrese sídla zadavatele. Podrobná specifikace vybavení interiéru je uvedena v příloze č. 1 - výkresové části zadávací dokumentace, dále v příloze č. 2, kterou tvoří slepý rozpočet s výkazem výměr, a dále v příloze č. 3, kterou ...
Modernizace recepce muzea a promítací místnosti - interiér
Plnění zakázky spočívá v dodávce požadovaného vybavení interiéru a jeho instalace. Podrobná specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena ve smlouvě a jejích přílohách. Smlouva je přílohou č. 3 zadávací dokumentace. Zakázka bude dále prováděna i dle dalších příloh zadávací dokumentace - tj. dle informací a údajů požadovaných v přílohách č. ...
Kavárna ve Zlínském klubu 204 - interiér
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení, dodání a montáž interiéru kavárny v objektu Zlínského klubu 204. V rámci interiéru je rovněž zahrnuto nové řešení osvětlení, mobiliářové vybavení interiéru a dodání a zabudování části technologie gastroprovozu.
Zájmové vzdělávání ve Středisku volného času v Mostě
Část 1 - stavební část Předmětem plnění této části je provedení rekonstrukce budovy Střediska volného času na adrese Albrechtická 414 v Mostě, tj. provedení stavebních úprav pavilonu U.1.2., pavilonu CF a venkovního prostoru včetně zabezpečení bezbariérovosti školy pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace. Část 2 - ...
Dynamický nákupní systém na dodávky nábytku
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky nábytku a jiného interního vybavení
Dodávka interiérů pro sestry
Předmětem VZ je výroba a dodávka interiérového vybavení pro pokoje č. 1 až 4, 17, 18 Interního oddělení Fakultní nemocnice Bulovka včetně dodávky dalších zařizovacích předmětů židle, nástěnky, nástěnné hodiny, záclony atp.
Viacmiestne plastové lavice
Predmetom zákazky je dodávka viacmiestnych plastových lavíc do miesta plnenia. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Transformace Domov Kamélie Křižanov IV. dodávka nábytku II.
Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace jednotlivých kusů vybavení a detailní nastavení vzájemně k sobě sestavených a provázaných prvků nového vnitřního vybavení, tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být využíván ke svému účelu. Předmětem části 2 veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace, zprovoznění ...
Rámcová dohoda na dodávky kancelářského, sedacího a lehacího nábytku 2022 - 2023
Dodávky kancelářského, sedacího a lehacího nábytku dle technické specifikace uvedené v ZD pro zabezpečení potřeb pověřujících zadavatelů z celého resortu Ministerstva vnitra.
Dodávka souboru exteriérového mobiliáře pro Výstaviště Praha
Předmětem veřejné zakázky je dodání souboru exteriérového mobiliáře pro Výstaviště Praha, který bude tvořen jednou designovou řadou laviček, sedáků a stojanů na kola. Jedná se kombinaci kovových dílců s maximálním použitím hliníkových odlitků a dřeva.
Interiérové vybavení knihovny v Rožnově pod Radhoštěm
Předmětem Veřejné zakázky jsou dodávky interiérového vybavení pro stavb knihovny v Rožnově pod Radhoštěm č.p. 519. CPV 39110000-6 39150000-8
Modernizace velkého sálu - tribuna/elevace/stupňovité teleskopické hlediště, elektrické ovládání
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elevace, stupňovité teleskopické hlediště, elektrické ovládání, otevírání, zavírání, posun. Počet sedadel 199, jejich demontáž, opětovná montáž na novou elevaci. Stupňovitá teleskopická elevace musí obsahovat elektromotor s dálkovým ovládáním, otevíráním, zavíráním a posunem. Nosná ocelová konstrukce, povrchová ...
Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v dodávce interiéru objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku, a to dle jednotlivých částí.
Dodávka konferenčních židlí
Dodávka konferenčních židlí v souladu s technickou specifikací zadavatele.
Transformace Domov Kamélie Křižanov III dodávka nábytku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení do šesti nových objektů v Jihlavě Pávov a Jihlavě ulice Na Kopci, které je tvořeno typovými výrobky, drobným vybavením, atypové prvky vnitřního vybavení a regály a dále sedacím nábytkem.
Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm - část 05 - Hlediště
Předmětem části 05 veřejné zakázky je dodávka hlediště - teleskopické tribunové sekce s elektrickým ovládáním - pro novostavbu Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm.
Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm - část 06 - Vnitřní vybavení
Předmětem části 06 veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení pro novostavbu Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm.
Interiérové vybavení lékárny
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodání nábytku (nábytek na míru a sedací nábytek) do lékárenského provozu zadavatele včetně jeho montáže dle specifikace předmětu plnění uvedené v zadávací dokumentaci k VZ zveřejněné na profilu zadavatele.
Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Rekonstrukce objektu 14 - nábytek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž nábytku pro rekonstruovaný objekt 14 Uherskohradišťské nemocnice, a to zejména židlí, křesel, lavic, sedaček, stolů, skříní a skříněk, věšáků apod.
Rámcová dohoda na dodávky kancelářského nábytku pro VoZP ČR
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který bude zajišťovat dodávku kancelářského nábytku dle potřeb Zadavatele. Technický popis nábytku je uveden Příloze č. 1 závazného vzoru Rámcové dohody.