Dodávky interiérového vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodání interiérového vybavení do administrativních a provozních objektů zadavatele, včetně jeho montáže (sestavení), dopravy do každého místa dodání, likvidace odpadů a obalového materiálu, poskytování záručního servisu a oprav a případně i dalších služeb spojených zejména s montáží a obměnou dílčích prvků ...
ZŠ Montessori Pardubice - interiérové vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení Základní školy Montessori, se sídlem Erno Košťála 870 v Pardubicích. Dodávka vybavení zároveň zahrnuje dopravné, montáž a instalaci dodávaného vybavení interiéru do určených místností základní školy.
Psychiatrická péče - nábytek
Nábytek pro psychiatrickou kliniku v postupných dodávkách.
Dodávka interiérového vybavení - Dům v parku
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v dodání a montáži interiérového vybavení objektu Dům v parku.
Modernizace kina Sokolský dům Vyškov - interiér - nové vyhlášení
Předmětem zakázky je modernizace interiéru - sálu - kina Sokolský dům ve Vyškově. Původně multifunkční sál, který měl funkci kina, tanečního a zároveň divadelního sálu, bude modernizován v nový moderní kinosál.
Poptávám opravu kožené sedací soupravy
Poptávám opravu kožené sedací soupravy.
Výměna sedadel do hlediště a s tím související stavební úpravy v Divadle F.X.Šaldy v Liberci
Předmětem veřejné zakázky je provedení výměny stávajících sedadel v hledišti Divadla F. X. Šaldy v Liberci za nové včetně zajištění jejich dodávky. Vyměněna budou sedadla v přízemí včetně lóží po pravé a levé straně hlediště a na I. až III. balkonu i včetně postranního sezení na II. balkonu. Celkem se jedná o 458 sedadel (+ 8 rezervních kusů), ...
Rekonštrukcia hľadiska – dodávka a montáž sedadiel
Predmetom zákazky je dodanie a montáž sedačiek v zimnom štadióne v Prešove, podľa výkazu výmer a projektovej dokumentácie, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov v členení: Kategória A je základné sedadlo,Kategória B je nadštandard sedadlo,Kategória C je VIP sedadlo
UPOL - Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17.listopadu - interiér
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž interiérového vybavení 1 NP až 7. NP VŠK tř. 17. listopadu, Olomouc. Jedná se o vybavení kuchyněk, studoven, vestibulů, pokojů, půdních vestaveb a informačního systému.
Dodávka kancelářského nábytku a židlí pro resort MPO
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářského nábytku a židlí pro potřeby jednotlivých zadavatelů resortu MPO v rozsahu zadavateli požadovaných druhů (typů) a množství, vč. dopravy do místa plnění a montáže, vyhotovení katalogu zboží a objednávkového formuláře v digitalizované formě použitelné v systému centrálního zadavatele (Word, Excel).
Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice
První část: Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice, stavební úpravy objektu Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem: 84 000 000 Kč bez DPH Druhá čás: Vybavení objektu nábytek, DZR Křešice Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem: 5 700 000 Kč bez DPH druhé vyhlášení
Mobiliář pro železniční stanice a zastávky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávek mobiliáře pro železniční stanice a zastávky.
Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra - dodavatel konferenčního sezení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sedadel typu do hlediště auly Academia centra. Celkový počet sedadel je 423, z toho 418 míst instalovaných ve 12 řadách a 5 sedadel dodaných mez montáže jako náhradní. Sedadla jsou křeslového typu, velmi komfortní, s pracovní deskou umístěnou v područce. Středové područky (pro 2 křesla jedna společná ...
Dodávky kancelářských křesel, konferenčních židlí a čekárenských lavic
Předmětem VZ je zajištění průběžných dodávek kancelářských křesel, konferenčních židlí a čekárenských lavic pro jednotlivá oddělení NNB (dále společně označeno jako „zboží“) dle potřeb zadavatele po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti rámcové dohody o dodávkách zboží uzavřené s jedním vybraným dodavatelem. Dodávky zboží budou provedeny v souladu s ...
Dodávka atypického a sedacího nábytku
Dodávka atypického a sedacího nábytku - čtyři části veřejné zakázky - výroba, dodávka a montáž atypického nábytku z dýhy, výroba, dodávka a montáž atypického nábytku z lamina, dodávka, montáž a instalace otočných kancelářských křesel, dodávka, montáž a instalace sedacího nábytku.
Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice
První část Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice, stavební úpravy objektu Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem: 84 000 000 Kč bez DPH Druhá část Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice, vybavení objektu nábytek, DZR Křešice Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem: 5 700 000 Kč bez DPH
Psychiatrická péče - židle pro dětské oddělení
Dodávka židlí do terapeutické místnosti a pokojů pacientů pro dětské oddělení psychiatrické kliniky.
Sedadlá a svetelná tabuľa pre ŠH v Topoľčanoch
Predmetom zákazky je dodanie a montáž sedadiel a svetelnej tabule do Športovej haly v Topoľčanoch v zmysle špecifikácie uvedenej v časti B.1 Súťažných podkladov.
Teleskopická tribuna pro kulturní dům v Novém Městě na Moravě
dodávka a montáž teleskopické tribuny včetně čalouněných křesel
Nábytek sedací 2021-2024
dodávka sedacího nábytku tj. židlí, křesel, pohovek, ..
Dynamický nákupní systém - nákup nábytku a židlí pro resort MPSV III.
Předmětem zadávacího řízení je zavedení a užívání dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zadávání dílčích veřejných zakázek na dodávky nábytku a židlí pro potřeby resortu práce a sociálních věcí, kterými se rozumí zejména stoly, skříně, kontejnery, archivační skříně (registratury) a kancelářské, konferenční, jednací či jídelní židle. ...
Dodávka interiérů pro Slezskou univerzitu v Opavě do budovy rektorátu
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka a instalace interiérového vybavení (volně stojícího nábytku - stoly, skříně, židle, doplňky a nábytku pevně spojeného s podlahou/stěnou - sedací soupravy, sedací boxy, obložení stěn a dveří) vybraných prostor v budově rektorátu Slezské univerzity v Opavě (ul. Na Rybníčku), a to dle projektové ...
Dodávka nábytku pro ÚHKT
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodání laboratorního a sedacího nábytku. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části.
Transformace PO Nové Zámky-II. a III. etapa -vybavení nábytkem
Předmět dodávky je domácí nábytek do obývacích pokojů, ložnic, jídelen, koupelen; zahradní nábytek; kancelářský nábytek a pracovní nábytek.
Centrum pro seniory v Táboře - Mobilní vybavení objektů DPS a DS
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního vybavení do objektů Domova pro seniory a Domu s pečovatelskou službou, které tvoří Centrum pro seniory v Táboře.