Interiérové vybavení knihovny v Rožnově pod Radhoštěm
Předmětem Veřejné zakázky jsou dodávky interiérového vybavení pro stavb knihovny v Rožnově pod Radhoštěm č.p. 519. CPV 39110000-6 39150000-8
Modernizace velkého sálu - tribuna/elevace/stupňovité teleskopické hlediště, elektrické ovládání
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elevace, stupňovité teleskopické hlediště, elektrické ovládání, otevírání, zavírání, posun. Počet sedadel 199, jejich demontáž, opětovná montáž na novou elevaci. Stupňovitá teleskopická elevace musí obsahovat elektromotor s dálkovým ovládáním, otevíráním, zavíráním a posunem. Nosná ocelová konstrukce, povrchová ...
Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v dodávce interiéru objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku, a to dle jednotlivých částí.
Dodávka konferenčních židlí
Dodávka konferenčních židlí v souladu s technickou specifikací zadavatele.
Transformace Domov Kamélie Křižanov III dodávka nábytku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení do šesti nových objektů v Jihlavě Pávov a Jihlavě ulice Na Kopci, které je tvořeno typovými výrobky, drobným vybavením, atypové prvky vnitřního vybavení a regály a dále sedacím nábytkem.
Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm - část 05 - Hlediště
Předmětem části 05 veřejné zakázky je dodávka hlediště - teleskopické tribunové sekce s elektrickým ovládáním - pro novostavbu Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm.
Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm - část 06 - Vnitřní vybavení
Předmětem části 06 veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení pro novostavbu Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm.
Interiérové vybavení lékárny
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodání nábytku (nábytek na míru a sedací nábytek) do lékárenského provozu zadavatele včetně jeho montáže dle specifikace předmětu plnění uvedené v zadávací dokumentaci k VZ zveřejněné na profilu zadavatele.
Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Rekonstrukce objektu 14 - nábytek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž nábytku pro rekonstruovaný objekt 14 Uherskohradišťské nemocnice, a to zejména židlí, křesel, lavic, sedaček, stolů, skříní a skříněk, věšáků apod.
Rámcová dohoda na dodávky kancelářského nábytku pro VoZP ČR
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který bude zajišťovat dodávku kancelářského nábytku dle potřeb Zadavatele. Technický popis nábytku je uveden Příloze č. 1 závazného vzoru Rámcové dohody.
Odlehčovací služba, Honkova ul., Hradec Králové - sedací a zahradní nábytek
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž sedacího a zahradního nábytku do pokojů a společných prostor budovy odlehčovací služby, který je blíže specifikován v zadávací dokumentaci uveřejněné včetně příloh na profilu zadavatele.
Interiérové vybavenie izieb v ŠD Nová Doba
Predmetom zákazky je dodávka interiérového vybavenia izieb nachádzajúcich sa v Študentskom domove Nová Doba SPU v Nitre. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných pokladoch.
Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela - interiérové vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky je interiérové vybavení pro stavbu „Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela“.
Dynamický nákupní systém na pořizování nábytku pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Účelem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zajištění dodávek běžného, obecně dostupného kancelářského i domácího nábytku vč. sedacího a jídelního vybavení a drobných doplňků Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky běžného, obecně dostupného kancelářského vybavení ordinací a ...
Interiérové vybavenie pre Coworkingové centrum
Predmetom zákazky je dodávka zariadenia (nábytok, biela technika a pod.) pre Coworkingové centrum SPU v Nitre. Podrobnejší opis predmetu zákazky viď. v časti B.2 a prílohy č. 8 súťažných podkladov
Domy pro sociální účely - dodávka nábytku a vybavení pro objekty Jandova a Sodná/Vývozní
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka, montáž, umístění a případné odzkoušení nábytku a dalšího vybavení a zařízení dle kvalitativních a kvantitativních požadavků uvedených v této zadávací dokumentaci.
Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy - dodávky, nábytek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení kanceláří a učeben dvou škol, a to Střední školy obchodu a služeb, Teplice, p.o. (objekt SO 11) a Střední školy stavební a strojní, Teplice, p.o. (objekt SO 09).
Poptáváme cenovou nabídku na divadelní sedadla
Poptáváme zaslání katalogu s ceníkem na divadelní sedadla. Nyní bychom potřebovali 270 sedadel pro menší scénu v ČR. S přáním klidného dne Jan Pospíšil
Odlehčovací služba, Honkova ul., Hradec Králové - kancelářský nábytek
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž vybavení pokojů a kancelářských prostor odlehčovací služby, které je blíže specifikováno v zadávací dokumentaci.
Dodávka volného interiérového vybavení - JU - Rekonstrukce koleje K4
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nábytku pro rekonstruovanou kolej K4 JU, a to dodávky kancelářského nábytku pro administrativu Kolejí a menz Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen KaM JU) a provoz koleje K4 a dodávky nábytku pro ubytování studentů.
Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž nábytku do objektu Poradenského a vzdělávacího centra Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, Lipová 223, dále vybavení skladovacích prostor regály a vybavení hygienického zázemí.
Stavební úpravy hlavní budovy Zámeckého hotelu Třešť  - volný interiér
Předmětem je vybavení interiéru Zámeckého hotelu Třešť.
Prvotní interiérové vybavení prostorů ZÚ Canberra
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku a doplňků (závěsy a rolety) v rámci prvotního interiérového vybavení prostorů zastupitelského úřadu ČR v Canberra včetně dopravy na místo určení, manipulace, montáže, úklidu a likvidace obalového materiálu.
Interiérové vybavenie - nábytok
Zabezpečenie dodania interiérového vybavenia a jeho montáže v miestach dodania spolu s likvidáciou odpadu.
Mobiliář - nábytek pro objekt Nové radnice Prahy 12
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobiliáře - nábytek, křesla, židle do nové radnice MĆ Praha 12 dle požadavků zadavatele a specifikace, jak jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.