Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Malcov 16

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Malcov 16

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Petrovany

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Petrovany

Predmetom verejného obstarávania je nákup, dodávka a montáž vybavenia do školskej knižnice, fyzikálnej učebne, polytechnickej učebne a IKT učebne pre Základnú školu v Petrovanoch.

Materiálne vybavenie odborných učební Bratislava-Staré Mesto

Materiálne vybavenie odborných učební Bratislava-Staré Mesto

Predmetom zákazky je dodanie, vynáška, inštalácia a montáž vnútorného vybavenia učební vrátane likvidácie obalových materiálov v štyroch základných školách v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Verejný obstarávateľ delí predmet zákazky na sedem častí.

Dodávka nábytku pro IVP

Dodávka nábytku pro IVP

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a instalace nábytku 74 ks jednomístných lavic, 74 ks židlí a pultu pro prezentujícího dle technické specifikace, která je přílohou zadávací dokumentace.

Dynamický nákupní systém na dodávky nábytku

Dynamický nákupní systém na dodávky nábytku

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky kancelářského, laboratorního nábytku, sedadel, židlí, pohovek a křesel.

Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory

Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory

Předmětem veřejné zakázky je dodávka stolů, skříní, sedacího nábytku, doplňků, informačního systému, kuchyňské linky, pultu, obkladů v objektu „E“ Filozofické fakulty Ostravské univerzity, na tř. Čs. legií 9, 702 00 Ostrava. Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu OP VVV Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FF OU a ...

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy – ZŠ s MŠ v Zborove

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy – ZŠ s MŠ v Zborove

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...

Nábytek část 3 - infrastruktura

Nábytek část 3 - infrastruktura

Předmětem veřejné zakázky je vybavení laboratoří v budovách A a B na VŠCHT Praha laboratorním nábytkem a dalším doplňkovým interiérovým vybavením zhotoveným dle technické specifikace interiéru, která je spolu s výkresovou dokumentací jednotlivých laboratoří a soupisem prací a dodávek součástí projektové dokumentace zpracované společností BREAK ...

Dynamický nákupní systém - nákup nábytku a židlí pro potřeby projektů OPZ resortu MPSV

Dynamický nákupní systém - nákup nábytku a židlí pro potřeby projektů OPZ resortu MPSV

Předmětem zadávacího řízení je zavedení a užívání dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zadávání dílčích veřejných zakázek na dodávky nábytku a židlí pro potřeby resortu práce a sociálních věcí v období 4 let. V rámci DNS budou realizovány nákupy financované či spolufinancované ze strukturálních fondů EU (projekty ESF). DNS je ve ...

Dovybavenie rekreačných a školiacich zariadení

Dovybavenie rekreačných a školiacich zariadení

Predmetom verejného obstarávania je dodávka dovybavenia rekreačných a školiacich zariadení, t.j. lôžkového, skriňového, konferenčného, sedacieho, nábytku do pracovní a doplnkov v priestoroch verejného obstarávateľa. Súčasťou dodania je odborná montáž dodávateľom, doprava a umiestnenie v určených priestoroch verejného obstarávateľa. Predmetom ...

Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří - Dodávka nábytku

Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří - Dodávka nábytku

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku pro zadavatele v rámci projektu Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří.

Výběr dodavatele interiérového vybavení

Výběr dodavatele interiérového vybavení

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu interiérového vybavení (nábytku do kanceláří, pracoven, sociálních zařízení, šaten, kuchyněk, vstupních a společných prostor, případně i příslušných venkovních prostor) Smart Innovation Center v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Součástí předmětu plnění je ...

Rámcová dohoda na dodávky kancelářského, sedacího a lehacího nábytku pro roky 2019 - 2020

Rámcová dohoda na dodávky kancelářského, sedacího a lehacího nábytku pro roky 2019 - 2020

Předmětem plnění jsou průběžné dodávky kancelářského, sedacího a lehacího nábytku pro potřeby jednotlivých veřejných zadavatelů. Blíže viz. zadávací dokumentace.

Rekonstrukce vybavení Geologického pavilonu - sedací nábytek

Rekonstrukce vybavení Geologického pavilonu - sedací nábytek

dodávka čtyř atypických sedacích souprav, včetně instalace pevného spojení s podlahou a okolními konstrukcemi, demontáže a odvozu stávajících sedacích souprav, mřížkových obkladů a podkonstrukce a renovace tří sedacích souprav – dvojsed. Podrobná specifikace je uvedena v přílohách zadávací dokumentace - technické zprávě, výkresech a výkazu výměr

Výběr dodavatele vybavení a montáž interiéru Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně

Výběr dodavatele vybavení a montáž interiéru Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně

Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž nábytku a dalšího vybavení v objektu budoucího Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně, ve kterém bude sídlit Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Policie ČR, Městská policie Český Těšín, a to v souladu s projektovou dokumentací s názvem „Výstavba a provozování ...

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Most, Bílina

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Most, Bílina

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 6 částí.

Dodávky nábytku pro Postshopy včetně polepů

Dodávky nábytku pro Postshopy včetně polepů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku pro Postshopy a Minipostshopy včetně polepů.

SPŠT - Dodávka mobiliáře pro Pavilon B

SPŠT - Dodávka mobiliáře pro Pavilon B

Předmětem zakázky, v podrobnostech definovaný technickými podmínkami, je dodávka a instalace nábytku za podmínek a v rozsahu uvedeném v obchodních a smluvních podmínkách - blíže viz zadávací dokumentace na profilu zadavatele

Kulturní dům  Lanškroun  - Nábytek a vybavení interiéru

Kulturní dům Lanškroun - Nábytek a vybavení interiéru

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž, resp. instalace nábytku a vybavení interiéru pro kulturní dům v Lanškrouně. Dodávka a instalace, resp. montáž nábytku a vybavení interiéru zahrnuje rovněž vypracování dílenské dokumentace. Detailní popis předmětu veřejné zakázky včetně detailní specifikace s uvedením minimálních požadovaných ...

Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia

Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia

Výroba dodávka a montáž interiérového zariadenia pre: -Študentský domov Horský park, Prokopa Veľkého 41, 817 07 Bratislava -ŠD Ekonóm, prístavná 8, Bratislava a -ŠD Starohájska 8, Bratislava, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Arch. Peter Žalman, CSc.

Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – III, část 20 a 23

Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – III, část 20 a 23

Předmětem veřejné zakázky (VZ) „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení“ je dodávka nových zdravotnických přístrojů, nábytku a dalšího vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s.–nemocnice v Chebu–Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“. Předmětem této VZ je Část 20–Sedací ...

UTB – Nábytek - vybavení učeben FMK II

UTB – Nábytek - vybavení učeben FMK II

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stohovatelných židlí se sklopným pultem a kancelářských židlí pořizovaných pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, financovaného z OP VVV, v rozsahu a ...

Komunitní centrum Hloubětínská 55 - interiéry

Komunitní centrum Hloubětínská 55 - interiéry

Dodávka a instalace interiérové vybavení vybraných prostor v objektu Hloubětínská 55

Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání – interiéry

Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání – interiéry

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky. Předmět veřejné zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace č. 1. a soupisem dodávek, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky ...

Dodávka kancelářských židlí pro resort ČÚZK

Dodávka kancelářských židlí pro resort ČÚZK

Dodávka kancelářských židlí pro resortní organizace centrálního zadavatele uvedené v ZD.

(záznamy 1/25 z 1455)  strana 1 / 59