PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá CPV položkám: Průmyslové stroje - 42000000-6 Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení - 31000000-6 Audiovizuální přístroje - 32321200-1 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) - 38000000-5 Počítače - 30200000-1 Vzdělávací ...

Nábytek pro učebny FS – část čtvrtá

Nábytek pro učebny FS – část čtvrtá

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku včetně jeho montáže v místě plnění dle zadavatele. Bližší informace o předmětu veřejné zakázky včetně technických parametrů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.

Modernizace učeben a laboratoří Kouřílkova 8 a Bratří Hovůrkových 17 – Střední škola technická

Modernizace učeben a laboratoří Kouřílkova 8 a Bratří Hovůrkových 17 – Střední škola technická

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku do učeben mechatroniky, elekrického měření a strojírenské metrologie Střední školy technické, Přerov, Kouřílkova 8, se sídlem Kouřilkova 8, 750 02 Přerov.

Nábytek pro učebny FS – část třetí

Nábytek pro učebny FS – část třetí

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku včetně jeho montáže v místě plnění dle zadavatele. Bližší informace o předmětu veřejné zakázky včetně technických parametrů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.

FSv - V44 - vybavení učeben nábytkem

FSv - V44 - vybavení učeben nábytkem

Předmětem této zakázky je závazek dodavatele dodat stoly a židle a dle specifikace, jenž tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace. Pro vyloučení pochybností zadavatel za dodané bere stoly a židle smontované a umístěné do učeben. více viz ZD

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Kadaň

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Kadaň

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 6 částí.

Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary

Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary (dále jen „předmět veřejné zakázky“).

Dostavba základní školy a rekonstrukce tělocvičny s přístavbou Sportovní haly v Jinočanech

Dostavba základní školy a rekonstrukce tělocvičny s přístavbou Sportovní haly v Jinočanech

2.1.1. Předmětem dodávky je kompletní dodávka a montáž interiérového nábytku a vybavení a dále pak i dodávka interiérového doplňkového zboží pro dostavbu Základní školy, tělocvičnu a přístavbu Sportovní haly v Jinočanech. Plnění předmětu veřejné zakázky proběhne ve dvou časových etapách, v první etapě pro Základní školu, v druhé etapě pro ...

Výmena sedenia v auditóriu Veľkej koncertnej sály - ŠfK

Výmena sedenia v auditóriu Veľkej koncertnej sály - ŠfK

Dodávka a montáž 382 ks kresiel a 366 ks krytov žľabu pre Veľkú koncertnú sálu Výmena kresiel bude nasledovať po prípravnej fáze po prevedení potrebných stavebných úprav v sále .

Pořízení vybavení pro odborné učebny – modernizace CNC zařízení a 3D zařízení včetně SW

Pořízení vybavení pro odborné učebny – modernizace CNC zařízení a 3D zařízení včetně SW

Předmětem zakázky je pořízení vybavení pro odborné učebny SPŠE v Mohelnici – modernizace CNC zařízení a 3D zařízení včetně SW, rekonstrukce nové učebny programovatelných automatů, modernizace konektivity školy ve vazbě na odborné předměty.

Dodávka nábytku 2018

Dodávka nábytku 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení prostor Rudolfina atypickým nábytkem.

Poptávám opravu vyplétaného nábytku

Poptávám opravu vyplétaného nábytku

Poptávám opravu vyplétaného nábytetku, (židle).

Vznik II. stupně ZŠ Šindlovy Dvory – dodávka vybavení

Vznik II. stupně ZŠ Šindlovy Dvory – dodávka vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení 4kmenových učeben, 3 odborných učeben, vybavení společné do všech učeben a do kabinetů, skladů, šatny. Předmět plnění je blíže specifikován v příloze č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Technická specifikace“.

Poptávám koženou sedací soupravu

Poptávám koženou sedací soupravu

Poptávám černou koženou sedací soupravu okolo 50.000.

Modernizace infrastruktury ZŠ - dodávky nábytku

Modernizace infrastruktury ZŠ - dodávky nábytku

Modernizace infrastruktury ZŠ - dodávky nábytku do nově zrekonstruovaných odborných učeben

COV LK technické – OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o. – dílenské a kancelářské vybavení

COV LK technické – OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o. – dílenské a kancelářské vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dílenského a kancelářského vybavení, jehož soupis a podrobná specifikace (technické parametry) jsou uvedeny v příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Součástí přílohy jsou též informace o umístění výrobků do konkrétních dílen či učeben, požadavky na další služby, jako je doprava, instalace, zařízení, uvedení do ...

Nábytek pro MŠMT 2018 - 2022

Nábytek pro MŠMT 2018 - 2022

Předmětem plnění je dodávka kancelářského, sedacího, lehacího, atypického a jiného nábytku včetně dopravy na místo určení, manipulace, montáže, úklidu a likvidace obalového materiálu. Bližší technická specifikace, vymezení předpokládaného množství odebraných kusů a podrobnější popis předmětu plnění je uveden v příloze č. 1 ZD – Vymezení předmětu ...

UTB – Nábytek – vybavení laboratoří FAI

UTB – Nábytek – vybavení laboratoří FAI

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorních stolů, katedry a antistatických židlí pořizovaného pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci OP VVV, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět ...

SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka nábytku

SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka nábytku

Dodávka nábytku pro odborné učebny pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020 s názvem "SŠ zahradnická a technická Litomyšl - rekonstrukce budovy pro odbornou výuku a přístavba skleníku".

Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání – interiéry a ICT

Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání – interiéry a ICT

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 dílčí části, a to: Dílčí část 1: Interiér Dílčí část 2: ICT

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle – Vybavení odborných učeben

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle – Vybavení odborných učeben

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení odborných učeben žákovským nábytkem a ostatními školními pomůckami, které souvisí s výukou odborných předmětů v dotčených učebnách. Předmětem veřejné zakázky je rovněž montáž nábytku, instalace a uvedení školních pomůcek do provozu.

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Velká Dlážka - Vybavení odborných učeben

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Velká Dlážka - Vybavení odborných učeben

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení odborných učeben žákovským nábytkem a ostatními školními pomůckami, které souvisí s výukou odborných předmětů v dotčených učebnách. Předmětem veřejné zakázky je rovněž montáž nábytku, instalace a uvedení školních pomůcek do provozu.

PdF – dodávka nábytku a interiérového vybavení

PdF – dodávka nábytku a interiérového vybavení

Dodávka nábytku a interiérového vybavení pro potřeby Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, včetně dodání do místa plnění, zajištění záručního servisu a podpory.

Dynamický nákupní systém na nábytek 2018 - 2022

Dynamický nákupní systém na nábytek 2018 - 2022

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky standardního nábytku pro zadavatele jako je např. kancelářský nábytek, židle, školní lavice, laboratorní nábytek apod.

Dodávka a montáž mobiliáře do sněmovny Ústavního soudu

Dodávka a montáž mobiliáře do sněmovny Ústavního soudu

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž nábytku do sněmovního sálu Ústavního soudu a do přilehlých prostor. Sněmovní sál bude sloužit nejen pro jednání pléna Ústavního soudu, ale i pro pořádání konferencí. Tato veřejná zakázka je rozdělena na 4 části veřejné zakázky.

(záznamy 1/25 z 1427)  strana 1 / 58