Nábytok pre ŠD
Predmetom zákazky je výroba, montáž a dodanie nábytku do internátnych izieb. Súčasťou dodania je doprava, vyloženie, vynesenie nábytku do internátnych izieb. Odborná montáž a uloženie na konkrétne miesto určené verejným obstarávateľom, likvidácia odpadu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácii je uvedené ...
Rámcová dohoda na dodávky kancelářského, sedacího a lehacího nábytku pro roky 2021-2022
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky kancelářského, sedacího a lehacího nábytku pro potřeby jednotlivých veřejných zadavatelů. Blíže viz. zadávací dokumentace.
Dodávka mobiliáře pro Novostavbu pobytového zařízení v ul. Sokolovská v Sokolově
Předmětem veřejné zakázky je komplexní vybavení interiérů nového objektu pobytového zařízení pro seniory, které musí být realizováno v návaznosti na provedenou výstavbu pobytového zařízení v ul. Sokolovská č.p. 1507. Dodávka mobiliáře bude realizována jako dodávka na klíč.
Nová psychiatrie Nemocnice Tábor, a.s. Volný a zabudovaný interiér sedací a odpočinkové prvky
Dodávka sedacího a odpočinkového nábytku do nového pavilonu psychiatrie Nemocnice Tábor, a. s. Součástí dodávky je nábytek typizovaný, nakupovaný v běžné obchodní síti.
Modernizace odborných a počítačových učeben - ZŠ Bruntál, Jesenická 10
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky IT vybavení a konektivity a dodávka nábytkového vybavení a schodolezů, zahrnující dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění. Zadavatel rozhodl o rozdělení veřejné zakázky na dvě části. Účastníci zadávacího řízení mohou podávat své nabídky dle podmínek dále uvedených v zadávací dokumentaci, a to v ...
Dodávky kancelářského nábytku pro Krajskou zdravotní, a.s. II
ČÁST 1 Kancelářský a kuchyňský nábytek ČÁST 2 Sedací nábytek ÚČASTNÍK VLOŽÍ SVOJI NABÍDKU DO KAŽDÉ ČÁSTI ZVLÁŠŤ, PODLE TOHO DO JAKÉ ČÁSTI SE HLÁSÍ (části 1 a 2). NEVKLÁDEJTE NABÍDKU DO ČÁSTI KE KTERÉ SE NEVZTAHUJE.
SZ Uherčice - dodávka nábytku
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku a interiérového vybavení v následujícím rozdělení na jednotlivé části veřejné zakázky: 1. část veřejné zakázky - Dodávka truhlářských výrobků včetně kuchyňských linek 2. část veřejné zakázky - Dodávka interiérového vybavení
Wieserův dům v Terezíně - interiérové vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace interiérového vybavení v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Transformace PO Nové Zámky- II. a III. etapa - vybavení II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení do objektů domovů pro osoby se zdravotním postižením, které jsou realizovány v rámci II. a III. etapy projektu „Transformace PO Nové Zámky“.
Psychiatrická péče - sedací nábytek II
Předmětem plnění veřejné zakázky je postupná dodávka sedacího nábytku pro Psychiatrickou kliniku Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno.
Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia a dodávka nábytku pre Ekonomickú univerzitu
Výroba dodávka a montáž interiérového zariadenia pre: -Študentský domov Horský park, Prokopa Veľkého 41, 817 07 Bratislava -SUZ Konventná 1, Bratislava a -EUBA Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. arch. Gabriela Fukatschová. Podrobne popísané v súťažných podkladoch.
Dodávka kancelářských židlí pro resort ČÚZK v rámci let 2020 - 2022
Dodávka kancelářských židlí pro resortní organizace centrálního zadavatele zahrnující případnou výrobu, dodání na místo určení a montáž, včetně likvidace obalového materiálu a to v místě plnění zadavatele.
Kultúrny dom Šaľa – rekonštrukcia a modernizácia
Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti: 1.časť: Stavebné práce A.Exteriér Zníženie energetickej náročnosti (strecha, výplne otvorov, fasáda) B.Interiér Rekonštrukcia a modernizácia interiéru (kinosála, estrádna sála, vestibuly...) 2.časť: Tovary Nové sedačky do kinosály
Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě, Panská 219 - stavební práce a dodávka vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce zahrnující zhotovení stavby „Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě, Panská 219, stavební práce a dodávka vybavení interiéru“ včetně servisu díla po dobu běhu záruční lhůty.
Dodávání nábytku, židlí a kartoték
Veřejná zakázka je rozdělena do 3 částí. Předmětem plnění jsou průběžné dodávky nábytku, židlí a kartoték. Specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 návrhu Rámcové kupní smlouvy pro každou část veřejné zakázky samostatně.
Hotel Thermal - dodávka a montáž nábytku - 10. až 15. patro
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž nábytku pro hotelové pokoje v 10. až 15. patře hotelu Thermal v Karlových Varech.
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most
Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne: Hlavná aktivita č.1 Obstaranie vybavenia biologicko/chemickej učebne Kombinovaná biologicko/chemická učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy IROP (príloha č.5 Výzvy Zoznam oprávnených výdavkov) pre 24 ...
Laboratórny nábytok
Predmetom zákazky je nákup a dodávka interiérového vybavenia učební. Predmet zákazky je rozdelený na 3 samostatné časti: Laboratórny nábytok, školská nábytok a stoličky. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, dve časti alebo na všetky tri časti predmetu zákazky. Predmet zákazky je detailne opísaný v súťažných podkladoch.
Pořízení interiéru pro rozšíření objektu T. G. Masaryka 33a ve Svitavách
Předmětem veřejné zakázky je pořízení interiéru pro rozšíření objektu T. G. Masaryka 33a ve Svitavách (Seniorcentrum). Jedná se o 4 nadzemní podlaží. Podrobnosti viz ZD.
Modernizace učeben 201, 202 TF JU
Předmětem veřejné zakázky je modernizace učeben 201 a 202 Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zakázka je rozdělena na 5 části. Část 1 - Předmětem plnění je dodávka a instalace AV techniky, včetně elektroinstalačních a stavebních prací. Část 2 - Předmětem plnění je dodávka IT techniky (PC, monitory, server ...
Renovace chemické laboratoře
VZ se skládá ze tří částí: 1 - dodávka nábytku 2 - dodávka přístrojového vybavení 3 - stavební úpravy
Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích
Předmětem veřejné zakázky je výroba a dodávka nábytku a dalšího vybavení přístavby knihovny. Dodávka souvisí s probíhající stavbou „Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny“, která bude ukončena ke dni 11.10.2020. Dodávka a montáž interiérového vybavení v rámci zpracované ...
Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Ľubotín
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 3 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie nábytok Podrobné vymedzenie predmetu ...
Dodávka designového nábytku - open space
Předmětem veřejné zakázky je dodávka designového nábytku pro pilotní projekt nového konceptu poboček České pošty, s.p..
Gnatologické stoly s ordinačními židlemi
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 kusů laboratorních stolů pro zubaře včetně 20 kusů ordinačních židlí. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí přílohy zadávací dokumentace.