Nábytok KC Bratislava
Predmet zákazky je dodávaný ako budúca súčasť Kreatívneho centra RTVS, ktoré vznikne s cieľom zabezpečiť podporu kreatívneho talentu a podporu zamestnanosti v kultúrnom a kreatívnom priemysle.
Expozice Muzea Vysočiny Jihlava
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových expozic a úprava stávajících expozic muzea. Veřejná zakázka je rozdělena na následující 2 části: - část 1 - Expozice, - část 2 - Restaurátorské repliky exponátů. V rámci tohoto zadávacího řízení je zadávána pouze část 1 veřejné zakázky.
Dodávka nábytkového mobiliáře
Předmětem Veřejné zakázky je dodání, doprava, umístění a montáž nábytkového mobiliáře, konkrétně: a) 75 stohovatelných stolů o rozměru 700x2000 mm (ŠxDL) pro Část 1 Veřejné zakázky, b) 100 stohovatelných židlí pro Část 2 Veřejné zakázky a c) 127 židlí do jídelny Ministerstva financí Letenská 525/15.
Laboratorní nábytek VI. etapa
laboratorní nábytek
Fakulta umění - dodávka nábytku
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku nábytku pro Fakultu umění. Předmět veřejné zakázky je rozdělený na dvě samostatné části.
Dodávka a instalace interiéru pobočky MKP Petřiny
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace dodávek interiéru pobočky zadavatele v Petřinách specifikovaných v přílohách č. 4 (Položkový rozpočet) a č. 3 (Projektová dokumentace) zadávací dokumentace a provedení jeho instalace (montáže) v souladu s projektovou dokumentací. Bližší popis předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci a jejích ...
Rozšíření kapacit MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí a objekt Husova - Interiérové vybavení
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v: Část 1 - objekt Masarykovo náměstí dodání a montáži interiérového vybavení budovy Mateřské školy Hvězdička na Masarykově náměstí za účelem rozšíření kapacit Mateřské školy Hvězdička; Část 2 - objekt Husova dodání a montáži interiérového vybavení budovy Mateřské školy Hvězdička na ulici ...
Zvyšování kvality inovační infrastruktury xPORT Business Accelerator VŠE - vybavení
změna a úprava interiéru, tzn. výroba a následná montáž nábytku, včetně drobných stavebních úprav ve druhém a třetím nadzemním podlaží, zlepšení vlastností technických a technologických zařízení v prostorách xPORTu, na základě projektové dokumentace, která tvoří přílohu této ZD.
Dodávka vnitřního vybavení pro krajskou galerii II
Předmětem plnění veřejné zakázky je: 1. Výroba, dodávka a montáž nábytku a vybavení. 2. Výroba, dodávka a montáž úložných systémů a manipulační techniky.
Noční stolky a lůžka s příslušenstvím včetně pozáručního servisu
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky lůžek (vč. příslušenství) a nočních stolků, a to po dobu 4 let dle potřeb zadavatele. Dále je předmětem veřejné zakázky zajištění pozáručního servisu na dodaná lůžka a noční stolky na dobu neurčitou. Kód CPV: 33192100-3 Lůžka pro použití ve zdravotnictví 39143123-4 - Noční stolky
Nábytok pre ŠDaJ
Predmetom zákazky je výroba, montáž a dodanie nábytku do internátnych izieb. Súčasťou predmetu obstarávania sú súvisiace služby ako doprava, vyloženie, vynesenie nábytku do izieb, odborná montáž a uloženie na konkrétne miesto určené verejným obstarávateľom, likvidácia odpadu.
Obstaranie nábytkového vybavenia pre zdravotnícke zariadenie
predmetom zákazky je obstaranie nábytkového vybavenia pre zdravotnícke zariadenie nábytkové zostavy na mieru do priestorov zdravotníckeho zariadenia, doplnenie zdravotníckeho zariadenia nábytkom, doplnenie zdravotníckeho zariadenia zdravotníckym nábytkom
Vybavenie strediska nábytkom a spotrebičmi
Predmetom zákazky je vybavenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR a to dodaním tovaru vrátane služieb spojených s ich dodaním a plnením kúpnych zmlúv. Technická špecifikácia, množstvo jednotlivých položiek tvoriacich jednotlivé časti predmetu zákazky a ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky sú uvedené v prílohách č. 1a, 1b, 1c ...
Dodávka a provedení interiéru Clam-Gallasova paláce
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je dodávka a provedení instalace interiéru v objektu Clam-Gallasova paláce. Jedná se o vybavení interiéru zakázkovým nábytkem do vstupní části objektu (recepce), o výrobu a osazení grafických log únikových systémů, orientačních a informačních systémů, dále dodávka koberce na ...
Vybavení bytu Kučerova 724
Vybavení bytu 4 + 1, vel. 132,95 m2 nábytkem na mírů, elektrospotřebiči, osvětlením a doplňky.
Expozice Návštěvnického střediska - stavba expozice
Předmětem VZ je zajištění stavby expozice vč. dodávek modelů, typových a atypových prvků a grafiky pro expozici Návštěvnického střediska KRNAP v místě nového návštěvnického centra Správy KRNAP na adrese Husova 213, Vrchlabí
Výmena nábytku na izbách VŠM Ľ. Štúra Mlyny UK
Predmetom zákazky je: zameranie každej izby a schodiska, výroba, dodanie, vynesenie, montáž a osadenie interiérového zariadenia - nábytku a obloženia schodiska na Átriových domkoch, blokoch C a E. Ide o štvorposchodové bloky bez výťahu, pričom pôjde o nábytok do jedno a dvoj-lôžkových izieb. Podrobné informácie týkajúce sa predmetu zákazky sú ...
Dům sociálních služeb Sv. Kateřiny, Bolatice - interiér
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku nábytku pro Dům sociálních služeb Sv. Kateřiny v Bolaticích, a to dle těchto zadávacích podmínek a všech jejich příloh, které jsou nedílnou součástí této Zadávací dokumentaci.
ČVUT FJFI - Rekonstrukce poslucháren objektu Trojanova 339
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výroba a dodávka interiérového vybavení do Bubenečské koleje. V době vyhlášení zadávacího řízení probíhá rekonstrukce Bubenečské koleje se smluvním termínem dokončení do 30.8.2022. Zadavatel předpokládá přebírání stavby průběžně po jednotlivých patrech, které bude následně předávat vybranému dodavateli k ...
Poptávám vestavěnou skříň na míru
Poptávám vestavěnou skříň na míru. Vestavěná skříň na míru 294x189x53 (VxSxH) posuvné dveře, bílá, dělení na třetiny 1x police,1 x police + věšák saka,1 x police + věšák kabáty.Potřebuji pokrýt celou výšku proto možná varianta skříň + nástavec.
Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy dodávka nábytku a ostatního vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace typového, atypického nábytku (volně stojícího a vestavěného) a dalšího interiérového vybavení do nového objektu Dětské léčebny v Ostrově u Macochy včetně dodávky potřebného montážního, spojovacího a kotevního materiálu a úklid po provedené montáži včetně likvidace použitých obalů.
Dodávka vybavení pro pavilon 36
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobiliáře do nového oddělení zadavatele, jak je specifikován v příloze č. 2 a 7 zadávací dokumentace (Kancelářský nábytek, Sedací nábytek, Kovový nábytek, Noční stolky, Zdravotní nábytek, Nemocniční lůžka, Koše, Koupelnové doplňky). .
Úprava přízemní budovy a kompletní obnova tech. vybavení HB MMP - interiér
Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka nábytku a interiérového vybavení, včetně jeho montáže, do hlavní budovy zadavatele na adrese Na Poříčí 52/1554, Praha 8, k. ú. Praha, Nové Město dle specifikace zadavatele montáže interiérového vybavení. Předmět veřejné zakázky je dále podrobněji specifikován zejména v kapitole č. 2 zadávací ...
Transformace PO Nové Zámky - III. etapa - vybavení nábytkem
dodávka vybavení do objektů domovů pro osoby se zdravotním postižením, které jsou realizovány v rámci III. etapy projektu „Transformace PO Nové Zámky“.
Interiérové vybavení  Domov seniorů, Příbram VII
Předmětem veřejné zakázky je interiérové vybavení nově vybudovaného objektu „Domov seniorů Příbram VII, u. Žežická“.