Poptávám výrobu repliky botníku
Poptávám výrobu repliky botníku Poptávám výrobu repliky botníku (byl nedopatřením zničen sousedovým nájemníkem při malování chodby). Botník existoval v podobě dvojbotníku v šíři celé chodby; nyní se bude zhotovovat jen naše původní polovina. Dvířka byla zhotovena za účelem větrání z kvalitní dřevovláknité desky, která po několik ...
Poptávám výrobu nábytku na míru, Německo
Sehr geehrte Damen und Herren, ich würde gerne anfragen, ob Sie Maß-Möbel herstellen und nach Deutschland (nahe Frankfurt am Main) würden. Ich interessiere mich für zwei Maßschränke – Skizzen füge ich im Anhang bei. Die Schränke sollen bündig mit der Wand im Haus enden. Würden Sie solche Schränke produzieren und falls ja, könnten Sie hierfür ...
Výroba nábytku na mieru – mníšske izby, Digital detox camp a Kláštorná škola
Predmetom zákazky je výroba dreveného nábytku a interiérových prvkov z masívu smreka vo farebnosti určenej výrobnou dokumentáciou. Súčasťou zákazky je dodanie a montáž nábytku a interiérových prvkov v požadovaných typoch produktov a množstvách v mieste dodania.
Zriaďovacie prvky – mobiliár do expozície Dejiny Trnavy v Západoslovenskom múzeu v Trnave
Dodanie zriaďovacích prvkov - mobiliár do expozície Dejiny Trnavy v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Bližšia špecifikácia uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a prislúchajúcich prílohách.
Vybavenie interiéru Verejnej knižnice Mikuláša Kováča
Predmetom zákazky je dodanie interiérového vybavenia v rámci projektu v rámci projektu Moderná knižnica miesto komunitného stretávania v zmysle špecifikácie a za podmienok uvedených v prílohách výzvy, najmä technických špecifikácií a kúpnych zmlúv.
Nákup a dodávka kuchynských liniek pre potreby BPMK, s.r.o.
Nákup a dodávka kuchynských liniek pre potreby BPMK, s.r.o. v priebehu r.2023 .
Výroba a predaj nábytku pre Prešovskú univerzitu
Predmetom zákazky je výroba, vynesenie a montáž nábytku na mieste určenom kupujúcim vrátane dopravných nákladov. Ide o nábytok - váľandy, skrine, stoly, stoličky, police nástenné, nočné stolíky a kreslá, pre študentské domovy Prešovskej univerzity a to: ŠD Nám. Mládeže 2, 080 01 Prešov a ŠD Exnárová 36, 080 01 Prešov. Podrobná špecifikácia je ...
Zhotovenie, dodávka a montáž nábytku
Predmetom zákazky je výroba nábytku na mieru vrátane dopravy a montáže nábytku na miesto dodanie, ktorým je priestor v budove Ľubovnianskej nemocnice, n.o., Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Materiálno technické vybavenie
Predmetom zákazky je obstaranie materiálno technického vybavenia pre Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sládkovičovo. Dodávka predmetu zákazky sa bude požadovať v zmysle minimálnych technických špecifikácií predmetu zákazky uvedených v prílohe č.1 súťažných podkladoch/výzvy. Predmet zákazky nie je rozdelený. V rámci prieskumu ...
Interiér obecného úradu Trenčianske Stankovce – atypický nábytok
Predmetom zákazky je výroba, dodanie, montáž a inštalácia tovaru akcie - Interiér obecného úradu Trenčianske Stankovce - atypický nábytok - v zmysle Realizačného projektu: "Interiér obecného úradu Trenčianske Stankovce - Nábytok", ktorý vypracoval Ing. arch. Michal Vojtek, Beckovská 2317/5, 911 01 Trenčín v apríli 2023. Podrobnejšie v súťažných ...
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre – interiérové vybavenie
Predmetom zákazky je interiérové vybavenie- výroba a dodanie nábytku pre Malokarpatské osvetové stredisko v Modre. Predmetom zákazky je výroba nábytku na mieru doplneného bežne dostupným sériovo vyrábaným nábytkom v súlade s projektom interiéru.
Pracovné stoly zámočnícke s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodanie laboratórneho a interiérového nábytku a poskytnutie súvisiacich služieb podľa Časti B. Podrobný opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
ZsNH Vnútorné vybavenie Vily K
Predmetom obstarávania je dodávka interiérového vybavenia novým a nepoužívaným nábytkom do objektu Vily K vrátane balenia, dopravy, vyloženia, rozmiestnenia v miestnostiach, odbornej montáže do užívateľskej úpravy, odvozu prebytočných ochranných obalov a likvidácie odpadu. Interiérové vybavenie bude zhotovené podľa nábytkovej dokumentácie a ...
Interiérové vybavenie objektu Envirocentra  areál  SIM  Martin - Priekopa
Predmetom zákazky je dodanie, montáž a inštalácia interiérového vybavenia priestorov zariadenia Envirocentra v areály SIM Martin Priekopa v rozsahu špecifikovanom v prílohe č. 1 a č. 2. tejto Výzvy. Objekt sa nachádza v katastrálnom území Martin Priekopa, na parcele č. 1631/14, 1631/1. Ide o stavbu so súpisným číslom 10042. Objekt Envirocentra ...
Interiér obecného úradu Trenčianske Stankovce – atypický nábytok
Predmetom zákazky je výroba, dodanie, montáž a inštalácia tovaru akcie - Interiér obecného úradu Trenčianske Stankovce - atypický nábytok - v zmysle Realizačného projektu: "Interiér obecného úradu Trenčianske Stankovce - Nábytok", ktorý vypracoval Ing. arch. Michal Vojtek, Beckovská 2317/5, 911 01 Trenčín v apríli 2023. Podrobnejšie v súťažných ...
Interiérové vybavenie ZŠ Plickova - opakovaná
Predmetom zákazky je nákup a dodanie interiérového vybavenia pre ZŠ Plickova, podľa špecifikácie tovaru uvedeného v prílohe č. 1 tejto výzvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou, vrátane dopravy, vyloženia, umiestnenia a montáže. Predmet zákazky je rozdelený na 2 samostatné častí. ČASŤ 2: Školský byt; ČASŤ 5: Šalátový a nápojový pult. Uchádzač ...
Výroba atypického nábytku na mieru vrátane technického vybavenia pre DSS a ZPB MEREMA
Predmetom zákazky je výroba atypického nábytku na mieru vrátane technického vybavenia pre DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v rámci projektu Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok- DSS a ZPB MEREMA, kód projektu NFP 302021S791 ako aj Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb v Bratislave - DSS a ZPS ...
Nákup interiérového vybavenia zariadení sociálnych služieb
Dodanie nábytku a vybavenia podľa výkazu - výmer, priloženého ako súčasť súťažných podkladov.
Dodanie a montáž interiérového vybavenia do kaštieľa Jeľšava
Dodanie a montáž interiérového vybavenia do kaštieľa Jeľšava na základe Projektovej dokumentácie, ktorá je prílohou č. 7 a Výkazu Výmer, ktorý tvorí prílohu č. 6 tejto Výzvy. Predmetom zákazky sú aj súvisiace služby a to doprava na miesto plnenia a vyskladnenie.
Kultúra v Starom Meste – vybavenie
Predmetom zákazky je dodanie interiérového vybavenia ( Nábytok, elektronika, divadelná technika, pódium, reklamné vybavenie, schodolez) pre kultúrne centrá v Mestskej časti Bratislava Staré Mesto. Zákazka je delená na časti.
Malokarpatská knižnica v Pezinku – interiérové vybavenie
Predmetom zákazky je interiérové vybavenie - výroba a dodanie nábytku do novozrekonštruovaného oddelenia pre deti a mládež v Malokarpatskej knižnici v Pezinku. Predmetom zákazky je výroba nábytku na mieru doplneného bežne dostupným sériovo vyrábaným solitérovým nábytkom na konkrétne určenú výmeru priestoru oddelenia pre deti a mládež ...
COV LK strojírenství a robotiky -  SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o. - nábytek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku do zrekonstruovaných prostor Střední průmyslové školy technické v Jablonci nad Nisou. Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 zákona rozdělena na následující tři části: Část 1 - školní nábytek Část 2 - dílenský nábytek Část 3 - nábytek na míru
Poptávám výrobu nerezového nábytku do kavárny
Dobrý den, poptávám výrobu nerezového stolu, polic, dřezu a skříněk do naší kavárny ve Vršovicích. Děkuji
Zariadenie sociálnych služieb ANTARES - vnútorné a vonkajšie vybavenie
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného a vonkajšieho vybavenia podľa špecifikácií v Prílohe č. 1.
Vybavenie knižnice /študovne/ inkubátora SvF - blok A
Predmetom zákazky je dodávka a montáž vrátane dopravy typových a atypových interiérových zariadení a prvkov, ktoré budú umiestnené v priestoroch SvF STU (navrhované Študentské centrum STU vznikne prestavbou 1.-3. NP bloku A, SvF STU v Bratislave) v zmysle projektu interiéru vrátane súvisiacich služieb