Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - dodávka interiérového vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení včetně stolového a skříňového nábytku, dále sedacího nábytku, postelí, zařizovacích předmětů, orientačního systému a doplňků v celém objektu s názvem: „SSL OZP p. o. Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín Příluky.
Poptáváme výrobu úložné skříně do ložnice
Hledáme firmu na zhotovení úložné skříně do ložnice. Ostrava a okolí. Děkuji.
Výroba atypického nábytku na mieru vrátane technického vybavenia pre DSS
Predmetom zákazky je výroba atypického nábytku na mieru vrátane technického vybavenia pre DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v rámci projektu Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok- DSS a ZPB MEREMA, kód projektu NFP 302021S791 a Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave - DSS a ...
Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela - interiérové vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky je interiérové vybavení pro stavbu „Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela“.
Kavárna ve Zlínském klubu 204 - interiér
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení, dodání a montáž interiéru kavárny v objektu Zlínského klubu 204. V rámci interiéru je rovněž zahrnuto nové řešení osvětlení, mobiliářové vybavení interiéru a dodání a zabudování části technologie gastroprovozu.
Zájmové vzdělávání ve Středisku volného času v Mostě
Část 1 - stavební část Předmětem plnění této části je provedení rekonstrukce budovy Střediska volného času na adrese Albrechtická 414 v Mostě, tj. provedení stavebních úprav pavilonu U.1.2., pavilonu CF a venkovního prostoru včetně zabezpečení bezbariérovosti školy pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace. Část 2 - ...
Dynamický nákupní systém na dodávky nábytku
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky nábytku a jiného interního vybavení
Dodávka interiérů pro sestry
Předmětem VZ je výroba a dodávka interiérového vybavení pro pokoje č. 1 až 4, 17, 18 Interního oddělení Fakultní nemocnice Bulovka včetně dodávky dalších zařizovacích předmětů židle, nástěnky, nástěnné hodiny, záclony atp.
Poptávám výrobu předsíňové stěny
Hledám firmu, která nám vyrobí stěnu do předsíně v paneláku šíře asi 140 cm.
Modernizace recepce muzea a promítací místnosti - interiér
Plnění zakázky spočívá v dodávce požadovaného vybavení interiéru a jeho instalace. Podrobná specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena ve smlouvě a jejích přílohách. Smlouva je přílohou č. 3 zadávací dokumentace. Zakázka bude dále prováděna i dle dalších příloh této zadávací dokumentace - tj. dle informací a údajů požadovaných v ...
Transformace Domov Kamélie Křižanov IV. dodávka nábytku II.
Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace jednotlivých kusů vybavení a detailní nastavení vzájemně k sobě sestavených a provázaných prvků nového vnitřního vybavení, tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být využíván ke svému účelu. Předmětem části 2 veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace, zprovoznění ...
NKP SZ Telč - Výroba, dodání a montáž výstavního fundusu II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výstavního fundusu pro stálé expozice ve 2. NP Jižního paláce a v 1. a 2.NP sýpky pivovaru v současné době rekonstruovaného objektu SZ Telč dle zpracované projektové dokumentace. Dodávka výstavního fundusu zahrnuje: a) výrobu výstavního fundusu, vitrín a skleněných prvků, (dále jen „fundus“ nebo ...
PNP Praha - Vybavení objektu V sadech čp.44/2, Praha 9 volným nábytkem
Předmětem zadávacího řízení je dodávka vybavení interiéru volným nábytkem pro objekt zadavatele V sadech čp.44/2, Praha 6 -Bubeneč dle specifikace prvků zpracované Ing. arch. Zdeňkem Žilkou, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.
Cisterciácký klášter Plasy - Obnova opatské rezidence
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba kopií historického mobiliáře a nákup provozního mobiliáře na nově budovanou prohlídkovou trasu v bývalé opatské rezidenci a později Metternichovském zámku v areálu kláštera Plasy. Výroba a nákup jsou součástí realizace obnovy kláštera opatské rezidence, podpořené z Integrovaného regionálního operačního ...
Interiérové vybavení knihovny v Rožnově pod Radhoštěm
Předmětem Veřejné zakázky jsou dodávky interiérového vybavení pro stavb knihovny v Rožnově pod Radhoštěm č.p. 519. CPV 39110000-6 39150000-8
Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v dodávce interiéru objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku, a to dle jednotlivých částí.
Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm - část 06 - Vnitřní vybavení
Předmětem části 06 veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení pro novostavbu Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm.
Interiérové vybavení lékárny
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodání nábytku (nábytek na míru a sedací nábytek) do lékárenského provozu zadavatele včetně jeho montáže dle specifikace předmětu plnění uvedené v zadávací dokumentaci k VZ zveřejněné na profilu zadavatele.
Dodávka regálových panelových stěn stálé expozice UPM v Praze
Předmětem zadávacího řízení je dodávka regálových panelových stěn pro stálou expozici ve výstavních sálech objektu historické budovy Uměleckoprůmyslového musea v Praze pořizované v rámci akce IZ „Zřízení stálých expozic v historické budově UPM“, ev. č. 134V124000012 a dle specifikace, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Regálové ...
Nábytok na vybavenie kancelárií a kuchyniek PF UPJŠ
Predmetom zákazky je dodanie nábytku, vrátane súvisiacich služieb: dovoz, vynesenie, vyloženie dojednotlivých miestností, vybalenie, montáž aj v prípade dodania tovaru vdemonte, umiestnenie jednotlivých druhov nábytku vmiestnostiach verejného obstarávateľa/kupujúceho aodstránenie a likvidácia obalového materiálu. Farebný odtieň jednotlivých ...
Dům přírody Brd expozice
Předmětem VZ je výroba a dodání vnitřních a vnějších prvků expozice Dům přírody Brd, dále jejich dopravy do místa plnění, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu.
Jízdárna Tachov - Světce - dodávka mobiliáře
Předmětem veřejné zakázky jsou interiérové úpravy stávajícího objektu Jízdárny v Tachově - Světcích, který je národní kulturní památkou.
VN Brno - stavební úpravy nemocniční lékárny - interiérové vybavení
Zadavatel realizuje investiční akci „VN Brno - stavební úpravy nemocniční lékárny“. Výběr zhotovitele stavby aktuálně probíhá. Součástí investiční akce se i interiérové vybavení rekonstruovaných prostor. Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení investiční akce podle PROJEKTU. Jednotlivé ...
Úprava přízemní budovy a kompletní obnova tech. vybavení HB MMP - interiér
Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka nábytku a interiérového vybavení, včetně jeho montáže, do hlavní budovy zadavatele na adrese Na Poříčí 52/1554, Praha 8, k. ú. Praha, Nové Město dle specifikace zadavatele montáže interiérového vybavení. Předmět veřejné zakázky je dále podrobněji specifikován zejména v kapitole č. 2 zadávací ...
Odlehčovací služba, Honkova ul., Hradec Králové - kancelářský nábytek
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž vybavení pokojů a kancelářských prostor odlehčovací služby, které je blíže specifikováno v zadávací dokumentaci.