Malokarpatské osvetové stredisko v Modre – interiérové vybavenie
Predmetom zákazky je interiérové vybavenie- výroba a dodanie nábytku pre Malokarpatské osvetové stredisko v Modre. Predmetom zákazky je výroba nábytku na mieru doplneného bežne dostupným sériovo vyrábaným nábytkom v súlade s projektom interiéru.
Pracovné stoly zámočnícke s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodanie laboratórneho a interiérového nábytku a poskytnutie súvisiacich služieb podľa Časti B. Podrobný opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
ZsNH Vnútorné vybavenie Vily K
Predmetom obstarávania je dodávka interiérového vybavenia novým a nepoužívaným nábytkom do objektu Vily K vrátane balenia, dopravy, vyloženia, rozmiestnenia v miestnostiach, odbornej montáže do užívateľskej úpravy, odvozu prebytočných ochranných obalov a likvidácie odpadu. Interiérové vybavenie bude zhotovené podľa nábytkovej dokumentácie a ...
Interiérové vybavenie objektu Envirocentra  areál  SIM  Martin - Priekopa
Predmetom zákazky je dodanie, montáž a inštalácia interiérového vybavenia priestorov zariadenia Envirocentra v areály SIM Martin Priekopa v rozsahu špecifikovanom v prílohe č. 1 a č. 2. tejto Výzvy. Objekt sa nachádza v katastrálnom území Martin Priekopa, na parcele č. 1631/14, 1631/1. Ide o stavbu so súpisným číslom 10042. Objekt Envirocentra ...
Interiér obecného úradu Trenčianske Stankovce – atypický nábytok
Predmetom zákazky je výroba, dodanie, montáž a inštalácia tovaru akcie - Interiér obecného úradu Trenčianske Stankovce - atypický nábytok - v zmysle Realizačného projektu: "Interiér obecného úradu Trenčianske Stankovce - Nábytok", ktorý vypracoval Ing. arch. Michal Vojtek, Beckovská 2317/5, 911 01 Trenčín v apríli 2023. Podrobnejšie v súťažných ...
Interiérové vybavenie ZŠ Plickova - opakovaná
Predmetom zákazky je nákup a dodanie interiérového vybavenia pre ZŠ Plickova, podľa špecifikácie tovaru uvedeného v prílohe č. 1 tejto výzvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou, vrátane dopravy, vyloženia, umiestnenia a montáže. Predmet zákazky je rozdelený na 2 samostatné častí. ČASŤ 2: Školský byt; ČASŤ 5: Šalátový a nápojový pult. Uchádzač ...
Výroba atypického nábytku na mieru vrátane technického vybavenia pre DSS a ZPB MEREMA
Predmetom zákazky je výroba atypického nábytku na mieru vrátane technického vybavenia pre DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v rámci projektu Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok- DSS a ZPB MEREMA, kód projektu NFP 302021S791 ako aj Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb v Bratislave - DSS a ZPS ...
Nákup interiérového vybavenia zariadení sociálnych služieb
Dodanie nábytku a vybavenia podľa výkazu - výmer, priloženého ako súčasť súťažných podkladov.
Dodanie a montáž interiérového vybavenia do kaštieľa Jeľšava
Dodanie a montáž interiérového vybavenia do kaštieľa Jeľšava na základe Projektovej dokumentácie, ktorá je prílohou č. 7 a Výkazu Výmer, ktorý tvorí prílohu č. 6 tejto Výzvy. Predmetom zákazky sú aj súvisiace služby a to doprava na miesto plnenia a vyskladnenie.
Kultúra v Starom Meste – vybavenie
Predmetom zákazky je dodanie interiérového vybavenia ( Nábytok, elektronika, divadelná technika, pódium, reklamné vybavenie, schodolez) pre kultúrne centrá v Mestskej časti Bratislava Staré Mesto. Zákazka je delená na časti.
Malokarpatská knižnica v Pezinku – interiérové vybavenie
Predmetom zákazky je interiérové vybavenie - výroba a dodanie nábytku do novozrekonštruovaného oddelenia pre deti a mládež v Malokarpatskej knižnici v Pezinku. Predmetom zákazky je výroba nábytku na mieru doplneného bežne dostupným sériovo vyrábaným solitérovým nábytkom na konkrétne určenú výmeru priestoru oddelenia pre deti a mládež ...
COV LK strojírenství a robotiky -  SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o. - nábytek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku do zrekonstruovaných prostor Střední průmyslové školy technické v Jablonci nad Nisou. Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 zákona rozdělena na následující tři části: Část 1 - školní nábytek Část 2 - dílenský nábytek Část 3 - nábytek na míru
Poptávám výrobu nerezového nábytku do kavárny
Dobrý den, poptávám výrobu nerezového stolu, polic, dřezu a skříněk do naší kavárny ve Vršovicích. Děkuji
Zariadenie sociálnych služieb ANTARES - vnútorné a vonkajšie vybavenie
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného a vonkajšieho vybavenia podľa špecifikácií v Prílohe č. 1.
Vybavenie knižnice /študovne/ inkubátora SvF - blok A
Predmetom zákazky je dodávka a montáž vrátane dopravy typových a atypových interiérových zariadení a prvkov, ktoré budú umiestnené v priestoroch SvF STU (navrhované Študentské centrum STU vznikne prestavbou 1.-3. NP bloku A, SvF STU v Bratislave) v zmysle projektu interiéru vrátane súvisiacich služieb
Nábytok na mieru pre Neonatologickú kliniku - tretie poschodie východ
Predmetom zákazky je výroba a montáž zdravotníckeho nábytku podľa požiadaviek Zadávateľa, ktoré je určené na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Atypický mobiliár
Predmetom zákazky je výroba, dodávka a montáž atypických prvkov interiérového vybavenia a sedacieho nábytku do rekonštruovaných priestorov objektu Budovy na Severných hradbách situovanej v areáli Bratislavského hradu Národnej kultúrnej pamiatky a do ostatných priestorov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Podrobná špecifikácia predmetu ...
Dodávka a montáž kuchynských liniek
Dodávka a montáž kuchynských liniek do zariadenia opatrovateľských služieb v Krásne nad Kysucou: - Kuchynská linka dľ. 3440mm so spotrebičmi ( drez nerezový s okap. plochou, indukčná doska s 4 miestami na varenie, digestor, chladnička, rúra na pečenie) - 1ks -Kuchynská linka dľ. 4050mm bez spotrebičov - 2 ks
DNS - dodávky nábytku pro Nemocnici Nymburk s.r.o. 2023 - 2033
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému za účelem realizace průběžných dodávek nábytku na míru pro vybavení kancelářských i jiných prostor v objektu Nemocnice Nymburk s.r.o. DNS bude zaveden na dobu 10 let, resp. do 31.12.2033. Zadavatel bude zadávat veřejné zakázky v DNS v předem neurčených nepravidelných ...
Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové
Předmětem veřejné zakázky je výroba, dodávka a instalace nábytku dle technické specifikace předložené zadavatelem a poskytnutí souvisejících služeb a dodávek v rámci realizace projektu Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové. Zadavatel preferuje dodávku nábytku, při jehož výrobě byly využity materiály ...
Revitalizace Regionální knihovny Teplice, přestavba podkroví pro nové aktivity
Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 zákona. Každá z částí bude posuzována a hodnocena samostatně. Dodavatel může podat nabídku na každou část, ale i na některé z částí této veřejné zakázky. Část A) Stavební práce Část B) Dodávky vybavení interiéru Část C) ICT vybavení Stavební práce a dodávky jsou blíže ...
Poptávám truhláře na výrobu 2 prodejních pultů
Poptávám truhláře na výrobu 2 prodejních pultů, místo: Brno - Modřice: 1/ délka 300cm, šířka 80cm, výška pultu cca 130cm + 2x kontejner uzamykací 2/ délka 120cm, šířka 80cm, výška pultu cca 130cm + 1x kontejner uzamykací Součástí pultů budou krycí lišty a otvory na kabeláž. Bližší požadavky dle domluvy při osobní návštěvě.
Výroba, montáž a doprava laboratórneho nábytku
Predmetom zákazky je výroba, montáže a dopravy laboratórneho nábytku a iných súvisiacich služieb na základe projektu Príloha č. 4 Rozloženie interiérových prvkov po miestnostiach.
Dodávka a instalace mobiliáře Císařských lázní
Předmětem Veřejné zakázky je (i) zhotovení a dodávka na míru navrženého mobiliáře do prostor revitalizovaných Císařských lázní („Designový mobiliář“) (ii) dodávka typového konvenčního mobiliáře („Typový mobiliář“) a (iii) montáž daného mobiliáře do prostor Císařských lázní za podmínek a v rozsahu, který je specifikován ve Smlouvě. Podrobný popis ...
Vybavení kulturních prostor Fantovy budovy žst. Praha hl. n., Atypické výrobky
Předmětem plnění je dodávka a montáž atypických výrobků do prostor Fantovy budovy po dokončení probíhající rekonstrukce. Jedná se o vybavení atypickými výrobky do prostor budoucí kavárny, sloupového sálu, salonku a recepce.