Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice, vybavení objektu - nábytek
Vybavení prostor objektu mobiliářem dle PD. Zadavatel požaduje, aby nábytek ani jeho obaly nebyly provedeny z PVC. Nábytek z lamino desek bude certifikován - emisní třída E1. Při předání stavby/mobiliáře budou doklady obsahovat shora uvedené ujištění.
Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice - vybavení objektu - polohovatelná lůžka
Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice - vybavení objektu - polohovatelná lůžka
Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové
Předmětem veřejné zakázky je výroba, dodávka a instalace nábytku dle technické specifikace předložené zadavatelem a poskytnutí souvisejících služeb a dodávek v rámci realizace projektu Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové. Zadavatel preferuje dodávku nábytku, při jehož výrobě byly využity materiály ...
Interiérové vybavení pro VŠ koleje Mánesova, Brno
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení, vč. lednic v prostorách objektu VŠ kolejí Mánesova, Brno.
Domov u rybníka Víceměřice - vybavení pavilonu DZR
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pavilonu domova se zvláštním režimem v areálu Domova u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace. Dodávka zahrnuje pořízení nábytku, zdravotnických potřeb a pomůcek a drobné elektroniky dle projektu interiéru. Zadavatel dělí veřejnou zakázku na části: Část A veřejné zakázky - dodávka nábytku Část ...
Zvýšení ubytovací kapacity LDA - interiér
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele provést zaměření, výrobu, dodávku a montáž nábytku v areálu Lázeňského domu Aurora, Třeboň, a to na základě a v souladu s uvedenými závaznými podklady, v technickém a estetickém provedení, v rozsahu a za podmínek, uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Nákup interiérového vybavenia
Predmetom zákazky je nákup interiérového vybavenia pre zariadenie ubytovacích kontajnerov, vrátane dopravy, zloženia, montáže a rozmiestnenia v mieste dodania.
SSL OZP p. o. - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták - vybavení interiéru
Předmětem VZ je dodávka a montáž interiérového vybavení včetně stolového a skříňového nábytku, dále sedacího nábytku, postelí a doplňků v celém objektu s názvem "SSL OZP p. o. - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták".
Nábytok pre ŠDaJ
Predmetom zákazky je výroba, montáž a dodanie nábytku do internátnych izieb. Súčasťou predmetu obstarávania sú súvisiace služby ako doprava, vyloženie, vynesenie nábytku do izieb, odborná montáž a uloženie na konkrétne miesto určené verejným obstarávateľom, likvidácia odpadu.
Vybavení Domova pro seniory, Šternberk
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení do nového domova pro seniory ve Šternberku.
Vybavení Domova pro seniory, Šternberk
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení do nového domova pro seniory ve Šternberku.
Nábytok pre Šd STU v Bratislave
Predmetom zákazky je "Nábytok pre ŠD STU v Bratislave" v zmysle súťažných podkladov.
SSL OZP p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení včetně stolového a skříňového nábytku, dále sedacího nábytku, postelí, zařizovacích předmětů, orientačního systému a doplňků v celém objektu s názvem SSL OZP p. o. Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín Příluky.
SSL OZP p. o. - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták - vybavení interiéru
Předmětem VZ je dodávka a montáž interiérového vybavení včetně stolového a skříňového nábytku, dále sedacího nábytku, postelí, zařizovacích předmětů, orientačního systému a doplňků v celém objektu.
Dům sociálních služeb Sv. Kateřiny, Bolatice - interiér
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku nábytku pro Dům sociálních služeb Sv. Kateřiny v Bolaticích, a to dle těchto zadávacích podmínek a všech jejich příloh, které jsou nedílnou součástí této Zadávací dokumentaci.
Domov pro seniory Sokolnice - vybavení interiéru
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení interiéru tří nově budovaných pavilonů domova pro seniory. Součástí předmětu veřejné zakázky je i montáž a instalace předmětu koupě v objektu domova pro seniory včetně dodávky potřebného montážního, spojovacího a kotevního materiálu a úklid po provedené montáži včetně likvidace použitých obalů.
Transformace PO Nové Zámky - III. etapa - vybavení nábytkem
dodávka vybavení do objektů domovů pro osoby se zdravotním postižením, které jsou realizovány v rámci III. etapy projektu „Transformace PO Nové Zámky“.
Interiérové vybavení  Domov seniorů, Příbram VII
Předmětem veřejné zakázky je interiérové vybavení nově vybudovaného objektu „Domov seniorů Příbram VII, u. Žežická“.
Domov F. A. Skuherského, z.ú. - dodávka nábytkového vybavení a zařízení Domova Rudolf
Předmětem veřejné zakázky je dodání nového nábytkového zařízení a vybavení a převedení vlastnického práva k předmětu zakázky na zadavatele. Zakázka je rozdělena na dvě části. První část zahrnuje dodávku nového nábytkového zařízení a vybavení Domova Rudolf (pečovatelská lůžka), druhá pak taktéž dodávku nábytkového zařízení a vybavení Domova ...
Dodávka vybavení pro přístavbu Domu Kněžny Emmy, Neratovice
Předmětem plnění je dodávka vybavení do nové budovy přístavby Domu Kněžny Emmy domu pro seniory. Návrh interiérového vybavení zahrnuje volný nábytek, zabudovaný nábytek a první vybavení. Jednotlivé prostory jsou rozděleny do několika okruhů místností (kategorií).
Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - dodávka interiérového vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení včetně stolového a skříňového nábytku, dále sedacího nábytku, postelí, zařizovacích předmětů, orientačního systému a doplňků v celém objektu s názvem: „SSL OZP p. o. Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín Příluky.
Čalúnené váľandy
Predmetom zákazky je dodávka čalúnených váľand do miesta plnenia.
Transformace Domov Kamélie Křižanov IV. dodávka nábytku II.
Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace jednotlivých kusů vybavení a detailní nastavení vzájemně k sobě sestavených a provázaných prvků nového vnitřního vybavení, tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být využíván ke svému účelu. Předmětem části 2 veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace, zprovoznění ...
Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v dodávce interiéru objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku, a to dle jednotlivých částí.
Transformace Domov Kamélie Křižanov III dodávka nábytku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení do šesti nových objektů v Jihlavě Pávov a Jihlavě ulice Na Kopci, které je tvořeno typovými výrobky, drobným vybavením, atypové prvky vnitřního vybavení a regály a dále sedacím nábytkem.