Městys Měřín - Stavební úpravy a modernizace ZŠ Měřín
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a modernizace základní školy v Měříně. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební objekty: SO 01 - Výměna výplní otvorů, SO 02 - Bezbariérové prvky stavby, SO 03 - Modernizace vstupu a šaten, SO 04 - Vzduchotechnika kuchyně, SO 05 - Vykládací rampa u školní kuchyně. Dále viz zadávací dokumentace.
Rekonstrukce a modernizace areálu FSI VUT - objekty A3 a KH3
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, dodávky a služby související s rekonstrukcí budov A3 a KH3 Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Rekonstrukce částečně zasahuje do budov A4 a A5. V budovách dojde ke kompletní výměně TZB (vnitřní rozvody silno a slabo proudu, zdravotechniky, částečně přesun několika těles ...
Pracoviště apretace odlitků - Část PS03b - Pracoviště tryskání velkých a středních odlitků II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace zařízení pro snížení prašnosti provozu pracoviště apretace odlitků.
Oprava systému měření a regulace v Anežském klášteře a v Paláci Kinských
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž komponent systému měření a regulace pro řízení vzduchotechnických jednotek udržujících vnitřní klima ve výstavních prostorách Kláštera sv. Anežky České a v Paláci Kinských. Podrobnější informace k předmětu plnění jsou uvedeny v souboru dokumentů označených jako Technická specifikace (Příloha č. 2 ...
Rekonstrukce KOCHK
Předmětem rekonstrukce jsou úpravy architektonicko-stavební, stavebně konstrukční, požárně bezpečnostní, zdravotně - technické instalace, vytápění, rozvody chladu, silnoproudá elektrotechnika, slaboproudá elektrotechnika, rozvody medicinálních plynů, vzduchotechnika, měření a regulace, zdravotnická technologie pevně spojená se stavbou. Součástí ...
Chlazení budovy D1, 1.NP - 3.NP
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace nových chladících jednotek umístěných v ambulancích, sesternách a pokojích pacientů v budově D1 1.NP- 1IK ambulance,2.NP- odd.1-1IK, 3.NP- odd.44-REHAB.
Poptávám větrání vzduchu s rekuperací tepla
Poptávám větrání vzduchu s rekuperací tepla, prostor š 6 m x d 18 m x v 3 m - hala.
Poptávám klimatizaci do zubní ordinace
Poptávám návrh na klimatizaci (příp. filtraci vzduchu) pro dvě zubní ordinace.
Pracoviště výroby jader II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace zařízení pro snížení prašnosti provozu pracoviště výroby jader. Hlavním cílem úprav v rámci veřejné zakázky je snížení fugitivních emisí produkovaných při provozu stávajících technologií slévárny zadavatele.
Navýšení kapacity a VZT v ZŠ Kly
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit provedení stavebních úprav objektu obsahující: - vnitřní stavební úpravy budovy ZŠ-nové dispoziční úpravy 1.NP, 2.NP a části sklepa, - přístavba a nástavba, nový krov, střecha, - zateplení fasády, - nové ocelové únikové schodiště do venkovního prostoru, - nové vnitřní rozvody vody, kanalizace, ...
Kolej Jarov I. D - Rekonstrukce koupelen
rekonstrukce koupelen a stoupaček a kompletní vzduchotechniky, to znamená výměna stoupacích větví vzduchotechniky a zdravotechnické instalace, včetně rekonstrukce koupelen, a to na základě projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 2 ZD
Kolej Jarov I. C - Rekonstrukce koupelen
rekonstrukce koupelen a stoupaček a kompletní vzduchotechniky, to znamená výměna stoupacích větví vzduchotechniky a zdravotechnické instalace, včetně rekonstrukce koupelen, a to na základě projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 2 ZD
Poptávám instalaci digestoře do restaurace
Poptávámt společnost, která nainstaluje systém digestoře pro kuchyňský prostor restaurace o ploše 95m2 ve Zlíně
ČVUT FJFI - Rekonstrukce poslucháren objektu Trojanova 339
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce poslucháren 101 a 201. Posluchárny se nacházejí v secesním objektu stojícím v oblasti památkové rezervace. Rekonstrukcí a modernizací poslucháren a k nim přilehlých vstupních prostor jim bude navrácen původní secesní vzhled a zároveň vytvořeno příjemné prostředí pro studenty. Součástí ...
Úprava Multifunkční haly ŠZP ŽABČICE
Předmětem veřejné zakázky je provedení dodávky a montáže technologií hrazení a větrání, včetně souvisejících stavebních prací, v rozsahu projektové dokumentace a soupisu prací vč. výkazu výměr, kterými dojde k úpravě stávající multifunkční haly pro zvířata s možností předvádění skotu pro účely výuky. Nově zde budou v jedné části ustájeny zasušené ...
Stavební úpravy ZŠ Koperníkova, Teplice - instalace systému nuceného větrání
Předmětem projektu jsou stavební úpravy v základní škole, jež zahrnují návrh větrání učeben_prostor určených pro shromažďování dětí, pomocí nových VZT jednotek umístěných v daných učebnách pod stropem, v novém SDK podhledu. Součástí projektu je i návrh nových elektroinstalací související s větráním, odvod kondenzátu do stávající kanalizace a ...
Dodání a výměna Hepa filtrů třídy H13, H14
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace Hepa filtrů H13 a H14 do septických, aseptických a superaseptických prostorů FNUSA včetně všech souvisejících služeb a prací a uvedení do provozu. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je instalace nových filtrů, zaregulování, defektoskopie a validace prostor dle ISO 14644-1:2019, ...
Inovatívne vybavenie veľkokapacitnej vývarovne technológiou zabezpečujúcou energetickú efektívnosť
Predmetom zákazky je dodanie tovarov v rámci projektu Inovatívne vybavenie veľkokapacitnej vývarovne technológiou zabezpečujúcou energetickú efektívnosť prevádzky a zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov vrátane inštalácie a uvedenia do prevádzky. Predmetom dodávky sú nasledovné zariadenia: Rekuperačná jednotka, typ 1, Rekuperačná jednotka, ...
Stavební úpravy MŠ Třebechovická - zateplení a rekuperace
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení zateplení, rekuperace a stavebních úprav objektů Mateřské školy Třebechovická, Třebechovická 837, 500 03 Hradec Králové, včetně provozování technických a technologických zařízení, a poskytování servisních služeb.
Oprava budovy F1, včetně sanací objektu
Oprava budovy F1 v areálu Technické univerzity v Liberci. Oprava zahrnuje pouze interiérovou část objektu, výjimku tvoří umístění venkovních klimatizačních jednotek a nasávání a výdech požárního větrání chráněné únikové cesty.
Nové klimatizace v rámci vybraných pracovišt VZP ČR
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a montáž nových klimatizačních zařízení do určených prostor v objektech zadavatele (uvedených v zadávací dokumentaci) a demontáž, včetně ekologické likvidace, stávajících klimatizačních zařízení, včetně souvisejících prací.
Václavské náměstí 51-Rekonstrukce slaboproudých a silnoproudých rozvodů - realizace
Předmětem plnění VZ je rekonstrukce páteřní sítě celého objektu domu Václavské náměstí 1282-51, Praha 1. Specifikace předmětu plnění je vymezena v projektové dokumentaci zpracované společností GiTy a.s. Mariánské náměstí 1, 617 00, Brno v 09-2020, která je přílohou této zadávací dokumentace. Souhrn prací: Kompletní provedení páteřních rozvodů ...
FN Motol -  rozšíření zdroje chladu v objektu č. 1 - II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka, na jejímž základě budou vyměněny chladící jednotky ve stávajícím objektu.
Servisní podpora technologií chlazení a zdrojů chladu Datového centra
Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na technologických zařízeních chlazení a zdrojů chladu datového centra Zadavatele.
Servisní podpora technologií Datového centra pro MaR, VZT a chlazení
Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na technologických zařízeních pro měření a regulaci, vzduchotechniky a chlazení datového centra Zadavatele.