Poptávám dálkový ovladač ke klimatizaci
Poptávám dálkový ovladač ke klimatizaci FTYN35GXV1B Daikin. S pozdravem Příhoda
Klimatizace administrativních budov
Předmětem plnění je dodávka klimatizačního systému s vnitřními a vnějšími klimatizačními jednotkami včetně montáže a instalace ve 4 budovách o. z. Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem. Související stavební práce představují vedlejší plnění nezbytné pro realizaci veřejné zakázky.
Snížení energetické náročnosti budov ISŠT Mělník - realizace
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy budov ISŠT Mělník dle projektové dokumentace. Jedná se o stavební práce spočívající zejména v následujících činnostech: - Výměně výplní otvorů oken a dveří; - Zateplení obvodového pláště; - Realizace VZT; - Rekonstrukce vytápění; - Instalace fotovoltaického systému; - Provedení ...
FN Plzeň - Zařízení pro ochlazování staveb
Předmětem díla je dodávka a montáž systému chlazení pomocí nástěnných nebo kazetových jednotek systému split nebo multisplit s teplonosným mediem R32, R410A pro chlazení jednotlivých vybraných prostor v areálu FN Plzeň - Lochotín a v areálu FN Plzeň - Bory, dle požadavků zadavatele a projektové dokumentace s názvem „FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ - ...
ZŠ Horoměřice Řízené větrání Program Ventilace Letiště Praha a.s.
Předmětem zakázky je dodávka a instalace decentrálních rekuperačních jednotek, vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu včetně osazení podružných měřičů, řízeného větrání z Programu Ventilace Letiště Praha, a. s. na Základní školu v obci Horoměřice
FaF UK-Recirkulační chladící jednotka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka recirkulační chladící jednotky pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Vybudovanie detských jaslí v meste Prievidza
Predmetom zákazky je rekonštrukcia pavilónu A Materskej školy, Ulica A. Mišúta 731/2, Prievidza, a to stavebné úpravy súvisiace s transformáciou objektu na jasle vrátane úprav zabezpečujúcich bezbariérovosť objektu; zateplenie fasády a strechy objektu; výmena okenných a dverných výplní otvorov; výmena vnútorných zdravotechnických rozvodov a ...
ZŠ Horoměřice Řízené větrání Program Ventilace Letiště Praha a.s.
Předmětem zakázky je dodávka a instalace decentrálních rekuperačních jednotek, vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu včetně osazení podružných měřičů, řízeného větrání z Programu Ventilace Letiště Praha, a. s. na Základní školu v obci Horoměřice
Budování datových sítí PA ČR - II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření kapacity serverovny na budově B, doplnění UPS a baterií, vybudování a rozšíření bezdrátové sítě Wi-Fi na budově A1, B, C, D, E, G, H, připojení do datového uzlu v objektu "B" pro budovy J, S, rozšíření a rekonstrukce kabelové a optické sítě na budově A1, B, C, D, E, G, H, S, osazení klimatizačních jednotek na ...
PN Horní Beřkovice - modernizace vzduchotechnických jednotek o klimatizační zařízení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a montáž klimatizačních zařízení do dvou objektů Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice.
Výběrové řízení na dodávku souboru technologií pro snížení pachových látek
Předmětem zakázky je dodávka souboru technologií pro snížení pachových látek. Technická specifikace souboru technologií tvoří přílohu č 4 Zadávací dokumentace.
Obnova patrových vzduchotechnik
Předmětem veřejné zakázky je realizace výměny patrových vzduchotechnik stoupaček 44, 45A a 45B v budově ústředí ČNB. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy vč. jejích příloh, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. V rámci realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude část díla související s ...
ŘDT - kompletní výměna klimatizačních jednotek Pacifik
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a montáž 5ks vnitřních a 5 ks venkovních klimatizačních jednotek. Předmět plnění zahrnuje dodávku a montáž nových klimatizačních jednotek a demontáž stávajících klimatizačních jednotek. Součástí předmětu plnění je zajištění pravidelných kontrol klimatizací po dobu záruky, dle požadavků zadavatele.
Čistá místnost - Laminární stropy CPTO
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vzduchotechniky v čistých prostorech, tzn. v místnosti č. 4.13 a,b,c, návazně v místnosti č. 4.16. V souladu se zadáním investora bude v této etapě následující řešení: V čistých prostorech, tzn. v místnosti č. 4.13 a,b,c bude vzduchotechnika ukončena na hranici těchto prostor. Budou provedena zařízení ve ...
Výměna stávajících klimatizačních jednotek v datových centrech DC1, DC2
Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna stávajících klimatizačních jednotek v datových centrech DC1, DC2 a poskytování servisních služeb k dodanému systému. Blíže v ZD a v jejích přílohách.
Chlazení VoZP kancelářských prostor, serverovny a UPS
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a montáž nových chladících jednotek a zajištění servisních služeb.
FN Motol -  rozšíření zdroje chladu v objektu č. 1
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka, na jejímž základě budou vyměněny chladící jednotky ve stávajícím objektu dle Přílohy zadávací dokumentace č. 3 Specifikace předmětu plnění
OI Hradec Králové - modernizace klimatizace
Modernizace klimatizace Oblastního inspektorátu Hradec Králové, dle zpracované projektové dokumentace a výkazu výměr společností Elklima s.r.o., IČO 15050521, se sídlem Chrudimská 2905, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, která je přílohou č. 1 této Zadávací dokumentace. Předmět plnění zahrnuje dodávku a montáž nových klimatizačních jednotek a ...
Realizace klimatizace v budově MZe v Ústí nad Labem
Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému komplexní klimatizace a jeho montáž a instalace v budově Ministerstva zemědělství v Ústí nad Labem. Hlavním účelem veřejné zakázky je dodávka klimatizačního systému, následná montáž a instalace a s nimi související stavební práce představují vedlejší plnění nezbytné pro realizaci veřejné ...
Pozáruční servis klimatizačních a vzduchotechnických jednotek
Předmětem veřejné zakázky je zajištění pozáručních kontrol a servisních zásahů na vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních ve všech provozovnách České pošty, s.p. Veřejná zakázka je rozdělena na 7 části dle regionů České pošty, s.p. Část 1_Praha Část 2_Jižní Čechy Část 3_Západní Čechy Část 4_Severní Čechy Část 5_ Východní Čechy Část ...
Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B - SO 03 Rekuperácia
Predmetom zákazky je obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B - SO 03 Rekuperácia budovy Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Vo vybraných učebniach prednáškových miestnostiach bude vybudovaná vzduchotechnika so systémom rekuperácie vzduchu. Do stavebného objektu rekuperácie patria aj časti, ktoré s ňou bezprostredne súvisia. Takýmito ...
Koupelny - Kolej Jarov III. F - Rekonstrukce koupelen a zateplení, výměna oken a dveří
rekonstrukce koupelen a stoupaček a kompletní vzduchotechniky, to znamená výměna stoupacích větví vzduchotechniky a zdravotechnické instalace, včetně rekonstrukce koupelen, a to na základě projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 2 této ZD
Servis VZT a klimatizace v areálu Pražského hradu a zámku Lány
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele poskytovat zadavateli služby pravidelné paušální činnosti (periodické servisní prohlídky a revize) a mimopaušální činnosti specifikované níže, a to s cílem udržet v dobrém technickém a provozuschopném stavu technologie zadavatele, které jsou specifikovány v přílohách Zadávací dokumentace, a ...
Obnova, rekonštrukcia a modernizácia VZT a MaR na FTF VŠMU
Predmetom zákazky sú stavebné práce na obnove a rekonštrukcii a modernizácii VZT a MaR v objekte Filmovej a televíznej fakulty VŠMU na Svoradovej ul. č. 2A v Bratislave v rozsahu projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovednou projektantkou Ing. Melindou Neumannovou (výmena nefunkčných zariadení, ako aj jeho doplnenie o nevyhnutné prvky a aj ...
Zajištění provozu systémů VZT na roky 2021-2022
Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelných servisních prohlídek, údržby, revizí, kontrol a dalších úkonů technologií klimatizačních a VZT systémů a chladících zařízení, v rozsahu daném provozními řády jednotlivých technologických systémů, návodů výrobců, legislativou a dle platných norem ČSN, EN. Požadované servisní činnosti se vztahují ...