Vzduchové filtry
Dodávka a instalace kapsových filtrů 1 a 2 stupně včetně filtru odtahu pro VZT jednotky z materiálu skleného vlákna dle normy ISO 16890, dodávka a montáž diferenčních manometrů, pravidelné měření účinnosti filtrů min. 4x/rok pro držitele certifikátu Euroventu nebo jiného certifikátu stejné úrovně pro filtry 1 a 2 stupně VZT instalované v areálu FN ...
Zabezpečenie pravidelných kontrol a revízii vzduchotechnických zariadení
Predmetom zákazky je prevádzka, zabezpečenie, skúšky, servis, opravy a údržba vzduchotechnických zariadení, klimatizačných zariadení a ich súčastí, zdrojov nepretržitého napájania UPS, dochádzkových terminálov a ovládania vstupnej brány v objektoch Slovenskej národnej knižnice. Podrobnosti o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č.1 súťažných ...
Objekt G - Dodávka technologií a stavební úpravy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace technologie chlazení (dále také „zboží“) a stavební úpravy v objektu G zadavatele v rozsahu projektové dokumentace.
Pořízení decentrální vzduchotechniky do ZŠ Údlice
Dodávka a instalace systému větrání s rekuperací • 11x VZT jednotka o jednotlivém výkonu jednotky v rozsahu minimálně 100-700 m3/h, resp. 100-760 m3/h v učebně č. 19.a účinnosti min. 75 %. Osazení čidla CO2 s IR senzorem
FN Motol – Provádění kvalifikačního měření čistých prostor včetně technologických zařízení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pravidelné provádění kvalifikačního měření čistých prostor, technologického zařízení a provádění servisu vzduchotechniky (VZT) instalovaných v definovaných čistých prostorech FN Motol.
Stavební úpravy a dodávka vzduchotechniky pro čisté prostory laboratoří 5M s.r.o
Stavební úpravy a dodávka vzduchotechniky pro čisté prostory laboratoří 5M s.r.o viz specifikace v Zadávací dokumentaci
ČSSZ - HW vybavení nově vybudovaného datového centra ČSSZ - část chlazení datových sálů
dodávka koncových prvků technologického chlazení datového centra, jejich napojení na stávající technologické chlazení, měření a regulace technologie chlazení datového centra a zajištění funkčnosti celého systému poskytování pravidelného servisu, provádění předepsaných revizí a jiných předepsaných prohlídek celého systému technologie chlazení ...
Dodanie klimatizácií do vozidiel DPB, a.s.
Predmetom zákazky je dodanie a vykonanie montáže klimatizácií do priestoru pre cestujúcich do kĺbových vozidiel, rok výroby 2010 a 2012. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Rekonštrukcia administratívnej budovy v Banskej Bystrici  - interiérová časť I
Predmetom tejto zákazky je uskutočnenie nasledovných interiérových stavebných prác na administratívnej budove: stavebná časť, vykurovanie, bleskozvod, umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, štruktúrovaná kabeláž, vzduchotechnika, elektrická požiarna signalizácia (EPS), hlasová signalizácia požiaru (HSP), elektronický zabezpečovací ...
Oprava MaR – budova A, III. etapa
Předmětem veřejné zakázky je kompletní výměna MaR a silové části rozvaděčů pro vzduchotechnické jednotky a další připojené technologie umístěné ve dvou strojovnách vzduchotechniky v budově A, 2.PP, Fakultní nemocnice Olomouc
Vykonanie servisných prehliadok, údržby a opráv klimatizačných zariadení železničných vozidiel
Vykonávanie servisných prehliadok, údržby a opráv klimatizačných zariadení železničných koľajových vozidiel (ŽKV) je vykonanie servisných prehliadok, údržby a opráv klimatizačných zariadení ŽKV v zmysle návodov na údržbu a opravu vydaných výrobcami príslušných typov klimatizačných zariadení nachádzajúcich sa v ŽKV obstarávateľa, podľa Nariadenia ...
Dodávka speciálních vzduchových HE-PA filtrů a kapsových filtrů pro Speciální infekční nemocnici
Předmětem veřejné zakázky je dodávka speciálních vzduchových HE-PA filtrů a kapsových filtrů pro Speciální infekční nemocnici – Odboru biologické ochrany (dále jen „OBO”) Těchonín.
EFSA - CDN – Klimatizace
Předmětem veřejné zakázky je dodávka klimatizace související s dodávkou přístrojů pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Klimatizace rektorátu ZČU
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou (2) venkovních kompresorových a kondenzačních chladících jednotek jako tepelná čerpadla, VRV systém s větveným rozvodem chladiva, 67 vnitřních jednotek dle specifikace v projektové dokumentaci zpracované ve 12/2017 vč. výkazu výměr, rozvod chladiva, odvod kondenzátu, elektroinstalace a příprava měření a ...
Výměna vzduchu ve sportovní hale - Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268
Zabezpečení výměny vzduchu ve sportpovní hale - 3000m3/h prostředdnictvím 3 rekuperačních jednotek
Pozáruční servis klimatizačních a vzduchotechnických jednotek pro velké provozovny
Předmětem veřejné zakázky je zajištění kontrol a servisních zásahů na vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních ve velkých provozovnách České pošty, s.p. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části dle regionů České pošty, s.p. Část 1_Severní Čechy Část 2_Východní Čechy Zadavatel předpokládá uzavření dvou smluv (tj. pro každý region ...
Ventilátory pro dlouhodobou ventilaci pro kardiochirurgické oddělení
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka ventilátorů pro dlouhodobou ventilaci pro kardiochirurgické oddělení v počtu čtyř kusů s příslušenstvím.
Revize, kontroly, servis a opravy zařízení klimatizace
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb revizí, kontrol, servisu a oprav a dalších služeb pro zařízení klimatizace provozovaná zadavatelem tak, aby zadavatel mohl tato zařízení řádně, nerušeně a dle platných právních předpisů užívat v souladu s jejich účelovým určením, a to včetně dodávek náhradních dílů.
Inovace laboratoří nanoelektronických technologií
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompletních laboratoří nanoelektronických technologií. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) zadávací dokumentace. Bližší specifikace je uvedena v rámci ZD.
Servis lokálních chladících zařízení - pravidelné údržby, revize, opravy a dodávky nových - II
Zajištění a provádění servis. služeb spočívajících v autorizovaném servisu instalovaných lokálních chladicích zařízení, resp. klimatizací v sídle IKEM a dodávkách nových, v případě nutné obnovy klimatizací nebo potřeb instalace do nových prostor v sídle zadavatele, a to po dobu 48 měsíců nebo do maximální výše 6 mil. Kč bez DPH, podle toho, která ...
Výstavba zdroja tepla pre budovu krytej plavárne v Krompachoch
Predmetom zákazky je výstavba obnoviteľného zdroja tepla kombinácia tepelné čerpadlo soľanka (zemný vrt) / voda a tepelné čerpadlo vzduch/voda, vnútorné rozvody tepla ku radiátorom a podlahovému vykurovaniu, rozvody podlahovky, hliníkové radiátory, armatúry, regulačné ventily, izolácie potrubia a výstavba vzduchotechniky a rekuperáciu vlhkých ...
Dodávka a montáž klimatizace pro Onkologickou kliniku
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž klimatizace pro Onkologickou kliniku FN Ostrava.
Snížení emisí ve společnosti Metso Czech Republic, s.r.o. provozovna Přerov
Stávající systém odsávání pracovišť v Tavírně a Formovně společnosti METSO Czech Republic, s.r.o. je zastaralý a neúčinný. Dochází k úniku prachu a kouře mimo odsávané prostory. Jedním z problémů je proces intenzifikace, kdy dochází u obloukové pece ke zvýšené prašnosti při neúměrné tepelné zátěži. Během sázení při otevření pecních vrat navíc ...
Dodávky filtrů do jednotek VZT
Průběžné dodávky kapsových a HEPA filtrů do jednotek vzduchotechniky pro Nemocnici Na Homolce po dobu 48 měsíců.
Klimatizační jednotky SSHMP - Korunní 98 a Kundratka 19
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace klimatizačních jednotek pro kanceláře zadavatele na adrese sídla zadavatele, budova č. 2 a pro kanceláře, zasedací místnosti a recepci ZZSHMP na adrese Korunní 98, 101 00 Praha 10 - Vinohrady. Součástí předmětu veřejné zakázky je i pravidelný a záruční servis klimatizačních jednotek dle ...