Obnova ŠZŠ Jelšava
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác, ktorých hlavným cieľom je obnova objektu ŠZŠ v Jelšave, ktoré pozostávajú zo zateplenia obvodového plášťa, suterénnej steny v kontakte so zeminou a stropnej dosky zo strany povalového priestoru. Ďalej je to výmena pôvodných otvorových konštrukcií za plastové s izolačným trojsklom, kompletná obnova ...
Prestavba vzduchotechniky veľkej sály MsKS Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede
Mestské kultúrne stredisko vo vlastníctve mesta sa nachádza na námestí Benedeka Csaplára v meste Dunajská Streda v katastri Dunajská Streda. je evidovaný na LV 3251. Bolo postavené v roku 1977. Hlavnou funkciou kultúrneho domu je veľká divadelná sála pre divadelné, tanečné a a hudobné predstavenia s veľkým pódiom 9x9m a dvojpodlažným javiskom. ...
18-117 PLR – TZH budovy H1 – 2. etapa
Předmětem VZ je provedení díla spočívajícího v rekonstrukci a stavebních úpravách obvodového a střešního pláště halového objektu včetně výměny klempířských prvků, instalaci vzduchotechnického zařízení, nového osvětlení, sekčních vrat, bleskosvodu, úpravy povrchů a provedení nového odvodňovacího žlabu v účelové organizační jednotce Správy státních ...
Zajištění provozu systémů VZT na roky 2019-2020
Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelných servisních prohlídek, údržby, revizí, kontrol a dalších úkonů technologií klimatizačních a VZT systémů a chladících zařízení, v rozsahu daném provozními řády jednotlivých technologických systémů, návodů výrobců, legislativou a dle platných norem ČSN, EN. Požadované servisní činnosti se vztahují ...
Obnova NsP Revúca – klimatizácie operačných sál
Predmetom zákazky je dodávka klimatizácie pre operačné sály v súlade s technickými parametrami ako sú uvedené v súťažných podkladoch.
PN v Opavě - úprava vzduchotechniky v kuchyni
Výměna stávajících rozvodů vzduchotechniky v 1.NP (varná část – příprava a výdej stravy a 2.NP – jídelna s výdejnou stravy) v objektu kuchyně, přičemž bude částečně použito stávajících otvorů pro prostupy VZT rozvodů stavebními konstrukcemi. Součástí díla jsou i stavební a montážní práce – vytvoření nových prostupů pro VZT rozvody, provedení ...
Bratislava - ústredie - dodávka a montáž technológií pre klimatizáciu
Predmetom zákazky je dodávka a montáž technológií pre klimatizáciu a uskutočnenie súvisiacich stavebných prác v priestoroch prevádzkových budov Sociálnej poisťovne v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou V+N ELEKTRO, s.r.o., Trnavská 59, 821 02 Bratislava - samostatný realizačný projekt na každú prevádzkovú budovu: (i) ...
Servis průmyslových jednotek vzduchotechniky a klimatizací region Praha
Předmětem veřejné zakázky je zajištění předsezónních a posezónních kontrol a servisních zásahů u průmyslových vzduchotechnických a klimatizačních zařízení v regionu Praha. Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na období 36 měsíců nebo do vyčerpání maximální ceny za poskytované služby, podle toho, která z těchto skutečností ...
Rekonstrukce chladícího zařízení a rozvodů chlazení pro budovy M a M1
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace bez kondenzátorové chladící jednotky, oddělený kondenzátor. Součástí dodávky je rovněž instalace nového potrubí včetně tlakových nádob, ventilů a propojení se stávajícím chladicím systémem v budovách M a M1s následným zaregulováním.
Servis klimatizácie a vzduchotechniky v TTIP – Trnava Industrial Park
Predmetom zákazky je pravidelný sezónny servis klimatizácie a vzduchotechniky v objektoch SO01A, SO01B, SO 02 a PO 01 v TTIP. Súčasťou zákazky bude: vykonanie mimozáručného, havarijného servisu a prípadných opráv s dodaním v NPK určených náhradných dielov, v prípade poruchy na klimatizačných a vzduchotechnických zariadeniach. vykonanie ...
Vzduchotechnika - Zimný štadión
V časti projektu Vzduchotechnika je riešené vetranie jednotlivých rekonštruovaných priestorov objektu SO 01 Zimný štadión v Žiari nad Hronom tak, aby boli zaistené predpísané hodnoty hygienickej výmeny vzduchu, čistoty a pohody prostredia v riešených miestnostiach, ktoré to vyžadujú. Tiež za účelom vytvorenia vyhovujúcich mikroklimatických ...
Rekonštrukcia klimatizačnej jednotky v Matejovom dome
Predmetom zákazky je výmena klimatizačnej jednotky v Matejovom dome - národná kultúrna pamiatka. Realizovaný vykurovací systém tepelné čerpadlo vzduch/vzduch klimatizačný multisystém musí vzhľadom na existujúce stavebné a architektonické riešenie priestoru Matejovho domu a doteraz realizovanej klimatizácie spĺňať podmienky uvedené v súťažných ...
ZŠ Vrchlického - nucené větrání tříd
Předmětem plnění je dodávka a montáž rekuperačních jednotek do tříd ZŠ Vrchlického vč. souvisejících stavebních prací a nutné elektroinstalace.
Poptávám montáž klimatizace do rodinného domu
Poptávám montáž klimatizace do rodinného domu.
Poptávám dodávku a montáž klimatizace
Poptávám dodávku a montáž klimatizace zančky Samsung WIND FREE 2,5 kW AR7580 do místnosti 16 m2 v 1. patře administrativní budovy ( viz příloha). Lokalita: Brno-město.
Poptávám servis mobilní klimatizace
Poptávám výměnu chladící kapaliny, filtrů a celkovou dezinfekci mobilní klimatizace ProLine. Nejlépe Praha 7, 8, 9. Reakce vč. uvedení ceny prosím na e-mail.
Servis vzduchotechniky, klimatizácie a chladenia
Predmetom zákazky sú pravidelné servisné činnosti v určených intervaloch 1x alebo 2x ročne, opravy a v prípade potreby dodanie a výmena (zabudovanie) náhradného dielu na vzduchotechnických, klimatizačných a chladiarenských zariadeniach.
Pozáručný servis a opravy klimatizačných a vzduchotechnických zariadení
Pravidelný pozáručný servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení, výmena filtrov, opravy, odstránenie porúch, vykonávanie odborných prehliadok, vypracováva hlásenie o úniku fluorovaných skleníkových plynov. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poptávám instalaci protihlukového krytu ke klimatizaci
Poptávám instalaci protihlukového krytu ke klimatizaci, šířka 1 jednotky 90cm hloubka 38cm, dvě na sobě.
Realizace energetických úsporných opatření - Gymnázium Slovanské náměstí  Brno
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy Gymnázia Brno, Slovanské náměstí 7, Brno, realizující opatření pro zvýšení energetické úspornosti objektu zahrnující zateplení dvorních fasád, štítu do Slovanského náměstí, výměnu všech oken (do ulice repliky špaletových, do dvora jednoduchá dřevěná okna z lepených profilů a izolačním ...
Snižování energetické náročnosti a rekuperace První soukromá hotelová škola
Předmětem zakázky je snížení spotřeby energie stávajícího objektu První soukromé hotelové školy v Praze 8 s číslem popisným 506 na parcele číslo 1316 v katastrálním území Troja 730190. Jedná se o provedení zateplení ochlazovaných konstrukcí a výměnu stávajících oken a dveří. Dále bude v učebnách doplněno přirozené větrání vzduchotechnickým ...
Modernizace vzduchotechnických zařízení vybraných stanic metra
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a další rekonstrukční práce spočívající v rekonstrukci a modernizaci zařízení a rozvodů vzduchotechniky stanic metra Dejvická, Malostranská, Staroměstská, Můstek A, Náměstí Republiky, Smíchovské nádraží, Jinonice, Karlovo náměstí, Muzeum C, Pankrác, Budějovická, Hlavní nádraží, včetně souvisejících ...
Chlazení Nové radnice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových klimatizačních jednotek fan – coil, provedení rozvodů chladu k nim, dovybavení strojovny chlazení a oživení celého systému centrálního chlazení. Zařízení je napojeno na stávající zdroj chladu, umístěný ve strojovně budovy Nové radnice, kde byly připraveny napojovací body pro toto zařízení. Náplní ...
Částečné chlazení prádelny – NČV Nejdek
Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede dodávku a instalaci zařízení do prádelny závodu Nejdecká česárna vlny a.s., na adresu Nádražní 1267 36221 Nejdek v rámci projektu podporovaného z OPPIK 2014 – 2020, Úspory energie III. Výzva, Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013586. Podrobnější specifikace zařízení a ...
Servis vzduchotechniky v areálu CEITEC VUT
Předmětem této zakázky je výběr dodavatele pro pravidelné provádění údržby, kontrolních a servisních prací, oprav a odstraňování poruch na vzduchotechnických, klimatizačních a chladicích zařízeních v budovách Středoevropského technologického institutu VUT v Brně na adrese Purkyňova 123, 612 00 Brno. Tato údržba spočívá zejména v pravidelných ...