Dodávky systémů nuceného větrání s rekuperací ve vybraných školách Ústeckého kraje
Cílem projektu je realizace systému nuceného větrání s rekuperací ve vybraných učebnách a prostorách stávající budov středních škol v Ústeckém kraji (část 1, část 2, část 3, část 4, část 5, část 6 a část 7 této veřejné zakázky). Instalované vzduchotechniky jsou výhradně řešeny jako řízené větrání s rekuperací s úpravou teploty vystupujícího ...
Servis UPS a klimatizací MR Barrandov, MR Hlubočepy, MR Radlická, Centrální dispečink Na Bojišti II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění servisu záložních napájecích zdrojů (dále jen „UPS“) a klimatizačních a chladicích zařízení, a to dle aktuálních potřeb Zadavatele. Povinností vybraného dodavatele bude provádět servis UPS a klimatizací v měnírnách Zadavatele. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. ...
Rekonštrukcia vzduchotechniky a montáž a dodávka zdravotechniky v objekte krytej plavárne
Rekonštrukcia mestskej plavárne prebieha najmä vlastnými kapacitami verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie len v rozsahu činnosti, ktoré nedokáže vlastnými kapacitami vykonať/realizovať pretože ich realizácia je časovo a personálne náročná. Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ postupom zadávania podlimitnej ...
Pozáruční servis klimatizačních a vzduchotechnických jednotek region Praha a západní Čechy
Předmětem VZ jsou kontroly a servisní zásahy všech klimatizačních a vzduchotechnických jednotek v rámci celé ČR. VZ je rozdělena na 2 částí: 1. PHA - PH 3.740.000 Kč; 2. ZČ - PH 1.880.000 Kč; Na základě VZ bude uzavřena pro každou část VZ rámcová dohoda o poskytování služeb s jedním dodavatelem na 36 měsíců.
Čistá místnost - Laminární stropy CPTO II - 2020/0078
Předmětem veřejné zakázky je realizace tzv. 2. etapy výstavby čistých prostor v Centru přírodovědných a technických oborů (CPTO). Projekt zahrnuje realizaci rozvodů VZT, MaR, chladu a konstrukčních úprav čistých prostor (včetně osvětlení a konstrukce stropů) dle zpracované projektové dokumentace. Požadovaná dostavba navazuje na již realizovanou 1. ...
Pořízení decentrální vzduchotechniky a instalace venkovních žaluzií do MěÚ Lysá nad Labem
I. část: • Pořízení decentrální vzduchotechniky: - 5 samostatných VZT jednotek o jednotlivém objemovém průtoku vzduchu 3x max. 1500 m3/h a 2x max. 2500 m3/h s účinností min. 90 %. Osazení čidla CO2 s IR senzorem. II. část • Pořízení venkovních žaluzií Není-li dále v textu zadávací dokumentace výslovně uvedeno jinak, platí pokyny v ní uvedené ...
Zateplení budovy a pořízení decentrální vzduchotechniky, zámek ZŠ Vysoké Veselí
Zateplení objektu - Zateplení obvodového pláště - Zateplení soklu - Zateplení podlahy půdy - Výměna otvorových výplní Výměna zdroje tepla a geotermální vrty - Zemní práce - kompletní zemní práce spojené s instalací systému vč. geotermálních vrtů - Nový zdroj tepla Elektroinstalace a MaR Instalace systému větrání s rekuperací
Revize, kontroly, servis a opravy vzduchotechnických zařízení
Předmětem veřejné zakázky jsou právními předpisy a výrobci předepsané revize, kontroly, čištění a předepsaný preventivní servis vzduchotechnických zařízení a jejich periferií (dále jen VZT zařízení), zvlhčovačů, v Karlovarské krajské nemocnici a.s., v nemocnici v Karlových Varech a v nemocnici v Chebu.
Vybavení a obnova výukových středisek IZS-Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje-vybavení
Předmětem plnění je dodávka vybavení pro školicí střediska ZZS ÚK zaměřených na rozvoj dovedností, odborných znalostí a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí. 1. část: dodávka klimatizací pro školicí centra v Ústí nad Labem a Chomutově;2. část: dodávka IT vybavení pro školicí centra v Ústí nad Labem a Chomutově; 3. ...
Oprava stavební a technologické části tunelů Lochkov a Cholupice na D0
Jedná se o sanaci závad na stavební a technologické části tunelů Lochkov a Cholupice na D0. Předmětem veřejné zakázky je oprava zejména protipožárních uzávěrů, vzduchotechniky hlavního větrání tunelů, nouzového osvětlení a SOS skříní
Poptávám dálkový ovladač ke klimatizaci
Poptávám dálkový ovladač ke klimatizaci FTYN35GXV1B Daikin. S pozdravem Příhoda
Klimatizace administrativních budov
Předmětem plnění je dodávka klimatizačního systému s vnitřními a vnějšími klimatizačními jednotkami včetně montáže a instalace ve 4 budovách o. z. Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem. Související stavební práce představují vedlejší plnění nezbytné pro realizaci veřejné zakázky.
Snížení energetické náročnosti budov ISŠT Mělník - realizace
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy budov ISŠT Mělník dle projektové dokumentace. Jedná se o stavební práce spočívající zejména v následujících činnostech: - Výměně výplní otvorů oken a dveří; - Zateplení obvodového pláště; - Realizace VZT; - Rekonstrukce vytápění; - Instalace fotovoltaického systému; - Provedení ...
FN Plzeň - Zařízení pro ochlazování staveb
Předmětem díla je dodávka a montáž systému chlazení pomocí nástěnných nebo kazetových jednotek systému split nebo multisplit s teplonosným mediem R32, R410A pro chlazení jednotlivých vybraných prostor v areálu FN Plzeň - Lochotín a v areálu FN Plzeň - Bory, dle požadavků zadavatele a projektové dokumentace s názvem „FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ - ...
ZŠ Horoměřice Řízené větrání Program Ventilace Letiště Praha a.s.
Předmětem zakázky je dodávka a instalace decentrálních rekuperačních jednotek, vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu včetně osazení podružných měřičů, řízeného větrání z Programu Ventilace Letiště Praha, a. s. na Základní školu v obci Horoměřice
FaF UK-Recirkulační chladící jednotka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka recirkulační chladící jednotky pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Vybudovanie detských jaslí v meste Prievidza
Predmetom zákazky je rekonštrukcia pavilónu A Materskej školy, Ulica A. Mišúta 731/2, Prievidza, a to stavebné úpravy súvisiace s transformáciou objektu na jasle vrátane úprav zabezpečujúcich bezbariérovosť objektu; zateplenie fasády a strechy objektu; výmena okenných a dverných výplní otvorov; výmena vnútorných zdravotechnických rozvodov a ...
ZŠ Horoměřice Řízené větrání Program Ventilace Letiště Praha a.s.
Předmětem zakázky je dodávka a instalace decentrálních rekuperačních jednotek, vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu včetně osazení podružných měřičů, řízeného větrání z Programu Ventilace Letiště Praha, a. s. na Základní školu v obci Horoměřice
Budování datových sítí PA ČR - II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření kapacity serverovny na budově B, doplnění UPS a baterií, vybudování a rozšíření bezdrátové sítě Wi-Fi na budově A1, B, C, D, E, G, H, připojení do datového uzlu v objektu "B" pro budovy J, S, rozšíření a rekonstrukce kabelové a optické sítě na budově A1, B, C, D, E, G, H, S, osazení klimatizačních jednotek na ...
PN Horní Beřkovice - modernizace vzduchotechnických jednotek o klimatizační zařízení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a montáž klimatizačních zařízení do dvou objektů Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice.
Výběrové řízení na dodávku souboru technologií pro snížení pachových látek
Předmětem zakázky je dodávka souboru technologií pro snížení pachových látek. Technická specifikace souboru technologií tvoří přílohu č 4 Zadávací dokumentace.
Obnova patrových vzduchotechnik
Předmětem veřejné zakázky je realizace výměny patrových vzduchotechnik stoupaček 44, 45A a 45B v budově ústředí ČNB. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy vč. jejích příloh, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. V rámci realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude část díla související s ...
ŘDT - kompletní výměna klimatizačních jednotek Pacifik
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a montáž 5ks vnitřních a 5 ks venkovních klimatizačních jednotek. Předmět plnění zahrnuje dodávku a montáž nových klimatizačních jednotek a demontáž stávajících klimatizačních jednotek. Součástí předmětu plnění je zajištění pravidelných kontrol klimatizací po dobu záruky, dle požadavků zadavatele.
Čistá místnost - Laminární stropy CPTO
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vzduchotechniky v čistých prostorech, tzn. v místnosti č. 4.13 a,b,c, návazně v místnosti č. 4.16. V souladu se zadáním investora bude v této etapě následující řešení: V čistých prostorech, tzn. v místnosti č. 4.13 a,b,c bude vzduchotechnika ukončena na hranici těchto prostor. Budou provedena zařízení ve ...
Výměna stávajících klimatizačních jednotek v datových centrech DC1, DC2
Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna stávajících klimatizačních jednotek v datových centrech DC1, DC2 a poskytování servisních služeb k dodanému systému. Blíže v ZD a v jejích přílohách.